aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Vesseseterveien 9D!

Kyrksæterøra Vesseseterveien 9D

Lys og trivelig leilighet med 2 soverom | Vedfyring & varmepumpe | Balkong | P-plass | Kort vei til sentrum

 • BRA 57 m²
 • OMKOSTNINGER61 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 851 842
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 005
 • AREALP-rom 53 m²
 • FELLESKOST./MND250
 • TOMT6 172 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 1 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  52 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  61 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 851 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Primærrom:
2. etasje: Entre, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

Sekundærrom:
2. etasje: Bod.

Vesseseterveien 9D, Trøndelag

 • 2. etasje:

  Entre: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.

  Bad: Belegg på gulv og vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servantskap, stoppekran, rørfordelingsskap, vannmåler, wc og bereder.

  Soverom 1: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.

  Bod: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Sikringsskap.

  Stue: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Varmepumpe. Utgang til balkong.

  Soverom 2: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.

  Kjøkken: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert oppvaskmaskin.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Ingen forhold har fått TG3.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Det er ikke registrert forhold som tilsier at konstruksjonen er vesentlig svekket. Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i at det er målt et avvik
  på 15 mm.
  Anbefalte tiltak:
  Ved legging av nytt parkettgulv kan det være hensiktsmessig å avrette gulvet.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  TG-2 er satt på grunn av manglende dokumentasjon/samsvarserklæring.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales en utvidet el-kontroll på grunn av manglende dokumentasjon/samsvarserklæring.

  VARMESENTRAL
  Totalvurdering:
  Anlegget opplyses å fungere som tiltenkt og fremstår uten tegn til svikt på befaringsdag. Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i at det ikke
  er utført service på 10 år.
  Anbefalte tiltak:
  Det bør bestilles en service på varmepumpe.

  BAD
  Totalvurdering overflater:
  Overflater fremstår uten symptom på svikt eller skade. Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i påviste avvik.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Som et forbyggende tiltak på grunn av dårlig vannsikkerhet som følge av fallforhold og at sluket er avgrenset fra resten av rommet,
  anbefales det å montere et dusjkabinett med avrenning til sluk. Dette vil også forlenge levetiden på badet.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Ingen tegn til tilstandsvekkelser. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.

  Bygningsdeler som ikke er undersøkt TGIU:

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Det var mye snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag.
  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke faktisk tilstand må det foretas ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette

  Vær oppmerksom på: Brannslukkingsapparat er over 10 år.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i et svært attraktivt område på Kyrksæterøra. Her er det kort vei til både skole og barnehage, samt sentrum med de aller fleste servicefunksjoner. Her finner du flere dagligvarebutikker, bakeri, frisører, spisesteder, treningssenter, butikksenter, tannlege, verksted, trelast, småbåthavn, bank m.m.

  I nærområdet er det fine friluftsområder med både skog, vann, fjord og fjell. Det er godt tilrettelagt for friluftsliv både sommer og vinter med enkel tilgang til både turstier, skiløyper, seterveier og brattere fjellsider i nærområdet. Det er også kort vei til idrettsanlegget i Ånesøyan og badeplassene ved Rovatnet.

  Diverse avstander:

  Sodin skole - 1,2 km.
  Hemne VGS - 1,8 kvm.
  Labbetuss barnehage - 6 min. gange
  Haugatun barnehage - 1,3 km
  Falksenteret - 20 min. gange
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Leilighet i 2. etasje i 4-mannsbolig. Bygningen er oppført på ringmur med støpt plate. Hovedkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med liggende panel. Taket er et saltak som er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer og altandør med 2-lags isolerglass.
 • Takstmann Gjermund Ekren har målt arealet i Vesseseterveien 9D:

  BRA: 57
  P-ROM: 53
  S-ROM: 4

  Bruksareal (BRA) 2. etasje: 57m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 57m².

  Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 53m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 53m².

  Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 4m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 4m².

  Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:
  Utvendig bod er ikke medregnet i boligens BRA.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming. Varmepumpe og vedfyring.
 • Sameiet disponerer 27 biloppstillingsplasser, hver boenhet har 1,5 parkeringsplass til rådighet på felles biloppstillingsplass.

  "Hovedveiene" i tun skal være fri for biler. Uregistrerte kjøretøy har ikke tillatelse til å parkere på sameiets område. Overtredelse medfører borttauing på eiers regning. Beboere på grunnplan kan parkere ved eget inngangsparti, så fremt dette ikke er til hinder for ferdsel inn og ut for øvrige beboere.
 • Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
 • Forretningsfører: Ole Aleksander Heggvik
  Vesseseterveien 13C 7200 Kyrksæterøra
 • Eierseksjonen hører til Støljåren boligsameie og består av 18 seksjoner totalt fordelt på 7 hus. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen.

  Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon, og ekslusiv bruksrett til den bruksenheten som utgjør seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, sameiets vedtekter samt husordensregler fastsatt av sameiermøte.

  Sameierne betaler lik årlig kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av sameiermøte.

  Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Evt. kostnader ved ytre vedlikehold som takstein, takrenner, maling, dører og vinduer dekkes av hver enkelt sameier.

  Gressklipping av fellesarealet skal foregå på rundgang blant seksjonseierne f.o.m. uke 20 t.o.m. uke 38. etter en rulleringsplan utarbeidet av styret.

  Det vil bli avholdt fortrinnsvis to fellesdugnader pr. kalenderår: primo mail og ultimo september.

  Utvendig vedlikehold - Ved maling skal det benyttes malingstype S0502-Y.

  Resultatregnskap for 2021 og budsjett for 2022 følger som vedlegg til salgsoppgaven.
  Regnskapet for 2021 viser et årsresultat på 16.337,65. Utgiftene var på det normale.
  Balansen viser at Støljåren sameie står uten fellesgjeld og har en egenkapital på kr 109.598,46 pr. 31.12.2021.

  Husforsikring organiseres av hver enkelt 2-mannsbolig/4-mannsbolig.

  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler. og referat fra sameiermøte. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiets husordensregler.
 • Husforsikring organiseres av hver enkelt 2-mannsbolig/4-mannsbolig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 504 407 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 815 863 per 31.12.20
 • 250 pr. mnd. Felleskostnader inkluderer brøyting, strøing, div. innkjøp og styrehonorar.
 • Sameiet har ikke felles gjeld eller felles formue.
 • Sameiet har ingen lån.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Renovasjon (via Remidt): 4.006,-

  Vann:
  Grunnlag 3.354,-
  Årlig avgift: målt forbruk (kr/m3) kr 25,35 inkl.mva.

  Avløp:
  Grunnlag: 1.519,-
  Årlig avgift: målt forbruk (kr/m3) kr 17,00 inkl.mva.

  Branntilsyn/feiing: 769,- 2.hvert år

  Totalt pr. år: Ca. 9.648,-
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, abonnement til tv og internett og felleskostnader til sameiet.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 01.02.2005. Attesten følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Ikke relevant for denne eiendommen.
 • Utdrag selgers egenerklæring:

  Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Bytte av vannmåler til vannmåler med tilbakeslagsventil, etter krav fra kommunen.
  Arbeid utført av Bakken VVS AS.

  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Beskrivelse: Maling av fasade og terasse.

  Tilleggskommentar: Ikke vært gjort noe med leiligheten siden den ble bygd, annet enn maling utvending og innvendig.

  Fullstendig egenerklæring følger som vedlegg til salgsoppgave, alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Gnr. 102 Bnr. 694 Snr. 10 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 000,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 2 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24 890,-. Utleggene omfatter takstmann, fotograf, innhenting av kommunal informasjon og oppgjørsgebyr. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingshonrorar og vederlag for avholdte visninger. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andreas Kasseth
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev