aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Smedsbuktveien 26B!

Sjønær og sentralt beliggende enebolig med god plass til parkering

 • 2 750 000
 • BRA 124 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 750 000
 • OMKOSTNINGER84 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 834 922
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 864
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 124 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT259 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  84 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 834 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:

1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken og bad/ vaskerom.
2. etasje: Loftstue, gang og 3 soverom
Kjeller: Bod

Utevendig bod på ca. 7 m²
Dette bilde er tatt i 2019. Håndløper på rekkverk er nå malt hvitt.

Smedsbuktveien 26B, Vestfold og telemark

 • Enebolig oppført i 1864, ombygd på 1980-tallet med tilbygg mot nord. På grunn av terrengforskjeller ligger tilbygget et nivå høyere. Tilbygget består av kjøkken, bad på hovedplan, samt 2 soverom i 2. etasje. Det er ikke mulig å foreta vedlikehold av boligens østvegg, grunnet liten avstand (20-30 cm) til naboeiendom.

  Det er gjort noen oppgraderinger i form av egeninnsats av forrige eier, blant annet lagt nyere gulv på kjøkken og skiftet vinduer på kjøkken, loftstue og et soverom. Enkelte rom har fått ny himling med mdf-plater i senere år. I årene som kommer må det påregnes oppgraderinger utover normalt, løpende vedlikehold. Dette gjelder blant annet de eldste vinduene.

  Luftig stue med plass til flere sittegrupper på hovedplan. Her det innsatt en kombinert ved- og parafinovn. Eldre kjøkkeninnredning med hvitmalte fronter. Bad/wc ligger innenfor kjøkken, rommet er totalrenovert i 2021. Rommet innehar hvit baderomsinnredning med servant, vegghengt toalett, dusjhjørne og opplegg til vask/tørk. Badet er flislagt med varmekabler i gulv.

  Fra loftstue er det noe sjøutsik til Havnefjorden. Alle 3 soverom er beliggende i eneboligens 2. etasje. Sør-vestvendt soverom har utsikt til sjø.

  Det er observert mus i kjeller.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid)

  - Dører -2: Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Tiltak: Kjellerdøren bør skiftes.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tiltak: For å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er ingen ventilering av krypkjeller.
  Det ble funnet flyvehull etter treskadeinnsekter (antatt stripet borebiller) Det vites ikke om det er et aktivt angrep. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

  - Elektrisk anlegg: Det bør foretas en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig.

  Taktekking, utebod: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

  Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller snøras fra taket. Nedløpene henger løst i veggklammer. Det mangler ett nedløp. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner og nedløp bør skiftes.

  - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  - Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det ble funnet spor etter treskadeinnsekter (antatt husbukk) på loftet. Det vites ikke om det det er et aktivt angrep av treskadeinnsekter. Takkonstruksjonen har skjevheter, men disse er ikke nødvendigvis større enn påregnelig mht. alder og konstruksjonsmetode. Tiltak: En skadedyrsanering av loftet koster ca. 20-30 000 kr eks. mva. I tillegg kommer ev. kostnader til forsterkning av konstruksjonen.

  - Vindu -2: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Døren bør skiftes innen rimelig tid.

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er noe skjevheter og svikt i dekke og rekkverk.
  Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

  INNVENDIG

  - Overflater: Stedvis er det manglende belistning og mindre slitasjeskader på overflatene. Stedvis er det noe knirk og svikt i gulvene. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak.

  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Det er rusten feieluke. Tiltak: Det bør monteres ildfast plate under ildsted. Det må foretas lokal utbedring. På generelt grunnlag anbefales det en kontroll av pipe og ildsteder foretatt av brann- og feievesenet.

  - Dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  - Bad, overflater gulv: Det er påvist sprekker i fliser. Det er små riss i fliser ved siden av dusjhjørnet. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket.

  - Bad, ventilasjon: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  TEKNISKE INNSTALLASJONER

  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Hvordan luftingen av avløpet er løst, er ikke klarlagt. Det ble ikke funnet luftelyre på taket. Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  TOMTEFORHOLD

  - Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Forholdet bør holdes under oppsyn. Ved eventuell forverring kan det bli nødvendig med tiltak.

  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  - Andre tomteforhold: Det er sprekker og forvitret betong. Tiltak: For å lukke avviket må dekket og trappen utbedres ev. lages på nytt.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl , datert 02.06.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger i Smedsbukta, et område med eldre, hvite trehus, stakittgjerder og små hager. 100 meter fra eiendommen ligger utsiktspunktet hvor Edvard Munch malte det berømte bildet av soloppgangen.

  Det er kun noen minutters gange til Kragerø sentrum, som på sommeren er et yrende ferieparadis. Her er dagligvareforretninger, sjarmerende nisjebutikker, kaféer og restauranter. Om sommeren arrangeres show, konserter, utstillinger og teaterforestillinger.

  Det er også flere, fine offentlige badeplasser i Kragerø by. Blant annet Sjøbadet og Gunnarsholmen, med sandstrand og saltvannsbasseng.

  Like ved eiendommen er det lekeplass, denne befinner seg på Langordet kun 60 meter fra eneboligen.

  Det er gangavstand til Kragerø Skole 1 -10, SFO, barnehager, dagligvareforretning, svømmehall, idrettsanlegg, samt fine turområder. Blant annet kan man ta den fine turen til Storkollen, som har flott utsikt over byen og Kragerøs vakre skjærgård.
 • Området består hovedsaklig av småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres.Det er grunnmur av naturstein og leca. Taket er tekket med betongstein og plater med taksteinprofil. Takrenner og nedløp av plast. Yttervegger antatt av tømmer og bindingsverk. Det er stående kledning. Det er saltak i trekonstruksjon. Det er dels mønet himling, dels loft uten inspeksjonsluke. Loft er kun besiktiget i rom bak knevegger. Det er nyere vinduer med isolerglass. Det er eldre isolerglassvinduer samt kjellervindu med koblede rammer. Bygningen har teak hovedytterdør. Det er kjellerdør av tre. Det er terrasse i trekonstruksjon.
 • 1.etasje: 71 m² Bra / 71 m² P-rom
  2.etasje: 51 m² Bra / 51 m² P-rom
  Kjeller: 0 m² Bra / 0 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Vindfang, gang, stue, kjøkken, vaskerom og bad
  2. etg: Loftstue, gang og 3 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier for tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, varmepumpe, samt ved- og parafinfyring er installert i enheten.
 • Eiet tomt, bestående av to parseller: gnr. 40 bnr. 44, og tilleggstomt gnr. 40 bnr. 110. Hovedparsellen er ikke oppmålt, men i følge matrikkelbrev mottatt av kommunen er areal beregnet til 134,6 m². Tilleggstomt er oppmålt og boltet, og har et areal på 125,2 m² i følge tinglyst målebrev.

  Asfaltert og gruset sør-vestvendt adkomst.Tomten er opparbeidet med uteplass i form av syd-vestvendt terrasse ved inngangsparti. En liten del av terrassen, ca. 5 m², er oppført på kommunens tomt. Tilleggstomten er skrånende fra nord til sør, og består av støttemur med trapp, noe beplantning og en mindre platting. Resterende tomt er naturtomt. Støttemur kan rase.

  Bod i kjelleretasje ligger delvis på naboeiendommen, Smedsbuktveien 26 A..
 • Plass til tre parkeringer på egen tomt. I tillegg har eiendommen i praksis disponert en kommunal plass vederlagsfritt. Parkering på denne plassen hindrer utkjøring fra øvrige parkeringsplasser på tomten.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig: kr 551 243,- pr år 2020

  Formuesverdi som sekundærbolig: kr 1 984 473,- pr.år. 2020
 • Kommunale avgifter utgjør kr. kr 16 488,- pr. år 2021.
  Disse omfatter vann, kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Ny eier må påregne seg faste løpende kostnader som forsikring, strøm, tv/internett o.l. Nevnte faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.
  Altibox: kr. 1 200,- pr. mnd. (avhengig av hvilken pakke man ønsker).
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dette er vanlig for eldre eiendommer. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak før 1998. Dette innebærer at bruken er ulovlig. Manglende brukstillatelse og ferdigattest er vanlig for område, og det antas at forholdet ikke har praktisk betydning.

  Det foreligger ikke byggetegninger fra byggetidsunkt. Eneboligen ble ombygd på 1980-tallet med tilbygg mot nord. Det foreligger byggetegninger av tilbygg, datert 06.05.1982. Det er også gjort fasadeendringer på tilbygg, datert 06.10.1986 , ved innsetting av vindu på syd-vestvegg av bolig.

  Dagens bruk rom stemmer godt overens med byggetegninger. Det er avvik: i 2. etasje er det satt opp en lettvegg. Oppdeling av rommet har gitt eneboligen 3 soverom. Bruksendringen er ikke omsøkt. Oppføringen av lettvegg i oppholdsrom vil ikke kreve dette, da rommene får hver sin godkjente rømningsvei. Det er i tillegg gjort fasadeendringen ved oppføring av terrasse på boligens vestside.
 • Selger står fritt til å leie ut. Nåværende eier har hatt utleieinntekter på kr 13 000,- pr mnd. Snitt i leieinntekter ved korttidsleie i juli har vært kr. 22 000,- pr. uke.

  Nåværende eier har i tillegg leid ut 2 av parkeringsplassene på tomta. Disse har vært utleid til kr. 7600,- pr stk. pr. år.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • - Deler av terrassen står på kommunal grunn, gnr. 40, bnr. 1.

  - Bod ligger delvis på naboeiendommens grunn, Smedsbuktveien 26 A.

  - Denne eiendommen og naboeiendom ligger nærmest vegg-i-vegg med kun 20-30 cm avstand. Det er dermed ikke mulig å foreta vedlikehold av boligens østvegg.

  - Det er observert mus i kjeller.

  - Boligen er SEFRAK-registrert, som bygning oppført før 1900. SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsel om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad gnr. 40, bnr. 44:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 903361
  EIendommen er opprettet fra gnr. 39, bnr. 1. Eiendommen er opprettet før 1930.

  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad gnr. 40, bnr. 110 (tilleggstomt):

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 423 - 31.01.1986
  Tinglyst målebrev, som angir at tomten har et areal på 125,3 m².
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Kragerø (Kommuneplanens arealdel for Kragerø 2018 - 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Området sør- og nord utenfor eiendommen avsatt/utnyttet til samlevei.
  Kopi av kommuneplan med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 40 Bnr. 44 og Gnr. 40 Bnr. 110 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr 3800,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 9 800, som omfatter bl.a. annonse i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 0,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Camilla Solem
  Espen Fodnes
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev