aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lille Nordhelle 90

KVINESDAL Lille Nordhelle 90

Nordhelle - Gårdsbruk / småbruk på 1300 dekar. Enebolig, låve og dobbel garasje. Ingen odel!

 • kr 3 890 000
 • BRA 437 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 890 000
 • Omkostningerkr 120 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 010 292
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 900
 • Soverom3
 • ArealP-rom 162 m²
 • Tomt1 301 224.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   114 292,- (Omkostninger totalt)   4 004 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Konsesjonsgebyret på ca. 6000 kr. kommer i tillegg.  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til et svært spennende gårdsbruk / småbruk som ligger på Kvinesheia. Eiendommen er helt unik der den er på 1 301 dekar og er i en teig. Eiendommen består av ca. blant annet 12 dekar dyrket mark og 439 dekar med produktiv skog. Her er et svært godt jaktterreng. Mye hjort og rådyr, noe elg og ellers godt med småvilt. Bygningsmassen består av et våningshus som er jevnlig vedlikeholdt, en dobbel garasje og en enkel låve. Boligen inneholder entre/ gang med bod og kjølerom, gang, bad/ vaskerom, 2 stuer bad/ wc med badstu og kjøkken. Loftet inneholder loftstue og 3 soverom. Eiendommen ligger idyllisk til. Det er ikke odel på eiendommen. Det er ikke prisjustering rundt salgsprisen. Det er driveplikt på dyrket mark og skogen. Dette er en sjelden sjanse. Velkommen!

Lille Nordhelle 90, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Fjøs/ låve
  Bruksareal
  1. etasje: 128 kvm
  2. etasje: 78 kvm

  Redskapshus
  Bruksareal
  1. etasje: 67 kvm

  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 99 kvm
  2. etasje: 65 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 97 kvm Vindfang, hall m/ trapp, 2 stuer, kjøkken, bad med badstu og bad med vaskerom
  2. etasje: 65 kvm Trapperom, stue og 3 soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 2 kvm Kjølerom  Tomt
  1301224.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er på ca. 1300 dekar. Det er grusvei til eiendommen og gruslagt gårdsrom. Rundt boligen er det hage med steinmur og stor terrasse og veranda. Like utenfor er det flott jorde med grøfter og en idyllisk bro, Til eiendommen medfølger det også en garasje og låve. Eiendommen består av en stor teig og inneholder: Fulldyrka jord: 12,1 daa. Overflkatedyrka jord: 1,0 daa. Innmarksbeite: 9,2 daa. Produktiv skog: 439,5 daa. Annet markslag: 836,9 daa. Bebygd/ vaa: 2,5 daa. Det foreligger ikke målebrev på eiendommen, og noe avvik må påregnes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger helt for seg selv på Kvinesheia med vakker natur og et meget bra jaktterreng like utenfor døra. Det er hjortetrekk over eiendommen. Her bor man landlig, men bare ca. 15 km til Liknes sentrum. Sommer som vinter er det flotte turmuligheter rett utenfor døra.

  Adkomst
  Fra Liknes sentrum og fra E- 39 ved Pitstop: Kjør på Kvinesheiveien 461 til du kommer til Førland. Ta så inn på Sørhelleveien, som er en grusvei og følg denne til den går over på Lille Nordhelle. ( Rett frem i krysset). Følg denne til enden. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling. Fra Liknes sentrum er det ca. 15 km Fra Pitstop/ E-39 er det ca. 8 km.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  I Liknes sentrum finner man barne- og ungdomsskole, samt videregående skole. Ellers er det barnehager, idrettsanlegg og svømmehall i sentrumsområdet. På Skaren ved Utsikten er det 18- hulls golfbane.

  Skolekrets
  Liknes

  Offentlig kommunikasjon
  Ved Kvinesheiveien er det bussforbindelse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i tre. Deler av veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har liggende bordkledning av type dobbelfals og deler av fasader er blitt kledd på nytt i senere tid.

  Innhold
  Velkommen til Lille Nordhelle 90 Velkommen til et svært spennende gårdsbruk / småbruk som ligger på Kvinesheia. Eiendommen er helt unik der den er på 1 301 dekar og er i en teig. Eiendommen består av ca. blant annet 12 dekar dyrket mark og 439 dekar med produktiv skog. Her er et svært godt jaktterreng. Mye hjort og rådyr, noe elg og ellers godt med småvilt. Bygningsmassen består av et våningshus som er jevnlig vedlikeholdt, en dobbel garasje og en enkel låve. Boligen inneholder entre/ gang med bod og kjølerom, gang, bad/ vaskerom, 2 stuer bad/ wc med badstu og kjøkken. Loftet inneholder loftstue og 3 soverom. Eiendommen ligger idyllisk til innerst på Nordhelle med flott natur like utenfor døra. Det er ikke odel på eiendommen. Det er ikke prisjustering rundt salgsprisen. Det er driveplikt på dyrket mark og skogen. Kommunen pleier ikke å kreve boplikt når det er under 500 dekar skog, men dette vil de ta en endelig beslutning i konsesjonsbehandlingen. Dette er en sjelden sjanse. Velkommen!

  Standard
  Boligen fremstår som godt vedlikeholdt. Her er det skiftet noen vinduer , og deler av kledningen er skiftet i seinere tid. Boligen strekker seg over to plan og inneholder: Hovedetg.: Entre/ gang: MDF- plater i tak, malt panel på vegger og laminat på gulvet. Gang: Malt tak med drager, malte vegger og laminat på gulvet. Her er trappeløp til loftsetasjen, samt bod og kjølerom. Bad/ vaskerom: Malt panel i tak, malt panel på vegger og belegg med varmekabler på gulvet. Praktisk bad/ vaskerom med egen inngang. Stue 1: Malt tak med drager, beiset tømmerpanel på vegger og parkett på gulvet. Stor stue med varmepumpe og flott vedovn. Det er tofløyet dør mellom begge stuene. og utgangsdør til veranda. Stue 2/ tv- stue: Malt gulvbord med drager, malte vegger og parkett på gulvet. Kjøkken: MDF- panel i tak med drager, MDF- plater på vegger og parkett på gulvet. Stort kjøkken med nyere innredning og integrert komfyr. Bad/ wc: Malt tak med drager, flis på vegger og flislagt gulv med varmekabler. Stort bad med servant, hjørnebadekar og badstue. Loft: Gang: Malt panel i tak, malte vegger og belegg på gulvet. Her er åpning til kryploft. Loftstue: Malt panel i tak, malte vegger og parkett på gulvet. Koselig loftstue med vedovn. Soverom 1: MDF- plater i tak, malte vegger og teppe på gulvet. Soverommet har god størrelse. Soverom 2: Beiset panel i tak, tapet og malt brystningspanel på vegger og furugulv. Soverom 3: Takess, malt panel på vegger og furugulv. Stort hovedsoverom med plassbygd garderobeskap. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Rommene fungerer med disse avvik. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Ventilasjon på bad/ vaskerom: Rommet har ingen ventilasjon. Tiltak ? Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000. Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Tiltak ? Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Forhold som har fått TG: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Belegg på blikkplater har løsnet noe på pipehatten. Tiltak ? Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Veggkonstruksjon: Det er avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Dekke på terrasse ligger inntil kledningen som vanskelig gjør vedlikkehold og det er fare for oppsug av fuktighet i denne overgangen. Ellers har maling løsnet enkelte steder. Tiltak ? Tiltak: ? Lokal utbedring må utføres. En del vedlikehold må beregnes med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde. Vinduer - 2: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Gjennværende brukstid ansees som noe begrenset. Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Vurdering av avvik: ? Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Noe oppgraderinger/fornying av enkelte overflater bør beregnes. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Krypkjeller: Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Er også en del innsig av fuktighet til tider i slike rom. Anbefales ikke at det blir lagret organiske materialer i slike rom. Tiltak ? Bedre ventilering må etableres. En må følge med på tilstand i slike rom ved jevne mellomrom for å hindre skader. Sluk, membran og tettesjikt på bad med badstu: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. ? Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Tilliggende konstruksjoner våtrom på bad med badstu: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Vurdering av avvik: ? Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Følg med på tilstand i våtsoner. Overflater vegger og himling på bad/vaskerom: Det er avvik: Våtromsplater har svellet noe i skjøter og i bunnen. Tiltak ? Tiltak: Installer et dusjkabinett i dusjhjørne. Overflater gulv på bad/ vaskerom: Det er avvik: Ingen fuktsikring i overgang til dør og belegget har missfarging på grunn av alder. Tiltak ? Tiltak: Må fuktsikres i overgang til dør. Tilliggende konstruksjoner våtrom på bad/vaskerom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Tiltak ? Hulltaking bør gjennomføres for å avklare situasjonen. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg: Sikringsskapet er plassert i hall og har merkede kurser. Anlegget er i fra forskjellige tider og har ingen åpenbare synlige skader/feil Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tiltak ? Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Tiltak ? Foreta kontroll av brønnvann. Forhold som har fått TG AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det må forventes at undertekking med lekter og sløyfer må byttes samtidig med selve tekkingen. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Takkonstruksjon/l oft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Noe vedlikehold må beregnes på veranda med tilhørende deler. Tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Skulle også ha vært et rekkverk i nedre del av trappen. Tiltak ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Ventilasjon på bad med badstu: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l Sluk, membran og tettesjikt på bad/ vaskerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Tiltak ? Installering av tett dusjkabinett anbefales. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak ? Lokal utbedring må utføres. Ingen indikasjoner på at disse sprekker nå skal være aktive.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  God plass til parkering på egen eiendom og i garasje.

  Diverse
  Det er fiskerett i Gluggevann. Eiendommen er med i Nordhelle jaktlag. Jaktleder er pr. dags dato Glenn Treland. Kvoten for 2022 var 5-6 hjort, 3-4 elg, samt to egne rådyr på eiendommen. Våpenskapet medfølger i salget. Godt 5-G nett i boligen. Nytt tak på låven i 2006.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   114 292,- (Omkostninger totalt)   4 004 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Konsesjonsgebyret på ca. 6000 kr. kommer i tillegg.  

 • Oppvarming
  Det er vedovn i stue og i loftstue. Det er montert varmepumpe i den ene stuen. Varmekabler på bad/wc og bad/ vaskerom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Renovasjon: Ekstern leverandør. Det ble lgat spredegrøft med tank på ca. 1980-tallet. Det er godt med grunnvann. Det er borehull etter vann. Jordene blir i dag slått, men det er ingen avtale utover denne sommeren.

  Info om eiendomsskatt
  Ikke eiendomsskatt pr. dags dato på boliger i Kvinesdal.

  Formuesverdi primær
  97426

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4227/50/1: 17.11.1931 - Dokumentnr: 900119 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.11.1954 - Dokumentnr: 1058 - Jordskifte Over inn- og utmark
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.04.1982 - Dokumentnr: 1016 - Erklæring/avtale Vedr. heftelser på denne eiendom
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.08.2005 - Dokumentnr: 116920 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: Sørland Arnfinn Andreas Trælsgård
  Fnr: 180346 24786
  Dokumentnr: 901842 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
  12.10.1853 - Dokumentnr: 900016 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4227 Gnr:50 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 706886 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1037 Gnr:50 Bnr:1


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til eiendommen er ukjent. Eiendommen har privat vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av LNF - Spredt bolig og Fritidsbebyggelse . Deler av eiendommen ligger i hensynsone H740 Vassdragsvern - Møskavassdraget.

  Adgang til utleie
  Ingen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  3 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,00))   114 292,- (Omkostninger totalt)   4 004 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Konsesjonsgebyret på ca. 6000 kr. kommer i tillegg.  

  Omk. kjøper beløp
  120292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev