aktiv-eiendomsmegling
Hyttefeltet er ferdig regulert og selges samlet

Kvalvåg - Helt hyttefelt ved Idsalsundet med 11 tomter og båthavn. Utsikt - lunt - solrikt - sjønært!

 • 5 990 000
 • PRISANTYDNING5 990 000
 • OMKOSTNINGER165 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 155 720
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT7 616 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  149 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 990 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  165 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 155 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Reguleringskart

Kvalvåg Hyttefelt, Rogaland

 • Hyttefeltet har en flott beliggenhet i et populært hytteområde på Kvalvåg like ved Nesavika og Idsalsundet. Her er man like ved sjøen med fin utsikt og gode solforhold. Tomtene ligger nokså innaskjærs og er det er derfor meget lunt og stilt på sjøen akkurat her, med le mot vinden.

  Fra hyttetomtene har man kort gange ned til sjøen med en fin liten sandstrand og flotte friområder. Det er tillatt å etablere en småbåthavn med sjøboder. Se mer info under punkt "bebyggelse".

  Kvalvåg er en liten perle i Ryfylke, med rolige og idylliske omgivelser, samt kort vei til flotte turområder og alle fjelltoppene som ligger på rekke og rad. Fra eiendommen har man også kort vei ( ca 15 min) til Ryfylkebyen Jørpeland og avstanden til Stavanger og Nord-Jæren er også blitt betydelig kortere etter at Ryfast åpnet, og reisetid fra Stavanger er ca 40 minutter.

  Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Jørpeland. Følg hovedvegen videre og ta til høyre ved skilt mot Kvalvåg. Følg Kvalvågvegen ca 9 km mot Idse, og ta til høyre mot Kvalvåg kai like før du kommer til avkjørselen mot Idse. Følg vegen nedover mot sjøen og du vil nå få eiendommen på din venstre side. Se skilt.
 • 11 Hyttetomter:
  På hver tomt er det tillatt å oppføre en hytte med inntil 90 kvm BYA.
  Maks mønehøyde / høyde øvre gesims er 6,5 m. Maks høyde laveste gesims er 4,5 m.
  Terrasser tillates på inntil 40 kvm.
  Garasje tillates ikke.

  Småbåtanlegg:
  Det er tillatt å oppføre brygge/flytebrygger til fortøyning av inntil 19 fritidsbåter i henhold til reguleringsplanen.
  Det tillates ikke fyllinger i området som hindrer gjennomstrømning. Åpning for inn- og utseiling skal være mot nord eller vest.
  Det kan innenfor området oppføres boder tilknyttet småbåtanlegget.
  De 19 båtplassene er fordelt med 2 ulike størrelser:
  11 båtplasser med 2,5m bredde og 5m lengde, samt 8 båtplasser med 3,2m bredde og 6m lengde.
  Grunneier skal ha rett til å kjøpe 1 av de ferdige båtplassene/bodene i småbåtanlegget til kostpris. Det samme gjelder tomt A1 gnr 63/bnr 102. De resterende 17 båtplassene og sjøbodene står til kjøpers disposisjon.
  Det skal medfølge en rett til båtplass og bod til hver av de 11 hyttetomtene. Det er dermed 6 ekstra båtplasser som kjøper kan selge fritt.

  Området for småbåtanlegget er ferdig fradelt med eget gnr/bnr ( 61/103) og har i dag en ca 34m lang strandlinje.
 • Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast og følger skilt mot Jørpeland. Følg hovedvegen videre og ta til høyre ved skilt mot Kvalvåg. Følg Kvalvågvegen ca 9 km mot Idse, og ta til høyre mot Kvalvåg kai like før du kommer til avkjørselen mot Idse. Følg vegen nedover mot sjøen og du vil nå få hyttefeltet på din venstre side. Se skilt.
 • 11 selveide fritidstomter.

  Tomtene er ferdig regulerte råtomter.
  Området for småbåthavn er utskilt og har fått tildelt eget bnr.
 • A2 - 829 kvm
  A3 - 784 kvm
  A4 - 763 kvm
  A5 - 600 kvm
  A6 - 640 kvm
  A7 - 818 kvm
  A8 - 773 kvm
  A9 - 598 kvm
  A10 - 572 kvm
  A11 - 697 kvm
  A13 - 542 kvm
 • Kjøper må etablere anlegg for vann og avløp til hyttefeltet.

  Hyttene skal ha innlagt vann og avløp.

  Strøm må legges i jordkabel inn til feltet.

  Kjøper må selv opparbeide tomtene og få på plass all infrastruktur og etablere parkeringsplasser.
  Veger, parkeringsplasser, gangstier, lekeplass og evt balløkke vil ligge på hovedbruket gnr 61 bnr 2 som driftes av hyttefeltets velforening.
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan.
 • Vegetasjonen på hovedbruket gnr 61 bnr 2 som ligger rundt hyttene skal vedlikeholdes av hyttefeltets velforening. Velforeningen bestemmer selv hvor mye trær / vegetasjon de ønsker å fjerne.
 • Det er tillatt å etablere lekeplass og balløkke på hyttefeltet.

  Tomt A1 ( 61/102) skal beholdes av grunneier og er ikke inkludert i handelen. Gnr 61 Bnr 102 har rett til å kjøpe båtplass med tilhørende sjøbod i småbåthavnen som skal etableres på gnr 61 bnr 103.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen selges fri for pengeheftelser.

  Det er følgende tinglyste bestemmelser som kjøper må være kjent med:

  Gnr 61 Bnr 67 har tinglyst rett til en gammel brønn like ved dagens parkeringsplass. Denne er ikke i bruk lenger, men må hensyntas ved opparbeidelse av ny parkeringsplass her. Det er mest naturlig å anlegge ny parkeringsplass like ved siden av brønnen.

  En av de eksisterende hyttene i område har rett til å benytte veg og sti ned til sjøen.
 • Hyttefeltet er ferdig regulert til fritidstomter og småbåtanlegg.
 • Hyttetomtene må fradeles Gnr. 61 Bnr. 2 i Strand kommune.

  Kjøper tar kostnaden med fradeling og tinglysing.
 • Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, minimum 30 minutter. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud SKAL derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 60.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.15.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.290,-. Utleggene omfatter fotograf, prospekter, digital markedsføring, kommunale opplysninger, webmegler og tinglysing av sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torbjørn Vik
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev