aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nordliveien 50! En svært innholdsrik eiendom bestående av enebolig, uthus og låve beliggende på en stor tomt på ca. 2,6 mål.

Innholdsrik eiendom med attraktiv beliggenhet i nærheten av sjøen | Naust | Låve & uthus | Stor tomt | Utsikt

 • 1 990 000
 • BRA 133 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 100 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 638 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  65 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig:
Primærrom:
1. etasje: Bad, vaskerom, kjøkken, 2 vindfang, gang, 2 stuer, soverom.
2. etasje: Stue, gang, 2 soverom.

Uthus:
Sekundærrom:
1. etasje: Bod, gang.

Naust:
Sekundærrom:
Loft: Bod.
Det er vei helt frem til eiendommen og innlagt strøm, vann og avløp.

Nordliveien 50, Trøndelag

 • Enebolig:
  1. etasje:
  Bad: Flis på gulv, og panel og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Utstyrt med mekanisk avtrekk, servantskap, wc og dusjhjørne.

  Vaskerom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med bereder og servant ,husbrannslange.

  Kjøkken: Tregulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.

  Vindfang 1: Tre og malt overflate på gulv, og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Utgang til terrasse.

  Vindfang 2: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Utgang til veranda.

  Gang: Laminat på gulv, og panel og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

  Stue 1: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn.

  Soverom: Tre og malt overflate på gulv, og panel på vegger. Malt overflate i himling. , luke til krypkjeller.

  Stue 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Trapp.

  2. etasje:
  Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Utgang til balkong , luke til loft.

  Gang: Tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

  Soverom 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

  Soverom 2: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  DRENERING
  Totalvurdering:
  Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som
  i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Utvendig terreng heller inn mot boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres
  kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren. Anbefaler å få endret terreng slik at overflatevann ledes bort fra boligen.

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Grunnmur er ikke tilgjengelig for undersøkelse pga terrasser og veranda som er bygd inn til bolig. Ingen tilgang til krypkjeller. En vegg er
  tilgjengelig hvor mur er synlig, her er muren malt hvit og det er synlig noe få rissprekker. Undersøkelse av grunnmur viser ingen tegn til
  sprekker eller skader .
  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke tilstand må det foretas kontroll av grunnmur fra krypkjeller.

  VERANDA I FRONT AV BOLIG
  Totalvurdering:
  Det er etablert en veranda i impregnert trevirke, opphengt på husveggen og opplagret på frontdrager med søylefundament. Tett rekkverk
  med liggende kledning. Rekkverk er lavt i henhold til referansenivå på 100 cm. Med bakgrunn i byggeår er det ikke krav om utbedring av
  rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav på 100cm.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes.

  BALKONG VED STUE 2. ETASJE
  Totalvurdering:
  Balkong er opphengt på vegg og bygd i impregnerte materialer. Rekkverk med stående rekkverksbord. Rekkverk er målt til 91 cm TG 2
  settes pga. hele balkongen må rengjøres og overflatebehandles. Rekkverk er lavt i henhold til referansenivå på 100 cm. Med bakgrunn i
  byggeår er det ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav på 100cm.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Utvendig overflater har høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold.
  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Det registreres misfarging/ svertesopp/ alger i overflater på utvendig fasade. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i
  veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det registreres råte i
  trekledning enkelt plasser .
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Pga manglende lufting anbefales at fasaden holdes under oppsikt. Skifte av kledning må
  kunne påregnes hvor det er råte.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Det er mosegrodd tak på baksiden av boligen. Det er ikke
  montert fast takstige og feieplatå
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Montering av takstige med feieplatå må kunne påregnes.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.
  Anbefalte tiltak:
  Det vil naturlig å utbedre ved oppgradering av rom etter behov.

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har
  et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak. Pipemur må gjøres tilgjengelig for kontroll på 2/4 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand. Det må gjøres tiltak for å sikre
  avstand til brennbart materiale fra sotluke.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Furu kjøkken med furu benkeplate og enkel nedfelt vask og avrenningsbeslag. TG 2 settes pga manglende ventilator
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å etablere avtrekk.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Sikringsskap er montert på soverom i 2 etasje. Arbeid utført av Belsvik Elektro. Ukjent installasjons år og det foreligger ingen
  dokumentasjon for anlegget i sin helhet, og gis derfor TG 2.
  Anbefalte tiltak:
  Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør fra ca. 2005 er montert av Bakken VVS. Rør i rør fra vaskerom til bad og kjøkken. Åpne rør inne på vaskerom. TG 2 settes pga.
  manglende endemuffer på vannrør i kjøkkenskap.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler å få montert endemuffer på vannrør evt. montere vannstoppventil med føler i kjøkkenskap.

  VARMTVANNSBEREDER
  Totalvurdering:
  Bereder er ikke lekkasjesikret med sikker avrenning til avløp. Sikkerhetsventil er plassert slik at veggplater vil bli belastet.
  Anbefalte tiltak:
  Skifte av varmtvannsbereder må kunne påregnes. Evt. bør avrenning fra tank ledes til sluk.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Naturlig ventilering via ventiler på vindu. Mekanisk avtrekksvifte på bad. TG 2 settes pga. på soverom i 2 etasje har ingen ventiler.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen må etableres slik at alle oppholdsrom er ventilert.

  BAD
  Totalvurdering overflater:
  Flislagt gulv. Våtromsplater på vegg ved dusj og panel på øvrige vegger og takess i himling. Innredet med servantskap, speil, lysarmatur,
  gulvstående toalettet åpen dusj med forheng. Våtromsplater i dusjsonen mangler sokkellist og det er ikke fuget i bunn av plater. Det ble
  opplyst under befaringen at våtromsplater er fra 1979.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran er synlig i sluk, det er ikke mulig å kontrollere om membran er smurt ned under klempotte. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i
  alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  TG 2. settes pga. rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.

  VASKEROM
  Totalvurdering overflater:
  Det er ikke oppbrett på med vinylbelegg på vegg. Overflater på vegg tilfredsstiller ikke kravet til våtrom.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av
  overflater anbefales.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Gulvbelegg er ikke tilfredsstillende tettet rundt sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i
  vegg.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.

  Forhold som har fått TG3:

  TRAPP
  Totalvurdering:
  Åpen furutrapp med håndrekke på vegg. Det mangler rekkverk på deler av trapp.
  Utbedringskostnader:
  Under 10 000
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  VASKEROM
  Fuktmåling:
  Undersøkelsen viser 20,6% fuktprosent i bunnsvilla mellom vaskerom og gang. Det tyder på at våtrommet er utett.
  Utbedringskostnader fukt:
  50 000 - 150 000
  Anbefalte tiltak fukt:
  Oppgradering av våtrommet må kunne påregnes pga. fukt som er målt i skillevegg mellom vaskerom og gang. I tiltakskostnaden er det
  hensyntatt oppgradering av vaskerommet.

  Forhold som ikke er undersøkt TGIU:

  KRYPKJELLER
  Totalvurdering:
  Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Krypkjeller har ikke adkomst og er ikke vurdert.
  Anbefalte tiltak:
  Krypkjeller er å betrakte som en risikokonstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det anbefales å etablere adkomst til
  krypkjeller som er mulig åpne for å kunne undersøke tilstand og vurdere eventuelle behov for tiltak.

  KRYPLOFT
  Totalvurdering:
  På grunn av begrenset mulighet for kontroll er det derfor ikke konkludert med tilstandsgrad. Det er loftsluke på stue i 2. etasje. Det var ikke
  mulig å komme opp på grunn av vindsperrepapp som er lagt over isolasjon. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten
  er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet.
 • Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser på Storodden. I nærområdet er det allsidig og flott natur med både skog, vann, fjord og fjell. Det er svært godt tilrettelagt for friluftsliv med enkel tilgang til både turstier, seterveier og brattere fjellsider. Ved sjøen er det gode muligheter for både bading, fiske og båtturer.

  Vinters tid er det populært å benytte seg av områdets mange skiløyper. Det er også mange som tar turen opp til Høgkjølen og bestiger Ruten på 1040 moh. Ruten er Heim Kommunes høyeste topp og byr på flott utsikt over Trollheimen og Tustna.

  Fra eiendommen er det kort vei til sentrum av Kyrksæterøra. Her finner du et stort utvalg servicetjenester som dagligvarebutikker, bakeri, frisør, spisesteder, treningssenter, klær- og sportsbutikker, tannlege, verksted, trelast, småbåthavn, bank m.m.

  Diverse avstander:

  Coop/Kiwi/Rema: 15 min. kjøring.
  Falksenteret: 15 min. kjøring.
  Orkanger: 1 time 11 min. kjøring.
  Trondheim: 1 time 49 min. kjøring.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Fritidsbolig:
  Fritidsbolig er oppført i to etasjer. Grunnmur er oppført i gråstein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass.

  Uthus:
  Uthus er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i betongstein og bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.

  Naust:
  Naust er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i gråstein. Veggkonstruksjon er oppført i reisverk og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag.
 • Takstmann Svenn Marius Skålvik har målt arealet i Nordliveien 50:

  BRA: 133
  P-ROM: 100
  S-ROM: 33

  Fritidsbolig
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 55m².
  Bruksareal (BRA) 2. etasje: 45m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 100m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 55m².
  Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 45m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 100m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².

  Uthus
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 10m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 10m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 0m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 0m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 10m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 10m².

  Naust
  Bruksareal (BRA) Loft: 23m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 23m².

  Primærareal (P-ROM) Loft: 0m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 0m².

  Sekundærareal (S-ROM) Loft: 23m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 23m².

  Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:
  Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter Takstbransjens retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene. Arealene på soverom i første etasje er ikke måleverdig pga. for lav høyde. Areal i kjeller uthus er ikke måleverdige pga. for lav høyde. Areal på bakkeplan i naust er ikke måleverdige pga. for lav høyde.
  Areal er ikke målt opp for fjøs.

  Meglers kommentar til areal:
  Det finnes ikke tegninger av bygningene i kommunalt arkiv og det har derfor ikke vært mulig å kontrollere dagens bruk mot godkjente tegninger.
  Tilstand låve, uthus og naust er ikke vurdert av takstmann. Kjøper overtar alt ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser forbundet med ovennevnte forhold.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming og vedfyring.
 • Arealet på hovedmatrikkel (gnr. 70 bnr. 53) er ca. 2.638 kvm. i følge matrikkelutskrift og målebrev fra kommunen.
  Arealet på nausttomten (gnr. 70 bnr. 54) er ca. 159 kvm. i følge matrikkelutskrift fra kommunen.

  Kommunen har registrert de ovennevnte areal som beregnet areal i matrikkelutskriften. Tomtene er ikke oppmålt og avvik her må påregnes.
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Vei:Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Fra hovedmatrikkel 70/53 er det tinglyst adkomstrett til sjøen over 70/1 og 70/3 sin grunn etter jordbruksveg, og deretter gangsti, fram til nausteiendommen 70/54.

  Vann: Eiendommen er tilknyttet privat brønn. Gnr. 70 bnr. 53 har tinglyst rett til vann fra brønn på gnr. 70, bnr. 3 sin grunn. Det er innstallert pumpe for bedre trykk i stabburet på eiendommen.

  Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett/septik. Septiktank er plassert under terrasse.
 • Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 261 094 per 31.12.2020.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 350 304 per 31.12.2020.
 • Renovasjon via Remidt: Kr. 1.663,-
  Slam via Remidt: Kr. 1.513,-
  Prisene er oppgitt på normalt fritidsabonnement (servicegrad 2).
  Avløpsavgift: Kr.415,-
  Feiing bolig/fritidsbolig: Kr. 385,-
  Eiendomsskatt: 2.293,-

  Totalt pr. år: Ca. 6.269,-

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter og renovasjon/slam: Ca. 6.269,- pr. år.
 • Det finnes ingen ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, tegninger eller søknader i kommunens arkiver.

  Kommunen opplyser at naustet er synlig på flyfoto fra 1962 og er da eldre enn strandplanloven som kom i 1971 og tidligere bygningslov av 1965. Naustet er oppført før det ble krav om søknad/melding og tillatelse.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Gnr. 70 Bnr. 53:
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eiendommen selges med inventar og utstyr som fremvist på visning. Det vil ikke bli vasket før overtagelse.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Gnr. 70 Bnr. 53:
  Eiendommen overdras fri for heftelser.

  Rettigheter på andre eiendommer:

  Rettigheter på 5055-70/1, 5055-70/3/Rettigheter i eiendomsrett
  2001/6809-2/64 Best. om adkomstrett
  19.12.2001 -rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:70 Bnr:53
  Gjelder denne registerenheten med flere

  "Gnr. 70 bnr. 53 har adkomstrett til sjøen over gnr. 70 bnr. 1 og 3 sin grunn etter jordbruksveg, og deretter gangsti, fram til nausteiendommen gnr. 70 bnr. 54."

  Rettigheter på 5055-70/3/Rettigheter i eiendomsrett
  2001/6809-3/64 Bestemmelse om vannrett
  19.12.2001
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:70 Bnr:53

  "Gnr. 70 bnr. 53 har rett til vann fra brønn på gnr. 70, bnr. 3 sin grunn."

  Gnr. 70 Bnr. 54:
  Eiendommen overdras fri for heftelser.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et LNF område (landbruk-, natur- friluftsområde). Dette kan medføre begrensninger knyttet til bruk og utvikling til eiendommen.
  Kommuneplanens arealdel 2015-2026 kan oversendes ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 70 Bnr. 53 og Gnr. 70 Bnr. 54 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.000,-, markedsføringspakke 13.900,-, oppgjørshonorar kr 4.375,-, visninger kr 2.000,- og registersøk kr. 800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av utlegg, markedsføring og tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Sjølbakken
  Ellen Margrethe Rosøy
  Ingrid Kanutte Tølche
  Kari Tordis Stavås
  Kjersti Korsnes
  Linda Anita Lervik
  Lindis Oline Korsnes
  Marion Otelie Gjengstø Holberg
  Oddmund Sinnes
  Ole Kristian Gravdal
  Ove Michael Korsnes
  Ragnhild Oddrun Gravdal
  Solgunn Korsnes Ohren
  Svein Hegdahl
  Tore Ragnar Stavås
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev