aktiv-eiendomsmegling

KRISTIANSAND S Festningsgata 30A

Renoveringsobjekt med stort potensiale - midt i Kristiansand sentrum

 • kr 3 000 000
 • BRA 111 m²
 • Prisantydningkr 3 000 000
 • Omkostningerkr 112 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 112 142
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1740
 • Soverom -
 • ArealP-rom 108 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt191.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-)) 112 142,- (Omkostninger totalt) 4 112 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har for salg et spennende renoveringsobjekt med stort potensiale i Festningsgata - midt i Kristiansand sentrum. Leiligheten ligger i andre etasje og to av leilighetene har loft/hems. Loft har både gavelvinduer og takvinduer. Loftet har alltid hatt pikeværelser ifra gammelt av. Det er gjort større endringer ift. tegninger ifra seksjonering i 2002. Seksjonene er nå delt opp i 3 enheter hvor 2 har loft/hems. Seksjonen er tegnet inn som en på tegning. Kan ikke se at deler av loftet er søkt godkjent til kommunen og eiendommen er heller ikke godkjent som 3 enheter. Større oppgraderinger av denne seksjonen må beregnes.

Festningsgata 30A, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Andre etasje - leilighet høyre
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 26 kvm Stue, kjøkken og bad

  Andre etasje - leilighet hjørne
  Bruksareal
  1. etasje: 30 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 30 kvm Stue, kjøkken og bad

  Andre etasje - mot bakgård
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 26 kvm Stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom

  Loft leilighet høyre
  Bruksareal
  1. etasje: 14 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 11 kvm Trapperom, soverom
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Bod

  Loft leilighet hjørne
  Bruksareal
  1. etasje: 15 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 15 kvm Trapperom og 2 soverom  Tomt
  191.5m²

  Beliggenhet
  Ligger i Kristiansand Sentrum. Her har man kort vei til alle byens fasiliteter, bussforbindelser, butikker, turområder og badestrender.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommen består av flere boenheter.

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 09.02.2023 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er kun godkjent med 2 boenheter - ikke som 5 som den er i dag. Utleiedeler må søkes hos Kristiansand kommune.

  Innhold
  Andre leilighet høyre: Stue, kjøkken og bad. Andre leilighet hjørne: Stue, kjøkken og bad. Andre leilighet mot bakgården: Stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom. Loft leilighet høyre: Trapperom, soverom og bod Loft leilighet hjørne: Trapperom og 2 soverom NB! Seksjoneringen er ikke søkt godkjent til kommunen. Fra tidligere tegninger er det kun en seksjon og loftet er heller ikke søkt om.

  Standard
  Leiligheter har gjennomgående lav standard. De er gamle og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under konstruksjoner i tilstandsrapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Vinduer - 2: Det er avvik: vinduer på endeveggen med bavlvegg er ikke blitt belistet på nytt, slitte/skadet takinduer og råteskader på vindu på loftet i leilighet til høyre. Knust vindusglass leilighet mot bakgården. Tiltak: Vinduer må belistes på nytt på endeveggen med gavlvegg. Vindusglass må byttes og takvinduer og et vindu i gavlvegg mot bakgården må byttes. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Rekkverk og håndløper må monteres mtp. sikkerhet. Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist sprekker i fliser. Tiltak: Fliser må skiftes. Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket. Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon. Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Sprekk i belegg nær sluk og utette rørgjennomføringer i gulvet. Tiltak: Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom Rommet har ingen ventilasjon. Ventil i ytterveggen er tettet igjen. Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Eget sikringsskap til hver av leilighetene som har automatsikringer med merkede kurser. Noen åpenbare mangler ved anlegget ble registrert som gjør at en gjennomgang av el. fagfolk må beregnes. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? -Nei 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? -Ukjent 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. -Ukjent 4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? -Nei 5. Forekommer det at sikringene løses ut? -Nei 6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? -Nei 7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank -Nei 8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? -Ja 9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? -Nei 10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? -Ja 11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? -Ja En gjennomgang av anlegget må beregnes. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Er mest sannsynlig ingen tilfredstillende lufting av lukket takkonstruksjon og ingen synlig dampsperre (plast) ved gjennomføringer av bjelker. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Gjennværende brukstid på enkelte vinduer og løse sprosser er noe begrenset. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Gjennværende brukstid på disse dører ansees som noe begrenset. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Dekke er slitt og rekkverk trenger vedlikehold. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. En god del vedlikehold med enkelte oppgraderinger av terrassen må beregnes. Utvendig > Utvendige trapper Det er avvik: Trappen bærer mangel på vedlikehold over lengre tid. Tiltak: En god del vedlikehold med noe oppgraderinger av denne trappen må beregnes. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Noen påbegynte arbeider som ikke er fullført. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Innvendige dører Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Tiltak: Lokal utbedring må påregnes. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Noe fuktighet i veggen ble registrert. Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er avvik: Svertesopp i himling over dusjkabinett og eldre slitt glassfiberstrie på vegger. Tiltak: Noe oppgraderinger/fornying av himling og vegger bør beregnes. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er avvik: Eldre vvs utstyr. TIltak: Gjenværende brukstid på deler av vvs utstyret er noe begrenset. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Svertesopp på vegger og i himling. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom Det er avvik: Det meste av vvs utstyr bærer preg av slitasje og elde. Tiltak: En god del fornying av vvs utstyr bør beregnes. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. En del svertesopp på bunnsvill. Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Innredningen har fått en del slitasje/skader. TIltak: Noe oppgraderinger/itskiftninger bør beregnes. Laminatgulvet må skiftes. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende. Tiltak: Avtrekksystemet må utbedres. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Innredningen har fått en del slitasje og skader. Tiltak: Noe oppgradering/utskriftning av enkelte deler bør beregnes. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende. Tiltak: Avtrekksystemet må utbedres. Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Rustskader i bunnen av bereder i leilighet hjørne. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Bereder i leilighet hjørne, må beregnes å byttes i sin helhet.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-)) 112 142,- (Omkostninger totalt) 4 112 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7562

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter 2022: Vann kr. 2.150,- Kloakk kr. 5.412,13,- Ingen feiegebyr eller sameiegebyr funnet.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt kr. 5.199,39,-

  Formuesverdi primær
  500692

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1802491

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr. 500 692,- per 2020 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 802 491,- per 2020

  Andre utgifter
  Forsikring, strøm mm.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4204/150/268/4: 27.06.1979 - Dokumentnr: 7542 - Best. om vann/kloakkledn. Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:268
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.06.2002 - Dokumentnr: 11442 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.06.2002 - Dokumentnr: 11442 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 4
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 108/290
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr. 1,2,3 og 4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-)) 112 142,- (Omkostninger totalt) 4 112 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  112142

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev