aktiv-eiendomsmegling

KRISTIANSAND S Festningsgata 30D

Renoveringsobjekt med stort potensiale - midt i Kristiansand sentrum!!

 • kr 2 000 000
 • BRA 52 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 62 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 062 142
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1740
 • Soverom1
 • ArealP-rom 47 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt191.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 62 142,- (Omkostninger totalt) 2 062 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har for salg et spennende renoveringsobjekt med stort potensiale i Festningsgata - midt i Kristiansand sentrum. Leiligheten ligger i første etasje. Etasjen er nå delt opp i to bruksenheter, men er tegnet inn som en boenhet på tegning for seksjonering i 2002. Så den er ikke godkjent som to bruksenheter per i dag.

Festningsgata 30D, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Første (leilighet høyre)
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 21 kvm Gang, Stue/kjøkken, Bad
  Sekundærrom
  1. etasje: 5 kvm Bod

  Første (leilighet hjørne)
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 26 kvm Stue, kjøkken, bad, soverom  Tomt
  191.5m²

  Beliggenhet
  Ligger i Kristiansand Sentrum. Her har man kort vei til alle byens fasiliteter, bussforbindelser, butikker, turområder og badestrender.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommen består av flere boenheter.

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 09.02.2023 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Første etasje (leilighet høyre): gang, stue/kjøkken, bad og bod. Første etasje (leilighet hjørne): stue, kjøkken, bad og soverom.

  Standard
  Leilighetene har gjennomgående lav standard. De er gamle og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under konstruksjoner. Bad i leilighet (hjørnet) har eldre overflater. Malt glassfibertapet på vegger og fliser i våtsone i dusjnisje. Malt slett himling. Gulvet har vinylbelegg med oppkant som tettesjikt og en sluk i dusjhjørnet. Inneholder servant, toalett og dusjhjørnet. Kjøkken i leilighet (hjørnet) har malt slett himling, mdf panelingsplater og laminatgulv. Nyere innredning med slette fronter. Bad i leilighet (høyre) har eldre slitte/skadet overflater. Eldre våtrom med større skader og avvik. Her er ikke servant, toalett og dusj satt inn. Kjøkken i leilighet (høyre) har malt panel på vegger, malt slett himling med noen synlige gulvbjelker og laminatgulv. Enkel innredning med slette fronter. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Vinduer - 2 Det er avvik: Vinduer på endeveggen er ikke foret ut og belistet på nytt etter at veggen er blitt luftet og kledd på nytt. Glass på soverommet er sprukket på denne veggen. Tiltak: Vinduer må fores ut og belistes på nytt og glass må byttes. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Er svikt/skader i gulvet i gangen og på bad i leilighet til høyre. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Det må foretas næerme undersøkelser i gang og bad. Skader i gulvet må beregnes å utbedres. Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Fuktskader i fra nabo bad. Tiltak: Badet/våtrom står foran utbedring. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er avvik: Fliser har løsnet i fra underlaget i mot i mot nabo bad og baken forliggende veggplate er skadet. Er også en del svertesopp i fuger. Tiltak: Skader i dusjnisje må utbedres. Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon. Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Plate bak fliser har større fuktskader. Tiltak: Gjennomføre yterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskapet er plassert i fellesgangen og har skrusikringer med merkede kurser. En god del åpenbare feil ble registrert og disse må utbedres av en godkjent elektrofirma. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? -Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? -Ukjent 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? -Ukjent 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. -Ukjent 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? -Nei 6. Forekommer det at sikringene løses ut? -Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? -Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank -Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? -Ja 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? -Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? -Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? -Ja Full gjennomgang av anlegget må beregnes. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Utvendige løse sprosser bærer preg av slitasje og elde. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Gjennværende brukstid på vinduer og sprosser ansees som noe begrenset. Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Ene låsekassa er defekt. Tiltak: En del vedlikehold/utskriftning av disse dører bør beregnes. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. En del slitasje på overflater og da spesielt laminatgulv i leilighet til høyre. TIltak: Overflater må utbedres eller skiftes. En god del fornying/oppgraderinger av overflater bør beregnes. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tilak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noe justeringer av flere dører må beregnes. Våtrom > Overflater gulv > Bad Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Skjøt av gulvbelegg i mot dusjnisje vil ikke kunne holde tett. Tiltak: Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommmet. Skjøt av belegg må sveises. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Tiltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er påvist at overflater har noe skader. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Innredningen er ikke festet på grunn av dør til vvs opplegg bak innredningen. Tiltak: Annen løsning for tilgang til bereder og annet vvs opplegg må beregnes og selve innredningen må festes. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Kjøkkenet mangler styrt tilluftsventilering. TIltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Ingen tettemuffer i enden av varerør. Tiltak: Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på evt. lekkasjevann fra rør i rør system. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Vanlig gateparkering. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 62 142,- (Omkostninger totalt) 2 062 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Ikke innhentet da boligen ikke har vært bebodd.

  Andre utgifter
  Forsikring, strøm mm.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4204/150/268/1: 27.06.1979 - Dokumentnr: 7542 - Best. om vann/kloakkledn. Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:268
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.06.2002 - Dokumentnr: 11442 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.06.2002 - Dokumentnr: 11442 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 57/290
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr. 1,2,3 og 4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 62 142,- (Omkostninger totalt) 2 062 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  62142

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev