aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Galeioddveien 35!

Kragerø Galeioddveien 35

Øya - Kragerø Enebolig med hage, parkeringsplass og plass for 3 båter på egen brygge! NY PRIS!

 • 6 490 000
 • BRA 77 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING6 490 000
 • OMKOSTNINGER178 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 668 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 77 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT311 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 6 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  178 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 668 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1 etg.: Gang, stue, kjøkken og bad.
2 etg.: Stue og soverom.
Kjeller

Uthus.

Galeioddveien 35, Vestfold og telemark

 • Sjarmerende eldre enebolig med egen strandlinje/ brygge. Uthus.Parkeringsplass ved eiendommen.
  Boligen har stort potensiale. Oppussingsbehov på bygningene.
  Egen brygge på ca 9 meter hvor det er plass for 3 båter.
  Ihht til tegninger mottatt av kommunen datert 02.11.1998, stemmer det med hvordan huset ser ut i dag. Byggetegninger innsendt kommunen 08.07.2011 er ikke godkjent/ gjennomført. Påbegynt fjerning av masse fra kjeller og fjernet noe av grunnmur, er ikke omsøkt.


  Koselig overbygd inngangsparti.

  Gang.
  Herfra er det oppgang til 2 etasje.
  Furugulv, beiset panel på vegger og malt panel og bjelker i himling.

  Stue/ spisestue.
  Utgangsdør til en veranda som var oppført der tidligere. Verandaen er fjernet grunnet masseuttak fra kjeller.
  Dovre vedovn.
  Furugulv, beiset panel på vegger og malt panel og bjelker i himling.

  Kjøkken.
  Kjøkkeninnredningen med eldre malte heltre fronter. Integrert oppvaskmaskin. Spiseplass. Utgang til liten usjenert uteplass.
  Furugulv, malt panel på vegger og malr panel med bjelker i himling.

  Bad.
  Dusjkabinett, wc, håndvask med tilpasset skaper, opplegg for vaskemaskin og automatisk avtrekksvifte. Dette badet ble pusset opp ca 1998 ifølge forrige eier. (Kran på håndvask er defekt).
  Flislagt gulv og vegger. Malt panel i himling.

  2 etg.:
  Stue.
  Romslig stue/ soverom. Vedovn. Flott utsikt utover Bærøyfjorden og mot Kragerø sentrum.
  Furugulv, beiset panel på vegger og himling.

  Soverom.
  Utgang til sydvendt balkong. Kott og klesskap.
  Furugulv, beiset panel på vegger og himling.

  Kjeller.
  Egen inngang ved trappenedgangen mot brygga.
  Skutt ut et større område. Her er delvis fjell i dagen og jordkjeller.
  Fjernet deler av murvegg mot øst grunnet masseuttak fra kjeller. Tildekket med pressening.
  Varmtvannsbereder av eldre dato.

  Uthus.
  Koselig lite uthus på ca 15 kvm, med stort oppussingsbehov.
  Består av et større rom hvor det er vedovn. Et mindre rom hvor det er oppgang til loft via trapp. Her er det store lagringsmuligheter.
  Boden har blitt brukt til bøting av garn og reprasjoner for fiskeren som bodde der tidligere.  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takstigen er ikke ihht. krav i nyere forskrifter. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Kledningen bør males/beises. Råteskadet og oppsprukket kledning må skiftes.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Det er råte i deler av forkantbord og vindskibord. Tiltak: Det er begrenset lufting av takkonstruksjonen. Det er ikke uten videre anbefalt å øke luftingen på eldre hus, uten dampsperre. Skjevheter er påregnelig utfra alder og konstruksjonsmetode. Det vil ikke være økonomisk rasjonelt å rette på takkonstruksjonen som et enkeltstående tiltak. Skifte vindskibord.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak: Dører må justeres.
  - Balkong: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak: Dekke og rekkverk bør overflatebehandles.
  - Utvendig trapp: Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Lokal utbedring må utføres.
  - Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - Pipevanger er ikke synlige. Pipa er kledd inn i begge etasjer. Normalt skal ikke teglsteinspiper kles inn, skjules av innredninger eller tildekkes av strekkfast tapet. Tidligere har det tidligere vært antydet at en side på teglsteinspiper kan kles inn. Det er gjort innskjerpinger på dette området, men dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Videre er usikkerhet om hva som har vært lovlig praksis i landets kommuner, når det gjelder eldre teglsteinspiper og innkledning av disse. (Kilde: Kontaktutvalget for varmeanlegg (KOVA)). Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Krypkjeller: Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det ble målt fukt i treverket i krypkjelleren på 20 %. Verdier over 18 % kan gi forhold der mugg/sopp kan utvikle seg. Tiltak: Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. Bedre ventilering må etableres. Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Montering av krypromsventilasjon vil senke fuktnivået i krypkjelleren og dermed redusere mulighetene for aktivitet fra borebiller.
  - Boligen har malt tretrapp: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Innvendig har boligen malte fyllingsdører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Elektrisk anlegg.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG3:
  - Etasjeskiller er av trebjelkelag: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble funnet flyvehull etter treskadeinnsekter (sansynligvis stripet
  borebille) i gulvbjelkene i kjelleren. Det vites ikke om det er et aktivt eller et gammelt angrep. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Angrepet bør holdes under oppsikt. Det anbefales en kontroll og ev. behandling/ reparasjon utført av skadedyrkontrollerende firma.
  - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  - Kjøkken: Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Tiltak: Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det må etableres tilgang til stoppekran. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Branntekniske forhold: Det ble ikke funnet brannslukkingsapparat eller husbrannslange.
  - Grunnmuren har sprekkdannelser. Deler av grunnmuren mangler/er fjernet. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Mure ny grunnmur der dette mangler.
  - Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er forvitret betong på eldre mur og trapp. Tiltak: Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Utbedre betongen.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 24.06.2022.
 • Galeioddveien 35 ligger på Øya, den første øya vi møter i Kragerøskjærgården. Den har vært forbundet med fastlandet med bro siden 1889. Øya er kjent for sitt karakteristiske skjærgårdsmiljø, med små veier og gamle skipperhus. Lukten av salt kan kjennes nærmest hvor enn man går, og sjøen er aldri langt unna. Lengter man etter et yrende folkeliv på sommerstid er det kort gangavstand til byen med sjarmerende små nisjebutikker, kaféer, marked og restauranter.

  Eiendommen har egen brygge og svært gode solforhold og da med sen kveldssol!
  Flott utsikt utover Bærøyfjorden.
  Det er en offentlig sti som går mellom hovedhuset og hage/ brygge.

  Det er flere offentlige badeplasser i gangavstand fra eiendommen, nærmeste ligger ca 50 meter unna. Sjøbadet med gangbro til Lindvika er en kjær og populær badeplass, avstanden hit er ca 500 meter. Her er det både sandstrand og brygge. Fra eiendommen er det kort vei opp til toppen Veten, hvor man kan nyte storslagen utsikt over skjærgården og Kragerø.
 • Bebyggelsen på Øya består av småhus, og er et av de mest karakteristiske trehusmiljøer i Kragerø.
 • Se kartskisse.
 • Enebolig, antatt oppført på 1800-tallet.
  Taket er tekket med betongstein. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående bordkledning.
  Det er saltak i trekonstruksjon. Det er vinduer med koblede rammer, samt med enkle glass. Det er nyere vinduer med isolerglass. Det er tredører med glassfelt. Bygningen har malt hovedytterdør. Det er balkong i trekonstruksjon. Det er trapper av tre.
 • 1. etg: Bra/p-rom: 47/47 kvm.
  2. etg: Bra/p-rom: 30/30 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entré/trapperom, bad, stue, kjøkken.
  2. etg: Soverom, stue/soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovner i begge etasjer + elektrisk oppvarming.
 • Eiet tomt på 311 kvm. G.nr:33, b.nr:58 -263.
  Svært solrik tomt med sen kveldssol.
  Asfaltert adkomst og deler av tomt ved inngangsparti.
  Svaberg ut for utgangen mot syd
  Steinsatt deler parkeringsplass støttet opp med forstøtningsmur.
  Trapp ned til hage og brygge. Offentlig sti mellom bolig og brygge.
  Hage hvor det er noe beplantet og dels naturtomt.
  Betongplatting før bryggekanten. Fantastisk flott uteområde hvor man sitter helt nede i sjøkanten og nyte den fine sjøutsikten.
 • Biloppstillingsplass på egen tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 410 808 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 478 907 per 31.12.19
 • Kommunale avgifter utgjør ca kr. 16 842 pr år/2022.
  Disse omfatter vann, kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Strøm og kommunale avgifter.
  Selger betaler kr 2996,- i årlig forsikringspremie til Nemi/ Storebrand.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen.
  Manglende ferdigattest medfører i teorien at bruken er ulovlig, og at ny eier kan få krav om tilbakeføring. Alle tilbygg antas å være mer enn 20 år gamle, og konsekvenser i form av tilbakeføring eller lignende er usannsynlig.
  Forholdet med manglende brukstillatelse og ferdigattest er imidlertid veldig vanlig i kommunen, særlig for boliger oppført på 80-tallet og tidligere. Boligen har vært i bruk i over 50 år, og mest sannsynlig vil forholdet være uten praktisk betydning for kjøper. Kjøper overtar uansett ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Selger står fritt til å leie ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eiendommen er et SEFRAK-registrert objekt som kan være eldre enn fra 1850 og som er meldepliktig etter kulturminneloven §25.

  § 25.Meldeplikt for offentlige organer: "De statlige, fylkeskommunale og kommunale organer som kommer i berøring med tiltak som omfattes av loven her, har plikt til å sende melding til departementet eller til vedkommende myndighet etter denne loven.

  Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring."

  Iht. boka "Folk og hus på Øya i Kragerø" anslås det er huset er bygget en gang mellom 1812 og 1817:
  "Det er nevnt første gang i 1817 og takstmennene skriver at det er "af nye opført", dvs. relativt nybygd. Grunnseddelen fra 1918 sier at L. Torjussen fikk tomterettighetene i 1812, altså kan huset være bygd mellom 1812 og 1817."
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
  Registering av grunn, dok.nr:902458-2/31.
  Tinglyst 05.05.2008, dagboknr:356226, grensejustering. Målebrev for hage/ brygge.
 • Eiendommen er en del av kommunens kommunedelplan og ligger i et område som omfattes av "Sentrumsplanen 2016 - Vern og utvikling", hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Planområde er merket som sone med særlige hensyn, bevaring kulturmiljø. Sone med særlige hensyn, bevaring av kulturmiljø omfatter bygninger, haver, parker, friområder, veier/gater, stier og utstyr som belysning, gjerder, trapper o.a. Kopi av kommunedelplanen kan fåes ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 33 Bnr. 68 og Gnr. 33 Bnr. 263 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har energimerket boligen og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørsgebyr kr: 3800,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke et markedsføringsgebyr på totalt kr. 19800,- som omfatter bl.a 3 annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. dette gebyret inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr. 36250,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et vederlag på kr. 1500,- pr. time, oppad til kr. 19800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Oscar Elias Ohna
Torunn Bakke

Megler

Torunn Bakke

95 14 23 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev