aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Storelvdalsveien 2560!
Velkommen til Storelvdalsveien 2560!

KOPPANG Storelvdalsveien 2560

Stor eiendom på ca. 9 150m² med enebolig og fritidsbolig. Grenser til Glomma. Bud under prisantydning aksepteres ikke.

 • kr 950 000
 • BRA 104 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom3
 • ArealP-rom 99 m²
 • Tomt9 150.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning enebolig.
En stor eiendom på ca. 9 150m² med 2 teiger. Den ene grenser til Glomma med gode fiskemuligheter. På eiendommen har du enebolig på én flate fra 1972 og en fritidsbolig antatt bygget på 1950-tallet. Eiendommen er bebygd med en tiltenkt badstue/bodrom, en frittliggende utebod fra ca. 2008, en carport fra ca. 2013 og snøscooter hus bygget i ca. 2020. Det er også 4 andre enkle bygg med liten eller ingen verdi. Eiendommen ligger på Rasta Vest. Område med noe bebyggelse i landlig skog og landbruksområde. Kort vei til nærbutikk, Høyskolen samt buss. Støyskjermingstiltak på bolig: -2 lag GU-gipsplater + utlekta malmfuru nord- og østvegg. -Støyskjermingsvinduer på alle 3 soverom + 4 stuevindu. -Støyskjermingsventiler i 3 soverom + stue.
Eneboligen fikk ny pappshingel i 2017 lagt på eksisterende shingel.

Storelvdalsveien 2560, Innlandet

 • Tomt
  9150.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 9 150,3m². Hellende tomt. Delvis naturtomt. Hageanlegg opparbeidet med plen og variert beplantning. Tomten består av 2 teiger hvorav den ene på ca. 1 678,7m² ligger på andre siden av veien og grenser mot Glomma. Iht. opplysninger fra digitalt gårdskart består eiendommen av ca. 1,6 daa fulldyrka jord, ca. 2,2 daa skog inkl. myr (høy bonitet), ca. 1,4 daa uproduktiv skog inkl. myr, ca. 2,2 daa jorddekt fastmark og ca. 1,8 daa bebygd, samf., vann, bre.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Rasta Vest i Stor-Elvdal kommune. Område med noe bebyggelse i landlig skog og landbruksområde. Tomten består av 2 teiger hvor den ene grenser til Glomma med fiskemuligheter. Østerdalen er for mange kjent som et eldorado for jakt og fiske. For mer informasjon om jakt- og fiskemuligheter oppfordres interessenter til å kontakte den lokale jakt og fiskeforening. Nærbutikken Arnesen ligger kun ca. 3,8 km fra eiendommen og her finner du alle de varene du trenger til din daglige handel. Butikken har tilleggstjenester som tipping, medisinutsalg, fiske- og jaktkort salg, fiskeutstyr, postpakkeutlevering og blomster ved høytider. Fra eiendommen er det ca. 23 km til Koppang sentrum hvor du finner barnehage, barneskole, ungdomsskole, flere butikker, flerbrukshus med kinosal, bibliotek, bank, m.m. Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, ligger kun ca. 3,9 km fra eiendommen. Skolen tilbyr utdanninger innen skog- og utmarksfag, jakt, fiske og naturveiledning, bioenergi og anvendt økologi. I Evenstad er det også togstasjon. Nærmeste bussholdeplass om ligger kun ca. 100 meter fra eiendommen er Brattlund med linje 853.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1972. Byggegrunn antatt med elve- og bekkeavsetning. Byggegrop uten etablert drenering. Ikke observert grunnmursplast. Takvann ført til terreng. Boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Fundamentert på murt ringmur av lettklinkerblokker. Nedgravd oljetank. Ingen kontrollmulighet av oljetank, kontakt kommunen for nærmere redegjørelse og forskrifter. Eier opplyser: Oljetank er tømt. Takflatene er tekket med pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Det ble lagt ny pappshingel på eksisterende shingel i ca.2015. Pipe med fotbeslag og toppbeslag. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Takstige. Vannbrettbeslag på vinduer. Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel i gavlveggene. Synlig musebånd og lufting bak panel. Yttervegg er jevnlig blitt overflatebehandlet. Eier opplyser: Montert ny kledning på fasade mot nord og øst i 2018. Ved kledningsskifte ble gavlvegg tilleggsisolert med mineralull. Saltakkonstruksjon. Utført med plassbygget takkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull. Lufting ved raft og igjennom ventiler i gavlveggene. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Lagretgods og eiers annen disponering gjorde at, større deler av loftet ikke var disponibel under befaring. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2018. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av varierende temperaturer og lysforhold. Montert nye vinduer i stue og tre soverom. Montert i 2018. Teak ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass. Antatt ifra byggeåret. Ytterdør med glassfelt. Adkomst til veranda ifra stue. Støpt gulv belagt med fliser. Utført i ca.2015. Overflater med malt panel og murt teglstein. Himling med panel. Areal på ca. 5 m2 ved stue. Strekkmetalltrapp ved inngang. Strekkmetalltrapp ved inngang. Fritidsbolig - Antatt bygget på 1950-tallet. Byggegrunn antatt med elve- og bekkeavsetning. Del med vaskerom i kjeller. Drenering og fuktsikring materialer er ukjent, da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Antatt med avtrekk fra byggegrube i stensatt grøft. Del med krypkjeller: Delvis synlig grunnmursplast over terreng. Montert i 2022. Krypkjeller med støpt ringmur. Etablert del med ny grunnmur. Del med vaskerom under kjøkkendel: Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Terreng faller mot hytta på oversiden, generelt bør ikke vann- overvann renne mot bygningen, vann må ledes vekk fra huset. Takflatene er tekket med torv. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Ny taktekking ble lagt i ca.2015. Helbeslått pipetopp. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Yttervegger av laftet tømmer. Synlige lafteknuter. Eier opplyser: Deler av nederste laftestokk i stue er skiftet på grunn av råteskader. Tilbygget del med vindfang og bad. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende panel. Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjon. Åstak. Lukket og kledd takkonstruksjon. Antatt isolert med mineralull. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Eier opplyser: Skiftet del med himling over stue og kjøkkendel etter utettheter i taket. Utført i ca.2016. Nyere vinduer med 2 lags isolerglass. Vindu med ettlags glass. Kjellervindu, 1+1 glass. Malt ytterdør ifra 1999. Støpt trapp ved inngang. Belagt med fliser. Inntilbygget bodrom: Jordgulv og terrassebord. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Deler med utvendig liggende panel. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Større deler er understøttet med søyler av rundtømmer. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Inntilbygget bodrom: Jordgulv og terrassebord. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Deler med utvendig liggende panel. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Større deler er understøttet med søyler av rundtømmer. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Tenkt badstue/bodrom - Med badstue og overbygget tak i 2016 og 2022. Utvendig: Fundamentert på naturstein og støpte fundamenter. Yttervegg kledd med tømmermannpane og liggende panel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater og takpapp. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Utvendig impregnert tretrapp. Overbygget takkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Understøttet med søyler av rundtømmer. Større deler med gjenstående arbeider. Innvendig: Gulvflater med terrassebord, fliser og tregulv. Trebjelkelag, antatt delvis isolert med mineralull. Oppført i bindingsverk, delvis isolert med mineralull. Overflater med panel. Himling med panel. Vindu med ettlags glass. Vinduer med 2 lags isolerglass. Frittliggende utebod - Byggeår: Ca. 2008. Utvendig: Fundamentert på naturstein. Yttervegg kledd med liggende panel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Overbygget tak. Understøttet med søyler av rundtømmer. Takflatene er tekket med takpapp. Mangler takrenner og nedløp. Mosegroing på taktekking. Store glipper i panel. Furu igjennom taktekking. Må påregne utettheter i overgang taktekking/furu. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Innvendig: Gulvflater med tregulv. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Overflater med panel. Himling med panel. Carport - Byggeår: Ca. 2013. Gruset gulv. Overbygget takkonstruksjon. Bordet undertak. Sperretakkonstruksjon. Understøttet med søyler av rundtømmer ned på støpte fundamenter. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med pappshingel. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Det er påvist råteskade i bæresøyle. Snøscooter hus - Byggeår: Ca. 2020. Snøscooter hus - Byggeår: Ca. 2020. Utvendig: Støpte fundamenter. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med plater av bølgeplast. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Tretakrenner. Ikke etablert undertak. Lagretgods gjorde att gulvflatene ikke ble besiktiget. Garasjen er i dårlig forfatning, med liten eller ingen verdi, ikke videre vurdert eller oppmålt. Fire andre enkle bygg er ikke videre vurdert eller oppmålt. Liten eller ingen verdi Innvendig: Gulvflater med terrassebord. Oppført i bindingsverk, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Vinduer med 2 lags isolerglass. Plassbygget ytterdører. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Enebolig: Utvendig > Taktekking: Enkelte løse lepper på taktekking. * Enebolig: Utvendig > Nedløp og beslag: Takrennenedløp er ikke påkoblet rør. * Enebolig: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Noe svertesopp i undertak. * Enebolig: Innvendig > Overflater: Knirk i gulv i gang. * Enebolig: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Ved fuktmåling i etasjeskille over krypkjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. * Enebolig: Innvendig > Radon: Dokumentasjon på radonmåling foreligger ikke. * Enebolig: Innvendig > Krypkjeller: Det er manglende fuktsperre på bakken. * Enebolig: Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Sluk var ikke synlig ved befaring. Fall til sluk ikke kontrollert. * Enebolig: Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist fuktskjolder nederst på skapdører. * Enebolig: Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. * Enebolig: Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Enebolig: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. * Enebolig: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-skap med skrusikringer (porselensikringer) + enkelte ettermonterte automatsikringer. Montert på vegg i gang i 1.etasje. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Montert strømmåler. Eier opplyser: Kontroll av elanlegg ble utført i 2012. Ingen anmerkninger ble avdekket. * Enebolig: Tomteforhold > Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. * Enebolig: Tomteforhold > Oljetank: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. * Fritidsbolig: Utvendig > Taktekking: Mosegroing på taktekking. Taktekking har behov for vedlikehold. * Fritidsbolig: Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Skjevheter i takrenner. Lekkasje i takrenner. * Fritidsbolig: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 15 mm i stue. Ved fuktmåling i etasjeskille over krypkjeller ble det målt verdier som ligger i grenseland for hva som er skadelig for treverk, kjelleren må holdes tørr og luftig. * Fritidsbolig: Innvendig > Radon: Foreligger ikke dokumentasjon på radonmåling. * Fritidsbolig: Innvendig > Krypkjeller: Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Manglende fuktsperre på jordbakken i krypkjeller. * Fritidsbolig: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator på fuktutsatte steder. Ved bruk av fuktindikator ble det målt noe fukt nederst på baderomsplatene. * Fritidsbolig: Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ujevne fuger. * Fritidsbolig: Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist sprekker i fliser ved kum. * Fritidsbolig: Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Redusert vannmengde/trykk ved tapping av vann. * Fritidsbolig: Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Fritidsbolig: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Elskap med automatsikringer, montert på vegg i vindfang. Kursene er merket. Montert strømmåler. Åpent ledningsnett. Eier opplyser: Kontroll av elanlegg ble utført i 2010. Ingen anmerkninger ble avdekket. * Fritidsbolig: Tomteforhold > Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Enebolig: Utvendig > Vinduer: Det er påvist punktert isolerglass på kjøkken. * Enebolig: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Riss/sprekker og avskalinger i gulv. * Enebolig: Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. * Enebolig: Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon. * Enebolig: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. * Enebolig: Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. * Fritidsbolig: Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. * Fritidsbolig: Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. * Fritidsbolig: Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Enebolig: Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Eldre gulvbelegg blir porøse og kan sprekke opp, må påregne forvitringsskader i belegget. Rørgjennomføringer i våtroms gulvbelegg, svekker gulvets tetthet. Ikke silikonforseglet i nedre platekant. Folie har løsnet på baderomsinnredning. Det er påvist fuktskjolder i plate ved takventil. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Det er påvist fuktskader i overflater ved badekar. * Enebolig: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. * Enebolig: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Sluk var ikke synlig ved befaring. Ikke besiktiget. * Fritidsbolig: Utvendig > Andre utvendige forhold: Større deler med gjenstående arbeider. Fuktmerker i undertak. Ved bruk av fuktmåler ble det registrert forhøyede verdier. * Fritidsbolig: Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Avskalinger i murpuss. * Fritidsbolig: Innvendig > Innvendige trapper: Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist råteskade i treverk i kontakt med støpt gulv. Tretrapp er dårlig festet. * Fritidsbolig: Innvendig > Andre innvendige forhold: Fuktinnsig igjennom gulv/kjelleryttervegg på vaskerom. * Fritidsbolig: Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). * Fritidsbolig: Tomteforhold > Drenering - 2: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. * Fritidsbolig: Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. * Fritidsbolig: Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, toalettrom, gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, vaskerom, entré med 2 boder, 3 soverom og bad. Fritidsboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken og bad. Kjeller: Vaskerom uten målverdig areal (ca. 4m²). Inntilbygget bodrom på ca. 2m². Tiltenkt badstue/bodrom på 11m² som består av tenkt badstue, gang og bod. Eiendommen er også bebygd med en frittliggende utebod på 6m², en carport på ca. 14m² og snøscooter hus på 10m² som består av lagerrom.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1972. Generelt med standard fra byggeåret. Vedlikehold er greit ivaretatt. Fritidsbolig - Antatt bygget på 1950-tallet. Hytte med varierende alder og bruksslitasje på overflater, komponenter og installasjoner. Vedlikehold er greit ivaretatt. Tenkt badstue/bodrom - Med badstue og overbygget tak i 2016 og 2022. Bygget har gjennomgående lav standard. Større deler med gjenstående arbeider. Ikke ferdigstilt. Frittliggende utebod - Byggeår: Ca. 2008. Bygget har gjennomgående lav standard. Vedlikehold er greit ivaretatt. Carport - Byggeår: Ca. 2013. Standard fra byggeåret. Vedlikehold er greit ivaretatt. Snøscooter hus - Byggeår: Ca. 2020. Standard fra byggeåret. Vedlikehold er greit ivaretatt.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1993, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år og kontroll kunne ha vært forventet i 2013. Feiing ble utført siste gang den 21.06.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 06.01.2022, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Eneboligen varmes opp med vedfyring og elvarme. Vedfyring med kombinert åpen peis/parafinfyring i stue. Montert dagtank. Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler i baderomsgulv. Hytta varmes opp med elvarme og vedfyring. Vedfyring med peisinnsats fra 2017 i stue og vedovn på kjøkken. Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler i baderomsgulv. Nedgravd oljetank. Ingen kontrollmulighet av oljetank, kontakt kommunen for nærmere redegjørelse og forskrifter. Eier opplyser: Oljetank er tømt. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  9033

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 9 033,25,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 2 352,- * Renovasjon standard: Kr. 4 286,25,- * Slamtømming 0-4 kubikk: Kr. 1 745,- * Tilsynsgebyr private anlegg: Kr. 650,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  210165

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  756595

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Rettighet, tinglyst den 13.02.1964 - Dokumentnr: 405. Rettighetshaver: Opplandskraft Da. Leieavtale. Overdragelse av fallrettigheter i Glomma for NOK 75. * Jordskifte, tinglyst den 10.11.1997 - Dokumentnr: 4011. * Jordskifte, tinglyst den 22.08.2000 - Dokumentnr: 2737. * Jordskifte, tinglyst den 19.11.2014 - Dokumentnr: 1012703. Jordskiftesak 0420-2014-0004 RV.3 Søkkunda-Evenstad. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Privat vann og avløp. Vann fra brønn på tomten. Montert varmekabel på vannledning. Privat avløp føres ut i to kummer. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Rv. 3 Søkkunda bru - Evenstad bru" fra 2013. Reguleringsformål for eiendommen er landbruksformål (1 108m²), midlertidig bygge- og anleggsområde (1 350m²), annen veggrunn - grøntareal (597m²), boligbebyggelse (246m²) og kjøreveg (27m², 33m² og 387m²). Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stor-Elvdal kommune 2003-2015, hvor 720m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til vannareal for alment friluftsliv og 8 430m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig/fritidsbolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en enebolig og en fritidsbolig.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,-. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev