aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til "Einbu"! Ei trivelig hytte beliggende like overfor Trondheimsveien ved Rovatnet på Kyrksæterøra.

Kyrksæterøra Trondheimsveien 623

Trivelig hytte ved Rovatnet på Kyrksæterøra | Fin utsikt | Inventar inkl. i handel | Nærhet til flotte turområder

 • BRA 42 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER9 007
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER399 007
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 37 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT715 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  8 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  9 007,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  399 007,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hytte:

Primærrom:
1. etasje: 2 soverom, stue, vindfang.

Uthus:

Sekundærrom:
1. etasje: Bod, utedo.
Planskisse uthus

Trondheimsveien 623, Trøndelag

 • Hytte:

  1. etasje:

  Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Stue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.

  Vindfang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

  Forhold som har fått TG2:

  DRENERING
  Totalvurdering:
  Grunnmursplast er montert for å beskytte i overgang mellom kledning og bakken på baksiden av hytten. Grunnmursplasten går ikke ned i
  bakken. Terreng på baksiden er flatt, med fall på hver side. Taknedløp er ført ned til terreng for forsiden. På baksiden er taknedløp ført ned i
  lukket avløp Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Yttervegg med liggende kledning montert uten lufting. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av
  sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering.
  Anbefalte tiltak:
  Pga. manglende lufting anbefales det at fasaden holdes under oppsikt.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Kontroll av takkonstruksjon er utført fra bakkenivå og på kryploft. Det er ikke etablert luftespalte mellom yttervegg og tak ved raftekasse.
  Ventiler i hver gavelvegg.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler å etablere luftespalte i raftekasse mellom vegg/tak.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Stålplate tekking er skiftet ca. 2018 iflg. selger. Nytt heldekkende beslag på pipe og takstige er montert i etterkant av befaringen.
  Undersøkelsen viser ingen tegn på skader. TG 2. settes pga. manglende snøfangere.
  Anbefalte tiltak:
  Snøfangere bør monteres med tanke på personsikkerhet.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.
  Etasjeskiller har skjevheter/ retningsavvik. Ved enkel nivellering registreres det et avvik på Ca. 27 mm fra inngang ved stue til vegg mot
  soverom. Hytta er bygd på grunnmur med pillarer og bakmur.
  Anbefalte tiltak:
  Justering av høyde på bjelkelag må kunne påregnes. Fungerer med avviket slik det fremstår på befaringsdagen.

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Vedovn i stue. TG 2 settes pga. Erfaringsmessig
  ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak.

  TRAPP UTVENDIG
  Totalvurdering:
  Impregnert plassbygd trapp med håndrekke på hver side. Trappa er skeiv og har store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av trapp må kunne påregnes for å bedre personsikkerhet.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Ventilasjon er mangelfull i forhold til forskrift på oppføringstidspunkt.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen må etableres med ventiler på alle bruksrom.
 • I nærområdet er det allsidig og flott natur med både skog, vann, fjord og fjell. Det er svært godt tilrettelagt for friluftsliv med enkel tilgang til både turstier, seterveier og brattere fjellsider. Ved sjøen er det gode muligheter for både bading, fiske og båtturer. Vinters tid er det populært å benytte seg av områdets mange skiløyper. Det er også mange som tar turen opp til Høgkjølen og bestiger Ruten på 1040 moh. Ruten er Heim Kommunes høyeste topp og byr på flott utsikt over Trollheimen og Tustna.

  Fra eiendommen er det ca. 8 minutter kjøring til sentrum av Kyrksæterøra. Her finner du flere dagligvarebutikker, bakeri, vinmonopol, frisører, spisesteder, treningssenter, klær- og sportsbutikker, tannlege, verksted, småbåthavn, bank m.m.

  Diverse avstander:

  Bunnpris Kyrksæterøra: Ca. 6 min. kjøring
  Falksenteret: Ca. 8 min. kjøring.
  Orkanger: Ca. 50 min. kjøring.
  Trondheim: Ca. 1,5 time kjøring.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Hytte:

  Hytte er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i betongstein og bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i reisverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.
  Uthus:

  Uthus er oppført i én etasje. Bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i reisverk, og er kledd med liggende panel og stående panel. Taket er et pulttak og er tekket med stålplater.
 • Takstmann Svenn Marius Skålvik har målt arealet i Trondheimsveien 623:

  BRA: 42
  P-ROM: 37
  S-ROM: 5

  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 37m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 37m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 37m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 37m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².
  Uthus
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 5m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 5m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 0m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 0m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 5m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 5m².

  Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:
  Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter Takstbransjens retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene.

  Meglers kommentar til arealet:
  Det finnes ikke tegninger av boligen i kommunalt arkiv og det har derfor ikke vært mulig å kontrollere dagens bruk mot godkjente tegninger.
  Kjøper overtar alt ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser forbundet med ovennevnte forhold.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring.
 • Eiendommen består av to gårds- og bruksnummer.

  Gnr. 108 bnr. 28 er ca. 500 kvm. i følge skylddeling fra 1967.
  Gnr. 108 bnr. 30 er ca. 215 kvm. i følge skylddeling fra 1975.

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Arealet kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal ved senere oppmåling. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med skylddelingsforretning og tomtegrenser. Noe arealavvik trenger ikke utgjøre en mangel.
 • Det har vært benyttet en parkeringsplass like ved Trondheimsveien. Parkering er på samme side som hytte og har plass til 1-2 biler. Det er ikke noe tinglyst rett til parkering her og kjøper overtar alt ansvar og risiko ved videre bruk av denne.
 • Avløp: Eiendommen har ikke avløp. Det er etablert mulldo i uthuset.
  Vann: Det er ikke innlagt vann.
  Vei: Det er etablert en vei inn til tomten, men denne er ikke godkjent av kommunen. Veien har ikke fått innvilget avkjøringstillatelse. Kjøper overtar alt ansvar, konsekvenser og eventuell risiko forbundet med dette forholdet.
 • Gnr. 108 Bnr. 28:
  Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 143.701,-.

  Gnr. 108 Bnr. 30:
  Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 143 701,-.
 • Feiing bolig/fritidsbolig hvert 4. år: 385,-
  Eiendomsskatt: 484,-
  Renovasjon via Remidt: 1.663,-

  Totalt: 2.532,-

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter: Ca. 2.532,- pr. år
 • Det finnes ingen tegninger, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet på tomt med matrikkel: gnr. 108 bnr. 30.
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eiendommen selges med inventar og utstyr som fremvist på visning. Det vil ikke bli vasket før overtagelse.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Gnr. 108 Bnr. 28:

  Eiendommen selges uten pengeheftelser, med unntak av følgende:

  1979/8743-1/64 Erklæring/avtale
  29.11.1979
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 5055-108/7
  Rettigheter i eiendomsrett
  1968/2642-2/64 Rettigheter iflg. skjøte
  05.08.1968
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:108 Bnr:28
  RETT TIL Å DISP ET AREAL MELLOM RIKSVEGEN OG STORVATNET

  Gnr. 108 Bnr. 30:

  1976/1689-3/64 Bestemmelse om gjerde
  26.03.1976

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 5055-108/7
  Rettigheter i eiendomsrett
  1976/1689-2/64 Rettigheter iflg. skjøte
  26.03.1976
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:108 Bnr:30
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i LNF-område (landbruks,- natur og friluftsområder) i henhold til kommunedelplanen.

  Iht. planen ligger tomten også innenfor hensynssoner (Sikringssone - nedslagsfelt drikkevann). Se side 16 i kommuneplan for nærmere opplysninger vedrørende dette. Kommunestyret i Heim vedtok høsten 2021 at Rovatnet blir ny drikkevannskilde.

  Ovennevnte forhold kan medføre begrensninger når det gjelder bruk og utvikling av eiendommen.
  Kommunedelplanen følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Gnr. 108 Bnr. 28 og Gnr. 108 Bnr. 30 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke 13.900,-, oppgjørshonorar kr 4.375,-, visninger kr 2.000,- og registersøk kr. 800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av utlegg, markedsføring og tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Sjølbakken
  Ellen Margrethe Rosøy
  Ingrid Kanutte Tølche
  Kari Tordis Stavås
  Kjersti Korsnes
  Linda Anita Lervik
  Lindis Oline Korsnes
  Marion Otelie Gjengstø Holberg
  Oddmund Sinnes
  Ole Kristian Gravdal
  Ove Michael Korsnes
  Ragnhild Oddrun Gravdal
  Solgunn Korsnes Ohren
  Svein Hegdahl
  Tore Ragnar Stavås
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev