aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Evenstad og Rastaveien 59! Et småbruk på ca. 28,9 mål som består av ca. 25,7 mål produktiv skog og ca. 3,1 mål annet markslag.
Velkommen til Evenstad og Rastaveien 59! Et småbruk på ca. 28,9 mål som består av ca. 25,7 mål produktiv skog og ca. 3,1 mål annet markslag.

KOPPANG Rastaveien 59

Småbruk på 28,9 mål med fin beliggenhet like ved Glomma. Eldre enebolig, uthus og hønsehus. Ca. 25,7 mål produktiv skog.

 • kr 800 000
 • BRA 92 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1935
 • Soverom2
 • ArealP-rom 92 m²
 • Tomt28 941.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Evenstad og Rastaveien 59! Et småbruk på ca. 28,9 mål som består av ca. 25,7 mål produktiv skog og ca. 3,1 mål annet markslag. Eiendommen er bebygd med en eldre enebolig, et gammelt uthus på 43m², samt et uthus/hønsehus på 10m². Bygningsmassen har gjennomgående lav standard med behov for oppussing og total renovering. Eiendommen har en landlig beliggenhet ca. 24 km syd for Koppang sentrum hvor du finner butikker, barnehager og skoler. Friareal, skog og utmark er i umiddelbar nærhet og Glomma renner stille forbi like ved. Langs elva finner du muligheter for fiske og bading. Stor-Elvdal er et eldorado for jakt og fiske og kan by på utallige tur- og rekreasjonsområder, samt ypperlige områder for bær- og soppsanking. Kun ca. 6 km til nærbutikk, Høgskolen Evenstad og togstasjon.
Du ønskes velkommen inn i et vindfang som er bygget som en vinterhage med store vindusflater.

Rastaveien 59, Innlandet

 • Tomt
  28941.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 28 941,4m². Eiendommen består av ca. 25,7 mål produktiv skog og c. 3,1 mål annet markslag. Tomtetunet er opparbeidet med noe gressplen og beplantninger. Naturtomt for øvrig med skog og vedskog.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en landlig beliggenhet ca. 24 km sørøst for Koppang sentrum hvor du finner butikker, barnehager og skoler. Det er ca. 35 km til Rena sentrum hvor du finner de fleste servicetilbud. Fra eiendommen er det kun ca. 6 km til nærbutikken Arnesens Landhandleri og til Høgskolen i Innlandet - Evenstad. Ca. 5,5 km til togstasjon og bussholdeplass. Friareal, skog og utmark er i umiddelbar nærhet og Glomma renner stille forbi ikke langt unna eiendommen. Langs elva finner du muligheter for fiske og bading. Stor-Elvdal er et eldorado for jakt og fiske og kan by på utallige tur- og rekreasjonsområder, samt ypperlige områder for bær- og soppsanking. Veien er heller ikke lang til Birkenåsen Rena Alpin og Skisenter for vinteraktiviteter, eller til golfbanen på Sorknes. Birkenåsen knyttes sammen med Birkebeinerriket, som kan by på milevise av traséer til både ski, løping og sykling.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1935. Det er byggegrunn dels av løsmasser og dels av fjell. Dreneringen er sannsynligvis fra 1935. Dersom det finnes drenering er den sannsynligvis tett. Bygningen har betonggrunnmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Noe fall på terrenget mot boligen fra øst. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner med forkantbeslag med nedløp til terreng. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Sannsynligvis isolert med sagflis. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Sannsynligvis isolert med sagflis. Bygningen har trevinduer med innvendige vareglass. Bygningen har malt hovedytterdør. Hovedinngang med støpt trapp. Uthus - Byggeår: 1937. Enkel lagerbygning. Uthuset er ikke vurdert med tilstandsgrader i rapporten. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Uthus/hønsehus - Byggeår: 1935. Uthus/hønsehuset er ikke vurdert med tilstandsgrader i rapporten. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstrådet Harald Juliussen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Opprinnelig er panelen sannsynligvis malt med linoljemaling som dels gjør at ny maling flasser av. * Utvendig > Vinduer: Behov for kitting og malevedlikehold * Utvendig > Dører: Behov for malevedlikehold * Innvendig > Radon. * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. * Innvendig > Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. * Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. * Innvendig > Innvendige dører: Tilstandsgraden er vurdert i forhold til alder. * Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. * Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Tilstandsgraden er vurdert i forhold til alder. * Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. * Tomteforhold > Terrengforhold: Noe fall på terrenget mot gavlvegg. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. * Tomteforhold > Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. * Innvendig > Innvendige trapper - 2: Det er ikke montert rekkverk. Råteskade i nedre del. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Det er fuktskader i vindu og nedre del av våtromsplater på bad. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Det siger vann inn i kjeller, trolig langs grunnfjellet. Det har tidligere vært en brønn som vannkilde i kjelleren. Brønnen står åpen, og sammen med innsig av vann fra grunnen gjør dette kjelleren fuktig. Dreneringen er trolig så gammel at den ikke lenger drenerer/fungerer. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: På det store soverommet er det tegn på tidligere vannlekkasje trolig fra taket. Jeg har ikke registrert noen form av vannlekkasje i mitt eie. Det kan også se ut som det tidligere har vært en fuktskade i yttervegg ved trapp til annen etasje. Det har ikke vært registrert vannlekkasje i tak eller fasade i mitt eie. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Det har kommet en horisontal sprekk i grunnmur utvendig ved kjøkkenet. Sprekken har kommet etter at forrige eier byttet ut dreneringsslange fra tidligere brønn i kjeller. Sprekken er ikke gjennomgående i grunnmur. Det er ikke registrert setningsskader på bygget i mitt eie. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Under inspeksjon i forbindelse med tilstandsrapport ble det registrert sopp i krypkjeller under stue. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Jeg har montert nye støpsler i huset (stue og kjøkken) og gravd ned strøm til uthus. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Det ble byttet strømmåler den 05.06.2020. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet noe utvendig kledning. Arbeid utført av: Tidligere eier. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport i forbindelse med salg. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Kommunen har varslet om tilsyn på mindre avløpsanlegg. Vannkilde er brønn og ligger på naboeiendom (Opplysningsvesenets fond), (ikke tinglyst). Adkomst over privat naboeiendom. (ikke tinglyst).

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang/trapperom, stue, spisestue, kjøkken og baderom. 2. etasje: Gang/trapperom, 2 soverom og 3 kott. Grovkjeller: Kjellerrom/bod uten måleverdig areal (gulvflate på ca. 13m²). Eiendommen er også bebygd med et uthus på 43m² som består av en liten garasje og 3 boder, samt et uthus/hønsehus på 10m².

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1935. Bygget har gjennomgående enkel standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Uthus - Byggeår: 1937. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Uthus/hønsehus - Byggeår: 1935. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i et vindfang som er bygget som en vinterhage med store vindusflater. Videre kommer du inn i gang/trapperom med som fungerer som et knutepunkt i boligen. STUE Boligen har to lyse stuer ved siden av hverandre som passer fint som både tv-stue og spisestue. Stuene har belegg på gulv og lysmalt trepanel på veggene. I hjørnet av stuen har du en vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. Begge stuene har flotte hjørnevinduer som slipper inn fint lys. KJØKKEN Boligen har et lyst og romslig kjøkken med god plass til et spisebord. Kjøkkenet har belegg på gulv, trepanel på veggene og vindusflater mot to ulike himmelretninger som sørger for fint lysinnslipp. Eldre kjøkkeninnredning med behov for modernisering/oppussing. Det er også en eldre vedovn på kjøkkenet. SOVEROM Boligen inneholder to soverom som begge er plassert i 2. etasje. Begge soverommene har belegg på gulv, overflater med trepanel og er utstyrt med vedovn. Det ene soverommet har også oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. I tillegg er det lagringsplass i totalt 3 kneloft/kott. BADEROM Boligen har et eldre baderom med vinylbelegg på gulv og overflater med baderomsplater og malte plater. Baderommet er utstyrt med vegghengt servant, speilskap, dusjhjørne med forheng og gulvmontert toalett. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Liten garasje i uthuset ellers biloppstillingsplasser på egen tomt.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Iht. opplysninger fra Elvia AS er det ikke foretatt noen besiktigelse av det elektriske anlegget. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Tilsyn fra Brann og Redningsvesen IKS ble sist utført den 11.04.2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedfyring med vedovn i stuen, kjøkkenet og på begge soverommene.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  8971

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 8 971,25,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 2 290,- * Renovasjon standard: Kr. 4 286,25,- * Slamtømming: Kr. 1 745,- * Tilsynsgebyr private anlegg: Kr. 650,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  204563

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  736427

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om gjerde, tinglyst den 12.05.1936 - Dokumentnr: 902775. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via naboeiendom. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Privat vann fra brønn som ligger på naboeiendom, det er ikke tinglyst avtale om vannrett. Privat avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l. Eier opplyser om at kommunen har varslet om tilsyn på mindre avløpsanlegg. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stor-Elvdal kommune 2003-2015, hvor 4 542m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til masseuttak og 24 400m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 13.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger (kr 6.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev