aktiv-eiendomsmegling
Nesgaten 10_0238

Kvinesdal Nesgt. 10

Liknes - Enebolig midt i sentrum!

 • 1 250 000
 • BRA 100 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 250 000
 • OMKOSTNINGER47 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 297 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 920
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 100 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT113 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  47 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 297 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har en liten og fin enebolig for salg midt i Liknes sentrum. Boligen er av eldre dato, men ble totalrenovert på 1980- tallet. Da ble det meste gjort både innvendig og utvendig.
Boligen går over to plan og inneholder i hovedetasjen: Entre/ gang. Stor stue med peis og varmepumpe. Kjøkken med eldre Hamran innredning. Grovinngang. Bad/ wc med dusj.
Loftet inneholder: Loftsgang og 3 soverom. Boligen har også en krypkjeller.
Eiendommen ligger litt for seg selv midt i Liknes sentrum, så her er gangavstand til det meste. Rundt boligen er det hage og i enden av tomta er det en frittstående bod.
Tiden er nok kommet for at boligen trenger noe oppgradering og renovering.
Med noe innsats så kan man få en koselig enebolig som ligger litt tilbaketrukket midt i sentrum.

Velkommen!

Nesgt. 10, Agder

 • Boligen ble renovert på 1980- tallet med nye vinduer, kledning og tak. Innvendig ble kjøkken og bad renovert. Det er dags for en ny runde med oppgraderinger, og det er en lekkasje i taket.

  Boligen inneholder:

  Hovedetg.:
  Entre/ gang:
  Malt panel i tak, panel på vegger og belegg på gulvet. Her er trapp til loftsetasjen og skapplass for yttertøy.

  Stue:
  Malt tak med drager, tapet på vegger og parkett på gulvet. Stor stue med peis og varmepumpe.

  Kjøkken:
  Takess, malte vegger og belegg på gulvet. Romslig kjøkken med eldre innredning fra Hamran.

  Gang med utgang:
  Malt tak, malte vegger og teppe på gulvet. Her er utgang til bakgården.

  Bad/ wc:
  Takess, baderomsplater på vegger og flislagt gulv med varmekabler. Stort bad med toalett, dusj og servant.

  Loftsetg.:
  Gang:
  Takess, tapet på vegger og laminat på gulvet.

  Soverom 1:
  Takess, tapet på vegger og og teppe på gulvet. Romslig soverom med skapplass.

  Soverom 2:
  Takess, tapet på vegger og laminat på gulvet. Soverommet har god størrelse.

  Soverom 3:
  Malt tak, tapet på vegger og laminat på gulvet. Stort soverom med skapplass.

  Under boligen er det en kjeller med noe lav takhøyde. Det medfølger også en frittstående bod.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Taktekking:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på taktekkingen.
  Det er avvik:
  Det meste av taktekkingen var dekket av snø på
  befaringen. Har grodd større mengder med mose på
  taket.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  • Tiltak:
  Mose må fjernes og tekkingen vurderes i sin helhet når taket er
  snøfritt.

  Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er
  nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon:
  Det er avvik:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  En del råteskader i nedre del av stående kledning og
  er noe nær bakkenivå på ene hjørne med tanke på
  fare for oppsug av fuktighet.
  Tiltak
  • Tiltak:
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  En god del vedlikehold med enkelte utskiftninger og en fasadevask må
  beregnes.

  Takkonstruksjon/ loft:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Det er avvik:
  Har vært lekkasjer ved låvekvist som er tydelig på ene
  soverommet i himling og på vegger. Ingen unormale
  utslag på fuktighetsindikator ved søk i disse områder.
  Ingen synlige luftespalte i gesimser for tilgang på luft
  for lufting av lukket takkonstruksjon. Det må nevnes
  at dette heller ikke var vanlig i denne byggeperioden.
  Tiltak
  • Lufting/ventilering bør forbedres.
  • Tiltak:
  Fuktskadet områder må åpnes opp og undersøkes nærmere. Anbefaler
  at det blir laget til en inspeksjonsluke til kaldtloftet for muligheter for
  vurdering av dette område ved jevne mellomrom.

  Vinduer - 2
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
  trevirket.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Gjenværende brukstid på disse to vinduer ansees som begrenset.

  Innvendige overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
  forvente.
  En del fuktmerker og skader overflater på ene
  soverommet.
  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Dette gjelder spesielt i stue.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Tiltak
  • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

  Rom under terreng:
  Det er avvik:
  Ingen god ventilasjon av dette rommet og det må
  forventes noe innsig av fuktighet i slike rom til tider.
  Det var ikke vanlig med fuktsperre (plast) under
  gulvstøp i denne byggeperioden som gjør at det alltid
  vil kunne komme opp noe jordfuktighet i fra grunnen.

  Krypkjeller:
  Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
  Det er avvik:
  Sandgrunn som ikke er fuktsikret som gjør at det alltid
  vil komme opp noe jordfuktighet i fra grunnen. Ene
  stubbloft platen har løsnet og noe innsig av fuktighet
  må forventes til tider. Det må ikke lagres organiske
  materialer i slike rom.
  Tiltak
  • Bedre ventilering må etableres.
  • Tiltak:
  Bør legges en plastduk på baken og ikke lagre organiske materialer.

  Innvendige trapper - 2:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak
  • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Overflater vegger og himling på bad:
  Det er påvist sværtesopp i silikonfuger.
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade..

  Overflater gulv på bad:
  Det er mulighet for at det kan forekomme
  vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
  sluk.
  Det er avvik:
  Høy tett oppkant i rundt dusjhjørne og noe motfall på
  resterende del av rommet.
  Tiltak
  • Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  Sluk, membran og tettesjikt på bad:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen
  Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt
  rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i
  konstruksjonen i våtsone.
  Tiltak
  • Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  • Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i
  konstruksjoner.
  • Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet.

  Ventilasjon på bad:
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
  spalte/ventil ved dør.
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte
  ved dør e.l

  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.

  Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskapet er plassert i skyvedørsgarderobe og har
  skrusikringer med merkede kurser. Spørsmål til eier er
  ikke besvart, da dette er et dødsbo.

  Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
  avgjørende.

  Terrengforhold:
  Eiendommen ligger i flomutsatt område iht.
  kommuneplan.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige avløpsledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendige trapper:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
  rekkverk i trapper.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
  krav.
 • Eiendommen ligger midt i Liknes sentrum med gangavstand til alle fasiliteter. Her bor man sentralt, samtidig som boligen ligger litt skjermet.
 • Sentrumsbebyggelse med butikker, boliger og næring.
 • Eiendommen kan nås fra Elvevegen og Nesgata. Eiendommen ligger rett ved siden av Menighetssenteret og "Arbeideren".
  Det er litt usikkert rundt adkomsten til eiendommen.
 • Bygningen er oppført i tre.
  Veggene har trekonstruksjon i fra byggeåret Fasader har for det meste
  stående bordkledning av under og påbord. Liggende vestlandskledning
  på låvekvist.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.12.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Enebolig:
  Bra/ P- rom: 100/ 100 kvm
  Hoved: 58 Bra
  Loft: 42 Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hoved: Vindfang, stue, kjøkken, trapperom og bad.
  Loft: Trapperom, gang og 3 soverom

  Utvendig bod:
  Bra: 9 kvm
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er peis og varmepumpe i stue. Varmekabler på bad/ wc.
 • Tomten er i hovedsak opparbeidet med plen. Det er heller til inngangspartiet, og et gjerde mot Menighetssenteret. I bakgården er det en frittstående bod som medfølger.

  Tomtestørrelse: 113,3 kvm Eiendommen har noen fiktive grenser, så avvik kan forekomme.
 • Det medfølger ikke parkeringsplass til eiendommen, men det er godt med offentlige parkeringsplasser i område.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, og eiendommen har vannmåler.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.
  Adkomst til eiendommen er ukjent.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 473 401 per 01.01.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 704 243 per 01.01.21
 • Kommunale avgifter, renovasjon, forsikring, strøm, m.m.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Ingen utleiedel
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger under områderegulering for Liknes.
  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til bolig/ forretning, B/F1
 • Gnr. 104 Bnr. 15 i Kvinesdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Ivar Risnes
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev