aktiv-eiendomsmegling
4092779_1-unwshb1.jpg

KVÅS Nebdal Hyttegrend

Lyngdal - Flott tomt ved Nebdal hyttegrend for salg. Etablert og trivelig hyttefelt

 • kr 320 000
 • Prisantydningkr 320 000
 • Omkostningerkr 23 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 343 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 973 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 320 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 8 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 320 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 642,- (Omkostninger totalt) 343 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nebdal Hyttegrend, Agder

 • Tomt
  2973m²

  Beskrivelse av tomt
  Råtomt

  Beliggenhet
  Vi har for salg en flott tomt i Nebdal hyttegrend, like ved Øygardsvannet, ca 250 meter fra vannet. Her er det flotte bademuligheter. Tomtene ligger idyllisk til og i et trivelig og veletablert hyttefelt. Tomten er stor og er på 3 mål, pris 320 000,- + omk. Fin utsikt og gode solforhold på tomten. Her er det gode naboforhold og felles badeområde m.v. Det er flere flotte turområder i nærheten, blant annet tursti rundt hele Vatlandsvannet som tar ca. 1 time. Det er også tinglyst båtfeste i vannet. Tomten ligger meget usjenert og solrikt til. Til Lyngdal er ca 15 minutter med bil og ca 2,5 time med bil til Stavanger. I Lyngdal finner du alt av fasiliteter for hele familien med bla. Sørlandsbadet, alt av fasiliteter i Handelsparken og sentrum, flere badestrender m.v.

  Adkomst
  Fra Lyngdal, kjør mot Vigeland og ta til venstre inn mot Opsal. Følg veien ca 3 km og hold til venstre i kryss mot Vemestad ca 4 km til enden av Øygardsvannet. Ta inn bomveg til høyre og følg denne ca 200. Tomtene ligger på høyre side inn en liten blindvei og er merket med "Til Salgs" fra Aktiv Eiendomsmegling

  Bebyggelse
  Hyttefelt

  Prisantydning inkl. omkostninger
  320 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 8 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 320 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 642,- (Omkostninger totalt) 343 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Andre utgifter
  Det må påregnes velforeningskontigent ca. kr 1 000,- pr år. Når hytte er bygget må man påregne kostnad til strøm, forsikring, hytterenovasjon m.v.

  Velforening
  Trivelig velforening med noe felles opplegg rundt badeplass/lekeplass. Her er påskerebus m.v. hvert år.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4225/227/5: 24.05.2002 - Dokumentnr: 1637 - Jordskifte Marnar jordskifterett sak nr 17/2000
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.01.2021 - Dokumentnr: 90636 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4225 Gnr:227 Bnr:18
  Bestemmelse om vedlikehold
  05.09.1962 - Dokumentnr: 1008 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4225 Gnr:227 Bnr:3
  26.09.2003 - Dokumentnr: 3368 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:227 Bnr:14
  26.07.2004 - Dokumentnr: 2701 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:227 Bnr:18
  01.01.2020 - Dokumentnr: 925151 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1032 Gnr:227 Bnr:5
  05.09.1962 - Dokumentnr: 1008 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:227 Bnr:3
  22.10.1996 - Dokumentnr: 2975 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:226 Bnr:2
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:226 Bnr:73
  Bestemmelse om adkomstrett
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Tomten har veirett frem til tomten. Nabotomten har rett til å anlegge vei som denne tomten har bruksrett til. Her er det felles vedlikeholdsansvar. Strømkabel i grense til tomt, sikringsboks med tilkobling ligger i veien ved avstiller. Kabel og påkobling på strøm er betalt (til vegg). Ingen vanntilknytning (her må man bore etter vann enten eget hull evt begge tomter i samarbeid). Vedr. avløp er det tidligere vært godkjent avløp til tett tank for begge tomtene. Søknad har utgått og man må søke på nytt.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er uregulerte, her må man søke dipensasjon til kommunen. Aktuelle eiendom ligger i område sonet som nåværende LNFR areal i gjeldende kommuneplan. Alle tiltak på ubebygd tomt vil kreve dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen Det er plankrav for nye tiltak i arealdel av planen. Unntaksbestemmelser fra plankravet følger i § 2.3.2. eget vedlegg.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  320 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 8 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 320 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 642,- (Omkostninger totalt) 343 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  23642

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag tilsvarende kr 43 750,- pr solgte tomt. Her tilkommer tilrettelegging totalt kr 9 900,-, oppgjør kr 5 000,- pr tomt samt diverse vederlag og utlegg til foto, salgopggaver, annonsering, opplysninger fra kommune, tilglysning pantsperre med urådighetserklæring, grunnboksutskrift til ca. kr. 10 860,-

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev