aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gamle Bæreiavegen 20

Stor enebolig med fantastisk utsikt til sentrum

 • 3 990 000
 • BRA 247 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING3 990 000
 • OMKOSTNINGER115 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 105 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 974
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 217 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 164 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  115 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 105 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
En romslig bolig oppført med underetasje og 1. etasje med tilbygget terrasser og balkong.

Inneholder i underetasje: Vindfang, hall m/trapp, bad m/wc, gang, to soverom, kjellerstue/soverom, teknisk rom og tre bodrom.

1 etasje inneholder: Gang, vaskerom, bad m/wc, tre soverom, kjøkken og stue m/utgang terrasse.

Samlet bruksareal er 247 m2 i tillegg til to terrasser på henholdsvis 32 m2 og 15 m2. Luftebalkong på 3 m2.
Fasade

Gamle Bæreiavegen 20, Innlandet

 • Boligen fremstår som solid, vedlikeholdt og med en normalt bra standard.

  Utvendig er det drenert på sørsiden av boligen (ref. selger) og boligen er nymalt 2020. Yttertak er spylt / renset i 2020. Det er i 2020 laget ny utvendig trapp i terreng fra underetasje til 1 etasje. Utvendig panel/dører/vinduer er fra byggeår.

  De senere årene er det i 1 etasje laget åpen kjøkken/stue løsning, montert peis og varmepumpe (2014) og stedvis nye overflater.

  Bad i 1. etasje er oppusset i 2020 med nye veggflater og innredninger. Kjøkkenet ble modernisert i 2014 med innredning fra 2005.

  Eksempler på materialvalg er på gulv: parkett / vinylbelegg / laminat / teppe. På vegger: tapet / malte flater / skifer / brystning / panel / våtromsplater. I himling: tak-ess / malte flater. Det er installert fiber til boligen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Hovedinngang på boligen er i underetasje, og parkering er på overside av huset. Det er mulig å etablere hovedinngang på oversiden ved å endre inngangsparti på overside som idag har inngang til vaskerom.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Råte i nedre bord på platting. Over 10 cm åpning mellom øvre bord.
  Muren på nedside har forvitring.
  Dekket ved varmepumpe er overflateslitt etter kondensvann.
  Merkbart litt høydeavvik i terrassegulv (målt 25-30 mm).
  Naturlig værslitasje.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tilnærmet flatt gulv og uten oppkant/tilfredsstillende tettesjikt.
  Gulvlister langs vegger (ikke oppbrett) som har påvist høyt fuktinnhold.
  Veggflater har oppsprekk/løsninger i skjøter.
  Himling har varmemerker etter stråleovn.
  Rommet har ikke sluk og mangler derfor en av grunnprinsippene for våtrom.
  Ikke synlig drenering fra sisternekasse.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Utett rørgjennomføring i våtsone under kabinett uten oppkant.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  På sydvest-vendt vegg skråner tomten naturlig ned mot hus og flater så ut litt (men lite fall ut fra vegg).

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Eldet med ulike farger/malingsflass og påvist punktvis lekkasje (bl.a. i et bend).
  Rør fra nedløp går ned i bakken, men ukjent videre rørsystem.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Panel er ikke montert m/luftelekt (nokså vanlig for byggeår).
  Noen sprekker i endeved etc.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik:
  Det er påvist stedvis noe sverte på undertaket samt noe skjolder på sydde matter ned mot raft (særlig ved pipe, men også andre steder).
  Derimot er det ikke målt over normal fuktighet i treverket.
  Luftinger/ventilasjonsrør er uisolert på loft.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Påvist sprekk i hjørne på et glass hovedplan.
  Det er ellers vanskelig å vurdere evt. punkterte glass befaringsdagen, men påpeker at vinduer har en alder hvor risiko for dette er tilstede.
  Naturlig slitasje/elde.
  Løst blikk ved et vindu på mexisteinsmur u.etg.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Ikke pakninger i dør sokkel. Noe ettermonterte pakninger hovedplan, men glipper likevel. Værslitasje utvendig.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  76 cm rekkverk og over 10 cm åpninger.
  Tredekket på entretrappen er noe flasset/slitt.
  Impregnert trapp har 85 cm rekkverk og åpninger over 10 cm.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  En del merker i parkett (bl.a. etter tidl. vegg i stue).
  Parkett i vindfang fuktskadet. Luke til ventil mangler et soverom. Litt frynser i teppekanter mot dører. Åpent reisverk bakside skillevegg soverom kjeller. Noe riss/oppsprekk i plateskjøter, skruehull, misfarging etc. Noe manglende lister/finish (bl.a. stue).
  Sverte/støvkondens rundt uisolert loftluke. Noe svelling i laminatskjøter bl.a. på et soverom.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  En del lagring/møblering begrenset målinger, men punktvis kontrollert i hall og kjellerstue underetasje, stue og kjøkken hovedplan..
  Avvik målt ca 10 mm, men stue hadde avvik 15 mm fra innerhjørne ved barløsning til innerhjørne ved peis.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik:
  Sprekk i glass peisinnsats kjellerstue.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Eier har ikke akseptert hulltaking i innforet trevegg i underetg/kjeller.
  Det er avvik:
  Stedvis påforingskonstruksjoner og noe med åpen mur. En del lagring i bodrommene som har åpne murer som begrenset tilkomst, men konstatert
  saltutslag i nedkant vegg som symptom på noe fuktvandring, evt kapilært oppsug (nokså vanlig for denne hustype). Økninger ved fuktsøk i åpen mur ved nedkant vegg og gulv ved fuktsøk.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

  Innvendig > Bientre m/vaskemaskinopplegg
  Det er avvik:
  Rommet er utgått mtp. alder tettesjikt og oppfyller ikke dagens krav mtp. en vurdering som våtrom (men er også entre).
  Vaskekar fremstår med eldre mindre gode rørdeler- en del irr og løsning av tapet rundt avløp. Hulltagning ikke mulig (våtsone/vaskekar mot bad).

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  De er ikke montert i henhold til dagens monteringsanvisning da de mangler list i underkant og fuge. Gjennomføringer på plater til kraner/toalett er
  ikke fuget (åpen fineer- synlig tidligere våtromstapet bak), men fuget ved kar og dusj- mangler pyntekopp.
  Det er åpne/kappede rør i vegg bak badekar ende.
  Misfarging i himlingsplate rundt takventil og noe (forholdsvis marginalt) økning ved fuktsøk rundt denne.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er avvik:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er ikke oppkant på tørgjennoføring i belegg under kabinett- kun fuge og denne er sprukket, det er også litt pløse ved siden av rørgjennomføring (uten utslag).
  Denne gjennomføring ansees ufagmessig og risikofylt.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
  Det er avvik:
  Karet synes ikke å være tilkoplet- løse ledningsender under. Karkantbatteri ser ut å være bortkoplet sammen med at dusjhode. er fjernet (benyttet
  veggbatteri nå).

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  Det er påvist fuktskjolder etc rundt ventiler.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
  Det er avvik:
  Det mangler fuge mellom eikeplate og flisfelt, sokkel er noe løs og mindre godt tilpasset i hjørner, avløpsrør fra kum er tapet i underskap, manglende sokkel på oppvaskmaskin og noe bruksmerker samt påpeker en noe "grov" plate m/sprekkdannelser.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er irr på rør.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tendens til noe "svetting" i rørmuffe kjellerbod påvist.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tilkoplet via stikk-kontakt (dagens krav er fast tilkopling).

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Ny drenering virker bare å gjelde for en bit på oversiden mellom terrassen og trapp. Påvist nyere fuktsperre på mur i dette området, men uten topplist
  og løs. Ellers ikke tegn til fuktsperre (mulig original smurt gudrong el.l. på opprinnelig del).

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Påvist noen horrisontale riss/sprekk innefra, men en del lagring samt påforingsvegger i P-rom begrenser synligheten.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Beliggende i veletablert barnevennlig boligområde i en blindvei nederst i i Lia. Meget fin utsikt mot byen, festningen og landskapet nordøstover.

  Sentralt med direkte nærhet til Kongsvinger sentrum med alle servicetilbud. Kort veg til flotte turområder på Bjønnmyra og Bæreia, og fin badeplass på Bæreiavangen.

  Kort avstand til Marikollen barneskole (1.-7.trinn) og barnehage. Ellers gangavstand til Kongsvinger ungdomsskole (KUSK) og videregående skoler.

  Avstand fra Kongsvinger til Oslo er ca 93 km, til Gardermoen ca 64 km og til Charlottenberg/Sverige ca 44 km.
 • Områder er et veletablert boligområde bestående av eneboliger og småhus.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Tradisjonell enebolig fra 1974.
  Byggegrunn antatt av løsmasser og mulig noe fjell.
  Betongsåle og betong grunnmur med innvendig isolering av Siporex.
  Utvendig grunnmur mot øst er dekket med hvit murstein.
  Drenering hovedsakelig fra byggeår.
  Ny drenering på en del øverside sydvest 2020 av hus med ny grunnmurspapp, ifølge eier.
  Valmet takkonstruksjon av W-takstoler i tre med rupanel undertak og tekking av pappshingel.
  Renner, nedløp og forkantbeslag i metall fra byggeår som senere er malt.
  Malt luftehatt i stål på taket med lufting for kloakk og pipefotbeslag.
  Bindingsverksvegger fra byggeår med stående bordkledning. Opplyst malt 2020.
  Vinduer med 2-lags isolerglass fra byggeår.
  Koblede terrassedører og små vinduer i kjeller.
  Sprosser på underetasje.
  Teak ytterdør i underetasje med side glassfelt.
  Malt tak ytterdør på overside.
  Stuebalkong/terrasse på 32 m2 med beisede gulvbord pluss 15 m2 platting på mark.
  Rekkverk med liggende rekkverksbord samt håndlist.
  3 m2 luftebalkong i samme utførelse (90 cm rekkverk og ok spalter).
  Variabel fundamentering av pilarer/stripefundament/mur og enkle Lecablokker på mark for platting.
  Det er tillaget et rom under terrassen med stålplater under bjelkelag.
  Trapp til hovedinngang i smijern og terrengtrapp i impregnert tre på gavl mot vest fundamentert over stein/pilarer og jordspyd.
 • 1.etg: 131 Bra
  U. etg: 116 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Alle rom.
  U. etasje: Alle rom med unntak av gang/bod, boder og teknisk rom.
 • Sikringsskap hovedsakelig fra byggeår med skrusikringer og noen oppgraderinger med automatsikringer.
  Ny måler installert i 2018.

  300 l varmtvannsbereder 300 l fra 2015.
  Kobberrør fra byggeår.
  Avløpsrør av plast.

  Naturlig ventilasjon via veggventiler/spalteventiler.

  Batteridrevne røykvarslere i hver etasje (opplyst seriekoplet og tilkoplet vaktselskap).
  6 kg pulverslukker.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er innebygd peisovn med glassdør både i underetasje og i 1 etasje.
  Installert varmepumpe i stue 1. etasje i 2014.
  Ellers elektrisk oppvarming (strålevarme over dør på badene).
  Oljefyr er ikke i drift, nedgravd oljetank er i følge eier renset og fylt igjen i 2019.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Tomten er beliggende i skrånende terreng i Lia, med meget fin utsikt nordvendt mot byen. Opparbeidet med plen, diverse busker / hekk og gruset gangvei. Det er etablert ny parkering på sørsiden av huset for noen biler. Fra parkering er det helling på tomt ned mot inngangsparti på hus.
 • Oppstillingsplass på egen tomt på sørsiden av boligen.
 • Offentlig veg.

  Tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 925 131,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 330 470,- per 31.12.20
 • Kr. 13 221,- per år i følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 5 311,-
  Feiing/tilsynsgebyr kr 650,-
  Flere piper/røkløp kr 325,-
  Renovasjon normalab. kr 3 600,-
  Utvidet abonnement kr 335,-
  Vann - Årlig abm. kr 1 250,-
  Avløp - Årlig abm kr 1 500,-
  Målerleie kr 250,-
  Ink. mva.

  I tillegg kommer forbruk vann per m3 kr 18,25 og forbruk avløp per m3 kr 21,- ink.mva.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter
 • Kommunale avgifter, vann/avløp, strøm, forsikring.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 23.07.1974 med følgende merknader: Grunnmursplater kan ikke godkjennes lagt på den måte som er gjort, det gjøres etter fabrikkantens anvisninger. Disponibelt rom ikke ferdig innredet.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Enebolig: Det foreligger ikke tegninger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Oljetank i glassfiber nedgravd i hage, er i følge eier sanert/fylt med sand.

  Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Ingen rettigheter registrert på eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende
  Delareal: 1 165 m2
  Kommuneplan vedtatt 26.09.2019
 • Gnr. 30, bnr. 255 i Kongsvinger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fast pris kr. 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 1 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket for utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Thiis Alavinasab
  Saeid Nicolai Alavinasab
Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev