aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Blefjell!

Lampeland Blefjellveien/Beinsvatnet

Stor fritidstomt på 1701 kvm beliggende i naturskjønne omgivelser ved Beinsvatnet

 • 1 000 000
 • PRISANTYDNING1 000 000
 • OMKOSTNINGER41 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 041 142
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 701 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  41 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 041 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Blefjellveien/Beinsvatnet, Viken

 • Tomten ligger i naturskjønne omgivelser på motsatt side av Beinsvatnet. Beliggenheten er stille og solrik og det er kort vei til helårs turterreng. Det er 4 km til Blestua med kafé og servering og ønsker du en tur i alpinbakken er det ca 6 km til Blefjellheisen. Beinsvatnet med badeplass ligger et steinkast unna.

  Blefjell kan by på fotturer og fiske i sommerhalvåret og både langrenn, alpint og kjelkekjøring i vinterhalvåret. Det er flotte, oppkjørte skiløyper med turmuligheter mot blant annet Bletoppen, Strutåsen og Eriksbu. Kjøretid ca. 1,5 time fra Oslo, Tønsberg og Sandefjord. 1 time fra Drammen.
  Det er ca. 35 min til Kongsberg som byr på mange tilbud innenfor aktiviteter og handling, i tillegg til populære Funkelia Skisenter.
 • Det er vei fram til tomten, vann- og avløp ligger i tomtegrensen mens det er kort avstand til tilkobling for strøm.
  Tilkoblingsavgifter tilkommer.

  Det vises til reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven.

  Utdrag fra reguleringsbestemmelsene om grad av utnytting og byggehøyder:
  Det kan oppføres 1 hytte + 1 uthus/ anneks på inntil BYA = 20 m². I tillegg skal det settes av plass til 2 biloppstillingsplasser på 15 m² hver, per tomt/ festetomt. Garasje/ carport tillates ikke oppført. Alt regnes med i grad av utnytting.
  Grad av utnytting (byggeområde):
  - BYA = 130 m² utenfor byggeforbudssonen mot vann.
  - BYA = 100 m² innenfor byggeforbudssonen mot vann.

  Mønehøyde måles fra gjennomsnitt ferdig planert terreng. For alle områdene gjelder at hoveddelen av bygningen skal ha maksimal gesimshøyde 3,6 m og maksimal mønehøyde 5,6 m. Det tillates ikke oppført hytter med tverrloft (oppstugu/ ramloft). Grunnmurhøyde skal ikke overstige 1 m. Hyttene kan ha lave terrasser (maks 0,5 m over bakken) på inntil 30 m².

  Se reguleringsbestemmelsene for mer informasjon.
 • Følg riksvei 40 fra Kongsberg/ Geilo til Flesberg. Ta så av til venstre mot Blefjell. Etter ca 3 km ta av mot Blefjell S hvor det er en elektronisk veibom (kr 75,- per passering, mulig å kjøpe årsabonnement). Følg veien oppover i ca 4 km til du kommer til Beinsvatnet. Veien inn mot tomten ligger på høyre side og er merket med Aktiv-skilt.
 • Eiet tomt
 • 1701,9 kvm ifølge matrikkelbrev.
 • Tomten er tilknyttet privat vei: Kostnad for brøyting av veien vil tilkomme.

  Tomten er ikke tilknyttet vann eller avløp, men er opplyst å ligge i tomtegrensen. Tilkoblingsavgift fra BLEVA vil tilkomme dersom man ønsker å benytte BLEVA sine løsninger.

  Utdrag fra reguleringsbestemmelser: Vann- og avløp for de enkelte fritidseiendommene skal tilknyttes fellesanlegg i henhold til en helhetlig godkjent vann- og avløpsplan for et større område, basert på hydrologiske undersøkelser. For de områdene hvor det på bakgrunn av en slik helhetlig vurdering planlegges fellesanlegg for vann og avløp, tillates ikke enkeltløsninger for ny eller eksisterende fritidsbebyggelse, som ikke allerede har gyldig utslippstillatelse etter forurensingsloven.
 • Formuesverdi på tomten er oppgitt til kr 292 000,- for 2020.
 • De kommunale avgiftene blir satt etter at tomten blir bebygd.
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt, veiavgift, bomavgift.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Reguleringsplan:
  Beinsvatnet hyttefelt fra 2012.

  Ifølge reguleringskartet er det regulert inn noen få tomter i dette området. Disse er merket i reguleringsplankartet og kan finnes på hjemmesiden til Flesberg kommune, evt. ta kontakt med megler for mer informasjon.
 • Gnr. 13 Bnr. 51 i Flesberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Ledig for overtagelse omgående etter innbetaling av kjøpesum og omkostninger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Oppdragsgiver har inngått følgende vederlagsavtale med AKTIV Eiendomsmegling: Provisjon 2,8% av salgssummen (min. kr. 45 000,-) Salgsforberedelse kr 4 900,- Markedspakke kr 9 900,- Oppgjør kr 1 500,- Elektronisk grunnbok kr 250,- Visninger kr 4 000,- pr visning. Dersom handel ikke kommer i stand skal oppdragsgiver betale: Kun utlegg og evt. øvrige vederlag.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Elin Marie Fremstad
  Raymond Fremstad
Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev