aktiv-eiendomsmegling
I Bjørnstien får du en stor enebolig på en fantastisk utsiktstomt!
I Bjørnstien får du en stor enebolig på en fantastisk utsiktstomt!

KORGEN Bjørnstien 11

Pen og svært romslig familiebolig med svært god beliggenhet. Lang solgang og fantastisk utsikt!

 • kr 3 690 000
 • BRA 284 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 690 000
 • Omkostningerkr 111 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 801 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1982
 • Soverom5
 • ArealP-rom 234 m²
 • Tomt1 022 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 3 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,00))   111 390,- (Omkostninger totalt)   3 801 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ser du etter en stor familiebolig i nærheten av skole og barnehage i Korgen? Da har du funnet det du leter etter. Boligen er på hele 284 m2 BRA og ligger i et barnevennlig nabolag. Her får du plass til hele familien, og mulighetene er mange. Dersom det er ungdommer i huset, kan det passe perfekt om de får benytte sokkeletasjen med egen inngang, bad, soverom og kjellerstue. Eller kanskje sokkeletasjen skal gjøres om til utleiedel? For barna som går på barne- og ungdomsskolen er det perfekt med trygg skolevei til skolen, som ligger i nærheten. Barnehagen, fotballbane og svømmehall ligger også rett ved skolen. Fra stuen har du en fantastisk utsikt mot omkringliggende fjell og natur. Hagen innbyr til lek og moro, med huskestativ og lekestue.
I hagen ligger alt til rette for lek og moro for barna

Bjørnstien 11, Nordland

 • Tomt
  1022m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet terrassert tomt med plen og prydbusker. Belegningsstein i innkjørsel og gårdsplass. Eldre lekestue på eiendommen. Byggegrunn: Boligen er oppført på fjell opplyser eier. Eiendommen ligger i terrassert/skrånende terreng.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Krogen i Hemnes kommune, om lag 40 km sør for Mo i Rana. Fra eiendommen er det kort avstand til Korgen Sentralskole, barnehager og sentrum av Korgen med de fleste og mest nødvendigste servicefasiliteter.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1982, bygd over 3 plan. Til boligen hører det med et uthus. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Korgen barnehage (1 km.) Korgen sentralskole, 1.-10. trinn (1 km). Her finner du også SFO

  Byggemåte
  ENEBOLIG Støpt såle med grunnmurer/yttervegger av lettklinkerblokker (Leca). Taktekking: Taket er tekket med profilerte takplater av stål fra 1996, arbeidene ble utført av fagfolk/firma. Nedløp og beslag: Renner og nedløp av metall fra 1996. Det er anlagt varmekabler i renne ved inngangspartiet opplyser eier. To luftehatter på taket. Stigetrinn til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med pipehatt fra ca. 2005. Veggkonstruksjon: Yttervegger av bindingsverk av tre. Yttervegger er utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Takkonstruksjon/Loft: Valmet takkonstruksjon av tre med takoppløft mot øst. UTHUS Byggeår: 1997 Betonggulv. Delvis grunnmurer/yttervegger av lettklinkerblokker. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Valmet takkonstruksjon av tre utvendig tekket med profilerte takplater av stål. Undertak av presenning. Vinduer av tre med 1-lags glass. Leddport av tre. Bygget har innlagt strøm. Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen siden byggeår: 1982 Der er utført arbeid på bad/våtrom. Utført av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bad første etg. Ble slått sammen med soverom. Ny membran på golv og vegger. Arbeidet er ikke byggemeldt. Det er utført arbeid på el-anlegget. Utvidelse elanlegg loftstue, fornying av kjøkken. Dette er utført kun av faglært: Elektroreparatøren AS, Hemnesberget. Det foreligger ikke samsvarserklæring. Det er utført kontroll av el-anlegget høsten 2022. Det er bygget på en loftetasje og dette er godkjent hos bygningsmyndighetene.

  Innhold
  Sokkeletasje: Trapperom, soverom 1/kjellerstue, bad/wc, vaskerom, soverom 2, entré/vindfang, boder Hovedetasje: Entré/gang, stue, kjøkken, toalettrom, mellomgang, bad/wc/vaskerom, soverom 1, soverom 2, garasjerom Loftsetasje: Loftstue, soverom 1, soverom 2, 2 kott

  Standard
  ENEBOLIG: Standard: Boligen holder normal standard alder tatt i betraktning. Vedlikehold: Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt. UTHUS Byggeår: 1998 Standard: Uthuset holder normal standard alder tatt i betraktning. Vedlikehold: Uthuset fremstår som normalt vedlikeholdt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. For utdypende informasjon og forslag til tiltak, se vedlagte tilstandsrapport. Nedenfor følger oppsummering av forhold som har fått TG 2 og TG 3. TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Stedvis rust og overflateavflassing i taktekket. Det ble ikke registrert noe visuelle skader i taktekket ved befaring, men det kan være svekkelser i innfestning og lekter. Utvendig > Garasje inntil boligen Det er avvik: Saltutslag på vegger og i himling i underliggende bod. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kontroll av planavvik/ skjevheter i gulv: Største målte planavvik i hovedetasjen innenfor en diameter av 2 meter er ca. 14 mm, og største målte planavvik i hele rommet er ca. 18 mm. Dette er mer enn hva NS 3600 tillater av toleranseavvik. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Manglende listverk mellom vegger og himling. Tanken var å legge ny himling her. Utettheter mellom vegger og gulv. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er avvik: Malingsavflassing på nedre del av yttervegg. Det ble fuktmålt her ved befaring, noe forhøyede fuktverdier ble registrert. Dette skyldes trolig sviktende drenering rundt boligen. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble fuktmålt ved befaring, noe forhøyede fuktverdier ved yttervegg ble registrert. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Smøremembran har en forventet levetid på ca. 20 år. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc/vaskerom Det er avvik: Sprekk i flis ved bidet og under innredning. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Gulvet er tilnærmet flatt. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc/vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Smøremembran har en forventet levetid på ca. 20 år. Det bemerkes at det ikke er membran rundt den innebygde sisternen. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble fuktmålt ved befaring, forhøyede fuktverdier ble registrert i gulv og vegger. Tomteforhold > Terrengforhold Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utvendig > Vinduer Det er avvik: To punkterte vinduer i soverom mot sør i loftsetasjen, det samme rommet har et vindu som er provisorisk lukket (har ikke hengsler/kan ikke åpnes for da faller det ut). Flere av vinduene er utvendige værslitte. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Dører Det er avvik: Hovedinngangsdør: Døren er utvendig værslitt. Harde tettepakninger som fører til dårligere tetteevne. Terrassedør, stue: Låsen virker ikke tilfredsstillende. Terrassedør, soverom: Dørblad subber noe mot karm. Døren er utvendig værslitt. Harde tettepakninger som fører til dårligere tetteevne. Treghet ved lukking. Inngangsdør, sokkeletasje: Døren er utvendig værslitt. Harde tette pakninger som fører til lavere tetteevne. Dørblad subber noe mot karm Boddør: Glassfelt er erstattet med en kryssfinerplate. Døren er utvendig værslitt. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er avvik: Terrasse: Manglende gelender/håndløper langs trappeløpet. Skjevheter i fundamenteringen. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det ble fuktmålt ved befaring og forhøyede fuktverdier ble registrert. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører subber mot karm. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Utettheter ved rørgjennomføring. Det ble fuktmålt ved befaring, noe forhøyede fuktverdier ble registrert. Gulvet er flatt. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Smøremembran har en forventet levetid på ca. 20 år. Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc/vaskerom Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Fuksvell i himling. Det ble fuktmålt her ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Sår i tapet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på avtrekksviften på loftet. Utskiftning å påregnes på sikt, tidspunktet for dette er umulig å si. Soverom i loftsetasjen har kun ventilasjon via åpning av vinduer. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Stedvis sprekker i utvendig puss. Kostnadsestimat: Under 10 000 TG IU - KONTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige trapper Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapp mellom hovedetasje og loftsetasje: Manglende gelender/rekkverk langs den ene siden av trappeløpet. TG3 settes på grunn av dette. På generelt grunnlag anbefales det sklisikring i inntrinn i lakkerte trapper. Trapp mellom hovedetasje og sokkeletasje: Lysåpninger i gelender og opptrinn som overstiger 10 cm. Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen ble påbygget med loftsetasje i 1996. Oppgraderinger er nyere dato: Utvendig. - Glass fra 2021 i vinduer i hovedetasjen. - Markplatting fra ca. 2020 foran inngangspartiet. Innvendig: - Kjøkkeninnredningen er fra 2007. - Oppvaskmaskin fra 2022. - Siste kontroll fra Linea (Helgeland Kraft AS) ble utført den 21.11.2022. Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør. - Klebersteinovn fra 2007. - Varmepumpe fra 2019 (montert i 2021).

  TV/Internett/bredbånd
  Telenor og Allente

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  If forsikring

  Polisenummer
  81486547

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det bemerkes at ca. 16,5 m2 av gulvarealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, 2. utgave - gjeldende fra 9. febr. 2015". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over. Boligen har en bod med utvendig adkomst på ca. 20,5 m2 under garasjen. Dette arealet er ikke medtatt i arealoppstillingen over iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, 2. utgave - gjeldende fra 9. febr. 2015". Det gjøres oppmerksom på at garasje er plassert på og delvis over tomtegrense. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,00))   111 390,- (Omkostninger totalt)   3 801 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  24974

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, branntilsyn/feiing samt renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. De kommunale avgiftene utgjør: Vann: kr. 7.828,- Avløp: kr. 10.733,- Branntilsyn, feiing: kr. 849,- Renovasjon: kr. 5.565,- Ingen eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  674919

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2429708

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/107/2/148: 24.04.1980 - Dokumentnr: 2551 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 305
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.03.1979 - Dokumentnr: 1597 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1832 Gnr:107 Bnr:2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger godkjente bygningstegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Hovedetasje: - Det bemerkes at det ene soverommet er slått sammen med badet og er i dag et stort bad. Sokkeletasje/kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som disp, benyttes i dag som soverom. Loftsetasje: - Deler av soverom i loftsetasje er omgjort til boder. Det foreligger ikke ferdigattest på påbygget loftetasje. Anbefaling: - Verdi Eiendomstakst AS anbefaler å søke Hemnes kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Uthus Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Det foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest på uthuset. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel for Korgen (KPA for Korgen) Plan ID: 2014101. Ikrafttredelse 11.02.2016. Undertegnede takstmann er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form. Regulering: Området er regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan for "Bjørnstien)", plan-ID 2005002. Ikrafttredelse 24.05.2005.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,00))   111 390,- (Omkostninger totalt)   3 801 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  111390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,25% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 6.500,- oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visninger ut over første annonserte visning kr. 3.000, - pr. visning. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag oppad begrenset til kr. 10.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev