aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skotsbergåsen 50!

NY PRIS! For visning, ring 92 48 90 55! Koselig hytte i Skotsbergåsen i Aremark!

 • 740 000
 • BRA 41 m²
 • PRISANTYDNING740 000
 • OMKOSTNINGER39 664
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER779 664
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 970
 • AREALP-rom 36 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 740 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  18 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 740 000,-))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  39 664,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  779 664,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Gang, 2 soverom, stue/kjøkken, toalettrom med biologisk toalett, uisolert sommerstue.

Frittstående bod med vaskeplass på tomten. Boden er på 1 kvm BRA.
Aktiv_corona_Finn (2)

Skotsbergåsen 50, Viken

 • Gulv: Gran/furugulv
  Vegger: Trepanel i alle rom
  Himling: Malt panel og panel i himling. Takhøyde i stue målt til ca. 2,65 meter.

  Kjøkken:
  Plassbygd kjøkkeninnredning i kompakt utførelse. Plassert i ett hjørne i stuen. Innredning med malte skapdører. Komfyr på kjøkkenet. Ikke
  kjøkkenventilator.
  TG 2: Grunnet alder.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Avtrekk: Det er ingen kjøkkenventilator.
  TG 2: Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Elektrisk:
  Utvendig sikringsskap og strømmåler.
  Automatsikringer.
 • Hytte med fin beliggenhet høyt i terrenget i etablert hytteområde. Hytten ligger usjenert til med muligheter for gode turer i skog og mark.
  Parkering og sti inn til hytta. Haldenvassdraget ligger 800 meter unna med sine idylliske vann og badeplasser. Kort vei til Sverige.
 • Fritidsbolig + utebod.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Taktekking:
  Taktekking er metall/aluminiumsplater. Ukjent alder, antatt 1990 -tallet. Avflassing på møneplater og solbleket takpanner.
  TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag:
  Feiestige på taket. Pipe beslått med blikk. Takrenner og nedløp til terreng.
  TG 2: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er
  oppbrukt.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger i bindingsverk. Ukjent isoleringsgrad i yttervegger.Utvendig kledd med stående kledning. Det må påregnes noe utskifting av kledning. Hytta er hovedsakelig nyere malt.
  TG 2: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Råteskadet kledning har tg3. Det er kun avdekket stedvis kledningsbord som må skiftes.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak takform. Sperrekonstruksjon. Delvis mønet himling innvendig.
  TG 2: Grunnet alder.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Vinduer:
  Trevinduer med doble og enkle koblede glass. Det må påregnes noe vedlikehold med kitting og maling. Noe tegn til merker etter kondensering.
  TG 2: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.

  Dører:
  Tredør med 1-lags glass til sommerstue. Hyttedør i tre med glass.
  TG 2: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.Utetthet på dør til sommerstue. Sommerstue er ikke isolert og er en delvis innebygd veranda.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Veranda på 17 kvm på to sider av hytten. Rekkverk ca. 71 cm. Overbygget veranda på 18 kvm ved inngangspartiet.Sommerstue på 6 kvm. Delvis innebygd og overbygd.
  TG 2: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Tiltak: Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet.

  Utvendige trapper:
  Utvendig trapp opp til inngangsparti og overbygd veranda. Rekkverk på en side i trapp.
  TG 2: Det er rekkverk kun på en side i trappen.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det kan vurderes rekkverk på begge sider i trappen.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Stubbloft med bordkledning mot grunn. Leca fundamemtering på fjell.
  TG 2: Det ligger mye materialer for lagring under hytta. Dette anbefales fjernet.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Materialer under hytta bør fjernes for å bedre luftingen.

  Pipe og ildsted:
  Elementpipe i stue. Vedovn og åpen peis i stuen.

  Innvendige dører:
  Innvendige dører er heltre furudører. Noen dører går noe tregt og bør justeres.
  TG 2: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres.
 • 1.etg: 41 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 2 soverom, stue/kjøkken, toalettrom med biologisk toalett.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Panelovner.
  Vedovn og åpen peis i stue.

  Brann/feiing: Det foreligger et avvik på, det mangler typegodkjent takstige, det ble registrert 13.08.2018. Dette er ikke korrigert.
 • Festet tomt. Ukjent areal, ikke oppmålt.

  Festeavgift kr. 8.600,- pr. år. Neste regulering 2025. Konsumprisindeks. Bortfester har forkjøpsrett, men vil ikke benyttet denne ved dette salget.
 • På egen eiendom.
 • Privat vei. Ikke tilkoblet vann/avløp.

  Aremark kommune har i 2020 bygd ut det vann og avløpsnett til Skotsbergåsen hyttefelt. Ut ifra den informasjonen kommunen har mottatt vedrørende utbyggingen inne på selve feltet så skulle denne hytta fortsette å ha sommervann. Det er betalt for tilknytning til vann i 2017. Om hytteeier ønsker å bytte fra sommervann, til vann inn i hytta, må det også søkes om tilknytning for avløp og det må betales en tilkoblingsavgift. Se vedlegg 5 for mer informasjon rundt dette. Tilkoblingsavgift avløp(eks.mva ): 35 000,-
 • Formuesverdi kr 228 859 per
 • Feiing og tilsyn: 612,50,-
  Renovasjon 270L (pr.2020 helårlig tømming) 2116,25,-
  Vann - fast gebyr: 3812,-
  Sommertilknytning: 1047,-
  Eiendomsskatt (skattesats 4 promille) 766,- (taksert til kr.191716,-)

  Det skal gjennomføres ny taksering av alle hytter i Aremark i løpet av 2022, taksten oppgitt i er fra den første takseringen. I tillegg skjer det mye på VA-fronten,

  Aremark kommune har i 2020 bygd ut det vann og avløpsnett til Skotsbergåsen hyttefelt. Ut ifra den informasjonen kommunen har mottatt vedrørende utbyggingen inne på selve feltet så skulle denne hytta fortsette å ha sommervann. Det er betalt for tilknytning til vann i 2017. Om hytteeier ønsker å bytte fra sommervann, til vann inn i hytta, må det også søkes om tilknytning for avløp og det må betales en tilkoblingsavgift. Se vedlegg 5 for mer informasjon rundt dette. Tilkoblingsavgift avløp(eks.mva ): 35 000,-
 • Strøm, kommunaleavgifter, eiendomskatt, renovasjon, festeavgift og forsikringer.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, eller midlertidig brukstillatelse.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 24.07.1970. Tinglyst festekontrakt. Kontrakten følger som vedlegg i prospektet.
 • Eiendommen er regulert av kommuneplanens arealdel. Arealformål: Eksisterende fritidsbebyggelse.
 • Gnr. 57 Bnr. 1 Fnr. 27 i Aremark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende , fast provisjon kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9.900,-, oppgjørshonorar kr.0 ,- og visninger kr. 2.000,- en er inkludert. Markedspakke 13.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Marie Kletthagen
Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev