aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Koppang og Skogfaret 21!
Velkommen til Koppang og Skogfaret 21!

KOPPANG Skogfaret 21

Solrik eiendom med fin beliggenhet og flott utsikt. Innholdsrik enebolig godt oppgradert i 2017. Isolert garasje på 40m²

 • kr 2 500 000
 • BRA 166 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom4
 • ArealP-rom 166 m²
 • Tomt969.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Koppang og Skogfaret 21! Pent opparbeidet eiendom bebygd med en enebolig på én flate med innredet kjeller, isolert garasje på ca. 40m² og et uthus/hobbyverksted. Boligen ble vesentlig oppusset i 2017 og holder en gjennomgående god standard på overflater, kjøkken og baderom. Det er gulvvarme i hele hovedetasjen og vedovn i begge stuene. Det gjøres oppmerksom på at kjelleren ikke er godkjent i kommunen. Attraktiv og solrik eiendom som grenser til friarealer mot sydvest. Eiendommen ligger høyt og med flott utsikt over den uberørte naturen og videre nedover mot Glomma. Utrolig fin og barnevennlig beliggenhet i et veletablert boligområde og i en rolig blindvei uten gjennomgangstrafikk. Kort avstand til barnehage, skoler og til sentrum med det du trenger i hverdagen.
Attraktiv og solrik eiendom som grenser til friarealer mot sydvest.

Skogfaret 21, Innlandet

 • Tomt
  969.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 969,1m². Eiendommen ligger på en pynt med utsikt over Glomma. Tomten er opparbeidet med plen, gårdsplassen er singelbelagt. Det er betongkantstein mot plenen.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en utrolig fin beliggenhet i et veletablert, rolig og barnevennlig boligområde. Attraktiv og solrik eiendom som grenser til friarealer mot sydvest. Eiendommen ligger høyt med flott utsikt over den uberørte naturen og videre nedover mot Glomma. Svært barnevennlig beliggenhet i en rolig blindvei uten gjennomgangstrafikk. Fra eiendommen er det ca. 900 meter til Stor-Elvdal naturbarnehage og ca. 2,5 km til Koppang barnehage, Koppang barneskole og Stor-Elvdal ungdomsskole. Du tar deg til Koppang sentrum på ca. 5 min med bil eller ca. 20 min med beina og en hyggelig gåtur. I sentrum finner du bla. Kiwi, Coop Prix, vinmonopol, apotek, kafeer, blomsterbutikk, sportsbutikk m.m. Ca 7 km til Nærbutikken Trea med post i butikk på Trønnes og Ca 5 km til Industrifelt m/bla 2 byggevare firmaer. Området egner seg godt for for friluftsliv, med nærhet til vann, fjell og skog. Gode skimuligheter vinterstid. Koppang stasjon med både buss- og togforbindelse ligger ca. 1,4 km fra eiendommen, her finnes det også ladepunkt for el-bil.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1977. Byggegrunnen er opplyst til å være sand. Leca grunnmur pusset og malt i noen rom, platekledd i de fleste rom. Det er ikke kjent om det er lagt drensrør ved fundamentene. Yttervegger i bindingsverkskonstruksjon med utvendig dekkbeiset eller malt, liggende kledning, innvendig plater. Veggtykkelsene varierer mellom 29 og 32 cm, hvilket tyder på at det er ca 20 cm. mineralullisolasjon i veggene. Det er malte trevinduer med isolerglass. alle glass er ikke kontrollert, men stikkprøver viser glass produsert i perioden 2014 - 2017. Malte ytterdører med glassfelter antatt fra samme periode. Overbygd inngangsparti, 10 m2 og overbygd terrasse med utgang fra stuen, 15 m2 med dekke av beiset, antatt trykkimpregnert, tre. Det er beiset rekkverk med stående pilastere. Takkonstruksjonen er ikke tilgjengelig for innvendig inspeksjon. Det er opplyst at loftet er isolert med innblåst mineralull. Isolasjonstykkelse er opplyst til å være 35 cm i søknad til ENOVA. Loftet ser ikke ut til å være ventilert. Yttertak av antatt OSB- plater eller bordtak tekket med pappshingel fra 2017, Vindskier av malt tre med beslag på øvre bordkant. Lakkerte metall takrenner med nedløp til lukket system i terrenget. Bordtakbeslag. Garasje - Byggeår: 2017. Inntilbygd, isolert garasje med betongplate på mark. Bindingsverksvegger med utvendig malt liggende kledning. Mønet sperretak, tak tekket med pappshingel. Metall takrenner med nedløp til avløpssystem i terrenget. Det er en ca. 4 m bred leddheisport, to isolerte gangdører med glassfelt og to isolerglassvinduer. Uthus/hobbyverksted - Ukjent byggeår. Uthus benyttet til hobbyverksted. Huset er antatt isolert og har bindingsverksvegger med utvendig og innvendig liggende kledning. Mønet sperretak trukket ut på begge sider slik at inngangspartiet og avfallsdunkene trår under tak, På inngangssiden, er det en liten platting med dekke av trykkimpregnert tre, det er isolert dør og et isolerglassvindu. det er fremlagt strøm. Taket er tekket med pappshingel og det er takrenner med nedløp til terreng. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Elverum Takstforretning Juliussen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Balkonger, terrasser, veranda og lignende: Det mangler håndlist på den ene siden av inngangstrappen, På trappen fra terrassen er det ikke håndlister. * Yttertak: Taktekkingen framstår uten synlig slitasje. Det mangler takstige og feierplattform. * Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje): Det er generelt en viss risiko for sommerkondens og muggvekst på overflater i kjelleryttervegger.. Dette, sammen med det forholdet at det mangler en ventilert sluse mellom garasjen og oppholdsrommene i kjelleren, bidrar til at kjelleren vurderes til TG2 * Bad Kjeller: Ventilasjonen fungerer dårlig som følge av manglende tilluft fra omkringliggende rom. * Bad 1.etg,: Ved besiktigelsen ble det saget hull fra det tilliggende soverommet for å kontrollere veggsvillen bak platene i dusjsonen for fukt. Det ble ikke registrert fukt i konstruksjonen. Ventilasjonen i rommet er ikke tilfredsstillende på grunn av lite tilluft. * Vaskerom Kjeller: Rommet er ikke tilstrekkelig ventilert. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter.  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Badet ble utvidet og pusset opp i 2017. Arbeid utført av: Altibygg. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Det ble lagt ny membran i forbindelse med oppussingen av badet. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? Svar: Ja. Beskrivelse: Det ble byggmeldt til kommunen før arbeidet startet. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny vannledning og nytt rør i rør systemet i boligen. Arbeid utført av: Deset rør. 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Har vært dårlig trekk, satt inn egen luftekanal i vedovnen i hovedetasjen. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Merket noe forskjell i skille mellom eldre del av boligen og tilbygget stuedel. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Nytt elektrisk anlegg(i skap og lagt opp ny strøm i 1.etasje). I kjeller er det eldre ledningsnett. Lagt opp balansert ventilasjon i boligen i ca 2017(Husker ikke navnet på firma som utførte jobben). Arbeid utført av: Berg og sandboe. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Kontroll av det elektriske anlegget i 2021 av elsikkerhet Norge. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Laget ny terrasse m/utgang fra tilbygget stuedel. Satt opp inntilbygget dobbelgarasje. Lagt nytt tak og kledning. Alt ble gjort i ca 2017. Arbeid utført av: Altibygg. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Kjeller er ikke bruksendret. Hovedetasje og tilbygg av stue, terrasse og garasje er bruksendret. 18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja. Beskrivelse: Kjeller er ikke godkjent, men hovedetasje, terrasse og garasje er godkjent. 22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja. Beskrivelse: Finnes ikke hos kommunen. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: Tilstandsrapport i forbindelse med salget.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. Kjeller: Entré, gang/kjøkken, stue, 2 soverom, bad og vaskerom. Eiendommen er også bebygd med en inntilbygget isolert garasje på ca. 40m² og et uthus/hobbyverksted på ca. 6m².

  Standard
  Bygningene er godt vedlikeholdt med gjennomgående pene overflater. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti med innfelte downlights i himlingen. Når du entrer boligen kommer du inn i en lys, innbydende og praktisk entré. I entréen har du rikelig med oppbevaringsplass i stor plassbygget skyvedørsgarderobe, samt ytterligere plass til oppheng og skoskap. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er et stort, lyst og fint rom. God standard med pen enstavs laminat på gulv med gulvvarme, lysmalte overflater og downlights i himlingen. Det første som slår deg er de store vindusflatene i front som åpner opp for den flotte og langstrakte utsikten. Stuen har vindusflater mot tre ulike himmelretninger som sørger for et utrolig fint lysinnslipp, samtidig som det ikke er noe innsyn fra naboer. Som et fint midtpunkt i stuen har du en moderne vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også gulvvarme i hele 1. etasje. Stuen er romslig med god plass til ulike sittegrupper og et stort spisebord i tilknytning til kjøkkenet. TERRASSE Fra stuen doble terrassedører ut til terrassen som gjør at den blir en naturlig forlengelse av stuen på sommerstid. Terrassen er overbygget med innfelte downlights i himlingen og har beiset trykkimpregnerte terrassebord på gulv. Terrassen er på ca. 15m² og har god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot sydvest sørger for gode solforhold. Her sitter du usjenert og fint med nydelig utsikt - helt perfekt for lange og late sommerdager! KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med stuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Nyere, lys og pen kjøkkeninnredning fra Ikea med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter og heltre benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag med to kummer. Praktisk med plater i benkeryggen og takhøye overskap. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen. Integrerte hvitevarer som platetopp, avtrekksvifte, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. HOVEDSOVEROM Boligen har et lyst og innbydende hovedsoverom som har samme flotte utsikt som stuen. Soverommet har god standard med pen enstavs laminat på gulv med gulvvarme og lyse tidsriktige overflater. På soverommet har du naturlig plass til en stor dobbeltseng med tilhørende nattbord. Rikelig med oppbevaringsplass i stor skyvedørsgarderobe langs den ene veggen. SOVEROM 2 Det andre soverommet er også et lyst og fint rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. Samme gode standard her med pen enstavs laminat på gulv med gulvvarme og lyse tidsriktige overflater. BAD / VASKEROM Baderommet ligger i naturlig tilknytning til soverommene og ble pusset opp av faglærte i 2017. Pent og tidløst med grått belegg på gulv med gulvvarme, lyse baderomsplater på veggene og downlights i himlingen. Moderne baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant, stort speilskap med belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med innfellbare glassdører og vegghengt toalett. Praktisk vaskeromsinnredning med benkeplate og nedfelt kum, samt opplegg for både vaskemaskin og tørketrommel. KJELLERETASJEN Det gjøres oppmerksom på at rommene i kjelleretasjen ikke er godkjent for varig opphold, men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport og salgsoppgaven. Kjøper overtar ansvar og risiko for eventuell utleie av ikke godkjent areal. Ved eventuell utleie har utleier plikt til å radonmåle utleide deler. Kjelleretasjen har et bruksareal på ca. 68 og er innredet med entré, gang/kjøkken, stue, 2 soverom, bad og vaskerom. Alle rommene unntatt våtrommene har pen enstavs laminat på gulv og i stuen er det en koselig vedovn som varmer godt på de kalde dagene. Det er en enkel kjøkkeninnredening bestående av et minikjøkken med 2 kokeplater, hybelkomfyr, oppvasskum, kjøleskap og 3 overskap. Baderommet er innredet med keramiske gulvfliser, malt puss på veggene og malt panel i himlingen. Rommet er utstyrt med servantinnredning bestående av to skap og heldekkende servant, et skap med speildør samt et dusjkabinett. Det er en avtrekksvifte i ytterveggen. Det er også et vaskerom i kjelleren med betonggulv, malte vegger og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 13.04.2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2041. Feiing ble utført siste gang den 02.05.2023. Tilsyn ble sist gang utført den 02.05.2023, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med vedovn i stuen og i kjellerstuen. Elektrisk oppvarming med gulvvarme i hele 1. etasje, samt baderommet i kjelleren. En luft-til-luft varmepumpe for balansert ventilasjon av boligen er montert i garasjen.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18994

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 18 994,50,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Abonnementsgebyr vann: Kr. 1 000,- * Abonnementsgebyr avløp: Kr. 1 237,50,- * Vanngebyr etter areal (grunnlag: 100 kubikk): Kr. 2 323,75,- * Avløpsgebyr etter areal (grunnlag: 100 kubikk): Kr. 3 311,25,- * Renovasjon standard: Kr. 4 286,25,- * Renovasjon mini: Kr. 3 643,75,- * Eiendomsskatt: Kr. 2 542,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Kommunen har ikke registrert vannmåler på eiendommen og gebyr for vann/avløp avregnes etter areal. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  227189

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  817880

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen både fra byggeåret og i forbindelse med tilbygg. Byggetegninger i forbindelse med tilbygget viser kun boligens 1. etasje, denne synes å være i samsvar med dagens innredning av denne etasjen. I de opprinnelige byggetegningene fra byggeåret er kjelleretasjen definert som ulike boder/disponible rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene i kjelleretasjen er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Takstmann opplyser om følgende: Vedrørende garasjen, er det et avvik ved utførelsen. En kjellertrapp, er på arbeidstegningene er forutsatt som lukket trapp lagt mellom bolighuset og garasjen. Trapperommet er tegnet med dør til gårdsplassen og til et kjellerrom, Under byggeprosessen, ble planen endret og trappen er bygd som en åpen trapp fra garasjerommet med dør inn til kjelleren i boligen,. Byggeforskriften forutsetter at det skal være en ventilert sluse mellom garasje og bolig. I dette tilfellet, er det kun en dør i kjelleren, Det finnes flere mulige tiltak for å løse problemet. Det er ikke mottatt tegninger på frittstående uthus/hobbyverksted. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for "Vannstasjonsteigen" fra 1974. Reguleringsformål for eiendommen er boliger (876) og offentlig friområde (94). Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Koppang 2003-2015, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til område unntatt for rettsvirkning.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet. Det gjøres oppmerksom på at rommene i kjelleretasjen ikke er godkjent for varig opphold, men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport og salgsoppgaven. Kjøper overtar ansvar og risiko for eventuell utleie av ikke godkjent areal. Ved eventuell utleie har utleier plikt til å radonmåle utleide deler.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6 250,-)visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev