aktiv-eiendomsmegling
Boligtomter på Langerudberget. Tomt nr. 7 er solgt!

KONGSVINGER Boligtomter Langerudberget

Boligtomter Langerudberget - 1. solgt!

 • kr 0 - 1 200 000
 • Priser fra og tilkr 0 - 1 200 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 1 200 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 1 200 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt700 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 26 BNR. 311
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Kongsvinger AS Storgata 40 2212 Kongsvinger
 • OppdragsansvarligMarcus Møllhaug Buringrud
 • Oppdragsnummer1202235001
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 206,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Boligtomter Langerudberget, Innlandet

 • Om prosjektet
  Tomteområdet blir opparbeidet med veier med asfaltdekke og gatelys. Tilknytningspunkt for vann og avløp blir lagt frem til tomtegrense. Fiber legges frem til tomtegrense. Det blir opparbeidet lekeplass på området. Tomt 6 og 7 har betegnelsen BFS1, mens tomt 8, 9 og 10 har betegnelsen BFS2. På frittliggende eneboliger kan hele, eller deler av boligens underetasje nyttes som egen boenhet. Tomtestørrelsen skal være fra 600 m2 til 1200m2 pr. enebolig, fra 800m2 til 1200m2 pr tomannsbolig. Maks BYA = 30% for eneboliger inkl. evt. sekundærleilighet. Boligene i BFS1-3 skal ha avkjørsel fra o_SKV2. Det tilllates en avkjørsel pr bolig, men ikke egen for sekundærleilighet. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering 201609 Nedre Langerud ligger vedlagt. Tomtearealer er fra 700 m2 - 756 m2 per tomt. Det gjøres oppmerksom på at dette er ca arealer, da oppmåling / fradeling ikke er foretatt. Tomt 6: ca 730 m2 - Kr: 1.200.000,- Tomt 7: ca 756 m2 - Kr: 1.200.000,- SOLGT Tomt 8: ca 704 m2 - Kr: 1.100.000,- Tomt 9: ca 704 m2 - Kr: 1.100.000,- Tomt 10: ca 700 m2 - Kr: 1.100.000,

  Priser fra og til
  kr 0 - 1200000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Garasje/parkering
  Parkering opparbeides på egen tomt.

  Tomteareal
  700m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomtearealer er fra 700 m2 - 756 m2 per tomt. Det gjøres oppmerksom på at dette er ca arealer, da oppmåling / fradeling ikke er foretatt. Tomteområdet blir opparbeidet med veier med asfaltdekke og gatelys. Det blir opparbeidet lekeplass på området. Fiber legges frem til tomtegrense.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Kongsvinger kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre en promillesats av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Info om vannavgift
  Tilknytningspunkt for vann og avløp blir lagt frem til tomtegrense. Vei frem til tomtegrense. Kostnader knyttet til dette er inkludert i kjøpesummen.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3401/26/311: 16.09.1953 - Dokumentnr: 2383 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3401 Gnr:26 Bnr:28
  Overført fra: Knr:3401 Gnr:26 Bnr:316
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.03.1954 - Dokumentnr: 746 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:3401 Gnr:26 Bnr:316
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.02.2022 - Dokumentnr: 122195 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Rett til etablering av nettstasjonmed tilhørende kabelanlegg
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.05.2014 - Dokumentnr: 413028 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:10
  01.01.2020 - Dokumentnr: 395499 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0402 Gnr:26 Bnr:311
  25.10.2022 - Dokumentnr: 1207291 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:316
  Elektronisk innsendt
  09.11.2022 - Dokumentnr: 1274904 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:317
  Elektronisk innsendt
  09.11.2022 - Dokumentnr: 1275661 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:318
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1276983 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:319
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1277004 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:320
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278349 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:321
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278435 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:322
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278483 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:323
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278558 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:324
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278605 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:325
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1278648 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:326
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279264 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:327
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279286 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:328
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279337 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:329
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279364 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:330
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279439 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:331
  Elektronisk innsendt
  10.11.2022 - Dokumentnr: 1279858 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:332
  Elektronisk innsendt
  14.11.2022 - Dokumentnr: 1292648 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:336
  Elektronisk innsendt
  14.11.2022 - Dokumentnr: 1292656 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:334
  Elektronisk innsendt
  15.11.2022 - Dokumentnr: 1294637 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3401 Gnr:26 Bnr:337
  Elektronisk innsendt


  Vann, vei og avløp
  Tomtene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Kommuneplan. Delareal 46 828 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig. Områdenavn 48. Reguleringsplan Nedre Langerud, detaljregulert. Delareal 12 m2. Anne veggrunn - Grøntareal. Feltnavn: o_SVG2 Delareal: 1 520 m2. Flomfare. Delareal 235 m2. Kjøreveg. Feltnavn: o_SKV3 Delareal 50 m2. Fortau. Feltnavn: o_SF2 Delareal 2 m2. Frisikt. Delareal 1 439 m2. Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS3. Delareal 2 108 m2. Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS2. Delareal 1 486 m2. Boligbegyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS1. Delareal 345 m2. Parkering. Feltnavn f_SPP1 Delareal 267 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK4 Delareal 739 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK5 Delareal 160 m2. Turdrag. Feltnavn. f_GTD1 Delareal 662 m2. Annen veggrunn - Grøntareal. Feltnavn o_SVG10 Delareal 89 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD3 Delareal 572 m2. Annen veggrunn - Grøntareal. Feltnavn o_SVG9 Delareal 28. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE2 Delareal: 2 761 m2. Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS2 Delareal 2 256 m2 Boligbegyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS5 Delareal 103 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD4 Delareal 2 363 m2. Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse. Feltnavn BG1 Delareal 689 m2. Gang-/sykkelveg. Feltnavn f_SGS1 Delareal 27 m2. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE3 Delareal 2 m2. RPHensynsonenavn: H140-4 RPSikring: Frisikt Delareal 4 m2. Fortau. Feltnavn o_SF7 Delareal 266 m2. Friområde Feltnavn f_GF1 Delareal 20 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG8 Delareal 350 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG7 Delareal 13 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG4 Delareal 137 m2 Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn f_SVG12 Delareal 1 403 m2. Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse. Feltnavn BG2 Delareal 34 m2. Energianlegg. Feltnavn f_BE2 Delareal 7 m2. RPHensynsonenavn: H140-2. RPSikring: Frisikt Delareal 263 m2. Lekeplass Feltnavn f_BLK1 Delareal 125 m2. Avløpsanlegg. Feltnavn o_SAV1 Delareal 15 m2. Leskur/plattformtak. Feltnavn o_SP1 Delareal 897 m2. RPHensynsonenavn: H320_1. Faresone: Flomfare Delareal 76 m2. Turdrag. Feltnavn f_GTD2 Delareal 3 043 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS1. Delareal 2 843 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS4 Delareal 10 568 m2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. Feltnavn BKS6 Delareal 4 272 m2. Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Feltnavn BFS3 Delareal 277 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK2 Delareal 1 787 m2. Friområde. Feltnavn f_GF2 Delareal 66 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG3 Delareal 28 m2. Renovasjonsanlegg. Feltnavn f_BRE1 Delareal 28 m2. Kjøreveg. Feltnavn o_SKV1 Delareal 29 m2. Energianlegg. Feltnavn f_BE1 Delareal 143 m. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG5 Delareal 50 m. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn o_SVG11 Delareal 889 m2. Lekeplass. Feltnavn f_BLK3 Delareal 100 m2. FortauFeltnavn o_SF3 Delareal 3 107 m2. Kjøreveg. Feltnavn o_SKV2 Delareal 115 m2. Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn f_SVG13 Delareal 185 m2. Fortau. Feltnavn o_SF8 Delareal 199 m. Lekeplass. Feltnavn f_BLK6 Delareal 1 038 m2. RPHensynsonenavn: H560_1. Sone med angitte særlige hensyn: Bevaring naturmiljø

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 206,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Viktig informasjon
  Garantier Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. buofl. § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting er det tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger. Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og i fem år etter overtakelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, herunder ferdigstillelsen av disse. Dersom det er avtalt at det skal innbetales forskudd ved avtaleinngåelse må selger i tillegg stille garanti etter buofl. § 47 for å få instruksjonsrett over midlene. Dersom selger velger å ikke stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglerforetakets klientkonto inntil skjøtet er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt, og selger etter at garanti er stilt.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Standard kontrakt ved kjøp av tomt skal signeres ved tomtekjøp

Dokumenter

Marcus Møllhaug Buringrud

Megler

Marcus Møllhaug Buringrud

40 61 52 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev