aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Koppang og Ekornveien 14!
Velkommen til Koppang og Ekornveien 14!

KOPPANG Ekornveien 14

Koselig og gjennomgående oppusset enebolig med sentral beliggenhet. Fint terrasseområde. Gode solforhold og flott utsikt

 • kr 1 890 000
 • BRA-i 177 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 890 000
 • Omkostningerkr 66 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 956 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom3
 • Tomt1 297.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 390,- (Omkostninger totalt)   1 956 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning hovedetasje.
Velkommen til Koppang og Ekornveien 14! Vi har gleden av å presentere dette trivelige huset med sentrumsnær beligenhet på Koppang! Boligen er praktisk innredet og har romslige oppholdsrom. Godt med innlys fra store vindusflater, og en god og gjennomgående fremtoning med fine farge- og materialvalg. Solrik tomt med fint hage- og terrasseområde som skråner mot sør-vest, med flott utsikt over omkringliggende landskap. Boligfeltet grenser til friområde med gode turmuligheter sommer som vinter. Eiendommen ligger barnevennlig og sentralt til på Koppang med gangavstand til barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det er ca. 500 m til sentrum med fasiliteter som bank, bibliotek, butikker, kino, spisesteder med mer. Det er ca. 6 mil til Rena, og ca. 9 mil til Elverum. Velkommen!
Plantegning sokkeletasje.

Ekornveien 14, Innlandet

 • Tomt
  1297.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Skrånet tomt mot sør-vest. Gruset innkjøring og parkering, samt hage med plen, epletre og diverse beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et veletablert boligområde sentralt på Koppang. Fra eiendommen er det kun ca. 1 km til skole, barnehage og sentrum med flere servicetilbud og fasiliteter. I Koppang sentrum finner du blant annet butikker, spisesteder, bank, apotek, Vinmonopol, bibliotek, kino, treningssenter med mer. Det er videre ca. 1 km til togstasjonen og Koppang stadion. Her bor du med flotte turmuligheter rett utenfor husveggen. Det finnes milevis med merkede turstier som kan benyttes gjennom hele året, enten du skal ut til fots, på sykkel eller med ski på beina. Aktivt ski- og sykkelmiljø i området og start og mål for det populære Moratråkket ved Storstua. Kort vei til Kjemsjøen badeplass og kun en halvtimes kjøring til høyfjellet. Gode jakt- og fiskemuligheter med nærhet til flere fjell, vann og stort skogsterreng. Her er mulighetene mange for deg som ønsker et aktivt friluftsliv samtidig som du har nærhet til alle servicetilbud og fasiliteter.

  Byggemåte
  Boligen er antatt oppført med støpte betongsåler og støpt plate på mark. Grunnmur oppført med lettklinkerblokker. Etasjeskille er et trebjelkelag. Gulv av av parkett, laminat, vinylbelegg og murgulv. Yttervegger av trekonstruksjoner, bindingsverk isolert med mineralull og utvendig kledd med liggende og stående trepanel. Innvendige vegger bestående av mdf plater, mur, og malte plater/strie. Himling av panel og takess plater. Saltakkonstruksjon i tre, tekking med takstein. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass. Ytterdør og terrassedør i tre med 2-lags isolerglass. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Helbeslått pipe over tak. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 for følgende bygningsdeler-/komponenter: -Drenering: Det registreres manglende topplist. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater i bod. Tomten er snødekt og terrengforhold er ikke kontrollert. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke ble benyttet fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn trekker fukt og får forhøyede fuktverdier. Påvist taknedløp uten etablert utkast. Taknedløp er avsluttet over terreng og uten etablert utkast/ drensrør. Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen. Etablering av drensledning på taknedløp må utbedres slit at grunnmur ikke får en stor fuktbelastning fra takvann. -Grunnmur og fundament: Grunnmur er i hovedsak innvendig utlektet og ikke kontrollert for sprekker eller skader i disse områdene. Kontrollen ble begrenset til synlige deler innvendig og utvendig over terreng. Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. -Støttemur: Det registreres skjevhet/ retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning. For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. -Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og vegg i bod. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved måling av fuktighet mot mur ble det stedvis registrert forhøyde verdier. Ingen synlige skader. Hulltakning mot utforet vegg er vurdert som unødvendig når ubehandlet grunnmur mot terreng er synlig i bod. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutslag) i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Det gjøres oppmerksom på at påforing og isolering på innsiden av grunnmur under bakkenivå er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår. Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. -Vinduer og dører: Det er ikke etablert beslag under bunnkarm på vindu montert i mur. Anbefales etablert. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Enkelte vinduer og dører med noe justeringsbehov. Med tanke på oppnådd alder på enkelte vindu er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punktere. -Yttervegger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.Selve veggkonstruksjon ble ikke inspisert, da det er en lukket konstruksjon. For inspeksjon kreves destruktive åpninger, noe som ikke ble foretatt på befaringsdagen. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Forøvrig vurders kledning å kunne ivareta sin tekniske funksjon. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. -Loft (konstruksjonsoppbygging): Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon antatt på grunn av avtrekk fra kjøkken. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr rundt pipa. Avtrekk fra kjøkkenvifte må føres over tak. Varme fra boligen og kald luft skaper kondens ved undertak. -Renner og nedløp: Taknedløp er avsluttet over bakken uten utkast. Drensrør anbefales montert slik at overflatevann blir ført bort bra bygningen. Jevnlig rengjøring av takrenner og nedløpsrør anbefales for å sikre god avrenning. -Ildsted/Skorstein: Pipa er innkledd i 1. etasje. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Taket var snødekt på befaringen slik at pipa ikke er kontrollert utvendig over tak. Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. -Kjøkken: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Over og underskap. Laminerte benkeplater. Metall kum med avrenningsfelt, 1-greps blandebatteri og avstengning for oppvaskmaskin. Vannstoppeventil ikke etablert (krav fra 2010). Frittstående kjøl- og fryseskap, oppvaskmaskin og stekeovn. Komfyrvakt ikke etablert (krav fra 2010). Ventilator med mekanisk vifte. Det er påvist slitasje på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Slitasje på grunn av alder. -Trapp: Trappen mangler stedvis rekkverk. Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Trappen tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Stedvis noe knirk i trapp. Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. -Avløpsrør : Det er ikke registrert tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på deler av innvendige avløpsledninger. Ingen skader ble registrert, generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. -Elektrisk: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring på deler av anlegget. Eier informerer om at det vil bli fremlagt samsvarserklæring på arbeid utført i hans eie. Jordfeilautomater mangler avdekking i skap. Skinne i sikringsskap bør justeres, registrert noe skjevheter på sikringer. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. Elanlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. -Varmtvannsbereder: Bereder er plassert i rom uten sluk. Det er montert vannstoppeventil ved bereder men ikke registrert noen føler på gulv. Berederen har passert 19 år og har usikker restlevetid. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. -Ventilasjon: Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. -Våtrom: 1.etasje: Oppsummering av overflater: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det er ingen synlig oppbrett av membran/ tettesjikt ved dørteskel. Vindu er plassert i våtsone. Vindu med karmer og listverk vil ikke tåle belastningen av fritt vann. Det er benyttet uegnede materiale i våtsonen (mdf) som ikke vil tåle belastning av fritt vann og fuktighet. Det registreres svellinger i overflater ved innebygget sisterne, ved overkant badekar og bak dusjkabinett. Vegger er ikke utført med tetthet eller funksjon som tilfredsstiller krav til våtrom. Våtromsfunksjon ivaretatt med dusjkabinett og fliser ved badekar. Manglende silikonfuge i overgang innredning/vask og badekar/fliser. Det registreres misfarging i fuger og fugemasse. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Sluket er dårlig rengjort og det er ikke mulig å kontrollere klemring eller bruk av membran. Anbefaler ytterligere undersøkelser når sluk er rengjort. Det er benyttet uegnede materialer i våtsonen som ikke vil tåle belastningen av fritt vann. Ingen synlig opprett av membran ved dørterskel. Gulvet skal avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over det ferdige gulvet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett og badekar pga manglende adkomst for måling. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Oppsummering av sanitærutstyr: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Sanitær vurderes å fungere som tiltenkt. Oppsummering av ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. -Våtrom: Sokkeletasje: Oppsummering av overflater: Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett / badekar pga manglende adkomst for måling. Det er tilfredsstillende oppbrett av tettesjikt på vegg og dørterskel. Vannsikkerheten er ivaretatt. Det registreres "bom" i gulvflis ved dusjkabinett (mangelfull heft mot underlag). Karmlist og foringer på vindu er ikke fuktbestandig. Dusjkabinett forhindrer direkte vannsprut. Ingen symptomer på skader ble registrert på befaringsdagen. Det opplyses på generelt grunnlag at dusjing direkte på vegg og gulv kan redusere overflatens levetid. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Det er stedvis ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Våtromsplatene ved dør virker noe mangelfult festet. Oppsummering av ventilasjon: Rommet mangler tilluft og funksjonaliteten blir pga dette redusert. -Øvrig: Innvendige overflater: Overflater fremstår med normal bruksslitasje alder tatt i betraktning. Det ble likevel registrert noen avvik. Tak i bod må påregnes utskiftet. Sprekker i mur over dører i sokkeletasje bør pusses igjen slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Ved et tilfelle for mange år siden så var det noe feil med toalettet, dette førte til en lekkasje. Dette var før jeg eide huset. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglær. Beskrivelse: Laget nytt bad nede i 2016. Informasjon fra tidligere eier, har ikke papirer på utført arbeid. Arbeid utført av: Tom Bjarne Ulvmoen og Deset rør. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Bad laget etter gjeldene krav for våtrom. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Fuktmerker i taket i bod, skyldes trolig arbeid med nytt bad. Blitt utført før jeg kjøpte huset. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Noen sprekker i mur. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Ved befaring med takstmann ble det funnet noe muselort på kaldloft. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Nye stikkontakter, lysbrytere og jording i hovedetasje. Jobben er blitt utført av elektriker. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Blitt utført omfattende endringer av boligen med tak, inngang, trapp og terrasse. Informasjon fra tidligere eier, har ikke papirer på utført arbeid. Arbeid utført av: Usikker på firmanavn da dette er blitt utført før jeg eide huset. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Syversrud Takst AS har tatt tilstandsrapport av boligen. Tilleggskommentar: Østerdalen byggservice - montert MDF-veggplater og listet på stue i hovedetasje. Nytt gulv lagt i stue hovedetasje. Hendriks AS - byttet blandeventil på varmtvannsbereder januar 2023. Hendriks AS - lagt nytt rør i rør fra kjøkken og ned til bod grunnet lekkasje i kjøkkenarmatur 20.07-23. Oneco fiber - montert ny fiber fra veggboks ute til inne 05.01-23. Service på varmepumpe tatt iht. anbefaling fra montør.

  Innhold
  Boligen inneholder: Sokkeletasje: Entré, soverom, disponibelt rom, bad, mellomgang og bod/vaskerom. Hovedetasje: Trappegang, mellomgang, 2 soverom, bad, kjøkken, samt stue/spisestue med utgang til veranda. Lekestue.

  Standard
  Gulv: Overflater bestående av parkett, laminat, vinylbelegg og murgulv. Vegg: Overflater bestående av mdf plater, mur, og malte plater/strie. Tak: Overflater bestående av panel og takess plater.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på gårdsplassen.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025. Feiing og tilsyn ble utført siste gang i juli 2023, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 390,- (Omkostninger totalt)   1 956 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med luft-luft varmepumpe, elektrisk gulvvarme på bad og vedfyring i peisovn.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  13182

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 13 182,- for 2023. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Vann- og avløp beregnes etter målt forbruk til satser fastsatt av Stor-Elvdal kommune. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  434608

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1564590

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3423/19/1125: 07.04.1970 - Dokumentnr: 1251 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3423 Gnr:19 Bnr:1100 01.01.2020 - Dokumentnr: 462946 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0430 Gnr:19 Bnr:1125

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen, da dette ikke var normalt på den tiden boligen ble bygd. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger for sokkeletasjen er deler av gang definert som kott, hovedsoverommet definert som hobbyrom og sport-redskapsrom, soverom 2 definert som bod og bad definert som bod. I tillegg er vaskerom definert som garasje. I byggetegningene for hovedetasjen er trapperom definert som vindfang/kott og bad definert som soverom og toalettrom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal og rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel). Rommene er likevel inntatt som primærrom/-areal i takstrapport. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Boligen har vannmåler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Koppang sentrum sør, fra 2013. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse og kjøreveg. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel Stor-Elvdal kommune og kommunedelplan Koppang, begge for perioden 2003-2015. Kommunedelplanen viser at boligen ligger i område regulert til boligområde. Boligfeltet grenser til et større område regulert til fremtidig boligbebyggelse, samt nåværende friområde/idrettsanlegg og Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen ""som den er"", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Salg av bruktbolig: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen ""som den er"", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 390,- (Omkostninger totalt)   1 956 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  66390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilrettelegging og oppgjørsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), foto og markedsføring (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Åste Christine Gjermunds

Megler

Åste Christine Gjermunds

94 17 84 82

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev