aktiv-eiendomsmegling

OS Håvardsveien

HUSBANK FINANS.! Hauglandsjøen - Pen 4-roms selveier under oppføring | Parkering i carport | Trappefri adkomst

 • kr 4 440 000 - 4 440 000
 • Priser fra og tilkr 4 440 000 - 4 440 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 440 000 - 4 440 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 440 000 - 4 440 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til81.5 - 81.5 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt2 222 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 42 BNR. 305
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Bergen Sentrum AS Strandgaten 53 5004 Bergen
 • OppdragsansvarligMorten Christoffer Tøsdal
 • Oppdragsnummer1503235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgift på 2,5% beregnes av tomteverdien. Tomteverdi per enhet stipuleres til ca. kr. 350 000,- per enhet. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som evt. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Dokumentavgift kr. 8 750,- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 172,- Oppstartskapital til sameiet kr. 5 000,- 15 092,- (Omkostninger totalt) 4 455 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Håvardsveien, Vestland

 • Om prosjektet
  Hauglandsjøen Terrasse er et nytt, eksklusivt boligprosjekt utformet som et terrassert leilighetsbygg og to frittstående leilighetsbygg. Prosjektet oppføres i tre byggetrinn med til sammen 20 leiligheter. Byggene er tegnet og plassert slik at de best mulig følger terrenget, noe som i sin tur skaper en særegen nærhet til naturen og harmoni med omgivelsene. Utformingen sikrer også gode solforhold og utsikt fra hver leilighet. Aktiv Eiendomsmegling har nå gleden av å presentere den aller siste leiligheten i prosjektet - byggetrinn 3, leilighet B. Byggetrinn 3 er igangsatt og består av totalt 4 eierleiligheter fordelt på tre etasjer. Leiligheten befinner seg i byggets midterste etasje med inngang fra gatenivå. Innvendig tilbys en gjennomtenkt planløsning med lyse og generøse oppholdsarealer, store vindusflater og rikelig plass til ulike innredninger. Stue med åpen kjøkkenløsning og tidsriktig kjøkkeninnredning, og god plass til både salong- og spisemøblement. Videre oppføres leiligheten med to soverom, samt et ekstra rom angitt som kontor/soverom. Foruten et romslig bad, er det også et ekstra toalettrom - praktisk både til hverdags og fest. Leiligheten får også trivelige og solrike utearealer. Det blir gode parkeringsmuligheter med parkeringsplass til to biler i tilhørende carport i kort avstand fra ytterdøren. Gode og tidsriktige kvaliteter med energibesparende elementer; leiligheten er prosjektert for å tilfredsstille kravene til energiklasse B. Nærområdet har tidligere primært bestått av eneboligbebyggelse, men oppføringen av prosjektet endrer selvsagt på dette. Fra eiendommen er det gangavstand til barnehage, og det er også barneskole i nærområdet. Nærhet til E39 og Osøyro sikrer enkel tilkomst og kort vei til servicetilbud, og det er busstopp like ved Halhjem Kafé. Eiendommen har et rikt og variert utvalg turområder i nabolaget, og det er sykkelvei langs hele europaveien til både Osøyro og videre mot Bergen. Ferdigstillelse av den nye motorveien fra Svegatjørn til Rådal gjør reisetiden inn mot Bergen sentrum betydelig kortere. Det er innvilget Husbankfinansiering for prosjektet. Husbanken tilbyr fra 1. mai 2023 en flytende rente mellom 2,95% og 2,97% med mulighet for avdragsfrihet inntil 8 år. For mer informasjon om Husbankfinansiering, kontakt megler eller se husbanken.no

  Priser fra og til
  kr 4440000 - 4440000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Garasje/parkering
  To parkeringsplasser i felles carport. Parkeringsplassene tilrettelegges for elbil-lading.

  Boder
  Utebod i tilknytning til terrasse, størrelse 2,1 m², og bod ved inngangsparti med størrelse 3,8 m². Det leveres taklys og stikk i bodene.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  2222m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Byggetrinn 2 og 3 oppføres på tre tomter med samlet areal 2 222,4 m². Tomtene vil bli søkt sammenføyd før overlevering til kjøper. Tomten opparbeides i tråd med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

 • Kjøkken
  Kjøkkeninnredning fra Designa eller tilsvarende. Underlimt vask. Hvitevarer medfølger. Ventilator.

  Bad
  Baderomsmøblement. Dusjvegg i glass. Vegghengt toalett. Avsatt plass til vaskemaskin og kondenstørketrommel.

  Garderobe-fasiliteter
  Garderobeskap 1 m pr. soverom, 2 m på hovedsoverom.

  Diverse
  Terrasse/balkonger opparbeides som standard med tredekke (delvis gruset for leiligheter i 1. etasje). Rekkverk på balkonger i 2. etasje leveres som en blanding av glass og trerekkverk.

  Konstruksjon
  Prosjektet blir bygget etter teknisk forskrift TEK17.

  Fasade
  Fasader utføres i bindingsverk og med en blanding av bindingsverk og trekledning.

  Yttertak
  Yttertak tekket med papp.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrasse/balkonger opparbeides som standard med tredekke (delvis gruset for leiligheter i 1. etasje). Rekkverk på balkonger i 2. etasje leveres som en blanding av glass og trerekkverk.

  Ventilasjon
  Leiligheten leveres med balansert ventilasjon med lufttilførsel i sove- og oppholdsrom, og avtrekk fra kjøkken, innvendig bod og bad. Alle leiligheter blir levert med eget Nibe 470-anlegg og viftekonvektor for oppvarming. Endelig plassering er ikke bestemt og avklares i detaljprosjektering.

  Kabel-tv/bredbånd
  Felles avtale for fiber og tv, type "Frihet S" levert av Telenor. Det er 60 mnd. bindingstid på minimumsavtale. Det er medtatt røranlegg til 2 stk. multimediakontakter. Plassering vil fremkomme av elektrikertegning.

 • Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt XX boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

  Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

  Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven. I utkast til vedtekter er dyrehold tillatt. Det er opp til sameiet å vedta endelige vedtekter ved formell oppretelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4624/42/305: 16.02.2016 - Dokumentnr: 137406 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4624 Gnr:42 Bnr:5 01.01.2020 - Dokumentnr: 1512336 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1243 Gnr:42 Bnr:305 27.01.2023 - Dokumentnr: 98071 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:4624 Gnr:42 Bnr:306 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:4624 Gnr:42 Bnr:307 08.03.2023 - Dokumentnr: 249677 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 12/100 Snr: 2 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 12/100 Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 11/100 Snr: 4 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 11/100 Snr: 5 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 14/100 Snr: 6 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 12/100 Snr: 7 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 12/100 Snr: 8 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 16/100 Gjelder denne registerenheten med flere

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal rekvireres av selger og foreligge senest innen overtakelse.

  Adgang til utleie
  Den enkelte seksjonseier kan fritt leie ut hele eller deler av sin eierseksjon, med mindre endelige vedtekter fastsetter noe annet.

  Vann, vei og avløp
  Prosjektet er tilknyttet Håvarsvegen, som er en privat vei. Offentlig vann og avløp. Samtlige eierseksjoner vil ha egen vannmåler iht. krav fra Bjørnafjorden kommune.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommene som bebygges er definert som "Felt B5", regulert til "Bustad". PlanID 2012 0800, "Reguleringsplanen Djupedalen".

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr. 50 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 20.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10% av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Dokumenter

Morten Christoffer Tøsdal

Megler

Morten Christoffer Tøsdal

98 22 06 02

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev