aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/ Vilde ønsker velkommen til Stasjonsvegen 33D.(Digitalt møblert)

Bø i telemark Stasjonsvegen 33D

Nyoppført 3-roms leilighet i 2. etasje med stor uteplass - Heis - Parkering i garasjekjeller

 • 2 334 000
 • BRA 72.3 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 334 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 818 932
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 72.3 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 476 000
 • FELLESKOST./MND6 998
 • TOMT1 653 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 334 000,- (Prisantydning)
  1 476 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 810 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 818 932,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder gang, 2 soverom, bad, teknisk rom/vaskerom, kjøkken og stue med utgang til terrasse. Sportsbod og parkeringsplass i kjeller. Det er heis i bygget.
Leiligheten er oppført iht. TEK17 og holder god standard.

Stasjonsvegen 33D, Vestfold og telemark

 • Nyoppført, lys leilighet med god og praktisk planløsning. Flytt rett inn!

  Innvendige overflater består av 3-stavs eikeparkett på alle gulv med unntak av bad der det er fliser og bod/teknisk rom/vaskerom der det er belegg. Veggene er sparklet og malt.

  Kjøkkeninnredningen er av typen Norema og har medfølgende hvitevarer fra Siemens, herunder platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kombinert kjøl/fryseskap.

  Badet er utstyrt med veggmontert toalett, dusj med dusjvegger og servant med skap. Opplegg for vaskemaskin og plass til tørketrommel i teknisk rom/vaskerom.

  Leiligheten har to soverom hvorav ett leveres med garderobeskap.
 • Leiligheten ligger i Bø sentrum med gangavstand til de fleste fasiliteter, herunder forskjellige matbutikker, klesforretninger, kaféer, Evjudalen, Sønstebøtunet og Bøsenteret med diverse tilbud og butikker ligger på andre siden av gaten. Også umiddelbar avstand til buss- og togforbindelse.
 • Se kartskisse.
 • Bygningen er oppført iht. TEK17. Betong- og bindingsverkskonstruksjon. Betong mellom leilighetene og i etasjeskiller. Vinduer med 2-lags energiglass. Inngangsdør med kikkehull.
 • 3. etg. : 72 BRA / 72 P-ROM

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, bad, vaskerom/teknisk rom, 2 soverom, stue og kjøkken

  Sportsbod på 5 kvm i kjelleretasje.
 • Oppvarming via radiator og gulvvarme på bad.
 • Felles eiertomt på ca. 1 653 kvm. Tomten er opparbeidet med noe beplantet uteareal og lekestativ.
 • Én parkeringsplass i felles parkeringskjeller.
 • Offentlig.
 • Forretningsfører: Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i borettslagets vedtekter. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det skal sendes søknad til borettslaget.
 • Borettslaget er forsikret gjennom borettslagets felles bygningsforsikring i If... Skadeforsikring. Polisenr: SP0003642850
 • Formuesverdi foreligger ikke.
 • 5 775,- pr. mnd.

  Felleskostnadene er fordelt som følger:
  Renter kr 2 460,-
  Felleskostnader drift kr 3 315,-

  Avdrag forfaller først om 20 år, i 2042. Ut i fra dagens lånebetingelser er det estimert at felleskostnadene da vil øke med ca kr 4 928,- når avdrag forfaller til betaling.

  Felleskostnadene dekker blant annet kabel-TV og bredbånd fra Telenor, kommunale avgifter og eiendomsskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel, vask av fellesarealer og brøyting.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 1 476 000,- pr 03.03.2022
 • Det er lagt til grunn annuitetslån i finansinstitusjon med 2,0% rente over 40 år med 20 års avdragsfrihet (20+20).
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
 • Månedlige felleskostnader, forbruk fjernvarme, strøm og egne forsikringer.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål.

  Reguleringsplan:
  Detaljreguleringsplan for Grivi torg
  Ikrafttredelsesdato: 10.12.2018

  Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til eiendomsmegler.
 • Andelsnr. 4 Orgnr. 927525046 i Midt-Telemark kommune
 • Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2).
  Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37.
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, etc. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.
  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.
  Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900,-, markedsføringspakke kr 9900,- og oppgjørshonorar kr 1500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Grivi Invest AS
Vilde Juvet Steinmoen

Megler

Vilde Juvet Steinmoen

41 18 13 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev