aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Koppang og Moraveien 12!
Velkommen til Koppang og Moraveien 12!

KOPPANG Moraveien 12

Solrik, sentral eiendom på hele 3,3 mål. Innholdsrik bolig med bla. 2 stuer, 4 sov og 2 bad. Dobbelgarasje. Utsikt!

 • kr 1 650 000
 • BRA 209 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 60 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 710 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Soverom4
 • ArealP-rom 188 m²
 • Tomt3 319.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   60 390,- (Omkostninger totalt)   1 710 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Koppang og Moraveien 12! En stor eiendom på ca. 3 320m² med pent opparbeidet hage og gode solforhold. Eiendommen er bebygd med en innholdsrik enebolig over to plan og en dobbelgarasje på 44m² som består av garasje og bod. Boligen har inngang i begge etasjer og inneholder bla. 2 stuer, 4 soverom, 2 bad, ekstra toalettrom, badstue og vaskerom. Boligen er velholdt, men har behov for modernisering/oppussing for å tilfredsstille dagens krav til standard. Hagen er solrik og pent opparbeidet med plen, prydbusker, bed, bær og et drivhus. Boligen ligger fint til i et etablert boligområde sentralt på Koppang med gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det er kun noen hundre meter til sentrum med alle nødvendige fasiliteter. Utenfor boligfeltet er det fine turmuligheter.
Boligen har inngang i begge etasjer og inneholder bla. 2 stuer, 4 soverom, 2 bad, ekstra toalettrom, badstue og vaskerom.

Moraveien 12, Innlandet

 • Tomt
  3319.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3 319,5m². Delvis skrånet tomt. Innkjøring asfaltert med støttemur oppført med steinheller. Uteområdet er pent opparbeidet med plen, prydbusker, bed og bær. Det er også et drivhus i hagen.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i et etablert boligområde sentralt på Koppang med gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det er kun noen hundre meter til sentrum med fasiliteter som butikker, spisesteder, bank, apotek, Vinmonopol, bibliotek, kino, treningssenter med mer. Det er videre ca. 1 km til togstasjonen og Koppang stadion. Utenfor boligfeltet er det fine turmuligheter sommer som vinter. Det er ca. 3 mil til Renåfjellet Alpinsenter, ca. 6 mil til Rena, og ca. 9 mil til Elverum.

  Byggemåte
  Enebolig over 2 plan med byggeår ca. 1975. Boligen er oppført med støpt grunnmur. Fundamenter ligger under bakkenivå og kan ikke kontrolleres. Støpt kjellergulv. Yttervegger av trekonstruksjoner, bindingsverk antatt isolert med mineralull og utvendig kledd med stående trepanel. Etasjeskillere er trebjelkelag, ukjent isolasjon. Takkonstruksjon i tre, konstruksjonen er oppbygd med w-takstoler, bordet undertak, tekking med takstein. Loft isolert med mineralull med adkomst via luke i himling på soverom, nedfellbar stige, lys installert på loft. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass. Heltre ytterdør. Ytterdør med sidefelt i glass. Vinduer med 2-lags glass, produksjonsår 1975 - 1993. Flere vinduer uten datostempling. Terrassedør med 3 lags glass, produksjonsår 1981. Ildsted er tilknyttet leca pipe. Helbeslått pipe og luftehatter. Takrenner og nedløpsrør av aluminium. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Dobbelgarasje oppført med støpt gulv, støpt ringmur og vegger oppført i bindingsverk med utvendig stående panel. Innvendig luke med adkomst til loft. Taket har saltaksform tekket med takstein. Garasje med lys og strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Drenering: Selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Etableringsåret legges til grunn for tilstandsgraden, samt inspeksjon og fuktsøk i tilgjengelige overflater under bakkenivå. Det registreres stedvis bruk av grunnmursplast. Det registreres manglende bruk av grunnmursplast. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det registreres manglende topplist. For videre omtale se "rom under terreng". * Grunnmur og fundament: Grunnmur er i hovedsak innvendig utlektet og ikke kontrollert for sprekker eller skader i disse områdene. Kontrollen ble begrenset til synlige deler innvendig og utvendig over terreng. Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. Grunnmuren er en Multimur (støpt betong med innvendig isolert element). På bakgrunn av dette vil innvendig grunnmur ikke være synlig, og eventuelle riss/sprekker i grunnmur vil ikke la seg påvise. For videre omtale se punkt "Rom under terreng". * Støttemur: Det registreres sprekker/skader i støttemur. Skader kan ha flere årsaker som for eksempel belastninger og setninger. Det er fare for en ytterligere negativ utvikling. For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. * Rom under terreng: Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i stue. Det registreres feil oppbygging av utlektet vegg med bruk av dampsperre i veggen. Dampsperre (plastfolie) er ikke anbefalt i utlektede vegger på grunnmur pga at denne hindrer uttørking ved eventuell lekkasje. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Ventilering av rom med spalteventiler i vindu. Bedre ventilering bør etableres. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. * Vinduer og dører: Med tanke på oppnådd alder er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Flere vindu lot seg nesten ikke åpne. Vinduer med noe justeringsbehov. Justeringer/smøring anbefales. * Yttervegger: Det er ikke registrert bruk av musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. Det anbefales å etablere musetetting bak kledning. * Taktekking: Det er observert rustdannelse på beslag. Det er påvist avvik ved beslagsløsninger. Takstein med underlagspapp og lekter har passert 30 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Det registreres knekt takstein. Det registreres mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen. Påviste skader må utbedres. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres stedvis knirk. Det registreres små sprekker mellom gulvlist og gulv. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. * Toalettrom: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. TG 2 på grunn av alder og manglende ventilasjon. * Avløpsrør: Kloakk er ikke luftet over tak. Lufting med vakumventil. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Deler av vannrør er skjulte og ikke mulig å kontrollere. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. TG2 på grunn av alder. Ingen avvik eller skader ble registrert, generelt anbefales regelmessig testing av hovedstoppekran for å kontrollere at den stenger ved en eventuell lekkasje. * Elektrisk: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. * Varmtvannsbereder: Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. * Ventilasjon: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. * Våtrom: Bad 1.etasje: Overflater: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør. Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett / badekar pga manglende adkomst for måling. Vindu er plassert i våtsone, dusjkabinett hindrer direkte vannsprut. Karmlist og foringer på vindu er ikke fuktbestandig. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. * Våtrom: Bad 1.etasje: Membran, tettesjikt og sluk: Klemring og membran er ikke synlig på denne type sluk. Rørføringer gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. * Våtrom: Bad 1.etasje: Sanitærutstyr: TG 2 på grunn av alder og slitasje. * Våtrom: Bad 1.etasje: Ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk vifte og tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. * Våtrom: Bad kjeller: Overflater: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Fuger ved underkant av plater mangler stedvis, måler høye fuktverdier på plater i dusjsone. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Oppgradering av våtrommet må påregnes på sikt på grunn av alder og gjenværende brukstid. * Våtrom: Bad kjeller: Membran, tettesjikt og sluk: Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Sluk må rengjøres. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. * Våtrom: Bad kjeller: Sanitærutstyr: TG 2 på grunn av alder og gjenværende brukstid. * Våtrom: Bad kjeller: Ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft og mekanisk vifte for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. * Våtrom: Bad kjeller: Fukt: Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt (belegg, tapet, baderomsplater) i og omkring våtsoner. Undersøkelsen fukt i plater. * Våtrom: Vaskerom: Overflater: TG 2 på grunn av alder og gjenværende brukstid. Det registreres riss / sprekker i overflater. * Våtrom: Vaskerom: Membran, tettesjikt og sluk: Tetting med mansjett / membran rundt rør bør avsluttet minst 25 mm over ferdig gulv for god vannsikkerhet. Det er ikke synlige mansjetter / tettesjikt ved rørgjennomføringer i gulv og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på utførelsen. Tettheten er derfor usikker. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Lokal utbedring rundt rørføringer anbefales for bedre sikkerhet. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. * Våtrom: Vaskerom: Sanitærutstyr: TG2 på grunn av alder og gjenværende brukstid på utstyr. * Våtrom: Vaskerom: Ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. * Våtrom: Vaskerom: Fukt: Alle vegger tilstøtende mot våtrommet er i mur/ betong og det er derfor ikke mulig å foreta hulltaking. Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt (belegg, tapet, baderomsplater) i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt. * Øvrig: Innvendige overflater: Overflater med oppgraderingsbehov. Det anses ikke nødvendig med umiddelbare tiltak. Evt utbedringer kan vurderes ved planlagte rehabiliteringer. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Balkong, terrasse, platting: Rekkverket blir målt til 80 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Det er ikke etablert rekkverk ved utgang fra stue. Rekkverk må monteres iht. krav. Overflatebehandling må påregnes. * Renner og nedløp: Det registreres sprekker og skader i takrenner. Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. * Kjøkken: Overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Over og underslag. Laminerte benkeplater. Benkebeslag kum uten etablert avrenningsfelt. 1-greps blandebatteri med avstengning for oppvaskmaskin. Vannstoppeventil ikke etablert. Plass for kjøl- og fryseskap. Frittstående oppvaskmaskin, stekovn. Komfyrvakt ikke etablert. Ventilator med mekanisk vifte. Det registreres fukt/skader i skap under vask og sokkel. Kjøkkeninnredningen har skader. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. * Kjøkken: Avtrekk: Filter mangler på avtrekk. Viste anbefales utskiftet. * Trapp: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, stue med utgang til balkong, spisestue, kjøkken, 2 soverom hvorav det ene med utgang til balkong, bad, wc og bod. Underetasje: Vindfang, gang, stue, 2 soverom, bad, badstue, vaskerom og 2 boder. Eiendommen er også bebygd med en dobbelgarasje på 44m² som består av garasje og bod.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  I dobbelgarasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 31.03.2020. Tilsyn ble sist gang utført den 05.03.2013, uten pålegg om utbedringer. Merknader: Besøk for feiing og tilsyn i 2023, ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1998, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år og kontroll kunne ha vært forventet i 2018.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   60 390,- (Omkostninger totalt)   1 710 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i spisestuen. Vedfyring med vedovn og peis i stuen i 1. etasje, samt peis i stuen i underetasjen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i gang og kjellerstue i underetasjen og på baderom i 1. etasje.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Abonnementsgebyr vann: Kr. 1 000,- * A konto vann (grunnlag: 15 kubikk): Kr. 348,56,- * Abonnementsgebyr avløp: Kr. 1 237,50,- * A konto avløp (grunnlag: 15 kubikk): Kr. 496,69,- * Målerleie: Kr. 220,- * Renovasjon mini: Kr. 3 643,75,- * Eiendomsskatt: Kr. 5 429,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler (kr. 23,24,- per kubikk for vann og kr. 33,11,- per kubikk for avløp). Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres og faktureres av Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  484907

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1745664

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for nybygg bolig i 1977. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for dobbelgarasje. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen både på eneboligen og garasjen. Innholdet i disse synes å være i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Koppang sentrum sør" fra 2013. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse (2 922 og 80) og kjøreveg (318). Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stor-Elvdal kommune 2003-2015 og kommunedelplan for Koppang 2003-2015, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til område unntatt for rettsvirkning.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))   60 390,- (Omkostninger totalt)   1 710 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  60390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Åste Christine Gjermunds

Megler

Åste Christine Gjermunds

94 17 84 82

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev