aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til dette flotte lokalet sentralt på Laksevåg

LAKSEVÅG Damsgårdsveien 208

Damsgård - Flott og nyoppusset kontorlokale med meget sentral beliggenhet.

 • kr 3 490 000
 • BRA 107 m²
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • BRAP-rom 107 m²
 • Omkostningerkr 88 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 578 592
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 898
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000)) 88 592 (Omkostninger totalt) 3 578 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Damsgårdsveien 208, Vestland

 • BRA
  107m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Sentralt beliggende i et attraktivt område på Laksevåg. Kort vei til båthavn, parkområde og turmuligheter på Løvstakken, Damsgårdsfjellet og Lyderhorn. Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Extra, vis-à-vis lokalet. Det er kun 1 km til Laksevåg senter med de fleste fasiliteter. Gode bussforbindelser mot sentrum.

  Innhold
  Flott kontorlokale på totalt 107 m² med eget kjøkken og toalett. Lokalet har en praktisk utforming 3 lukkede kontoret, samt et stort åpen rom med flere innrednings muligheter. Videre er det et toalett som inneholder servant med møblement og toalett. Boligen er vesentlig oppgradert med bl.a nye overflater, elektrisk, gulv, kjøkken, ventilasjon og vinduer. Følgende oppgraderinger er gjort ved overtakelse i 2019: Satt opp 3 nye kontorer. Varmefolie i gulv på 3 kontorer, fellesareal og kjøkken. Ny belysning i hele lokalet, bevegelsessensor på lys. Kjøkken fra IKEA montert, inkl. platetopp og steikeovn. Utskifting av innmat i sikringsskap. Ellers var alt av stikkontakter, termostater osv. nytt på kontorene og fellesareal. Vinduer og inngangsdør byttet i 2021. Lagt panel på vegger og nytt gulv i bod innerst på lager i 2023.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en rapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: LAGER MED SKYVEDØR - Sveiset belegg på gulvet, helsparklet strie på vegger og T-Profilhimling i taket med lys. En del murvegger med hvit Mexistein. Det er påvist en del huller i gulvet med opptrekk av kabler. Det er ikke opplyst hva dette er. Manglende lås i skyvedøren. GANG TG2: Grov strie på vegger, malt gulv og noe mangler ved spiletak. Vannmåler og hovedinntak for vann i huset. Rommet er noe slitt. DRENERING TG2: Det er funnet saltutslag/fuktvanding på/i murvegger i bakkant av seksjonen. Det må påregnes at dreneringen er fra byggeår og at den dermed er svekket. Det anbefales at murverket beholdes synlig for å kunne holde situasjonen under oppsikt PENT LAGERROM TG2: Laminat på gulvet, panelplater på vegger og 60x120 plater i taket. Rommet har ingen stikkontakter. Døren til rommet noe slitt.   Ingen TG3.

  Parkering
  Soneparkering like utenfor. Selger opplyser om at tilgangen på plasser har vært god.

  Diverse
  Måndentlige felleskostnader på 1.541,-. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

 • Oppvarming
  Varme i gulv, samt balansert ventilasjon.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Vann og avløp. Ingen renovasjon.

  Info om eiendomsskatt
  Inkludert i kommunale avgifter.

  Info leieavtaler
  Ikke utleid p.t.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/153/38/1: 21.09.2001 - Dokumentnr: 29412 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  21.09.2001 - Dokumentnr: 29412 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 154/563
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr. 1


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 10.01.1983. Det er også utstedt ferdigattest for bruksendring av bygget datert 23.04.2001.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til næringsformål. Planer i nærheten av eiendommen PlanID Type Plannavn Saksnr 40080000 30 LAKSEVA°G. KVARTALET KRINGSJA°VEIEN - FERGEVEIEN - HA°STEINS GATE OG DAMSGA°RDSALLMENNINGEN M.V., REGULERINGSENDRING 18740000 21 BERGENHUS. KDP BERGEN HAVN 200512751 9810003 31 LAKSEVA°G. GNR 154, STORE DAMSGA°RD, KIRKEBUKTEN 200114179 9810001 31 LAKSEVA°G. GNR 154 BNR 48 MFL., KIRKEBUKTEN/DAMSGA°RDSGATEN, MINDRE VESENTLIG ENDRING 199933696 9810000 30 LAKSEVA°G. GNR 154 BNR 7, DAMSGA°RDSGATEN 174, JANSONSMARKEN, KIRKEBUKTEN, KRINGSJA°VEIEN 199614520 6090001 31 LAKSEVA°G. GNR 153 BNR 39 OG 89, KIRKEBUKTEN 190000192 3300000 30 LAKSEVA°G. KVARTALET KRINGSJA°VEIEN - FERGEVEIEN - HA°STEINS GATE - DAMSGA°RDSALLMENNINGEN, REGULERINGSENDRING Andre opplysninger Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsomra°de for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas a° være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert pa° overordnede støyberegninger. Dette vil kunne fa° betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000)) 88 592 (Omkostninger totalt) 3 578 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  88592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Tarek André Bergfjord

Megler

Tarek André Bergfjord

46 63 62 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev