aktiv-eiendomsmegling
Sjøbod med tilliggende rettigheter til parkering og båtplasser. Skyvedør på østveggen muliggjør også parkering inne i sjøboden.

KRAGERØ Tallakshavnveien

Stor sjøbod med tilhørende parkering- og båtplasser

 • kr 3 975 000
 • BRA 100 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 3 975 000
 • Omkostningerkr 116 412
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 091 412
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom1
 • ArealP-rom 1 m²
 • Tomt62 m²
 • Eierform tomt -
 • 3 975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 975 000))

  116 412 (Omkostninger totalt)

  4 091 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Sjøboden var opprinnelig del av eiendommen Tallakshavnveien 21. I 1983 ble sjøboden fradelt og fikk eget bruksnummer. I 2017 ble det søkt om fasadeendringer i form av levegg på sørveggen, skyvedør på østveggen og endring av bryggen utenfor slik at denne ble sammenhengende. Tidligere var bryggen todelt med en åpning til slipp for å dra mindre båter inn i sjøboden. Levegg ble avslått, øvrige endringer ble godkjent og bygget. Sjøboden er uisolert og uten strøm/vann. Skyvedør på østveggen muliggjør også parkering inne i sjøboden Med eiendommen følger tinglyst rett til båtplasser og parkeringsplasser på nabotomt. En longside båtplass 10 meter, to båtplasser til mindre båter i tilknytning brygga rett utenfor sjøboden og 1 (12 mnd) +2 (2 mnd) p-plasser inn mot østveggen på sjøboden.

Tallakshavnveien, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Båthus
  Bruksareal
  1. etasje: 50 kvm
  1. etasje: 50 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 1 kvm  Tomt
  62m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt. Kragerø kommune er grunneier. Grunnleie er innløst i 1946, og grunnleien er for all fremtid kr 0,-. Tomten er i 1983 fradelt fra Tallakshavnveien 21, gnr. 41, bnr. 33. Tomten har målebrev som angir bredde på tomten rett under 5 meter og lengde rett under 13 meter. Tomten er 62 kvm og byggets bruttoareal ca 56 kvm. Dvs. at de tilliggende rettigheter i form av parkering og båtplasser ligger på bnr. 133 som angitt i avtale tinglyst 05.05.2022. Dette dokument følger av salgsoppgave.

  Beliggenhet
  Eiendommen har meget attraktiv beliggenhet i Tallakshavn. Til Kragerø sentrum er det ca 10 min. gange gjennom sjarmerende småhus bebyggelse.

  Adkomst
  Se kartutsnitt på finn.no

  Bebyggelse
  Området er bebygget hovedsakelig med eldre trehusbebyggelse.

  Byggemåte
  Bygningen er etablert på støpt plate. Yttervegger av bindingsverk med trekledning. Saltak takkonstruksjon med lastoverføring på yttervegger. Taket er tekket med blikkplater.

  Innhold
  Sjøbod, parkering og båtplasser. Avtale tinglyst 05.05.2022 angir tilliggende rettigheter. Sjøboden var opprinnelig del av eiendommen Tallakshavnveien 21. I 1983 ble sjøboden fradelt og fikk eget bruksnummer. I 2017 ble det søkt om fasadeendringer i form av levegg på sørveggen, skyvedør på østveggen og endring av bryggen utenfor slik at denne ble sammenhengende. Tidligere var bryggen todelt med en åpning til slipp for å dra mindre båter inn i sjøboden. Levegg ble avslått, øvrige endringer ble godkjent og bygget.

  Standard
  Sjøboden er uisolert og uten strøm/vann. Skyvedør på østveggen muliggjør også parkering inne i sjøboden. I 2017 ble det støpt dekke og byttet tak. Med eiendommen følger tinglyst rett til båtplasser og parkeringsplasser på nabotomt. En longside båtplass 10 meter, to båtplasser til mindre båter i tilknytning brygga rett utenfor sjøboden og 1 (12 mnd) +2 (2 mnd) p-plasser inn mot østveggen på sjøboden. De to plassene som har rett til parkering 15.06-15.08 kan leies resten av året.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Parkering
  Eiendommen har tinglyst rett til 3 parkeringsplasser hvorav en tilhører eiendommen, og de to øvrige kan benyttes mellom 15.06 og 15.08.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 975 000))

  116 412 (Omkostninger totalt)

  4 091 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Ingen

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter år
  2022

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt næring grunnlag er kr 291 200,-. Faktureres kr 194,- tre ganger i året, totalt kr 585 (pr. 2022)

  Formuesverdi primær
  1005

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/41/179: 11.07.1946 - Dokumentnr: 737 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Plikt til å underrette før salg foretages. Gjelder denne registerenheten med flere 04.08.1983 - Dokumentnr: 2732 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3814 Gnr:41 Bnr:33 01.01.2020 - Dokumentnr: 712210 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0815 Gnr:41 Bnr:179 05.05.2022 - Dokumentnr: 483904 - Bestemmelse om parkering Rettighet hefter i: Knr:3814 Gnr:41 Bnr:133 05.05.2022 - Dokumentnr: 483904 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighet hefter i: Knr:3814 Gnr:41 Bnr:133

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er heller ikke å forvente, bygningstype og byggeår tatt i betraktning. Det foreligger heller ikke tegninger av bygget, men kommunemappa inneholder bilder av bygget fra 2017 før gjennomført fasadeendring.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilkoblet vann/avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel, avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Tomten er nærmest 100% bebygd, og dermed uten utbyggingsmuligheter. Uavhengig av områdets bestemmelser er bruksendring av bygget ikke realistisk.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at bygget er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Fakta: Bygninger før 1900 (Sefrak) Navn: Sjøbu/båthus, Tallakshavnvn. 21, 3770 Kragerø. Bygningstype: Annen lagerbygning Tidsangivelse: 1800 tallet, andre kvartal SEFRAK-ID 0815-0503-200 Bygningsnummer165357086

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte bruken av eiendommen.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  99 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 975 000))

  116 412 (Omkostninger totalt)

  4 091 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  116412

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev