aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Granengmoen 35

Familiebolig med 4 soverom | Beliggende i vakre omgivelser på Yset | Solrik tomt | Dobbelgarasje |

 • 1 300 000
 • BRA 287 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 300 000
 • OMKOSTNINGER48 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 348 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 954
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 173 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 339 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  48 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 348 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Bad , Stue , Kjøkken , Gang , Vaskerom , Soverom , Soverom 2, Soverom 3,
Soverom 4, Spisestue.

Underetasje: Bod 1, bod 2, bod 3.
Romslig terrasse med fine solforhold.

Granengmoen 35, Innlandet

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:

  - Nedløp og beslag
  - Veggkonstruksjon
  - Takkonstruksjon/loft
  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  - Overflater
  - Etasjeskille/gulv mot grunn
  - Pipe og ildsted
  - Krypkjeller
  - Elektrisk anlegg
  - Grunnmur og fundamenter
  - Utvendige vann- og avløpsledninger
  - Taktekking
  - Radon
  - Varmtvannstank
  - Septiktank

  Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:

  - Vinduer
  - Dører
  - Utvendige trapper
  - Rom under terreng
  - Bad
  - Vaskerom
  - Branntekniske forhold
  - Drenering

  Tilbygg/ modernisering:

  2015 - Modernisering, laminat på gulv stue, kjøkken og gang.
  2013 - Modernisering, nye overflater på et soverom ved inngangen.
  2009 - Modernisering, nye overflater på et soverom rett ovenfor bad.
  2008 - Modernisering, kjøkkeninnsedning.
  1997 - Modernisering, bad.
  1987 - Tilbygg, deler av stue.
  1984 - Tilbygg, soverom.
 • Beliggende på Granengmoen som ligger 1,5 km før for Kvikne sentrum fra Tynset. På området ligger det 3 boliger.
  Eiendommen ligger i nærheten tilelva Orkla.

  Se for øvrig kart på www.finn.no
 • Eiendommen ligger i et område regulert tilboligbebyggelse / spredt bebyggelse.
 • Se kart på www. finn.no
 • Se vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Enebolig - Byggeår 1954

  Enebolig oppført i 1954 som et murhus. Tilbygget i 1984 og 1987 med soverom og utvidelse av stue. Underetasje framstår som uferdig.

  Utvendig
  Taktekkingen er av betongtakstein og taket er besiktiget fra bakkenivå. Sort lakkert stålrenner og noe plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vindu u. etasje er trevinduer med enkle glass. Vinduer på stue er fra 2007, vinduer spiseplass 3-lag fra 1982, vinduer ellers fra 1981-84. Bygningen har malt hovedytterdør. Skyvebalkongdør i malt tre og enkel kjellerdør i tre. Trapp med veranda ved hoveddør. Terrasse ut fra stue på ca 35 kvm. Trapp fra terreng til veranda.

  Innvendig
  Innvendig er det laminat på gulv flislagt gulbelegg på gulv trepanel på vegger malte veggplater trepanel i taket og himlingsplater. Laminat på stue, kjøkken og gang fra 2013. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det er ikke foretatt radonmålinger, og byggeter heller ikke utført med radonsperre
  Boligen har elementpipe. Peis ovn ikke-rentbrennende. Varmepumpe luft-til-luft ukjent tilstand.
  Det er kjeller rom under deler av boligen, resten er krypkjeller. Rommet har betong/mur-vegg og grus gulv. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en
  konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbgulv. Innvendig har boligen malte fyllingsdører.

  Våtrom
  Vaskerom. Aktuell byggeforskrift odokumentasjon: Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon.
  Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

  Bad. Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen
  dokumentasjon. Vaskerommet har flis på gulv, ikke sluk. Malt trepanel på vegger.
  Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

  Kjøkken
  Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter laminat benkeplate kjøl/fryseskap oppvaskmaskin komfyr og platetopp. Opplyst at kjøkkeninnredningen er fra 2008. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Tekniske installasjoner
  Innvendige vannledninger er av kobber og er ikke besiktiget i rør-skap. Det er avløpsrør av plast. Boligen har naturlig ventilasjon.
  Trykkpumpe for vann. Opplyst at den er fra 2016. Varmtvannstanken er på ca 200 liter. El-skap står i underetasjen.

  Tomteforhold
  Det er byggegrunn av løsmasser. Ikke drenering eller grunnmursplast. Bygningen har betonggrunnmur og leca stein. Terreng har fall ut fra bygning. Bygningen har utvendig avløpsrør av plast. Vannledning av plast (PEL). Slamavskiller med overløp til grøft og privat brønn. Bygningen har septiktank i glassfiber. Opplyst at den er fra 1984.

  Garasje:
  Garasje oppsatt i 1995. Grus- og betonggulv. Bindingsverk i 10 cm uisolert. Takkonstruksjonen er dragere med tresperrer. Armertplast som undertak og tekt med stålplater. Leddport med motorstyring , 5 meter bredde. Noe råteskade på utvendig kledning. Uheldig løsning mellom mur og stående kledning på en vegg.
 • 1.etasje: P-rom: 173 kvm, S-rom: 0 kvm, Totalt BRA: 173 kvm
  Underetasje: P-rom: 0 kvm, S-rom: 114 kvm, Totalt BRA: 114 kvm
  Sum: P-rom: 173 kvm, S-rom: 114 kvm, Totalt BRA: 287 kvm

  Garasje: P-rom: 0 kvm, S-rom: 66 kvm

  Sum areal inkl. garasje: 353 kvm BRA.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Bad , Stue , Spisestue, Kjøkken , Gang , Vaskerom og 4 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring.
 • Noe skrående tomt, boligen har sokkel /underetasje med inngang fra terreng på baksiden av boligen.
  Opparbeidet tilplen, busker og trær. Lite vedlikehold rundt boligen med tanke på trær som vokser opp helt inntilboligen.
  Terrasse ut fra stue og overbygget inngangspartimed trapp og veranda.
 • Stor garasje på ca. 66 kvm fra 1995. Leddport med motorstyring. Ellers rikelig med plass for parkering på egen tomt.
 • Avkjørsel fra RV 3. Kommunal vei og privat vei inn tiltomta.
  Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn/ oppkomme ca 200 meter ovenfor eiendommen. Trykkpumpe står i kjeller og er fra 2016.
  Eiendommen har avløp via slamavskiller, med overløp tilgrøft.Opplyst at det ikke foreligger krav om utbedring av anlegget. Tømmes 2. hvert
  år.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 486 040 per 31.12.20 13:20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 749 743 per 31.12.20 13:20
 • Kr. 8 594,30 pr. år
  Kommunale utgifter inkl: Renovasjon standard abo. Septiktømming kl. 1 hvert 2 år, kontroll gebyr avløpsanlegg og eiendomsskatt.
 • Utover kommunale avgifter kommer normale kostnader knyttet til bruk av eiendommen, som strøm, ved, forsikringer, samt brøyting/vedlikehold av vei.
 • Det foreligger ikke tegninger eller ferdigattest.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres også oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget utover takstmanns beskrivelse i tilstandsrapporten.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1949/1883-1/16 Registrering av grunn
  07.12.1949
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3427 Gnr:170 Bnr:7

  2020/1709436-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00
 • Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan.
  Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.
 • Gnr. 170 Bnr. 41 i Tynset kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris 50.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.000-, oppgjørshonorar kr.4900 ,- og visninger kr. 2500, - pr. stk.. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 16.000 og visningene som er gjennomført. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Nils Gunnar Haugland
Thomas Theodor Jensen

Megler

Thomas Theodor Jensen

94 98 71 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev