aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Bambleveien 7!
Velkommen til Bambleveien 7!

LANGESUND Bambleveien 7

Sentralt beliggende enebolig/generasjonsbolig i Langesund

 • kr 1 690 000
 • BRA 120 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 59 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 749 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 927
 • Soverom3
 • ArealP-rom 113 m²
 • Tomt279.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000))

  59 292 (Omkostninger totalt)

  1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etg.
Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i Langesund. Kort gange til både Langesund sentrum og øvrige fasiliteter som ligger i nærheten. Her kan det bl.a. nevnes dagligvare i umiddelbar nærhet, flotte turområder langs kyststien med flere badeplasser, Skjærgårdshallen og Badeparken. Eiendommen er innredet som generasjonsbolig, med leilighet i hver etasje og felles inngang. Den er registrert med en boenhet. 1. Etasje: Felles trappehall med toalettrom, entré, stue, kjøkken, bad og to soverom. 2. Etasje: Entré, stue, kjøkken, bad og soverom. Lagringsloft og krypkjeller Boligen innehar en enkel standard med behov for modernisering/renovering.
Del av tomt med uteplass

Bambleveien 7, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 75 kvm
  2. etasje: 45 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 68 kvm Entré/felles gang med toalettrom tilhørende 1. etg., stue, kjøkken, bad og to soverom.
  2. etasje: 45 kvm Stue, kjøkken, bad og soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 7 kvm Tilbygget bod - Fremstår som rivingsobjekt.  Tomt
  279.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er i hovedsak flat, med gruset biloppstillingsplass og et mindre grøntareal. Det er stiplede linjer mot sør, øst og nord som indikerer usikre grenselinje. Det kan derfor være noe avvik på tomtestørrelse, uten videre ansvar for selger eller megler.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en flott og sentral beliggenhet i Langesund. Det er kun en kort gange til både Langesund sentrum og øvrige fasiliteter som ligger i nærheten. Her kan det bl.a. nevnes dagligvare i umiddelbar nærhet, flotte turområder langs kyststien med flere badeplasser, Skjærgårdshallen og Badeparken. Langesund er en by fylt med liv, spesielt om sommeren. Med festivaler som Shantyfestival, sjømat- og fiskefestival, revyfestival og et rikt musikktilbud med hagefestivalen og konserter forøvrig på Wrightegaarden. Øvrige årstider har også Langesund opparbeidet et godt tilbud med både høst- og julemarkedet hvor flere utstillere fyller sentrum.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av næringslokaler, eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Frittliggende enebolig med areal over to etasjer oppført i ca. 1927. Boligen inneholder i dag to leiligheter med felles adkomst i 1.etasje. Eiendommen er kun godkjent som enebolig med en boligenhet i Bamble kommune. Boligen er etablert på oppfylte steinmasser på løsmasser. Grunnmur i betong med sparestein og gråsteinblokker. Yttervegger i trolig laftet tømmer og reisverk tekket utvendig med stående trepanel og kledning i PVC (plast). Boligens vinduer består av to-lags isolerglass vinduer. Etasjeskiller i tradisjonelt isolert tre bjelkelag. Sadlet plassbygget takverk tekket med betong takstein. Takrenner i lakkert stål. Pipe i murt teglstein med ett pipeløp. Innvendige overflater består av belegg og laminat på gulvflater. Tapet og panel på veggflater. Våtrom i enkel standard. Boligen må beregnes omfattende oppgradert for å tilfredsstille dagens krav. Bygningsdeler med rød TG3 (store eller alvorlige avvik): Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tilbygget bod må beregnes revet. Stedvis høy slitasje i trepanel. PVC/plast fasadepanel med utgått levetid. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. De påviste skader må utbedres. Råteskadet trekledning må skiftes ut. PVC (plast) kledning med utgått levetid. Trepanel fremstår stedvis værslitt og behov for tiltak. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Impregnert terrasse bør beregnes revet, eventuelt omfattende oppgradert. Bad 1. etg. - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Såfremt tett dusjkabinett er etablert vil baderom fylle sin funksjon. Ønsker bad brukt til dusjing direkte på vegg og gulvflater må tiltak beregnes. Bad 2. etg. - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulv er flatt. Bad med høy alder. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Såfremt tett dusjkabinett er etablert på bad vil baderom fylle sin funksjon. TG 3 er valgt på baderom på grunn av alder (over 25 år). Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. TG 2 velges på grunn av alder/slitasje Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Lufting/ventilering bør forbedres. Loft bør beregnes isolert som ett energisparende tiltak. Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer med utgått levetid. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Boligen vinduer bør beregnes skiftet innen kort til. Høy slitasje i trevirke og stedvis punktert glass. Utvendige dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipe med gøy alder og slitasje. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Med tanke på alder har innvendig pipeløp høy alder og slitasje. Innsetning av nytt innvendig røykrør bør beregnes. Krypkjeller: Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Kryperom begrenset kontrollert Tiltak: Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. Kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Toalettrom - Overflater og konstruksjon - Toalettrom i felles gang: Toalettrom med høy alder. Tiltak bør beregnes. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Tekniske installasjoner - Vannledninger og avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsrør. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med manuelle sikringer. Sikringsskap etablert i gangareal. Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår. 3 x 63 amp. inntakssikring. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befaring av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske etter 1999. Tiltak må beregnes når overflater, kjøkken og våtrom oppgraderes. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann- og avløpsledninger. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 10.03.2023 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. Forøvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.

  Innhold
  Eiendommen er innredet som generasjonsbolig, med leilighet i hver etasje og felles inngang. Den er registrert med en boenhet. 1. Etasje: Felles trappehall med toalettrom, entré, stue, kjøkken, bad og to soverom. 2. Etasje: Entré, stue, kjøkken, bad og soverom. Lagringsloft og krypkjeller

  Standard
  Gulv: Belegg, laminat og gulvbord Vegger: Tapet og panel Tak: Malte takplater og panel i himlinger Boligen er bygget i 1927 og innehar en enkel standard med behov for modernisering/renovering. Innredet som generasjonsbolig med leilighet i hver etasje, med felles inngangsparti. Boligen er registrert som enebolig med en boenhet. Felles inngangsparti med toalettrom som tilhører 1. etg. Videre inn i 1. etg. er det entré med plass til sko og yttertøy. Romslig stue med plass til sofa/tv-del og spisestue. Dør til et soverom. Kjøkkenet har eldre innredning med behov for oppgradering. Dør fra kjøkken til bad med dusj og servant samt. et soverom. Badet er antatt oppgradert på 1990-tallet. Andre etasje har entré med plass til sko og yttertøy samt. dør inn til bad. Romslig stue med god plass til stuemøblement. Fra stue er det dør inn til kjøkken med eldre innredning. Fra stue er det dør til soverom av funksjonell størrelse. Krypkjeller med adkomst fra luke på kjøkken i 1. etg. Her er det etablert to vv-beredere på 120L og 200L.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Gruset biloppstilling på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000))

  59 292 (Omkostninger totalt)

  1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Kombinert olje- og vedovn i første etasje, for øvrig elektrisk oppvarming. Selger opplyser om at oljekaminen ikke hadde nedgravd tank i hagen, men ble ved bruk fylt opp i dunker.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  19089

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1053558

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3792808

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/106/332: 03.04.2003 - Dokumentnr: 4654 - Bestemmelse iflg. skjøte Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Dokumentnr: 905712 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 01.01.2020 - Dokumentnr: 551008 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:106 Bnr:332 02.05.1973 - Dokumentnr: 500884 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3813 Gnr:106 Bnr:281 RETT TIL Å PLASSERE EN GARASJE INNTIL GRENSEN PÅ D.E.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område, men under kommuneplanens arealdel vist som "sentrumsformål".

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 690 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000))

  59 292 (Omkostninger totalt)

  1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag på 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  13 900,- oppgjørshonorar kr  5900,- og visningshonorar kr  3500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter annonsering, internett, innhenting av lovpålagt informasjon, fotograf, tinglysing av sikringsobligasjon mv. Alle beløp er inkl. mva. 

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev