aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Slimestadvegen 56
Velkommen til Slimestadvegen 56

KVINESDAL Slimestadvegen 56

Øyesletta - Spennende enebolig på veldig fin og stor tomt.

 • kr 1 890 000
 • BRA 251 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 890 000
 • Omkostningerkr 64 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 954 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1952
 • Soverom5
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt4 762.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   64 292,- (Omkostninger totalt)   1 954 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 1. etasje..
Sjarmerende enebolig på stor tomt på Slimestad/ Øye for salg. Boligen er oppført i 1948 og er blitt oppgradert med nytt sikringsskap og nye takstein. Boligen trenger for øvrig noe oppgradering og renovering. Her er et nostalgisk kjøkken og to eldre bad. Boligen går over 3 plan og inneholder: 1.etg: Entre/ gang, gang, kjøkken, bad/ wc, stue, spisestue og soverom. 2.etg: Gang, bad og 4 soverom. Kjeller: Gang, kjellerrom, vaskekjeller og boder. Dette er nesten som et lite småbruk og har en tomtestørrelse på 4 762 kvm. Her er asfaltert innkjørsel, stor hage og et stort grøntareal på baksiden av boligen. Her er også et lite uthus/ garasje. Det medfølger en teig på fulldyrka jord på ca. 3,5 dekar. Dette er en svært spennende eiendom som ligger litt for seg selv og har et stort potensiale.
Nostalgisk kjøkken som trolig er fra byggeår.

Slimestadvegen 56, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 68 kvm
  1. etasje: 77 kvm
  2. etasje: 61 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 77 kvm Vindfang, hall m/trapp, stue, spisestue, kjøkken, trapperom, soverom og bad
  2. etasje: 61 kvm Gang, bad og 4 soverom
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 68 kvm Vaskekjeller og 4 boder.

  Låve / garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 45 kvm Garasje/ verksted  Tomt
  4762.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er pent opparbeidet. Her er asfaltert innkjørsel, og stor hage for lek og moro. Det medfølger en teig med fulldyrka jord på ca. 3,5 dekar, som ligger rett ved boligen. Det er ikke målebrev på eiendommen.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en landlig beliggenhet på Slimestad/ Øye, Tomten er flat og har lett og grei adkomst. Rundt eiendommen er det dyrket mark. Det er god avstand mellom boligene, så her bor man usjenert. Det er ca. 3-4 km til Liknes sentrum.

  Adkomst
  Fra Liknes sentrum, ta inn til høyre rett ved tidligere Øye skole. Ta til høyre i rundkjøringen og følg Slimestadvegen til du får eiendommen på venstre side. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er ca. 4 km til Liknes sentrum med skoler og barnehager. idrettsanlegg og svømmehall. Ved tidligere Øye skole er det lekeplass og fotballbane.

  Skolekrets
  Liknes

  Offentlig kommunikasjon
  Det er gangavstand til Egelandssletta hvor man har bussforbindelse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i tre. Veggene har datidens reisverk og fasader har liggende kledning med bunnstokk.. En god del fasader er blitt kledd med plastkledning i ettertid.

  Innhold
  Sjarmerende enebolig på stor tomt på Slimestad/ Øye for salg. Tomten er så stor at en får nesten er småbrukfølelse. Boligen er oppført i 1948 og er blitt oppgradert med nytt sikringsskap og nye takstein og lekter ca. 2019/2020. Boligen trenger ellers noe oppgradering og renovering. Her er et nostalgisk kjøkken som trolig er fra byggeår og to eldre bad. Boligen går over 3 plan og inneholder: 1.etg: Entre/ gang, gang, kjøkken, bad/ wc, stue, spisestue og soverom. 2.etg: Gang, bad og 4 soverom. Kjeller: Gang, kjellerrom, vaskekjeller og boder. Dette er nesten som et lite småbruk og har en tomtestørrelse på 4 762 kvm. Her er asfaltert innkjørsel, stor hage og et stort grøntareal på baksiden av boligen. Her er også et lite uthus/ garasje. Det medfølger i arealet en teig med fulldyrka jord på ca. 3,5 dekar. Dette er en svært spennende eiendom som ligger litt for seg selv og har et stort potensiale. Velkommen.

  Standard
  Boligen er fra 1948 og er oppgradert med automatsikringer, og det er lagt opp nye takstein. For øvrig så er boligen godt vedlikeholdt, men det er behov for oppgradering og oppussing.  Boligen går over 3 plan og inneholder: 1.etasje: Entre: Malt tak, malte vegger og furugulv. Gang: Malt tak, tapet på vegger og furugulv. Stor gang med trapp til loftsetasjen og kjeller. Kjøkken: Malt tak, malte vegger og linoleum på gulvet. Eldre sjarmerende kjøkken med plass til spisebord. Soverom 1: Malte plater i tak, tapet på vegger og furugulv. Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet. Bad/ wc: Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet. Eldre bad med dusjkabinett, vask og toalett. Stue: Takess, malte vegger og furugulv. Stor stue med varmepumpe og vedovn. Spisestue: Takess, malte vegger og furugulv. Stor spisestue med plass til langbord. Det er åpent mellom begge stuene. 2.etasje: Gang: Malt tak, tapet på vegger og furugulv. Her er åpning til kryploft. Bad: Tapet i tak, tapet på vegger og belegg på gulvet. Eldre bad med badekar og vask. Badet trenger oppgradering. Soverom 2: Malt tak, tapet på vegger og furugulv. Soverommet har god størrelse, og her er utgang til balkong. Soverom 3: Malt tak, malte vegger og furugulv. Stort soverom. Soverom 4: Malt tak, malte vegger og furugulv. Stort soverom. Soverom5: Malt tak, malte vegger og furugulv. Lite soverom. Kjeller: Kjellerrom: Malte plater i tak, malte murvegger og murgulv. Stort rom med muligheter. Vaskekjeller: Malte plater i tak, malte murvegger og murgulv. Enkel vaskekjeller med utslagskum. Gang med to boder. Malte plater i tak, malte murvegger og murgulv. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Vinduer - 2: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Konsekvens/tiltak ? Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendige dører - 2: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Bærer preg av slitasje og elde. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Gjennværende brukstid på disse dører ansees som noe begrenset. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Balkonger, terrasser og rom under balkonger Gå til side Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Konsekvens/tiltak ? Tekkingen må skiftes/utbedres. ? Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Balkongen må taees ned til bunnen og bygges opp på nytt. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Krypkjeller: Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Skader på gulvbjelker som det er satt opp noen enkle støtter under. Konsekvens/tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. ? Bedre ventilering må etableres. Oppgraderinger må beregnes og det bør opprettes bedre ventilasjon av dette rommet. Noe innsig av fuktighet til tider i slike rom må forventes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Innvendige trapper - 2: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Konsekvens/tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. På del av kledningen har maling tidligere løsnet og har nå noe ujevn overflate. Konsekvens/tiltak ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Ellers må en del vedlikehold beregnes på kledning med tilhørende belistninger med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. ? Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Grunnmur og fundamenter: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Konsekvens/tiltak ? Lokal utbedring må utføres. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det må nevnes at det ikke var vanlig med lufting av kaldtloft i denne byggeperioden. Konsekvens/tiltak ? Lufting/ventilering bør forbedres. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak ? Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. En god del vedlikehold må beregnes og gjennværende brukstid på enkelte vinduer ansees som noe begrenset. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Konsekvens/tiltak ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom under terreng: Det er avvik: Det var ikke vanlig med fuktsperre (plast) under fundamenter og gulvstøp i denne byggeperioden som Noe mindre fuktvandring ble registrert ved søk i nedre del av grunnmur og direkte på støpte gulv med en fuktighetsindikator. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Det er viktig at ikke grunnmur blir foret ut og lukket inne før årsaken til noe fuktighet er blitt utbedret. Fungerer med dagens bruk som en grovkjeller. Overflater gulv på bad: Det er avvik: Ingen fall på gulvet i rundt og i mot sluke. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Rommet fungerer med dette avviket ved bruk av dusjkabinett. Sluk, membran og tettesjikt på bad: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Konsekvens/tiltak ? Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Elektrisk anlegg er oppgradert med automatsikringer. Det er lagt nye takstein på taket.

  Parkering
  Det er plass til parkering på egen eiendom. Det medfølger en enkel garasje/ låve.

  Diverse
  Etter takstmannens befaring er det gjort enkel oppgradering med balkongen som er beskrevet under punktet "Balkong, terrasser og rom under balkong" i tilstandsrapporten. På innsiden av rekkverket er det montert malte sutaksplater som går inn under tekkingen på toppen. Skjøtene i tekkingen er tettet og et ekstra beslag er montert. Det må bemerkes at dette er en midlertidig løsning.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   64 292,- (Omkostninger totalt)   1 954 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er vedovn i boligen, samt varmepumpe. Forøvrig elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vann: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1969,- inkl mva + pr m3 kr 22,- inkl.mva Renovasjon: Ekstern leverandør. Branntilsyn/ feiing: Kontakt Brannvesenet Sør: tlf 38 27 01 10 - (Årlig avgift kr 423,- inkl.mva blir fakturert av Kvinesdal kommune årlig) Slamtømming: Ekstern leverandør. Kontakt IRS Miljø IKS - post@erikstemmen.no Vannmåler avlest 31.12.2022 Målerstand: 1698

  Formuesverdi primær
  455794

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1640858

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Se grunnboken . Konf. megler.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen grenser til offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Eiendommen ligger i område med hensynssone H-510 - Hensyn landbruk og en mindre del i H320 - Faresone - Flom

  Adgang til utleie
  Ingen utleiedel

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er driveplikt på den dyrka marka. Dette kan en slå selv eller leie ut jorda.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   64 292,- (Omkostninger totalt)   1 954 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  64292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  9000,- oppgjørshonorar kr 6000,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.   Alle beløp er inkl. mva. 

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev