aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen ligger fredelig til på Østre Langøy, ca 700 meter fra sjøen og Langøykilen hvor eiendommen leier båtplass.
Eiendommen ligger fredelig til på Østre Langøy, ca 700 meter fra sjøen og Langøykilen hvor eiendommen leier båtplass.

KRAGERØ SKJÆRGÅRD Østre Langøyveien 4

Fritidsbolig i fredfulle, naturlige omgivelser. 7-8 min gange til båtplass og flotte fellesarealer ved sjøen.

 • kr 1 590 000
 • BRA 45 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 58 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 648 890
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom2
 • ArealP-rom 45 m²
 • Tomt800 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   58 890,- (Omkostninger totalt)   1 648 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen Soltoppen består av fritidsbolig fra 1977, samt redskapsbod. Hytta er en visuelt vel bevart utgave av modellen Bete Beitski. Innvendig gir hytta et rolig uttrykk med ensartet materialbruk på innredning, gulv, vegger og himling. Hytta har enkel standard, bygningsdeler og overflater er i all hovedsak fra byggeår. Det er ikke strøm, men hytta har solcellepanel. Hytta inneholder stue/kjøkken, to soverom (ikke godkjente soverom pga manglende rømningsvei), gang, hems, stellerom og biodo med utvendig adkomst. Eiendommen ligger fredelig til på Østre Langøy, ca 700 meter fra sjøen og Langøykilen hvor eiendommen leier båtplass. Dette er ca. 7-8 min gange fra hytta. Her er det også flotte friområder med blant annet sandstrand. Det er flotte naturområder på Langøy og rundt eiendommen.
Eiendommen Soltoppen består av fritidsbolig fra 1977, samt redskapsbod.

Østre Langøyveien 4, Telemark

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 45 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 45 kvm Gang, to soverom, stue/kjøkken, stellerom og biodo  Tomt
  800m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt, boltet, men ikke oppmålt. Tomtens grenser er beskrevet i skylddelingsforretning fra 13.11.1976. Det er angitt 4 bolter, alle disse er funnet, grensene mellom boltene er rette linjer. I skylddelingsforretningen er tomtens areal angitt til 800 kvm, dette er kun et anslag, og kjøper må ta høyde for avvik. Festeavgift utgjør kr 1 973,- pr år. Denne reguleres hvert 10. år i tråd med konsumprisindeksen, neste gang 2026. Grunneier er Eva Bohlin Finstrøm. Festeforholdet er evigvarende, og tomten kan kreves frikjøpt. Sum for frikjøp vil ligge i området rundt 70 000,- inkl. dokumentavgift. Konf. megler.

  Beliggenhet
  Utenfor Kragerø finnes det en spennende øyverden med vakker skjærgård - bortimot 500 øyer og skjær stikker opp av havet i dette området. En av disse er Langøy, som er Kragerøskjærgårdens nest største øy med sine 5,54 km². Øya er kjent for sin gruvehistorie, og driften på øya var gjennom 200 år en del av Norges største industriforetak. Peder Anker, Norges første statsminister, drev i en periode jerngruvene på øya. Han har blant annet anlagt mange av de gamle veiene på Langøy, i tillegg til kirken i 1805. Eiendommen ligger fredlig til på Østre Langøy, ca 700 meter fra sjøen. Det er flotte naturområder på Langøy og rundt eiendommen, og mange fine turmuligheter. Det går blant annet en fin tursti opp til Skarheia. Fra toppen har man god oversikt over ytterste del av skjærgården. Det er nydelig utsikt over Gumøy, Arøy og helt ut til Jomfruland og havet. På toppen av Skarheia kan man nyte utsikten i ro fra en av sittebenkene, eller mens man svever i den store huska som er anlagt mellom to store furutrær. Langøy og Kragerøskjærgårdens høyeste punkt, Langøybratten, eller Signalen, ligger også i nærheten av eiendommen. Det er merket sti opp. Her fra har man flott utsikt over den indre delen av Kragerøskjærgården. Eiendommen leier båtplass i Langøykilen, som ligger på nordsiden av øya, 7-8 min gange fra hytta. Her er det også flotte friområder med blant annet sandstrand. Øya har ellers fergeforbindelse med Kragerø. Eier har praktisert parkering langs veien, ca 100 meter fra hytta. Det tar ca. 15-20 minutter med båt til Kragerø. Her er det et yrende sommerliv, med sjarmerende butikker, kaféer og restauranter. I Kragerø finner man også dagligvareforretning, barnehager og barne-, ungdoms- og videregående skole.

  Adkomst
  Se kartutsnitt. Det er ca. 3 km kjøring fra fergeleiet.

  Bebyggelse
  Hytta ligger i område med spredt bolig- og hyttebebyggelse. I umiddelbar nærhet ligger kun en annen hytte.

  Byggemåte
  Fritidsboligen er oppført i 1977 og er av typen Bete/Beitski-hytte. Det er reisverk i tre med liggende og stående bordkledning. Bygget står på pilarer i tre. Det er saltak med sperrer i tre og taktekking av tretak og shingel. Vinduer er i tre med 2-lags glass og ytterdører er halvdører i tre. Terrassedør er i tre med glassfelt. Det er plassbygd tredør mot biodo. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.05.23 av Jacob Ramberg for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Nye solcellepanel installert for 6 år siden. Utført av eier.

  Innhold
  Eiendommen Soltoppen består av fritidsbolig fra 1977, samt redskapsbod. Hytta er en visuelt vel bevart utgave av hyttemodellen Bete Beitski. Innvendig gir hytta et autentisk og rolig uttrykk med ensartet materialbruk av furu på innredning, gulv, vegger og himling. Hytta inneholder hovedoppholdsrom med stue og kjøkken. Rommet har god takhøyde og er åpent helt til møne. Dette, samt de store skyvedørene og fasadene hvor store deler er dekket av glass, gir en god romfølelse. Kjøkkenet har enkel, plassbygd innredning i tre med glatte fronter. Det er avsatt plass til kjøleskap og platetopp, og det er enkel vask i stål som slipper gråvann ut på terreng. Rommet inneholder vedovn, og har oppgang til hems samt utgang via terrassedør med glassfelt til romslig terrasse som er delvis overbygget. Hytta Hytta er praktisk og godt utnyttet, og inneholder ellers stellerom, biodo med utvendig adkomst og gang med skyvedører til to soverom. Vinduer på soverom er ikke godkjent for rømningsvei. Det er to veier ut av branncelle, men det er ikke to uavhengige veier fra soverom. Rømningsvei er et av kravene for rom til varig opphold (som soverom), og rommene er derfor ikke godkjente som soverom.

  Standard
  Enkel hytte oppført 1977. Bygningsdeler og overflater er i all hovedsak fra byggeår. Det er ikke strøm, men hytta har solcellepanel som har gitt strøm til lys, tv-titting og lading av telefoner. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. I følge denne har bygget gjennomgående lav standard. Videre står det at bygget er jevnlig vedlikeholdt. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik): - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er værslitt og oppsprukket tretaktekking. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Lokal utbedring må utføres. - Vinduer: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak: Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Forhold som har fått TGiu (konstruksjoner som ikke er undersøkt): - Tekniske installasjoner, andre installasjoner: Det er installert solcelleanlegg til fritidsboligen. Forhold som har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): - Nedløp og beslag: Det er registrert rust og nedbøyninger på renner. Det mangler renner og nedløp mot nordøst. Tiltak: Renner står for utskiftning, og anbefaler å montere renner med nedløp mot nordøst. - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Når takkonstruksjon er utbedret må vegger rengjøres og det må gjøres ytterligere undersøkelser for å kontrollere om det er konstruksjonsdeler med skader. Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er utettheter i takkonstruksjon til biodo. Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Overvåk fuktmerker rundt pipegjennomføring, og kontroller tettesjikt. Utettheter må utbedres der vann kan slå rett inn på undertak til biodo. - Utvendig dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Utskiftning av terrassedør nærmer seg. - Innvendig overflater: Det er stedvis registrert skader på overflater. Tiltak: Skadene må utbedres for TG:1. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltakmot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert stedvis pilarer som står direkte på terreng. Tiltak: Anbefaler å utbedre pilarer satt direkte på terreng for lengere levetid. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Tiltak: Innhent dokumentasjon, om mulig. Vannkvalitet må dokumenteres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   58 890,- (Omkostninger totalt)   1 648 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedfyring.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  3400

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Totale kommunale avgifter utgjør kr 6 061,- pr. år/2024, og omfatter eiendomsskatt, renovasjonsgebyr og feieavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  247492

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Veiavgift Langøy: kr 1800,- årlig pr år 2022. Langøy Vel: kr 100,- årlig pr år 2022. Båtplass Langøykilen: kr 2000,- årlig pr år 2022.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/24/168: 21.11.1962 - Dokumentnr: 1795 - Erklæring/avtale LIVSVARIG BRUKS- OG / ELLER DISPOSISJONSRETT SAMT RETT TIL Å FÅ UTSKILT HYTTETOMTER. Det er 4 rettighetshavere til dokumentet, 1 gjenlevende. De angitte rettigheter er ikke relevante for denne eiendom. 25.11.1976 - Dokumentnr: 3409 - Registrering av grunn Denne tomten er utskilt fra: Knr:3814 Gnr:24 Bnr:3 Dokumentet beskriver tomtens grenser. Det er angitt 4 bolter, alle kan påvises. 06.01.1977 - Dokumentnr: 79 - Festekontrakt - vilkår Dette er festekontrakten for eiendommen. Dokumentet angir rettigheter og forpliktelser i fm. leie av tomt herunder bl.a. forkjøpsrett for grunneier, krav om samtykke i fm. overdragelse av festerett og adkomstrett for denne eiendom. Se salgsoppgave under "tomt".

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det skal i utgangspunktet foreligge ferdigattest. Man kan ikke lenger søke ferdigattest for bygg søkt om før 01.01.1998, men plan- og bygningsloven åpner for at man kan søke midlertidig brukstillatelse. Slik tillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er svært vanlig for fritidsboliger oppført før 2000 i kommunen. Før 1998 var det Kragerø kommune som hadde ansvar for befaring, kontroll og utstedelse av ferdigattest, så fort utbygger anmodet om dette. Kommunen har nylig uttalt at de hadde få ressurser til arbeidet på denne tiden, og fritidsboliger ble nedprioritert. I en annen sak har kommunen landet på at eiere kan sende inn tilstandsrapport, som dermed vil bli grunnlag for å innvilge søknader om varig midlertidig brukstillatelse, forutsatt at bygningene er i overensstemmelse med den tidligere gitte tillatelsen, plassert iht. skisse/kart og utført iht. byggekravene som gjaldt på tidspunktet. Det antas at dette kan være mulig også for denne eiendommen. Kjøper påtar seg uansett risikoen både for fremtidig bruk, og eventuelle pålegg relatert til dette. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert 26.08.1976. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk, med unntak av terrasse som er bygget større enn vist på tegningene. Tillatelse til oppføringen ble gitt 29.10.1976. Bod er oppført 2016/2017. Denne og del av terrasse over terreng mot nord er ikke omsøkt. Del av denne er i tillegg utenfor tomtegrensen. Dette er søknadspliktige tiltak. Konsekvenser av dette er at kommunen i ytterste konsekvens kan fremsette pålegg om rivning. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen ligger ca 100 meter sør for Østre Langøyvei, eier har i alle år praktisert parkering langs Østre Langøyvei. Eiendommen er ikke tilknyttet avløp, den har brønn, drikkevann må tas med. Brønnen ligger utenfor tomten, rett til brønn er angitt i festekontrakt.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er uregulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Kragerø, og ligger i et område for LNFR (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNF-områder er det i utgangspunktet et generelt bygge- og anleggsforbud. Den eneste byggeaktiviteten som tillates i LNF-områder er den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring. Det er kommuneplanens bestemmelser som er gjeldende. Et området ca. 100 meter nord for eiendommen er merket gult, dvs. at det i fremtiden kan bli utskilt tomter til boligutnyttelse. Utsnitt av plankart som viser dette ligger som vedlegg til salgsoppgave.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen fortsatt skal benyttes som fritidsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   58 890,- (Omkostninger totalt)   1 648 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  58890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke kr 13 900,- og oppgjørshonorar kr 3800,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 2 287,-. Utleggene omfatter kommunale opplysninger, infoland og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg/vederlag med totalt kr 13 900,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev