aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Symreveien 14!

KALSTAD - Innholdrik enebolig med dobbel garasje, attraktivt beliggende med skjermet hage.

 • 3 350 000
 • BRA 269 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 350 000
 • OMKOSTNINGER99 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 449 922
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 969
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 206 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 308 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 3 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  83 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 350 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  99 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 449 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
1 etasje:Vindfang, hall, 3 soverom, bad, kjøkken og stue/ spisestue.
U.etasje:Trapperom og bad.
U.etasje - Leilighet:Gang, stue/spisestue, kjøkken, mellomgang, bad og 2 soverom.

Symreveien 14, Vestfold og telemark

 • Enebolig oppført i 1969 i trekonstruksjon over grunnmuren. Eneboligen ble påbygd i 2011 med boder, samt dobbel garasje med elektrisk portåpner. Det er anlagt terrasse over garasjen. Tilbygget med garasje inneholder også 2 gode rom. Det ene er blitt benyttet til soverom av nåværende eier.

  På hovedplan ankommer man et flislagt vindfang med varmekabler. Åpen løsning mellom stue og spisestue gir en luftig atmosfære. Herfra er det utgang til en stor og solrik sør-østvendt terrasse, som er nylig beiset. Kjøkken er av eldre dato og har renoveringsbehov. Begge bad tilhørende hovedenheten er også av eldre dato og har renoveringsbehov. Det er 3 soverom beliggende på hovedplan. De minste soverommene har for små vinduer mht. dagslysflate ihht. nyere byggeforskrifter.

  I underetasjen er det laget en hybel. Her mangler det opplegg for vaskemaskin, og det er ikke branncelleinndelt mellom hybelleilighet i u.etg. og resten av huset. Innredning av hybelleilighet i underetasjen er ikke byggemeldt, og leiligheten er dermed ikke godkjent. Takhøyden er under 2,2 meter i underetasjens boligrom. Her er det eldre kjøkken, samt eldre bad med renoveringsbehov. I denne del er det 1 soverom, hvor det er mulighet for å få til 2 soverom om ønskelig. Her mangler det stor nok åpning på vindu for godkjent rømningsvei.
  Vedovn i stue er i denne etasjen koblet fra.

  Det er i tillegg oppført en frittstående bod på eiendommen med ukjent alder. Her er det ny papptekking under takstein. Bygningen har utvendige overflater med alders-/værslitsje.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Det er ikke montert rekkverk. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Håndløper bør monteres.

  - Bad/vaskerom U.etg: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres

  - Bad U.etg: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er råte i lekter montert under platene, nær gulvet. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres.

  - Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Se punkt i tilstandsrapport.

  - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Det anbefales å planere med minimum fall, 1:20 fra grunnmuren

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekkingen nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig.

  - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller snøras fra taket. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner og nedløp bør skiftes.

  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Stedvis er det gliper mellom kledningen og vannbrett hvor fukt kan komme inn. Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

  - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Skjevhetene er særlig synlig i himlingen i stuen. Tiltak: Lokal utbedring bør utføres.

  - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Stedvis er det gliper mellom vannbrett og utvendig belistning. Her er det avgjørende at sekundærtettingen er utfør riktig. Dette kan ikke kontrolleres uten destruktive inngrep. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  - Dører -2: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Døren til hybelen er ikke tilstrekkelig festet til veggen. Den har også mangelfull belistning. Tiltak: Dører må justeres. Det må påregnes vedlikehold og ev. utskiftninger av enkelte dører.

  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  - Trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er råte i rekkverket. Det er sprekker og forvitret betong. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Betong bør utbedres.

  - Trapper - 2: Trappen er brattere enn det som er krav til utvendige trapper.Tiltak: Trappen fungerer med dette avviket.

  INNVENDIG

  - Overflater: Stedvis er det manglende belistning og avsluttninger. Det er enkelte overflater med skader utover normal slitasje. Tiltak: Behovet for innvendig oppussing vil i stor grad være påvirket av personlig smak og ønsker.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn - 2: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. tiltak: For å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Pipa er kledd inn på en side i underetasjen. Tiltak: Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.

  - Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  - Bad 1. etg, overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Tiltak: Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

  - Bad 1. etg, overflater gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Tiltak: Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  - Bad, 1.etg, sluk, membran og tettesjikt: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

  - Bad 1.etg, sanitærutstyr og innredning: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tiltak: Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Montere lekkasjestopper.

  - Kjøkken, U.etg, overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er fuktsvellede fronter ved oppvaskbenken samt fuktsvellede benkeplater. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  - Kjøkken, 1.etg, overflater og innredning: Det er fuktsvellet benkeplate ved oppvaskbenken. Tiltak:

  TEKNISKE INNSTALLASJONER

  - Vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  TOMTEFORHOLD

  - Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Dels mangler det avslutningslister på grunnmursplatene, dels har grunnmurplatene seget, slik at listene ikke dekker. Tiltak: Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes
  behov for tiltak.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er stedvis riss og mindre sprekker i muren/pussen. Tiltak: Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 07.06.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i et veletablert og barnevennlig boligområde på Kalstad. I nærområdet finner du flotte turområder blant annet Kalstadtjenna og Storkollen.

  Fra eiendommen er det gåavstand til det sjarmerende bylivet i Kragerø, med små nisjebutikker, restauranter og kaféer. Fine bademuligheter ved Sjøbadet og Gunnarsholmen i byen. Sistnevnte er et populært friområde, med fin badestrand og saltvannsbasseng.

  Eiendommen ligger i kort avstand til både Kragerø undom-og barneskole (ca. 2km), og til Kragerø videregående skole (ca. 1km). Nærmeste daligvareforretening ligger i overkant av 600 meter fra eiendommen.

  Bussforbindelse fra Kalstadveien til sentrum.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • Enebolig
  Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres. Fundamenter og gulv på grunn av betong. Grunnmur av lettklinkerblokker (Leca).Taktekkingen er av betongtakstein og taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål og sink. Yttervegger av bindingsverk med trekledning. Underetasje av leca, dels pusset, dels forblendet med tegl. Det er saltak i trekonstruksjon. De er eldre vinder med isolerglass, samt vinduer med koblede rammer. Det er vinduer av nyere dato med isolerglass. Det er terrassedør med isolerglass og motorstyrt leddport av aluminium. Bygningen har malt hovedytterdør. Det er terrasse i trekonstruksjon. Dekket er tekket med papp. Det er trapp av betong med rekkverk av tre. Det er tretrapp til terrassen.

  Bod
  Fundamenter og gulv på grunn i betong. Yttervegger i bindingsverk med trekledning. Vinduer med enkle glass. Sadlet yttertak med takstein. Det er ny papptekking under takstein. Bygningen har skjevheter. Utvendige overflater med alders-/værslitasje. Bygningen er ikke tilstandsvurdert, utover ovenstående beskrivelse.
 • U.etasje: Bra/P-rom: 159/98 m²
  1.etasje: Bra/P-rom: 108/108 m²

  Totalt: Bra/P-rom: 267/206 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, spisestue, bad og 3 soverom.
  U. etasje: Trapperom og bad/ vaskerom.
  U. etasje: Leiligheten:Gang, stue, kjøkken, gang, bad, gang og 2 soverom.

  BOD: Bra/P-rom: 16/0 m²
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, varmepumpe, samt vedfyring er innstallert i enheten.
 • Festet tomt, ca 1 308 m². Det betales kr 2467,- i årlig festeavgift.
  Evigvarende festekontrakt. Festekontrakten er inngått i 1969 og den blir konsumprisindeksregulert hvert 10 år og neste regulering antas å være i 2029.

  Gruset vest-vendt adkomst. Østsiden av eiendommen er opparbeidet med flott plen, beplantet med bl.a kirsbærtre, epletre, plommetrær, bringebær og jordbær.Flott usjenert endetomt, svært solrik og barnevennlig beliggende.
 • Oppstillingsplasser på egen tomt, samt dobbel garasje.
 • Offentlig. Felles innkjørsel for 3 eiendommer i Symreveien (nr.12, 14 og 16).
 • Formuesverdi som primærbolig: kr 471 451,- pr.år 2020.
  Formuesverdi som sekundærbolig: kr 1 697 224 pr. år 2020.
 • Kommunale avgifter utgjorde kr 19 304,00- pr år 2021.
  Disse omfatter vann, kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. Kostnader vedrørende tv og internett utgjør kr. 1000-1200,- , avhengig av hvilken pakke man ønsker.
  Nåværende eier hadde et strømforbruk på ca. 22 000 kWh / pr. år. 2021. Tidligere ble det innkjøpt snøfreser til brøyting av felles vei. Denne ble spleiset på av 3 eiendommer (Symreveien 12, 14 & 16).
 • Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 03.04.1970. Det foreligger godkjente byggetegninger, datert 18.12.1968. Disse stemmer ikke overens med dagens bruk. Tegnigene av boligens hovedplan stemmer godt med dagens bruk av etasjen. Dagens bruk av u. etasje har derimot flere avvik: Integrert garasje er omgjort til soverom. Hobbyrom er omgjort til stue. Rom for oppbevaring er brukt til spisestue. Rom markert på byggetegninger fra 1968,med "utgravet", blir i dag benyttet til kjøkken og soverom. Det er i tillegg flyttet og/eller rivd vegger i denne etasjen. Badet tilhørende hovedenheten er adskilt. Her er deler av gangen benyttet til bad og trapperom. Gangen er delvis fjernet/omgjort. Dagens gang har utgang til eiendommens nordre-, samt vestside.

  Det foreligger godkjente byggetegninger av fasadeendringer og tilbygg av boligen, datert 28.10.2010. Tegning stemmer ikke med dagens bruk. Det er oppført dobbel garasje, samt større terrasse over garasjen, enn det som er vist på byggetegninger fra 2010. Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på fasadeendringen/tilbygg. Dette medfører i teorien at bruken er ulovlig, og at ny eier kan få krav om tilbakeføring. Tilbygget er mer enn 10 år gammelt, og konsekvenser i form av tilbakeføring eller lignende er lite sannsynlig.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende heftelser er registrert på eiendommens grunnboksblad:

  FESTEKONTRAKT - VILKÅR
  Dok. nr. 1550 - 01.09.1969

  Følgende grunndata er registert på eiendommens grunnboksblad:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr. 1518 - 27.08.1969

  OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
  Dok. nr. 1541872 - 01.01.2020

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen omfattes av Kommuneplanens arealdel for Kragerø 2018 - 2030, hvor eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse. Kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 13 Bnr. 274 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har energimerket boligen og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Skagerrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,75 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3800,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 37 500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Cecilie Enggrav
  Ole-Walther Enggrav
Torunn Bakke

Megler

Torunn Bakke

95 14 23 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev