aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hedrumveien 2702. En lettstelt 1/2 part av tomannsbolig.
Velkommen til Hedrumveien 2702. En lettstelt 1/2 part av tomannsbolig.

KVELDE Hedrumveien 2702

Hvarnes - Lettstelt 1/2 part av tomannsbolig med landlig beliggenhet

 • kr 1 550 000
 • BRA 69 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 550 000
 • Omkostningerkr 51 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 601 792
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformSelveier
 • Byggeår1976
 • Soverom1
 • ArealP-rom 57 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt1 203 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   51 792,- (Omkostninger totalt)   1 601 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
1/2 part av tomannsbolig med alt på en flate og inneholder: Gang, garderoberom, bod, bad/wc/vaskerom, soverom, kjøkken og stue med utgang til terrasse. Ved inngangsparti er tidligere carport innredet til utebod. Parkering rett ved inngangen på gruset gårdsplass. Man disponerer egen del av tomten i sameiet. Det er opparbeidet en hage på hver side av boligen. Øvrige deler av tomten er et fellesareal for de 4 boenhetene i sameiet. Fin landlig beliggenhet i rolig vei. Boligen ligger rett over veien for Hvarnes barneskole og barnehage. Flotte turområder i nærheten. Boligen har en enkel, men fungerende standard. Boligen fremstår som lys og trivelig. Felleskostnader kr. 1.500,- pr. mnd. som dekker bygningsforsikring, avsetning til vedlikehold og snømåking på felles adkomstvei.
Inngangsparti med utebod (har opprinnelig vært bygget som en carport)

Hedrumveien 2702, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 69 kvm Entrè, gang, gang 2, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken, bod og utevendig bod.
  Primærrom
  1. etasje: 57 kvm Entrè, gang, gang 2, soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
  Sekundærrom
  1. etasje: 12 kvm Bod og utvendig bod.  Tomt
  1203m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er et fellesareal for sameiet (som består av totalt 4 boliger). Hver bolig har et seksjonert uteareal som tilleggsdel. Tomten er opparbeidet med plen. Gruset innkjørsel. Solrik terrasse utenfor stuen.

  Beliggenhet
  Fin landlig beliggenhet i rolig vei. Kort vei til Hvarnes barneskole og barnehage. Flotte turområder.

  Adkomst
  Boligen ligger inn stikkvei fra Hedrumveien, på motsatt side av veien for Hvarnes barneskole.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Det er støpt dekke. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon med saltak, det er shingel som tekking.

  Innhold
  Boligen har alt på en flate og inneholder: Gang, garderoberom, bod, bad/wc/vaskerom, soverom, kjøkken og stue med utgang til terrasse. Ved inngangsparti er tidligere carport innredet til utebod.

  Standard
  Boligen har en enkel, men fungerende standard. Leiligheten fremstår som lys og trivelig. På gulvene er det gulvbelegg. På veggene er det malt tapet. Badet har gulvbelegg på gulvet og malte våtromsplater på veggene. Badet inneholder: Dusjkabinett, servant, wc og opplegg til vaskemaskin. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig - Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist andre avvik: Stedvis noe råte på kledning mot sør (v/inngangsparti) Utvendig - Dører Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist andre avvik: Noe slitasje Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad/vaskerom Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er påvist andre avvik: Det ble observert at det ikke er montert bunnlist påvåtromsplater. TG2 settes også ut fra alder. Tekniske installasjoner - Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner - Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter Det er påvist andre avvik: Det ble stedvis observert manglende puss på blokker AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig - Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er påvist andre avvik: Noe slitasje Utvendig - Andre utvendige forhold Det er påvist andre avvik: Noe enkle løsninger og slitasje på utvendig bod Innvendig - Overflater Det er påvist andre avvik: Noe skjolder/merker i himling i stue Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig - Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad/vaskerom Det er påvist andre avvik: Toalett er festet med skruer i gulv. Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg El-skap: Plassering: Gang Alder: Ukjent Merkede kurser: Ja Automat sikringer: Ja Skru sikringer: Nei Hovedsikring: 50A Løse ledninger: Ikke observert i skap Målernummer: Se bilde Varmekabler: Ukjent i hvilke rom og om de virker Downlights: Nei El-opplegg: Er av forskjellig alder El-kontroll: Ukjent Tomteforhold - Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.   Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Våtrom - Overflater Gulv - Bad/vaskerom Det er påvist andre avvik: TG3 settes automatisk ut fra alder (bygget før 1997). Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. TG3 settes automatisk ut fra alder (bygget før 1997). Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold e Brannslukningsutstyr: Ja, 6 kg fra 2020 Røykvarslere: Nei Sprinkelanlegg: Nei Brannslange: Nei Utstyr og varslere er ikke funksjonstestet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2021 - Ny vv-tank 2020 - Ny tak shingel 2012 - For det meste nye vinduer og ytterdører * Pusset opp innvendige overflater i nyere tid * For det meste nyere innerdører * Nyere dusjkabinett på bad/vaskerom

  Parkering
  Biloppstillingsplass ved inngangspartiet.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   51 792,- (Omkostninger totalt)   1 601 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  * Elektriske varmekabler (ukjent i hvilke rom og om de virker) * Panelovn

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  11960

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Det er fire gebyrterminer i året med forfall, mai, august og november.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil utgjøre 1 promille av eiendommens skattegrunnlag. Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. Det er lagt opp til at satsen økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen (på bakgrunn av at denne frem til nå har vært en samlet eiendom med 4 boenheter). Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Det vil bli fastsatt en månedlig felleskosntad for sameiet som skal dekke avsetning til felles utvendig vedlikehold.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/2118/92: 25.08.1999 - Dokumentnr: 5114 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:2118 Bnr:11
  01.01.2018 - Dokumentnr: 119636 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:2118 Bnr:92
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1779513 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:2118 Bnr:92


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det er privat vei frem til eiendommen fra avkjørsel fra Hedrumveien.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 201810 Navn Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Plantype Kommuneplanens arealdel Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 06.10.2021 Bestemmelser Delarealer Delareal 1 469 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende Reguleringsplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 175.01 Navn Hvarnes Sentrum Alt. 3 Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 27.08.1981 Bestemmelser - Delarealer Delareal 1 456 m Formål Boliger Delareal 9 m Formål Jord- og skogbruk Delareal 4 m Formål Kjørevei Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen

  Adgang til utleie
  Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,00))   51 792,- (Omkostninger totalt)   1 601 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  51792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast pris på kr. 52.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 12.500,-, tilrettelegging kr. 4.500,- og visninger kr. 1.900,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 26.500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.

Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev