aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kammerfossveien 35!

Enebolig med garasje, naust og brygge i Kammerfosselva

 • 2 575 000
 • BRA 98 m²
 • PRISANTYDNING2 575 000
 • OMKOSTNINGER80 542
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 655 542
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 909
 • AREALP-rom 98 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 897 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 575 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  64 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 575 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  80 542,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 655 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:

1.etasje:
-Gang
-Stue
-Kjøkken
-Vaskerom
-Bad
-Soverom

2.etasje:
-Tre soverom
-Gang

I tillegg er det en garasje og et naust på eiendommen.

Kammerfossveien 35, Vestfold og telemark

 • Strandeiendommen Frydenlund består av et eldre, hvitmalt trehus, som har tradisjonsrike, koblede vinduer med buede overstykker malt i blått. De blå detaljene finner vi også på karmer og over det sjarmerende inngangspartiet, og gir huset et helhetlig utseende. Huset var opprinnelig en arbeiderbolig, bygd tidlig på 1900-tallet og eid av Kammerfoss bruk. I 1983 ble huset bygd på mot øst, med et ekstra soverom, bad og vaskerom. Det elektriske anlegget ble nyrenovert i sin helhet i 2015 og badet ble pusset opp i 2013. På eiendommen finnes det også en garasje fra 1810 og et naust. Taktekke naust, garasje og bolig ble utbedret i 2012/2013.

  Frydenlund har egen strandlinje til Kammerfosselva, i tillegg til en romslig brygge.

  Beskrivelse av boligens rom:

  1.etasje:

  Kjøkken
  Kjøkkenet har laminatgulv og malte plater på vegger. Innredningen har over- og underskap av malte fronter, i tillegg er det heltre benkeplate. Det er integrert oppvaskmaskin, komfyr og koketopp

  Stue
  Stua er todelt, bestående av en stue- og en spisestuedel, men delvis åpen løsning mot kjøkkenet. Rommet har laminatgulv, og malt panel på vegger og de gamle bjelkene er bevart i himlingen. Gjennom de store vinduene er det flott utsikt til Kammerfosselva. Rommet har også plassbygd peis.

  Bad
  Badet har belegg på gulv og malt panel på vegger. Rommet inneholder dusjkabinett, wc og håndvask med påmontert skuffeseksjon.

  Vaskerom
  Rommet har belegg på gulv, og inneholder opplegg til vaskemaskin, utslagsvask og varmtvannsbereder.

  Soverom
  Det er ett soverom på hovedplan, med gulv av heltre bord, og vegger med malt panel. Herfra er det utgang til en stor terrasse, som strekker seg foran hele husets fremside. Terrassen er sørvendt.

  Loft:

  Soverom
  I loftsetasjen er det tre, mindre soverom. Alle har laminatgulv og panel på vegger. Disse rommene tilfredsstiller ikke krav om rømningsvei, og er derfor ikke godkjente soverom etter dagens forskrifter.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er utarbeidet av Kragerø Takst v/ Kevin Nielsen, datert 21.06.22. Rapporten er vedlagt salgsoppgave. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått tilstandsgrad 2 og 3.


  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

  - Ventilasjon bad: Ventilasjon ved åpning og lukking av dører. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende, rommet har ingen ventilasjon. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.
  - Ventilasjon vaskerom: Rommet har ikke ventilasjon. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.


  Forhold som har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

  - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Stigetrinn for feier må monteres. Det kan vurderes å montere snøfangere.
  - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Moderat oppsprekking samt noe råte på utsatte steder. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist råte på et vindu. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Balkong, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har skjevheter. Det er spor etter skade etter store snømengder. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Terrassen bør utbedres.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Tiltak: Ut fra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.
  - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.
  - Overflater vegger og himling, vaskerom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Tiltak: Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Andre tiltak: Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
  - Overflater og innredning, stue og kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Sprekk i vask. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Andre tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.
  - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist andre avvik: Berederen lekker ut av sikkerhetsventilen. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved
  varmtvannstank. Det må monteres ekspansjonskar.
  - Elektriske anlegg. Se spesifikasjon i tilstandsrapport.

  Forhold som har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):

  - Takkonstruksjon/loft: Plast på loftet kan forårsake skade. Tiltak: Det bør vurderes om plast/fuktsperre bør fjernes.
  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk/bevegelse i flytende gulv. Tiltak: Det er ikke behov for tiltak.
  - Overflater vegger og himling, bad: Vegger på bad har overflater som ikke tåler vann. Tiltak: Tiltak er ikke nødvendig, rommet fungerer med dette avviket.
  - Overflater gulv, vaskerom: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Det kan vurderes utbedring i forbindelse med oppgradering av rommet i sin helhet.
  - Sluk, membran og tettesjikt, vaskerom: Rommet har ikke sluk. Tiltak: Det bør etableres sluk.
  - Fukt i tilliggende konstruksjoner, vaskerom: Hulltaking er ikke utført da det ikke er relevant pga utførelse.
 • Vakkert plassert ved Kammerfosselva finner vi Kammerfossveien 35. Her kan man blant annet bade, og eiendommen har egen strandlinje til ferskvannet. I elva er det også spesielt gode fiskemuligheter, nåværende eier har blant annet fanget rikelig med både ørret og laks fra sin egen eiendom. Lengter man etter sjøen, er det ikke langt til Norges kanskje fineste skjærgård, som åpner seg opp ved enden av Kammerfosselva. Det tar ca. 10-15 minutter med båtkjøring før man er ute i Kragerøskjærgården.

  Det er også fine turmuligheter i nærheten, og fra Kammerfoss kan man ta turen over Åsen. På toppen av Åsen kan man nyte panoramautsikt over den vakre Hellefjorden. Dagligvareforretning og lignende finner man i nærheten, med blant annet Spar ved Sluppan. Her finner man også treningssenter. Ellers finner man barneskole og barnehage ca. 4 km unna, og fra eiendommen er det omtrent 6 km til Kragerø sentrum. Det er skoleskyss fra eiendommen til Helle skole.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Eiendommen er oppført i trekonstruksjon. Se for øvrig utarbeidet boligsalgsrapport.
 • 1.etg: 71 Bra
  Loft: 27 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Bad, gang, stue/kjøkken, vaskerom og ett soverom
  Loft: Gang og tre soverom
 • Elektrisk, samt vedfyring er installert i enheten. Varmepumpe.

  Etter kontroll fra brannvesenet ble det gitt følgende pålegg:

  1.: Takstige mangler.
  2.: Tildekket pipevanger oppe.

  Takstige er innkjøpt, men ikke montert.
 • Eiet tomt med et areal på 1 897 m², ifølge målebrev med grensejustering fra 25.11.1994. Tomten har gruset adkomst og mesteparten av tomten består ellers av naturtomt, som er pent beplantet. Det er strandlinje til Kammerfosselva, hvor det er fine svaberg å bade fra, samt brygge.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Offentlig vei og vann. Privat septik.
 • Ligningsverdi som primærbolig kr 417 882 per 2020.
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 504 373 per 2020.
 • Kommunale avgifter utgjør årlig kr 13 365 pr 2022.
  Disse omfatter vann, septik, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen. Dette er ofte vanlig på eldre boliger.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad (Gnr. 71, bnr. 19):

  GRENSEJUSTERING
  Dok.nr: 171 - 20.01.1997

  BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
  Dok.nr: 171874 - 10.03.2009


  Dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.
 • Eiendommen ligger i uregulert område, og er en del av kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger i et område vist som LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommunens arealdelplan. En del av eiendommen ligger også inne under hensynsone "faresone høyspenningsanlegg", i kommuneplanen er det henvist til plan og bygningsloven § 11-8.

  Utsnitt av kommuneplanen og bestemmelser fås ved henvendelse megler.
 • Gnr. 71 Bnr. 19 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet eierskifteforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,00 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. inntil 3 annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 36 250,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Tineke Smink
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev