aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fjellet 3!
Velkommen til Fjellet 3!

KORNSJØ Fjellet 3

Koselig og velholdt hytte med gjesteanneks. Usjenert og naturskjønt på Fjellet hyttefelt

 • kr 750 000
 • BRA 87 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 750 000
 • Omkostningerkr 35 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 785 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1973
 • Soverom3
 • ArealP-rom 82 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   35 792,- (Omkostninger totalt)   785 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
X 3D Fjellet 3
Nå kan du sikre deg en plass som virkelig gir muligheter for ro i sjela! Hytta ligger usjenert og skjermet i naturskjønne omgivelser på dette koselige hyttefeltet. Koselig hyttestandard med lakkerte tregulv i alle rom, panel på vegger og panel i himlinger. Malt kjøkkeninnredning med både hybelkomfyr og gasskomfyr. Stue med koselig vedovn og utgang til en stor og fin overbygd terrasse. Lunt og solrikt. Baderomsavdeling med utslagsvask og toalettrom med el.klosett. Hytta har et lys og trivelig atmosfære og gir et samelt meget godt inntrykk. Hytta inneholder gang, 3 soverom, toalett/vaskeromsavdeling med elektrisk tørrklosett, stue/spisestue og delvis åpen kjøkkenløsning. Utgang til stor terrasse. Annekset inneholder en koselige stue, soverom med 3-4 sengeplasser, og tørrklosettrom.

Fjellet 3, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 67 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 62 kvm Gang, 3 soverom, stue/kjøkken, toalettrom, gang med vaskebenk.

  Annes
  Bruksareal
  1. etasje: 20 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 20 kvm Soverom/stue og toalettrom  Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt på fjell, med lyngplanter, tyttebær- og blåbær! En naturskjønn og solrik plass med vid utsikt over skog og landskap. Man skimter også ned på koselige Elgåtjern. Festet tomt med Punktfeste. Grunneier er Hauge. Grunneier har forkjøpsrett. Veg og vedlikeholdsavgift for vei fra bom til parkering er kr 950 per år. Reguleres etter KPI. Veiretten fra gammel parkering til hytta er tinglyst. Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.

  Beliggenhet
  Fjellet hyttefelt ligger høyt og naturskjønt til i skogene mellom Prestebakke og Kornsjø. Her er det vakre turveier inn igjennom skog og sjø - med bade og fiskevann, og et eldorado av et sopp- og bær-terreng. Det er ca. 30min til Halden sentrum, og ca. 10min med bil til Kornsjø og Svenskegrensen der. Videre kommer man så etter ca. 15min til Ed i Sverige som både har Systembolag og matbutikker m.m.

  Adkomst
  Bilvei frem til anvist parkering. Gangvei siste ca. 50m.

  Bebyggelse
  Spredt hyttebebyggelse.

  Byggemåte
  Hytta er oppført med vegger i bindingsverkskontruksjon med fasade kledd med stående bordkledning. Saltakkonstruksjon med ukjent utførsel. Taket er tekket med stål/aluminiumsplater. Malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduene er sidehengslede med fast midtstolpe. Renner, nedløp og beslag i stål. Informasjon om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

  Innhold
  Hytta inneholder gang, 3 soverom, toalett/vaskeromsavdeling med elektrisk tørrklosett, stue/spisestue og delvis åpen kjøkkenløsning. Utgang til stor terrasse. Annekset inneholder en koselige stue, soverom med 3-4 sengeplasser, og tørrklosettrom.

  Standard
  Koselig hyttestandard med lakkerte tregulv i alle rom, panel på vegger og panel i himlinger. Malt kjøkkeninnredning med både hybelkomfyr og gasskomfyr. Stue med koselig vedovn og utgang til en stor og fin overbygd terrasse. Lunt og solrikt. Baderomsavdeling med utslagsvask og toalettrom med el.klosett. Hytta har et lys og trivelig atmosfære og gir et samelt meget godt inntrykk. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Taktekking,TG2 Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Undertak av panel på terrassen. Undertaket på selve hytta er ukjent. Det er ikke tilgang for inspeksjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er svartsopp i undertak på terrassen. Det er utette skjøter mellom stålplatene. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag,TG2 Renner, nedløp og beslag i stål. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet. Vurdering av avvik: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak - Stigetrinn for feier må monteres. Veggkonstruksjon,TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Noen løse panelbord. Det er ikke montert musebånd i bunn av kledningen på tilbygget. Tiltak - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Det må beregnes noe utskiftning av panel. Ved åpning av vegger vil det være muligheter for noe råteskadet reisverk. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Saltak-konstruksjon med ukjent utførsel. Det er synlig lufting i gesimskasser. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er en lukket tak-konstruksjon. Det er ikke montert netting i luftespalter i gesims. Tiltak - Det anbefales å etablere inspeksjonsmuligheter til loftet. Vinduer,TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduene er sidehengslede med fast midtstolpe. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er noe svelling i karm på enkelte vinduer. Flass i utvendig belistning. Det mangler beslag på en del vinduer. Tiltak - Vinduer må justeres. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører,TG2 Bygningen har malt hovedytterdør og tofløyet terrassedør i tre med isolerglass. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Inngangsdøren er en eldre, uisolert tredør. Tiltak - Dører må justeres. - Inngangsdøren bør beregnes skiftet på sikt. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Det er bygget en stor terrasse, delvis innebygget ved inngangspartiet. Terrassen er bygget på stolper. På fremsiden av boligen er det bygget en platting i impregnert treverk. Det ligger en stor platting/terrasse, delvis frittliggende utenfor den innebygde terrassen. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Konstruksjonene har skjevheter. - Det er merkbar svikt i trapp og gulv. Noen av søylene har treverk som går helt til bakken. Dette vil medføre fuktopptrekk og kortere levetid på treverket. Terrassen bærer preg av ufaglært arbeid. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Lokal utbedring må utføres. - Skadet treverk må skiftes og fundamenteringen må kontrolleres og eventuelt utbedres. Andre utvendige forhold,TG2 Det er satt opp en vedbod og en lekestue på tomten. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Vedboden anses som kondemnabel. Lekestuen har en del råteskadet treverk. Kun inspisert fra utsiden. Tiltak - Boden bør renoveres eller rives. Det må beregnes vedlikehold av lekestuen. Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Trebjelkelag i etasjeskillet. Planavvik på 10-20 mm målt i stue, soverom og toalettrom, målt med laser over hele gulvet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er noe merkbar svikt og vibrasjoner. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted,TG2 Boligen har leca-pipe og vedovn. Stålplate lagt på gulv. Pipen er helbeslått over tak. Det ble sist feiet i 2018. Ingen avvik eller anmerkninger registrert. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Det er noen flass og sprekkdannelser i overflater på pipe/brannmur inne. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Innvendige dører,TG2 Innvendig har boligen heltre dører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Dørene har lav frihøyde og fribredde. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Kjøkken Etasje > Stue/kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av heltre. Det er kjøleskap og gasskomfyr. Det er vask i benkeplaten. Vasken er ikke tilkoblet avløp. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er noen knekte sokler og skjevheter i dører. En del merker i benkeplaten. Kjøkkenet har en enkel standard. Gassflasken er oppbevart i benkeskapet. Det er krav til ventilert skap eller oppbevaring utendørs. Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk,TG2 Det er naturlig avtrekk fra kjøkken. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - På det ene soverommet er lokket på ventilen knekt. Tiltak - Lokket på ventilen bør skiftes. Elektrisk anlegg,TG2 Sikringsskap med eldre automatsikringer. Hovedsikringen er på 40 amp. Digital måler er montert i skap på yttervegg. Kommentar: For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Det er trolig gjort noe arbeid på det elektriske anlegget som ikke er gjort av faglært personell. Kostnaden beregnet gjelder en kontroll, ikke oppgraderinger på el-anlegget. Hytta står på fjell, når elektrikerne var der og installerte strøm, sier eier at de for å jorde hytta, tok en kobberledning fra sikringsskapet ned og bort til myra bak hytta. Branntekniske forhold,TG3 Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er kun montert i anneks. Kommentar: Brannslokker i annekset har høy alder og bør skiftes. Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG2 Hytta er bygget på murte betongblokker og lecablokker. Under hytta er det asfaltplater med impregnerte bord i skjøter under utebod og tilbygg. Under resten av hytta er det asbest-plater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Bærebjelkene er trolig underdimensjonert. Tiltak - Bæringen bør undersøkes nærmere. Terrengforhold,TG2 Naturtomt med synlig fjell. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan - Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE. Se vedlagt kart. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Viser til vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon. Viser til vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon. 

  Innbo og løsøre
  Eiendommen selges med alt løsøre og inventar bla. kan nevnes: -Terrassevarmere og gassvarmeovn på terrasse sammen med en gassvarmeovn på låven. -Cinderellado på hytta og portabel kjemikalie toalett på låven. -Utemøbler, grill og bålpanne. -Vedskjul med ved. mm. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på anvist plass i henhold til festekontrakt. Fra p-plassen er det ca. 50m å gå til hytta.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  516502

  Radonmåling
  Det er ikke gjennomført radonmåling. Eiendommen ligger i et området med moderat til lav aktsomhet.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Informasjon vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Anneks - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger - Det er ikke fremlagt noen tegninger på annekset. Det anbefales nærmere undersøkelser rundt dette. Fritidsbolig - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. - Det er etablert et lite tilbygg som inkluderer et toalettrom og noe større forgang med vaskebenk. Innbygging av terrassen er ikke med på noen tegninger. - Terrassen er bygget større enn på tegningene fra byggeår. Det finnes ikke tegninger på frittliggende terrasse og platting på fremsiden av boligen. - Vinduene tilfredsstiller ikke dagens krav til rømning pga fast midtstolpe.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   35 792,- (Omkostninger totalt)   785 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm og ved. Det er vedovn i stue/kjøkken.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  2805

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet er prognose for 2023 og inkluderer hytterenovasjon og feie- tilsynsgebyr fritid.

  Formuesverdi primær
  274102

  Formuesverdi primær år
  2021

  Årlig velavgift
  200

  Velforening
  Fjellet velforening Årlig avgift fastsettes på årsmøtet hvert år.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/242/2/18: 15.10.1973 - Dokumentnr: 4116 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 40 år ÅRLIG AVGIFT NOK 500 + NOK 100 FOR VEG OG PARKERINGSPLASS FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN BEST. OM FORKJØPSRETT PLIKTIG MEDLEMSKAP I HUSEIERFORENING/VELFORENING M.V. BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Gjelder denne registerenheten med flere 14.11.2019 - Dokumentnr: 1362530 - Rettsbok Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:242 Bnr:2 Rettsforlik, saksnr: 18-064569SKJ-HALD

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen i deres arkiver. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommer ikke tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert Cinderella-do, og en kjemikalie-do i låven. Det er sommervann til hyttevegg fra grunnvannsbrønn sammen med flere andre hytter. I tillegg utedo.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen følger kommuneplan med formål fritidsbebyggelse. Det er privat vei på feltet, med gangvei de siste 50m.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Festekontrakten setter er en begrensning på utleie på maks 4 uker per kalenderår. Det er ihht festekontrakten ikke lov med forretningsmessig virksomhet på eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   35 792,- (Omkostninger totalt)   785 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  35792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 55 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7990,- oppgjørshonorar kr 5500,- og markedspakke kr 15 900, - mm.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  4562,-. Utleggene omfatter foto og servitutter. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  2437,50,- per time for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev