aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Fagerliveien 2!

Kornsjø Fagerliveien 2

Et steinkast fra idylliske Kornsjøen. Herlige båt og badeliv med padling og fisking! Ingen boplikt

 • BRA 147 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 628 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 940
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 103 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT859 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 575 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  37 500,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 628 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
En koselig enebolig med lettstelt og fin planløsning. 1.etg. har yttergang og entre, dusj/wc, 1 stort soverom med plassbygd garderobeskap, kjøkken med god innredning, og koselig stue og spisestue. Stor solterrasse i tilknytning til inngangspartiet.
Kjeller inneholder innredet mellomgang med vedovn, 1 innredet soverom (rommet er en bod, og ikke godkjent for varig opphold), et stort lagringsrom og e nromslig vaskekjeller.
Frittstående eldre garasje og uthus.

Fagerliveien 2, Viken

 • Gjennomgående normal standard med bl.a. enstavs grålasert laminat i gang og på kjøkken. Originale tregulv i stuene. Kjøkkeninnredning med godt om skap- og benkeplass. Bad har fliser med varmekabler i gulv. I spisestuen er det montert en vedovn. I tillegg er det luft til luft varmepumpe som sikrer en god og jevn varme med svært lite energibruk. I kjeller er det fliser på gulv i mellomgang og på innredet rom. Hvitpussede murvegger, samt malt panel på vegger. Det er behov for vedlikehold, spesielt med tanke på bad og drenering mm. Se takstmann sin rapport for utfyllende informasjon.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3:
  Rom Under Terreng,TG3
  Usiolert mur på vegger og gulv som er typisk for byggeåret. Ett innredet rom med utforede vegger i tre og flislagt gulv.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  - Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.
  - - synlig fukt i to av hjørnene i innredet rom. Det er foretatt hulltaking måling med pigger i treverk. Bunnsvill på vegg mot vindu i innredet rom gir høyt utslag av fukt. - høy luftfuktighet og generelt "kjellerlukt" i kjelleren. Synlig mugg på vegg og inne i vegg. - borebiller i bjelkelaget. Ukjent om dette er pågående eller gammelt.
  Tiltak
  - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
  - Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene
  - - utvendig drenering kan vurderes, men vær oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis løser alt fuktinnsig og oppsug i betongvegger/gulv. - kjellerrommet bør ikke benyttes til varig opphold slik det er i dag.

  Innvendige trapper,TG3
  Enkel trapp i tre uten rekkverk fra 1. etasje til kjeller. Trappen er bygget på stedet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Elektrisk anlegg,TG3
  I hovedsak eldre elektrisk anlegg med automat og skrusikringer i sikringsskap. Sikringsskap er plassert i entré. Det er ikke oppgitt når siste kontroll fra det offentlige er, men Elvia oppgir at det ikke foreligger pålegg på eiendommen.
  Kommentar:- det er registrert løse ledninger på badet. Blant annet til vifte og lysarmatur. - det er registret koblinger som kun er sikret med teip (baderomsvifte) Det anbefales å gjennomføre en utvidet el-kontroll av anlegget. Kostnadsestimat er satt for kontrollen og ikke eventuelle utbedringer.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Taktekking,TG2
  Tak tekket med asfaltshingel på hovedtaket og med stålplater på tilbygg over bad og inngangsparti (vinterhage). Under hoveddelen er det rupanel. Over tilbygg er det ikke tilgang og konstruksjonen er gjenbygget. Det er ukjent alder på tekkingen, men det antas at den er mindre enn 20 år.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Eldre valmet takkonstruksjon med sperrer som ligger an på midtvegg/drager. Konstruksjonen er ikke luftet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Tiltak
  - Lufting/ventilering bør forbedres.

  Veggkonstruksjon -Inngangsparti,TG2
  Foran inngangsparti er det en påbegynt vinterhage/forstue. Konstruksjonen er isolert med noe isolasjon og påført plast, men er ikke innvendig kledt. Tilbygget har heller ikke dør.
  Vurdering av avvik:
  - Konstruksjonen er ikke lukket og plast ikke klemt. Siden det heller ikke er ytterdør vil det vært vindu og regn som kan komme inn.
  Tiltak
  - Konstruksjonen må kontrolleres for fukt og skader før den ferdigstilles.

  Vinduer - Kjeller,TG2
  Kjeller: dels eldre vinduer i tre med kittfals og dels noe nyere vinduer. Eier opplyser at ett kjeller vindu er skiftet med et nyere vindu.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Eldre vinduer har behov for vedlikehold og stedvis utskiftinger.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Balkonger, terasser og rom under balkonger,TG2
  Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer som går til støpte fundamenter.
  Vurdering av avvik:
  - Bærekonstruksjonen er noe underdimensjonert/ stort spenn mellom dragere. - noe enkel utførelse av rekkverk og trapp.
  Tiltak
  - Ytterligere understøtting må vurderes.

  Overflater,TG2
  Teppe/furubord/laminat på gulvet, malt tapet på vegger og malte flater/lakkerte plater i himlingen.
  Vurdering av avvik:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  - Overflater er i grei stand, men det mangler enkelte ferdigstillelse. Bla er det ikke ferdigstilt over inngangsdør.
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Modernisering av enkelte overflater må påregnes.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  - Eiendommen ligger i et område med "moderat/lav" forekomst av radon iflg NGU's radonkart
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger
  - Det må gjennomføres tiltak mot eventuelle forhøyde radonverdier.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Smøremembran med ukjent utførelse. Ett sluk plassert under dusjkabinett i støpejern.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning.
  - Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å rengjøre.
  Tiltak
  - Sluk må jevnlig observeres og rengjøres.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannrør består av kobberrør. Anlegget er i hovedsak skjult i vegger og konstruksjoner. Anlegget er fra byggeår. Vanninntak og stoppekran plassert på vaskerommet i kjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

  Avløpsrør,TG2
  Avløpsrør av soilrør (støpejern). Anlegget er fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - - vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - det må etableres lufteløsning på anlegget. - det må etableres stkemulighet på avløpsanlegget.

  Ventilasjon,TG2
  Boligen har avtrekk på kjøkken og bad i 1. etasje. Ellers noen lufteluker i vegg
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - - i kjelleren og spesielt soverom er det "kjellerlukt" som tyder på høy luftfuktighet. - i boligen generelt er det fuktmerker og kondens på vindusruter. Dette tyder på generelt noe høy luftfuktighet inne i boligen.
  Tiltak
  - Ventilasjonsløsningen må utbedres.
  - - det må etableres ytterligere utlufting i kjelleren. Luftkvaliteten er ikke egent for varig opphold. - det bør etablere avtrekk som går kontinuerlig i boligen. Omfang må vurdere etter behov.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder plasser i kjellerbod. Antatt fra 90-tallet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Tomteforhold
  Drenering,TG2
  Ingen drenering rundt boligen. Antatt kun masser mot grunnmuren, eventuelt eldre teglrør.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Veggkonstruksjon,TG2
  Yttervegger av bindingsverk som er antatt uisolert. Det som i dag er bad antas å tidligere ha vært et overbygd inngangsparti som er bygget om/inn i dagens bolig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  - Dels eldre kledning med behov for vedlikehold og utskiftinger.
  Tiltak
  - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Bjelkelag av tre i 1. etasje med stubbeloft og antatt fylt med leire. Støpt dekke på grunn i kjeller. Antatt uten fuktsperre og isolasjon. Typisk byggemåte for byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  - I kjelleren er bjelkelaget provisorisk understøttet mot stuene. Eier opplyser at dette er gjort for å dempe vibrasjoner ved gange. Dette kan dog tyde på noe langt spenn i bjelkelaget, sett opp mot dimensjonen.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - Nærmere vurdering av bjelkelag bør gjennomføres.

  Pipe og ildsted,TG2
  Pipe i teglstein som går fra kjeller til over tak. Det er tilknyttet ett ildsted i stue i 1. etasje og ett i kjelleren. Siste tilsyn skulle vært i 2016 og siste feiing i 2020. Dette er ikke gjennomført.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke gjennomført feiing eller tilsyn fra feiervesenet til planlagte tider.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres tilsyn og feiing i boligen.

  Våtrom
  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med varmekabler. Et sluk i gulvet, plassert under dusjkabinettet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Gulvet er målt der det er tilgjengelig.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Kjøkken
  1. etasje > Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Noe eldre innredning med skrog, fronter og benkeplate i laminat. Kjøkkenet har frittstående hvitevarer.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - - noe provisorisk oppbygning av et skap. - noe bruksslitasje.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Kjøkkeninnredningen fungerer, men modernisering kan vurderes.
 • Solrikt, lunt og meget koselig beliggende på en meget fin del av Kornsjø. Her har man sol hele dagen, nydelig utsikt over Kornsjøen og med en usjenert hage i bakkant. Det er kort vei til båtbrygga som eiendommen disponerer rett over veien, videre til busstopp (skolebuss) . På Kornsjø er det mange aktiviteter i sommerhalvåret spesielt, både på Norsk og Svensk side. Det kan nevnes Loppisbutikk og kiosk, den flotte dampbåten Prøven som går faste turer i Kornsjøen og som man også kan chartre for lukkede selskaper. Kornsjøen i seg selv er en herlig innsjø med idylliske turmuligheter - og en meget populær sjø å padle i. Her er det flere øyer med opparbeidede campplasser med bla. grillplass og toalett m.m. Fiske og badeliv har man rett på nedsiden av plenen. Det er kun 20 min med bil til byen Ed på svensk side. Her har man butikker, systembolag, en rekke industri og spesialbutikker og jernbanestopp for utenlandstoget fra Norge. Det er under 2 timer til Gøteborg, og ca. 30 min til Halden sentrum.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, hytter og småhus. Det er ingen boplikt.
 • Fagerliveien har avkjøring fra Kornsjøveien. Eiendommen ligger inntil Kornsjøveien.
 • Bygningen er oppført med yttervegger av bindingsverk, antatt uisolert. Utvendig kledd med liggende trekledning. Vinduer med 2-lags isolerglass. Valmet takkonstruksjon. Tak er tekket med asfaltshingel. Stålplater over tilbygg og inngangsparti. Renner, nedløp og beslag i svart malt stål. Veranda med konstruksjon, dekker og rekkverk i treverk. Støpt grunnmur. Det er ingen drenering.

  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Knobel AS datert 22.02.2022.
 • 1.et: 83 kvm Bra
  Kjelleret: 64 kvm Bra
  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: 2 stuer, kjøkken, soverom, gang, bad og trapperom.
  Kjeller: Stue og soverom
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Kommentar til innhold og areal:
  Kjeller: Stue og soverom er ikke godkjent og er åpenbart innredet i ettertid.
  Hovedetasje: Boligen er oppført før søknadsplikten kom i herredskommunenene. Det foreligger ikke nødvendigvis tegninger i kommunens
  arkiv for dette bygget og senere tilbygg.
  Veranda: Det foreligger ikke tillatelse for nyere veranda foran inngangsparti.

  Det opplyses om følgende avvik fra forskrift:
  - Kjellerstue og soverom i kjeller har ikke tilfredsstillende rømningsvei.
  - Kjeller: Soverom og stue har dagslysflate under 10 %.
  - Hovedetasje: Stue, soverom og kjøkken kan ha mindre areal enn nødvendig, men er bygget etter datidens norm.
  - Kjeller: Soverom og stue har romhøyde under 2,2m.

  Eldre, liten garasje på 12 kvm
  Kommentar
  Det bemerkes at garasjen er ganske liten og ikke egner seg for plassering av en bil. Garasjen har blant annet tregulv innvendig.
  Garasjen er oppført før søknadsplikten kom i herredskommunenene. Det foreligger ikke nødvendigvis tegninger i kommunens arkiv for dette bygget. Bygningen kan være unntatt søknadsplikt.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Hvitevarer følger ikke med.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Luft/luft varmepumpe. Strøm og ved. Det er vedovn i kjeller og i stue.
 • Pent opparbeidet hage med plen, blomsterbed, busker og trær. Lukket, koselig hage med terrasse og nydelig utsikt til Kornsjøen som ligger rett over veien. Gårdsplass på tomten med parkering.
 • I enkel garasje og i egen gårdsplass.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst fra privat vei. Ukjent om det foreligger tinglyst avtale om veirett fra før fradeling.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 478 392 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 722 211 per 31.12.20
 • Kr. 15 809 pr. år
 • Kommunale avgifter.
 • Halden kommune opplyser at det ikke er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  HEFTELSER:
  - 1953/1530-2/2 Erklæring/avtale 15.07.1953
  BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK/LEDNING.
  - 1976/189-1/2 Erklæring/avtale 13.01.1976
  Bestemmelse om kloakkledning
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg.
  Hensynsone H110 nedslagsfelt drikkevann. Se kommuneplan kapittel 3, §19 for mer informasjon.
 • Gnr. 230 Bnr. 15 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7900, oppgjørshonorar kr 5900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 19 151. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Odd Lindbo Nilsen
  Rina Manago Nilsen
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev