aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade gårdshage

Flott 4-roms med sentral beliggenhet - Trappefri adkomst fra garasje og gateplan med heis - Uteplass mot gårdshage

 • BRA 89 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER13 776
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 888 667
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 007
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 83 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 084 891
 • FELLESKOST./MND10 925
 • TOMT2 296 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 790 000,- (Prisantydning)
  1 084 891,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 874 891,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  7 644,- (Forkjøpsrettsavklaring)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  13 776,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 888 667,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Entre, stue, kjøkken, bad, 3 soverom og innvendig bod.
Parkering og bod i parkeringskjeller følger.
Fra gang er det adkomst til stuen, 2 soverom og badet

Myntgata 11 B, Viken

 • Pen 4-roms leilighet med trappefri adkomst fra parkering, og inngangsparti via heis.
  Bolig med høyt til tak, lys og luftig med en meget rolig beliggenhet og uteplass mot gårdsrom.

  Overflater er generelt godt vedlikehold og boligen fremstår lys og trivelig.
  Det er ikke funnet alvorlige feil og mangler,
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport.
  Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2
 • Leiligheten ligger i en stille bakgård på vestsiden med post i butikk og Vinmonopol innenfor få minutters gangetur fra leiligheten.
  I nærområdet finner du Teknologiparken og Kongsberg Kunnskaps- og Kulturparken Krona.
  Rett over broa er Kongsberg sentrum øst med et bredt utvalg av butikker, spisesteder.
 • Det er primært leilighets- og sentrumsbebyggelse i området.
 • Se kartskisse.
  Leiligheten vil bli merket med "Til Salgs" plakat og det vil bli satt ut visningsskilt ved annonserte visninger.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i tilstandsrapport.

  Eiendommen er oppført i 2007. Yttervegger er av mur/ stålkonstruksjon, samtidig trekonstruksjon. Utvendig fasade er kledd med stående trepanel. Bygningen har saltakkonstruksjon, og taket er tekket med betongtakstein fra byggeår. Leiligheten har etasjeskiller bestående av lettbetong elementer. Det er ikke kjent i hvilken grad det er foretatt lydisolering av konstruksjoner mot annen boenhet.

  Sammendrag av forhold som har fått tilstandsgrad 2. For nærmere beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Det er noen merker i vegger etter tidligere veggfester.
  Ventilasjon, det er noe lagerlyd i anlegget. Selger vil utføre service.
  Panasonic-luft til luft varmepumpe, kondensvann drypper ned på dekke ved inngangsparti. Selger vil utføre service.
  Radon, det er ikke foretatt måling.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  Våtrom, Bad/vaskerom
  Det er avvik: Det er begrenset tilkomst til sluk. Badekar kan flyttes slik at en kommer til sluken for rengjøring
  Se vedlagt tilstandsrapport for mer detaljer og teknisk beskrivelse.
 • 2.etasje: 89 Bra / 83 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entre, stue, kjøkken, bad og 3 soverom.

  Medfølger bod på ca. 5kvm.

  Areal og romangivelse er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier for tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet med varmekabler på bad.
  Mulighet for vedfyring.
 • Tomtens grunnareal: 2 296kvm.
  Skrånet tomt med opparbeidet fellesareal.

  Tomtens grunnareal er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 • Leiligheten disponerer parkeringsplass i felles parkeringskjeller.
  Det er trukket ledning til el-billading i garasje
 • Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Kongsberg Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

  Borettslaget hadde et årsresultat i 2020 på kr 1 168 674,- og et budsjettert resultat for 2021 på kr 308 944,-.
 • Det er utlyst parallell forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er ikke tillatt iht. borettslagets vedtekter. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av leiligheten holder dyr dersom gode grunner taler for det. For nærmere informasjon se borrettslaget vedtekter.
 • Borettslaget har felles bygningsforsikring i:
  IF Skadeforsikring
  Polisenummer: SP0000561333

  Innboforsikring må tegnes av hver enkelt andelseier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 933 302 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 359 886 per 31.12.20
 • 10 925 pr. mnd. Inkl nedbetaling av fellesgjeld, drift av borettslaget, kommunale avgifter og eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, strøm i fellesområdet, snøbrøyting og sandstrøing, vaktmestertjenester i borettslagets, trappevask, m.m

  Felleskostnader dekker: Kommunale avgifter og eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold iflg. borettslagets vedtekter, strøm i fellesområdet, snøbrøyting og sandstrøing, vaktmestertjenester i borettslagets regi, administrasjon og revisjon og trappevask.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Planlagte rehabiliteringer/vedlikehold samt generell prisøkning kan medføre økning i felleskostnader.
 • Andel fellesgjeld kr. 168 364 pr. 10.03.2022
  Andel fellesformue kr. 70 245 pr. 31.12.2021
 • Spesifikasjon av lån:

  Lånenummer: 12118223525, DNB BANK ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 19.05.2022: 2.75% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 186
  Saldo per 19.05.2022: 3 597 916
  Andel av saldo: 893 334
  Første termin/første avdrag: 30.11.2007 ( siste termin 31.10.2037 )
  Annuitetslån, 30 år
  Brl. har IN-ordning

  Lånenummer: 12137032226, DNB BANK ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 19.05.2022: 2.75% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 77
  Saldo per 19.05.2022: 164 199
  Andel av saldo: 8 321
  Første termin/første avdrag: 30.10.2018 ( siste termin 30.09.2028 )
  Annuitet med 10 års nedbetalingstid
  Lån for å styrke likviditeten

  Lånenummer: 12139735682, DNB BANK ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 19.05.2022: 2.75% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 336
  Saldo per 19.05.2022: 3 615 823
  Andel av saldo: 183 237
  Første termin/første avdrag: 29.05.2020 ( siste termin 29.04.2050 )
  Utbedring av dragere i garasjekjeller
 • Borettslaget har forsikring mot tap av felleskostnader gjennom tilknyttet sikringsordning.

  Tilbyder: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

  Varighet av avtalen/oppsigelsesvilkår: Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • Felleskostnader, strøm og forsikring.
 • Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 18.12.2009.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Ingen tinglyste heftelser eller rettigheter.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsformål.

  Planident: 380
  Lovreferanse: Plan- og bygningsloven av 2008
  Saksnummerinformasjon: 103542
  Plannavn: Sentrumsplanen
  Type: Områderegulering
  Ikrafttredelsesdato: 23.03.2011
  Vertikalnivå: På grunnen/vannoverflaten

  Plankart og planbestemmelser kan fås ved henvendelse til Kongsberg kommune.
 • Andelsnr. 7 Orgnr. 995897008 i Kongsberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- markedsføringspakke kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 900,- og visninger kr 1 750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 9 745,-. Utleggene omfatter eierskiftegebyr til forretningsfører, opplysninger forretningsfører og panterett med urådighet- statens kartverk. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag lik kr 0,-. Det gis slagsgaranti. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Tarlok Singh Sidhu
Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev