aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Peder Ristvedts vei 16!

Kongsberg Peder Ristvedts vei 16

Enebolig i et meget rolig bomiljø i ende av blindvei - Kort vei til skog og mark - Gangavstand til Teknologiparken

 • 3 600 000
 • BRA 126 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 600 000
 • OMKOSTNINGER106 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 706 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 977
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 120 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT972 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  106 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 706 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Entré, gang, stue/kjøkken, bad, wc, 3 soverom og bod.
Medfølger frittstående garasje med carport.
Boligen inneholder stue/kjøkken, bad, wc og 3 soverom

Peder Ristvedts vei 16, Viken

 • Eldre velholdt enebolig med meget fin beliggenhet i et rolig og godt bomiljø.
  Boligen innvendige standard er oppgradet med blant annet ny kjøkkeninnredning i 2019, her ble også gulv lagt nytt.
  Bad ble fornyet i 2004. Luft til luft varmepumpe ble montert i 2021
  Sikringskap ble fornyet i 2011 / 2019, og yttertak ble lagt om i 2012.
 • Eneboligen er beliggende i barnevennlig boligområde på vestsiden av Kongsberg.
  Etablert boligstrøk på Riegelsbakken, med kort avstand til skog/friareal, Funkelia/Kongsberg Skisenter, skole, barnehage, og Teknologiparken
 • Området består hovedsakelig av eneboliger.
 • Se kartskisse.
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i tilstandsrapport av takstingeniør Jon August Reiersrud.

  Eiendommen er oppført på grunnmur i betong, veggene har bindingsverkskonstruksjon.
  Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har saltak med W-takstoler i tre.
  Taktekkingen er av pappshingel.
  Boligen har inngangsdør av tre med isolerglass, og innvendig er det hovedsakelig malte fyllingsdører.

  Sammendrag av forhold som har fått tilstandsgrad 2 og 3. For nærmere beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik):
  Krypkjeller - Det er stedvist påvist fuktskader, og skader på konstruksjoner.
  Bad - Bør oppgraderes for å tåle normal bruk.
  Drenering - Ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Terrengforhold - Terreng faller inn mot bygning.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak):
  Taktekking - Det er benyttet feil type skruer ved innfesting av takstige.
  Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Takkonstruksjon/Loft - Noe manglende isolasjon på rør.
  Dører - Noen dører er vanskelig å åpne og lukke.
  Etasjeskille/gulv mot grunn - Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik og symptomer på sopp/råte.
  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Stue/kjøkken - Det er ikke montert komfyrvakt og lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin.
  Wc - Kun naturlig avtrekk.
  Ventilasjon - Mangelfull ventilasjon på flere rom i boligen.
  Elektrisk anlegg - Det anbefales utvidet el-sjekk og noe utbedringer bør påregnes.
  Grunnmur og fundamenter - Det er registrert løs puss på muroverflater.

  Tilstandsgrad 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
  Veggkonstruksjon - Fasade er solslitt
  Vinduer - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
  Balkonger, terrasser og rom under - Konstruksjonene har skjevheter, se takst.
  Overflater - Registrert noe «bom» i fliser.
  Vannledninger/Avløpsrør - Forventet brukstid er oppbrukt.
  Varmtvannstank - Varmtvannstank er over 20 år.
  Utvendige vann- og avløpsledninger - Forventet brukstid er oppbrukt.
 • 1.etasje: 126 Bra / 120 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, gang, stue/kjøkken, bad, wc og 3 soverom.

  Areal og romangivelse er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet. Det er installert varmepumpe i stuen.
 • Tomtens grunnareal: 972 kvm.
  Tomten er pent opparbeidet, delvis naturtomt ned mot Sellikbekken med bed, trær, busker og plen Skjermet tomt med gode solforhold.

  Tomtens grunnareal er hentet fra tilstandsrapport.
 • Parkeringsmuligheter på egen tomt, garasje og carport.
 • Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 767 701 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 763 724 per 31.12.20
 • Kr. 10 613 pr. år

  Kommunale avgifter på kr 10 613,- er prognose for inneværende år og består av eiendomsskatt, renovasjon, målerleie og forskudd på vann og avløp.

  Opplysninger hentet fra Kongsberg kommune.
 • Kommunale avgifter, strøm og forsikring.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen, datert 30.03.1978.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

  Reguleringsplaner:
  Id: 015R1
  Navn: Utvidelse av byplan 15, Riegelsbakken - Hjeljord
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 18.12.1975
  Delareal: 913 m2
  Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
  Delareal: 60 m2
  Formål: Kjørevei

  Kommuneplaner:
  Id: KPLAN2020
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2022 - 2030
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 22.06.2022
  Delareal: 219 m2
  KPHensynsonenavn: H220
  KPStøy: Gul sone iht. T-1442
  Delareal: 47 m2
  Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende
  Områdenavn: V
  Delareal: 477 m2
  KPHensynsonenavn: H320
  KPFare: Flomfare
  Delareal: 926 m2
  Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende
  Områdenavn: B

  Plankart og planbestemmelser kan fås med henvendelse til kommunen eller megler.
 • Gnr. 7363 Bnr. 9 og Gnr. 7363 Bnr. 10 i Kongsberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,80% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- markedsføringspakke kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 3 000,- og visninger kr 1 750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7 235,-. Utleggene omfatter fotograf, kommunale opplysninger og panterett med urådighet- statens kartverk. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 750,- pr. time begrenset oppad til kr 12 500. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Seida Mohammadi
  Sohrab Malkari
Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev