aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Torvgata 6!

KRAGERØ Torvgata 6

Bygård i sentrum med butikk- og boligdel

 • kr 4 000 000
 • BRA 225 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 4 000 000
 • Omkostningerkr 116 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 116 142
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 850
 • Soverom2
 • ArealP-rom 213 m²
 • Tomt102 m²
 • Eierform tomt -
 • 4 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000)) 116 142 (Omkostninger totalt) 4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Torvgata 6 er en forretningsgård over tre plan, i tillegg til loft. Dette er gamle J. Withs kolonial, som ble etablert i 1859. Bygningen består av næringsdel i 1. etasje, og boligdel i 2. og 3. etasje. Med eiendommen følger tinglyst, evigvarende rett til bod i gamle Withs boder. Tomten er festet, men grunnleien ble innløst i 1979 og det betales ingen festeavgift på eiendommen i dag. Næringsdelen består av butikklokale, wc, pauserom med hybelkjøkken og bod. Boligdelen består av blant annet to stuer, kjøkken, tre soverom og bad/vaskerom. Fra badet er det utgang til uteplass bak bygget, i form av terrasser. Den ene ligger utenfor tomtens grenser. Eiendommen ligger sentralt ved Jernbanetorvet, med kort avstand til alle byens servicefunksjoner, skole og dagligvareforretninger.

Torvgata 6, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Bygård
  Bruksareal
  1. etasje: 78 kvm
  2. etasje: 80 kvm
  3. etasje: 67 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 73 kvm Butikklokale, pauserom med hybelkjøkken, wc og trapperom/gang
  2. etasje: 80 kvm Gang/trapperom, entré, stue, spisestue og kjøkken
  3. etasje: 60 kvm Trapperom, gang, 2 soverom og bad/vaskerom  Tomt
  102m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt. Grunneier er Kragerø kommune. Festeavgiften er innløst, så tomten er for alle praktiske formål eiet. Eier har sendt inn søknad til grunneier om innløsning av festetomten. Tomtens grunnareal er 102,1 m², ifølge tinglyst målebrev fra 1978. Tomtens grenser er første gang beskrevet i grunnseddel datert 24.04.1873, tinglyst 25.11.1873. Da er tomten beskrevet med utstrekning 45 fot i nord og syd, og 28 fot i øst og vest. Senere skylddelingsforretning, datert 20.11.1959, tinglyst 05.05.1960, henviser til grunnseddelens grensebeskrivelse. I 1978 er det en kartforretning over eiendommen. Dette er et målebrev, tinglyst 21.12.1978. I følge dokumentet følger tomtens grenser hjørnene på huset, i tillegg er det en liten del bak huset som inngår i tomten. Totalt har eiendommen et areal på 102,1 m². Dokumentet er vedlagt salgsoppgave. Ny skylddelingsforretning og målebrev var tinglyst på gammel grunnbok, og er ikke tinglyst på eiendommens nåværende grunnboksblad. Bak huset, mot nordvest, er det etablert terrasse som har adkomst fra boligens bad i 3. etasje. Utover dette er tomten i sin helhet bebygd. Fra terrassen er det stige opp til enda en terrasse, etablert på et høyere nivå. Denne ligger utenfor tomtens grenser, på tomt som eies av Kragerø kommune.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til i Kragerø sentrum med noe utsikt til sjøen. Kort vei til alle byens fasiliteter.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består i hovedsak av næringslokaler og leiligheter.

  Byggemåte
  Grunnmur/fundamenter: Ringmur i stein og betong. Veggkonstruksjon: Tømmerkonstruksjon og reisverk. Stående bordkledning. Taktekking/takkonstruksjon: Saltak med en kvist. Konstruksjoner i tre med bord undertak. Taktekking av teglstein.

  Innhold
  1. etasje: - Butikklokale - Pauserom med hybelkjøkken - WC - Bod - Gang/trapperom boligdel 2. etasje: - Gang/trapperom - Entré - Stue - Spisestue - Kjøkken 3. etasje: - Trapperom - Gang - Bad/vaskerom - 2 soverom - Bod - Kott

  Standard
  Torvgata 6 er en forretningsgård over tre plan med loft. Det er butikklokale i 1. etasje, og boligdel i 2. og 3. etasje. Med eiendommen følger tinglyst, evigvarende rett til bod i gamle Withs boder. Boden er på 9 m². Eiendommens opprinnelig byggeår er usikkert, men er anslått til tidlig 1800-tallet, senere påbygd. Eiendommen blir beskrevet i branntakst av 1808 og 1837, men består da av en en-etasjers tømmerbygning. I følge matrikkelinformasjon fra Kragerø kommune er eienommen "påbygd til nåværende i 1850." I branntakst av 1900 har eiendommen omtrent samme utforming som i dag, med butikk i 1. etasje, og bolig i 2. og 3. etasje, samt loft og "kvist med facader mot nord og syd." Det er i dag normal standard på bygget utifra alder og konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. 1. etasje og butikkdelen har inngang fra gateplan, like ved Jernbanetorvet. Butikklokalet er nylig utvidet, ved at nåværende eier har fjernet vegger ifm. et tidligere kontor. Samme eier har også oppgradert rommet med maling, samt installert nye LED-lamper. Butikklokale inneholder også en ny varmepumpe. Ellers inneholder butikkdelen bod, pauserom med hybelkjøkken og toalettrom med wc og stålkum. Boligdelen har inngang på østsiden av bygget til forgang med trapp til 2. etasje, som fører opp til gang og entré. I 2. etasje er det god takhøyde, store vindusflater med sjøutsikt og rosett i himling i den ene stuen. Dette rommet inneholder peisovn, men det er p.t. fyringsforbud. Fra stuen er det dobbeldør til spisestue. Kjøkkenet ligger innenfor spisetuen, og har eldre innredning av tre. Det er montert avtrekk over komfyr. 3. etasje består av trapperom med oppgang til loft, bod, kott, to soverom og bad/vaskerom. Badet er av eldre dato og inneholder dusjkabinett, servant, wc og opplegg til vaskemaskin. Det er gulv med belegg og sluk, og plater på vegger og i himling. Fra badet er det utgang til uteplass i form av terrasse mot nordvest. Fra denne er det trapp til enda en terrasse på et høyere nivå, med utsikt over byen og til sjøen. Denne terrassen ligger utenfor tomtens grenser. Etasjen inneholder ellers flere plassbygde skap. Byggets overflater er av varierende alder og kvalitet. Det er gulver med overflater av laminat, teppe, belegg og flis. Vegger har overflater med panel, tapet og malte plater. Himlinger har overflater med panel og malte plater. Eiendommens tilstand Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Rapporten er utarbeidet av Ramberg takst v/ Knut Ramberg, datert 03.11.22. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik): - Terrasser: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er avvik: Pipe har presset ned gulv i 1 etasje, dette tyder på sviktende fundamentering. Vær også oppmerksom på at gulv i 1 etasje er ned mot grunnen, her er det ringmur og det er ingen kontrollmulighet her. Skjevheter i gulv og fuktproblematikk gjør at dette er en risikokonstruksjon og en må påregne skjulte feil og avvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Gulv bør kontrolleres og vurdere tiltak. Det bør videre sørges for en kontrollmulighet av rom under gulv. - Bad/vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Forhold som har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Renner har varierende alder. Det er registrert avskallinger og aldersslitasje på deler av rennesystem. Tiltak: Stigetrinn og plattform for feier må monteres. Utskifting av takrennesystemer vurderes ut fra et vanlig vedlikeholdsintervall. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er i dag fyringsforbud på grunn av kjøkkenskap mot pipe. Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Innvendige dører: Dører har alders- og bruksslitasje. Noen av dørene subber. Tiltak: Dører kan ev. stedvis renoveres eller fornyes. - Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer og måler med automatisk avlesning. Det er skap i 1. etasje og 3. etasje. Det mangler kursfortegnelse i skap i 3. etasje. Forhold som har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): - Taktekking: Det er registrert stedvis en del groe på takstein. Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak er påkrevd, men en kan vurdere rengjøring ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering. - Veggkonstruksjon: Vegger og bordkledning av varierende alder. Det er registrert noe alters og værslitasje. Vær også oppmerksom på at vegg i vest mot nabo og vegg mot nord inn mot terreng, ikke er mulig å befare. Dette gjør også at konstruksjon er utsatt og vanskelig å vedlikeholde, alt dette gjør at man må påregne at det kan være skjulte feil og avvik. Det er heller ikke registret noen brann forbyggende tiltak. Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men konstruksjonen må vurderes ut fra vanlig alders og vedlikeholds intervall. - Takkonstruksjon/loft: Takkonstruksjon er av varierende alder. Det er registrert en del elde og spor etter fukt. Fuktsporene ser ut til å være av noe eldre dato, dette kan tyde på at det ikke er noen direkte vannlekkasjer i dag. Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men konstruksjonen må vurderes ut fra vanlig alders og vedlikeholds intervall. - Vinduer: Vinduer av varierende alder, det er noen vinduer av nyere dato. Vinduer med alders og bruksslitasje. Tiltak: Normalt vedlikehold, ev. vurdere fornying. - Dører: Dører med generell alders og værslitasje. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men man må påregne utskifting av dører, ut fra en vanlig vedlikeholdsvurdering. - Overflater: Det er registrert alders og bruksslitasje. Tiltak: Innvendige overflater er av varierende dato og oppgraderinger vurderes etter smak og ønske av standard. - Overflater og innredning kjøkken: Eldre kjøkken med aldres og bruksslitasje. Tiltak: Kjøkken vurderes etter ønsket standard og utførelse. - Overflater og konstruksjon WC: Flater med alders og bruksslitasje. Tiltak: Overflater vurderes etter ønsket standard og utførelse. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Terrengforhold: Terreng generelt skrår i bakkant inn mot bygg, det er generelt trangt og bygg er "trykt" mot terreng/fjel i bakkant gjør at det fort kan bli fuktproblematikk. Tiltak: En må bare holde dette under oppsikt og det er ikke så lett å gjøre noe med dette problemet. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er ingen parkering til eiendommen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000)) 116 142 (Omkostninger totalt) 4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Det er peisovn i boligdelen, men ved forrige salg opplyste eier om fyringsforbud. Takstmann har også kommentert i tilstandsrapport at eiendommen mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Ved henvendelse til Kragerø kommune ble det opplyst om at de ikke har opplysninger som tilsier at eiendommen har fyringsanlegg.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  14383

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  3280671

  Formuesverdi primær år
  2020

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr 3 280 671,- per 31.12.2020. Opplysningene ovenfor er hentet fra forrige salg i 2022. Formuesverdi er forsøkt bestilt, men ikke mottatt.

  Andre utgifter
  Forsikringer og strøm

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: HEFTELSER FESTEKONTRAKT Dok. nr: 900017 - 25.11.1873 Gammel festekontrakt. Grunnavgiften er slettet. Grunnseddelen inneholder følgende tomtebeskrivelse: 45 fot i nord og syd, og 28 fot i øst og vest. Dette tilsvarer ca. 14 m x 8,5 m. I dag er tomten noe mindre, se punktet ' tomt' for nærmere beskrivelse. **DIVERSE PÅTEGNING Dok. nr: 642 - 12.02.1979 Grunnavgiften ble slettet i 1979. Eier har sendt inn søknad om innløsing av festetomten til Kragerø kommune, slik at tomten blir eiet tomt. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Dok. nr: 902226 Opprinnelig skylddelingsforretning. Denne har ikke latt seg fremskaffe, grunnet manglende tinglysningsdato og fiktivt dagboknummer. Eiendommen er opprettet fra gnr. 32, bnr. 2. Det finnes nyere skylddelingsforretninger/kartforretninger, se punktet 'tomt' for nærmere beskrivelse. OMNUMMERERING VED KOMMUNDEENDRING Dok. nr: 281829 - 01.01.2020 RETTIGHETER BRUKSRETT Dok. nr: 788 - 23.03.1995 Nåværende og fremtidige eiere av denne eiendommen har rett til å benytte lager vederlagsfritt på gnr. 32, bnr. 385 (Withs boder). Dette gjelder ett bodrom, og er lageret som er oppført i forbindelse med ombygging 94/95 (tilbygget lengst vest). Eier av gnr. 32, bnr. 385 har plikt til å holde boden vedlike utvendig. Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler. Heftelser fra gammel grunnbok: Iht. gammel grunnbok for eiendommen har naboeiendom i vest, gnr. 32, bnr 152, rettighet iflg. skjøte tinglyst 28.11.1862 til adgang til og avbenyttelse av vasken, samt rett til uhindret adgang bak dette huset og ut gangen mellom dette og gnr. 32, bnr. 155 (nabo i øst). Innebærer også forpliktelse for denne eiendommen til ikke å bygge taket høyere enn taket på gnr. 32, bnr. 152 og ha taket vendt fra øst til vest.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Eiendommen har vært brukt til nærings- og boligformål siden hvert fall 1859 (samme året J. A. With etablerte sin forretning i underetasjen). Det er usikkert om det har vært forretning før den tid, eller om eiendommen kun har fungert som bolig. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes heller ikke opprinnelige byggetegninger fra byggeår i kommunens arkiv. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet. Langvarig bruk er ikke ensbetydende med lovlig bruk. Det avgjørende for om en etablert bruk kan anses som lovlig, er om bruken er i samsvar med de tillatelser som ble gitt og planene som den gang gjaldt. I dette tilfelle foreligger ingen slike tillatelser. Lovlig etablert bruk kan i visse tilfeller basere seg på faktisk bruk. Den grunnleggende forutsetning og utgangspunkt for at eiendommen kan være lovlig etablert uten tillatelse, er for eksempel fordi det ikke var nødvendig med tillatelse da den ble etablert. Dette kan særlig være tilfelle i boenheter etablert før bygningsloven av 1924. Dette er tilfelle for denne eiendommen, som er oppført på 1800-tallet eller før. Kravet om ferdigattest ble heller ikke innført før 1924, da bygningsloven trådte i kraft. Det foreligger godkjente bygningstegninger for utvidelse av butikklokale i 1. etasje, datert 29.01.1964. Ut fra målinger ser det ikke ut som tiltaket er utført. Ut fra disse tegningene består etasjen av butikklokale, trapperom og lagerrom. Dette stemmer ikke med dagens planløsning: her er det i tillegg etablert wc-rom og pauserom med hybelkjøkken. Det er usikkert når tiltaket er utført og hvilke planer som gjaldt. Omgjøring fra tilleggsdel til hoveddel er i dag et søknadspliktig tiltak, og som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak. Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent, og er å anse som et lovlighetsavvik. Det samme gjelder begge terrasser. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Dette betyr at man ikke lenger kan søke om ferdigattest for eiendommen, og senere tiltak som er utført før 1998. Dette betyr imidlertid ikke at ulovlig oppførte bygg/ulovlige tiltak blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt i bruk. Manglende brukstillatelse og ferdigattest er imidlertid veldig vanlig i kommunen, særlig for boliger oppført før 1980. Boligen har vært i bruk i over 150 år, og mest sannsynlig vil forholdet være uten praktisk betydning for kjøper. Eiendommens byggesaksmappe inneholder svært lite informasjon, og det er vanskelig å vite hva som er gjennomført og når, forholdet mellom godkjent bruk og faktisk bruk og om det foreligger eventuelle lovlighetsmangler. Kjøper overtar ansvar og risiko for ovennevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. 

  Regulerings- og arealplanner
  Området er uregulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanens areal, hvor eiendommen er avsatt til sentrumsformål. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Kragerø sentrum (Sentrumsplanen 2016 - Vern og utvikling). Eiendommens arealbruk er sentrumsformål, i tillegg er eiendommen del av et større område som er angitt som hensynssone (hensynssone H570) som gjelder 'bevaring kulturmiljø'. En del av eiendommen ligger også innenfor 'faresone', som gjelder 'flomfare'. Dette er hensynssone H320. I kommunedelplanens bestemmelser står det vedrørende dette at for nye bygge- og anleggsområder langs sjøen må sikkerhet mot stormflo dokumenteres, og i områder langs sjøen er laveste tillatte kotehøyde for ferdig gulv i ny bebyggelse 2,5 m.o.h. Bygningsdeler lavere enn dette skal kunne tåle sjøvann. Hensynssoner og "bevaring kulturmiljø" er nærmere beskrevet på s. 97 (generelle bestemmelser) og 100 (pkt. 1.7 og 7.2) i Sentrumsplanen. I de generelle bestemmelsene står det blant annet at det for bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø skal bestemmelser til hensynssone for verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø legges til grunn for behandling av tiltak, og alle forslag til planer og tiltak innenfor området må sendes fylkeskommunen til uttalelse, jfr. kulturminneloven § 9. Når det gjelder hensynssone H570, bevaring av kulturmiljø, er dette en sone med særlige hensyn. Bevaring av kulturmiljø omfatter bygninger, haver, parker, friområder, veier/gater, stier og utstyr som belysning, gjerder, trapper o. a. Alle søknadspliktige tiltak innenfor hensynssone H570-bevaring kulturmiljø, skal oversendes fylkeskommunen for uttalelse før behandling i kommunen. Endringer og oppføring av bygninger skal skje slik at det ikke bryter med bebyggelsens særpreg eller det omkringliggende bygningsmiljøet. Videre står det blant annet at ved behandling av byggesaker i bevaringsområdene skal dokumentasjon være tilstrekkelig til å kunne vurdere om samspillet mellom eksisterende bebyggelse og nye tiltak ivaretar de historiske verdiene og bygningsmiljøet. Eksisterende bygninger tillates som hovedregel ikke revet, unntatt ved brann eller annen omfattende skade. Bebyggelsen i bevaringsområdene skal primært opprettholde sin opprinnelige bruk. Eksisterende bygninger i bevaringsområdet kan istandsettes og tilføres mindre endringer under forutsetning av at husets målestokk, takform, fasader, vindusdeling, dør- og vindusutforming og material- og fargevalg opprettholdes i hht utfyllende retningslinjer, eller tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende. For utfyllende informasjon se bestemmelser som er vedlagt salgsoppgave. Dette er et utdrag fra bestemmelsene til Sentrumsplanen som omhandler aktuell hensynssone. Bestemmelsene i sin helhet kan fås ved henvendelse til megler. Om "sentrumsformål" står det i bestemmelsene at dette omfatter forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, boligbebyggelse herunder nødvendig grøntareal og ellers funksjoner som naturlig hører i et sentrumsområde. Det skal ikke etableres boliger i gateplan mot Kirkegata (gnr 32 bnr 118 unntatt), Storgata, Rådhusgata, P.A. Heuchs gate, Torvgata og Ytre Strandvei. Innenfor sentrumsområdene S4 og S15 tillates ikke områdene gjenbygget eller disponert på en slik måte at det vanskeliggjør mulighetene for fri allmenn ferdsel på strandpromenaden. Denne eiendommen ligger i sentrumsområdet S19 i kommunedelplanen.

  Adgang til utleie
  Klesbutikk i 1. etasje har opsjon på sommerleie 2023 og 2024. Det er omsetningsbasert leie med minimum kr 50 000,-. Leie for 2022 utgjorde Kr 125.000,-

  Verneklasse/sefrak
  Eiendommen er SEFRAK-registrert (bygninger før 1900). SEFRAK står for "Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminner i Norge". Bygningen er registrert som butikk/forretningsbygning med tidsangivelse 1800-tallet. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringa fungerer mer som et "varsko" om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen. Se mer her: https://www.riksantikvaren.no/les-om/sefrak/. Eiendommen og området inngår uansett i verneplan for Kragerø sentrum, se mer om dette under punktet 'regulerings- og arealplaner'.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 100 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000)) 116 142 (Omkostninger totalt) 4 116 142 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  116142

  Betalingsbetingelser
  Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev