aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Torvmyrvegen 1
Velkommen til Torvmyrvegen 1

KVINESDAL Torvmyrvegen 1

Kvinesdal/ Storekvina - Bud foreligger! Renoveringsobjekt med potensiale på stor og solrik tomt

 • kr 650 000
 • BRA 179 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 650 000
 • Omkostningerkr 33 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 683 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 946
 • Soverom5
 • ArealP-rom 118 m²
 • Tomt1 200 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000))

  33 292 (Omkostninger totalt)

  683 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Spennende renoveringsobjekt på stor tomt i sentrum av Storekvina! Her er renoveringsbehov men både eiendom og bolig byr på masse muligheter. Boligen har tidligere vært butikk, bakeri og kiosk. Idag er boligen brukt til fritidsbolig så her er 5 soverom, stue, spisestue, kjøkken og flere boder i kjeller. Stort uthus på tomten med god lagringsplass og mye muligheter. Boligen ligger solrikt til og sentralt plassert midt i sentrum av Storekvina. Gangavstand til butikk, jernbane og barneskole! Velkommen på visning!

Torvmyrvegen 1, Agder

 • Tomt
  1200m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Hoveddelen av eiendommen er sirkeleiendom. Det vil si at den ikke er oppmålt. Se vedlegg lengre bak i salgsoppgaven. Tomt antas å være ca. 1200 kvm. Stor pen tomt med plen, busker og trær. Tomten er flat, solrik og opparbeidet.

  Beliggenhet
  Boligen ligger sentralt plassert midt i sentrum av Storekvina! Gangavstand til butikk, jernbane og barneskole!

  Adkomst
  Fra Liknes sentrum kjør opp Vesterdalen Rv 465 til du kommer til Storekvina ( 8 km.) Boligen ligger på høyre side i sentrum av Storekvina. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling!

  Bebyggelse
  Området består for det meste ev eneboligbebyggelse!

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  Spennende renoveringsobjekt på stor tomt i sentrum av Storekvina! Her er renoveringsbehov men både eiendom og bolig byr på masse muligheter. Boligen har tidligere vært butikk, bakeri og kiosk. Idag er boligen brukt til fritidsbolig så her er 5 soverom, stue, spisestue, kjøkken og flere boder i kjeller. Stort uthus på tomten med god lagringsplass og mye muligheter. Boligen ligger solrikt til og sentralt plassert midt i sentrum av Storekvina. Gangavstand til butikk, jernbane og barneskole!

  Standard
  1 etg./Kjeller: Her har tidligere vært butikklokale/ kiosk. Idag er kjeller bare grovkjeller med flere boder. 2 etg.: Gang: Malt tak, malte vegger og laminat på gulv. Kjøkken m/spiseplass: Malt panel i tak, malte vegger, laminat på gulvet. Stue: Malt tak, malte vegger og tapet. Laminat på gulv. Spisestue: Malt panel i tak, malte vegger og tapet. Laminat på gulv. Romslig spisestue med vedovn. 3 etg.: Gang: Malt panel i tak, malte vegger og malt furugulv. Soverom 1: Malt tak, malte vegger og laminat på gulv. Soverom 2: Malt panel i tak, malte vegger og laminat på gulv. Soverom 3: Malt panel i tak, malte vegger og laminat på gulv. Soverom 4: Malt panel i tak, malte vegger og malt furugulv. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt!

  Forsikringsselskap
  Sr bank

  Polisenummer
  18246497

  Diverse
  Blir ikke foretatt ytterligere utvask. Boligen har behov for betydelig rehabilitering, og det anbefales at interessenter tar med fagmann på visning!

  Prisantydning inkl. omkostninger
  650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000))

  33 292 (Omkostninger totalt)

  683 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stue

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Vann: Årlig fastavgift + forbruk pr m3 kr 19,- inkl.mva: kr 1713,- inkl. mva Avløp: Årlig fastavgift + forbruk pr m3 kr 31,- inkl.mva: kr 2016,- inkl.mva Renovasjon Ekstern leverandør Kontakt IRS Miljø IKS - tlf. 38 32 60 80 Branntilsyn, feiing: Ekstern leverandør Kontakt Brannvesenet Sør: tlf 38 27 01 10 - (Årlig avgift kr 423,- inkl.mva blir fakturert av Kvinesdal kommune årlig)

  Info om eiendomsskatt
  Kvinesdal kommune har ikke eiendomsskatt.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4227/153/54: 11.02.1948 - Dokumentnr: 900452 - Skjønn Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  22.10.1991 - Dokumentnr: 2801 - Erklæring/avtale Avtale om tilbakeføring av areal til
  gnr. l53 bnr. 54, samt rett for VAE til trafokiosk
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.09.1926 - Dokumentnr: 900074 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4227 Gnr:153 Bnr:11
  27.09.1948 - Dokumentnr: 716 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4227 Gnr:153 Bnr:97
  07.08.1956 - Dokumentnr: 884 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4227 Gnr:153 Bnr:109
  11.10.1991 - Dokumentnr: 2697 - Grensejustering Bnr.54 er tilmålt fra bnr.122 213,1 m2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 742148 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1037 Gnr:153 Bnr:54


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og kloakkavløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av godkjent reguleringsplan: Reguleringsplan for Storekvina. Eiendommen er regulert til område for særskilt anlegg, ellers regulert til boliger med tilhørende anlegg.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000))

  33 292 (Omkostninger totalt)

  683 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  33292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marita Lervik

Megler

Marita Lervik

40 17 42 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev