aktiv-eiendomsmegling
Produksjonsbygningen i front og lagerbygg bak

KRISTIANSAND S Straiskleiva 32

STRAI/TORRIDAL - Stor og innholdsrik næringseiendom med mange muligheter !!

 • kr 5 750 000
 • BRA 751 m²
 • Prisantydningkr 5 750 000
 • BRAP-rom 751 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 750 000
 • ObjektstypeIndustrien
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Produksjonsbygningen inneholder i hovedetasje: gang, nyere kjøkken/pauserom, nyere garderobe, toalettrom og dusjrom, kontor, samt tre oppholdsrom/produksjonslokale hvor et har en isolert rulleport. Lagerbygning inneholder i hovedetasje 2 lagerrom, garasje og trappegang. Loft inneholder 3 lagerrom. Underetasje har kaldtlager og lagerrom, mens det i kjeller er et produksjonslokale.

Straiskleiva 32, Agder

 • BRA
  751m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Ligger ca. 7 km. fra Kristiansand sentrum, opp Setesdalsveien. Eiendommen ligger lett tilgjengelig innerst i en blindvei og har enkel adkomst og gode parkeringsforhold.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av boliger samt industribygg.

  Konstruksjon
  Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater i fra slutten av 90- tallet. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner med tilhørende deler er i fra slutten av 90- tallet. Veggene har bindingsverkskonstruksjon og liggende dobbelfals kledning på tilbygget og deler av opprinnelig del. Ellers er det eldre fasadeplater.

  Mangler og pålegg
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG 3: Produksjonsbygning Utvendig > Vinduer - 2 Det er avvik: Større skader på disse vinduer og da spesielt utvendig. Utvendig > Dører Det er avvik: Hoveddøren har utvendige skader og ståldør i underetasjen har fått en del rustskader. Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Forhold som har fått TG 2: Utvendig > taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er avvik: Mangler et nedløp ifra takrenne. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Kledningen med tilhørende belistninger bærer preg av mangel på vedlikehold over tid og en del skader på fasadeplater. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: ingen tilgang til kaldtloftet. Utvendig > Vinduer Det er avvik: bærer preg av mangel på vedlikehold utvendig over tid. Utvendig > Utvendige trapper Åpninger i rekkverk er ikke iht. krav i dagens forskrifter. Innvendig > Overflater Det er avvik: noe slitasje på enkelte overflater må beregnes i slike bygninger. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er avvik: noen ujevnheter ble registrert enkelte steder. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom under Terreng Det er avvik: noe fuktvandring og fuktmerker ble registrert ved søk i nedre del av grunnmur og direkte på støpte gulv i opprinneig del med en fuktighetsindikator. Dette har sammenheng med at det ikke ble brukt fuktsperre (plast) under gulvstøpen og fundamenter i denne byggeperioden, som gjør at det alltid vil kunne bli noe oppsug av jordfuktighet. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > toalettrom Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg To sikringsskap som er plassert i begge etasjer og har merkede kurser. Er blitt foretatt en del oppgraderinger av anlegget i senere tid. Tomteforhold > Drenering Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Gjelder opprinnelig del. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser.

  Innhold
  Produksjonsbygningen inneholder i hovedetasje: gang, nyere kjøkken/pauserom, nyere garderobe, toalettrom og dusjrom, kontor, samt tre oppholdsrom/produksjonslokale hvor et har en isolert rulleport. Dusjrom har nyere overflater, malte himlingsplater og slette vegger. Gulvet har vinylbelegg med oppkant og elektriske varmekabler. Rommet har dusjkabinett. Kjøkken har malte himlingsplater, malte, slette vegger og laminatgulv. Nyere innredning med slette fronter. Kjeller har lagerrom med dobbel port samt dobbel ståldør og to verksted/lagerrom som er benyttet som verksted. Oppholdsrom/verksted består av betonggulv, malte himlingsplater og noe systemhinlinger og vegger har malte veggplater og noe panelingsplater. Lagerbygning inneholder i hovedetasje 2 lagerrom, garasje og trappegang. Loft inneholder 3 lagerrom. Underetasje har kaldtlager og lagerrom, mens det i kjeller er et produksjonslokale.

  Standard
  Aktiv eiendom har gleden av å presentere en stor og innholdsrikt næringseiendom med mange muligheter. Eiendommen består av en produksjonsbygning samt en lagerbygning. Produksjonsbygningen ble oppført i 1960 og ble påbygd i 1997. Det ble da et større produksjonslokale og underliggende lagerrom. Bygget holder en normal standard ut ifra alder/konstruksjon. Kjøkken/pauserom og garderobe med toalett/dusj har blitt modernisert. Er også blitt foretatt en del oppgraderinger på det elektriske anlegget i senere tid. Lagerbygget ble oppført i 1943. Bygget har gjennomgående lav standard og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.

  Parkering
  Parkering på eget tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  Elektrisk. Bygningen har også naturlig ventilasjon.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Netto Brutto Eiendomsskatt kr. 5.502.00,- kr. 5.502,00,- Vann kr. 3.871,50,- kr. 4.839,38,- Kloakk kr. 8.486,14,- kr. 10.607,68,- Feie Ingen feiegebyr Total sum kr. 17.859,64,- kr. 20.949,05,-

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4204/18/78: 22.07.1953 - Dokumentnr: 501666 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om gjerde
  Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
  Med flere bestemmelser
  22.07.1953 - Dokumentnr: 501667 - Bestemmelse om gjerde 15.03.1955 - Dokumentnr: 500635 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:18 Bnr:82
  Bestemmlse om samvirke vedkommende vertikaltdelt bolig
  02.08.1951 - Dokumentnr: 501433 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4204 Gnr:18 Bnr:12
  EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER
  06.06.1953 - Dokumentnr: 501316 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4204 Gnr:18 Bnr:82
  EIENDOMMEN UTGÅTT FRA FLERE BRUKSNUMMER.
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1799892 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1001 Gnr:18 Bnr:78
  22.07.1953 - Dokumentnr: 501664 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:18 Bnr:70
  15.03.1955 - Dokumentnr: 500636 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:18 Bnr:82
  Bestemmlse om samvirke vedkommende vertikaltdelt bolig


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert område.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev