aktiv-eiendomsmegling

Kvinesdal Torvmyrvegen 1

Kvinesdal/ Storekvina - Ny pris! Visning 20 feb. kl. 16:00! Renoveringsobjekt på stor og solrik tomt

 • 650 000
 • BRA 179 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER32 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER682 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 946
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 118 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 200 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  32 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  682 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Spennende renoveringsobjekt på stor tomt i sentrum av Storekvina! Her er renoveringsbehov men både eiendom og bolig byr på masse muligheter.

Boligen har tidligere vært butikk, bakeri og kiosk. Idag er boligen brukt til fritidsbolig så her er 5 soverom, stue, spisestue, kjøkken og flere boder i kjeller. Stort uthus på tomten med god lagringsplass og mye muligheter.

Boligen ligger solrikt til og sentralt plassert midt i sentrum av Storekvina. Gangavstand til butikk, jernbane og barneskole!


Velkommen på visning!

Torvmyrvegen 1, Agder

 • 1 etg./Kjeller:
  Her har tidligere vært butikklokale/ kiosk. Idag er kjeller bare grovkjeller med flere boder.

  2 etg.:
  Gang:
  Malt tak, malte vegger og laminat på gulv.

  Kjøkken m/spiseplass:
  Malt panel i tak, malte vegger, laminat på gulvet.

  Stue:
  Malt tak, malte vegger og tapet. Laminat på gulv.

  Spisestue:
  Malt panel i tak, malte vegger og tapet. Laminat på gulv. Romslig spisestue med vedovn.

  3 etg.:
  Gang:
  Malt panel i tak, malte vegger og malt furugulv.

  Soverom 1:
  Malt tak, malte vegger og laminat på gulv.

  Soverom 2:
  Malt panel i tak, malte vegger og laminat på gulv.

  Soverom 3:
  Malt panel i tak, malte vegger og laminat på gulv.

  Soverom 4:
  Malt panel i tak, malte vegger og malt furugulv.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
 • Boligen ligger sentralt plassert midt i sentrum av Storekvina! Gangavstand til butikk, jernbane og barneskole!
 • Området består for det meste ev eneboligbebyggelse!
 • Fra Liknes sentrum kjør opp Vesterdalen Rv 465 til du kommer til Storekvina ( 8 km.) Boligen ligger på høyre side i sentrum av Storekvina. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling!
 • Se vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: 57 kvm Bra
  2.etg: 62 kvm Bra
  3.etg: 60 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  2.etg.: Hall m/trapp , Stue , Spisestue , Kjøkken
  3.etg.: Trapperom , Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Soverom 5

  Uthus: 36 kvm Bra
 • Vedovn i stue
 • Stor pen tomt med plen, busker og trær. Tomten er flat, solrik og opparbeidet.
 • Parkering på egen tomt!
 • Offentlig vei, vann og kloakkavløp.
 • Vann: Årlig fastavgift + forbruk pr m3 kr 19,- inkl.mva: kr 1713,- inkl. mva
  Avløp: Årlig fastavgift + forbruk pr m3 kr 31,- inkl.mva: kr 2016,- inkl.mva
  Renovasjon Ekstern leverandør Kontakt IRS Miljø IKS - tlf. 38 32 60 80
  Branntilsyn, feiing: Ekstern leverandør
  Kontakt Brannvesenet Sør: tlf 38 27 01 10 - (Årlig avgift kr 423,- inkl.mva blir fakturert av Kvinesdal kommune årlig)
 • Strøm, forsikring, kommunale avgifter, renovasjon m.m.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Boligen har ikke utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Blir ikke foretatt ytterligere utvask.
  Alt innbo og løsøre som er i boligen på visning, følger salget.
  Boligen har behov for betydelig rehabilitering, og det anbefales at interessenter tar med fagmann på visning!
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen omfattes av godkjent reguleringsplan: Reguleringsplan for Storekvina. Eiendommen er regulert til område for særskilt anlegg, ellers regulert til boliger med tilhørende anlegg.
 • Gnr. 153 Bnr. 54 i Kvinesdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler!
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest følge av prospektet.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 30. juni 2010, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr -, oppgjørshonorar kr ,- og visninger kr , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Alice Lea
Marita Lervik

Megler

Marita Lervik

40 17 42 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev