aktiv-eiendomsmegling
Ikke langt fra eiendommen følger det med egen båtplass.

KAMMERFOSS - KRAGERØ Landlig eiendom med stort potensiale, nær Kammerfosselva.

 • 2 490 000
 • BRA 66 m²
 • PRISANTYDNING2 490 000
 • OMKOSTNINGER78 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 568 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 869
 • AREALP-rom 49 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT22 292 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  78 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 568 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Bolig over 2.plan
1 etg.: entre, stue og kjøkken.
2 etg: uinnredet loftsrom og et lite rom.
Uthus i tilknytning huset.

Pumpehus.

Kammerfossveien 55A, Vestfold og telemark

 • Liten bolig med stort oppussingsbehov.
  Ny pipe og ildsted.

  Entre hvor det er oppgang til 2 etasje.

  Stue med ny jøtul peis med innsats.

  Kjøkken.
  Gammel plassbygd kjøkkeninnredning. Hvor det er renovert bakerovn.

  2 etasje.
  Hems med mulighet for loftsstue/ soverom.
  1 rom innenfor.

  Uthus.
  Ligger i tilknyttning til hovedhuset.
  Bør rives/ombygges.

  Pumpehus.
  Stort rom med god takhøyde. Dobble porter og enkel inngsangsdør.
  Gammelt traforom med tårn og egen utgangdør.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):
  - Hovedøra har sterk slitasjegrad. Tiltak: Døra bør skiftes ut.
  - Pipa har høy alder. Ildsted er ikke montert. Tiltak: Det anbefales en kontroll av pipe/ildsted før den tas i bruk.
  - Kjøkkenet er enkelt og uten tekniske installasjoner og tilkoblet vann. Tiltak: Kjøkkenet bør renoveres/oppgraderes. Kjøkkenet bør ha ventilasjon.
  - Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Tiltak: Bedre ventilering må etableres.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tiltak: Rom mot grunn må ikke tas i bruk som boareal.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks
  eller innen kort tid):
  - Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Tiltak: Det bør planlegges å skifte kledningen.
  - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Tiltak: Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  - Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater med uferdige overflater og overflater med skade. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Tiltak: Bjelkelaget/gulvet bør utbedres.
  - Trappen har store skader. Tiltak: Trappen må påregnes skiftes ut.
  - Mangler på brannutstyr/røykvarsler.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra Kragerø Takst AS, datert 29.06.22.
 • Vesja ligger idyllisk til ved Kammerfosselva.
  Dette ferskvannet kommer fra øverst i Telemark via Toke i Drangedal og ender ut i sjøen ved Åtangen og Kragerøs skjærgården.
  Eiendommen har fiskerett i elva og her kan man få fine ørreter og abbor. På sjøsiden ved båtplass kan man få laks og sjøørret.
  Adkomst med bil via Rønningveien eller over bro ved Kammerfoss bruk.
  Eiendommen ligger usjenert til med kun en nabo ved siden av.
  Flere fine turområder i umiddelbar nærhet. Flotte oppmerkede stier som fører til flere fine utsiktspunkter.
  Svært rikt dyreliv og hvor man kan gå rett ut av døren å plukke sopp og bær.

  Dagligvareforretning og lignende finner man like i nærheten, med Spar ved Sluppan. Her finner man også treningssenter, byggsenter, vaskehaller og bensinpumper.
  Ellers finner man barneskole og barnehage ca. 4 km unna, og fra eiendommen er det omtrent 6 km til Kragerø sentrum.
 • Spredt boligbebyggelse bestående av eneboliger.
 • Eiendommen ligger ved Kammerfoss ca 6 km bilveg nord for Kragerø by. Adkomst fra
  privat veg som er tilknyttet offentlig veg. Det er atkomst både over Rønningen og over
  Fossebroen. Atkomstvegen er felles med naboeiendommen, Rønningen og Kraftstasjon.
 • Lillestue:
  Steinfundament/stablestein på grunn/fjell. Yttervegger er dels laftet tømmer og dels bindingsverk. Bindingsverk i tilbygget del.
  Veggene er utvendig kledd med malt trepanel. Innvendig kledd med malt panel. Gulv 1. etasje og 2. etasje er trebjelkelag med tregulv.
  Yttertaket er saltak i tre, tekket med betongtakstein. Tilbygget del er tekket med bølgeblikk. Himlingen i 1. etasje har malt bjelketak.
  Åpent opp til undertak i loftsetasjen. Vinduer i i tre med isolerglass og utenpåliggende sprosser.
  Murt bakerovn og elementskorstein. Det er ikke innlagt vann/avløp. Ikke innlagt el.

  Pumpehus:
  Betong ringmur og pilarer til fjell. Gulv 1. etasje er betong.
  Yttervegger betong med utvendig og innvendig puss.
  Yttertaket er saltak av betong, med lite fall, i tre. Taket er tekket med profilerte stålplater og bølgeblikk.
  Det er to-fløyet port og inngangsdør i tre. Ståldør til tidligere teknisk rom.
  Enkelt el.anlegg. Det er ikke innlagt vann/avløp.
 • Enebolig:
  Hovedetasje: Bra/P-rom: 50/33kvm
  Loft: Bra/P-rom: 16/16kvm

  Totalt: 66/49 kvm

  Bod: Bra: 60kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hovedetasje: Vindfang, stue, kjøkken
  Loft: Soverom, gang
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med ved og elektrisk..
 • Eiet tomt på ca 22,9 mål i følge eldre grensebeskrivelse. Ca.180 meter strandlinje. Grensene til fradelt tomt er beskrevet i jordskiftedom fra 2019. Kan fåes ved henvendelse megler. Eiendommen er for en stor del skrånende fjellterreng, med påstående skog og kratt.
  Område der det er bebyggelse er noe flatere og er delvis planert og opparbeidet. Denne delen av tomta er ca 1,8 da og grenser til vassdraget, Vadfosselva, mot øst. Selger har skilt ut en boligtomt på ca 1,8mål som medfølger i salget. Denne boligtomten ligger på en kolle mot sør, nærmest kraftstasjon.
 • Oppstillingsplasser på egen tomt.
 • Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Mulighet for tilkobling til offentlig vann.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 253 590 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 912 922 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør kr. 2103 pr år/. 2021
  Disse omfatter renovasjon og eiendomsskatt.
 • Ny eier må påregne seg faste løpende kostnader som kommunale avgifter, forsikring og strøm. Nevnte faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eier opplyser om at han kan beholde den utskilte tomten, Kammerfossveien 55 C og båtplassen som er tinglyst på eiendommen og kan da selge resterende for en redusert pris.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Jordskiftedom - doknr.316896 - tinglyst 15.03.2019

  Jordskiftedom - doknr.433537 - tinglyst 29.05.2008

  Elektriske kraftlinjer - doknr. 990069 - tinglyst 31.10.1964
 • Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel - regulert til LNFR område med ras- og skredfare.
 • Gnr. 68 Bnr. 11 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmer avtale med selger
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har energimerket boligen og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,90 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3750). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. annonse i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørn Vessia
Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev