aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Planløsning med alt på en flate samt garasje og carport
Planløsning med alt på en flate samt garasje og carport

LANGESUND Baneåsen 8

Innholdsrik enebolig med attraktiv og barnevennlig beliggenhet | Alt på en flate m/ 2 bad og 3 sov| Carport | Garasje

 • kr 2 980 000
 • BRA 181 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 980 000
 • Omkostningerkr 91 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 071 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1967
 • Soverom3
 • ArealP-rom 158 m²
 • Tomt649.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning
Innholdsrik enebolig i Langesund. Eiendommen ligger i et godt etablert og barnevennlig nabolag i rolige og solrike omgivelser. Gangavstand til badeparken, dagligvare og bussholdeplass. Huset har nærhet til sjøen og det er kun en kort kjøretur unna Asvallstrand eller bryggeanlegget på Stoa for båtentusiasten. Nærhet til flotte turområder som Barfotkollen, hvor det brøytes skiløype om vinteren. Kort kjøreavstand til Langesund sentrum som yrer av liv om sommeren. Eiendommen har planløsning over et plan og inneholder: Vindfang, hall, kjøkken, gang, vaskerom, stue/spisestue, TV-stue, toalettrom, bad, bad/WC, tre soverom, bod og kjølerom. Garasje og carport. Velkommen til visning!
God plass til parkering

Baneåsen 8, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  1. etasje: 181 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 158 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 23 kvm Fordeles på bod, kjølerom og garasje.  Tomt
  649.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 650 kvm. Flott opparbeidet hage med diverse beplantning. Asfalt i gårdsplass leder til steinlagt sti til inngangsparti og carport og garasje. Romslig, sørvendt terrasse med høyt gjerde mot gata ivaretar privatlivet uten å ofre de gode solforholdene slik at du usjenert kan nyte flotte sommerdager ute. Hage med plen på baksiden av huset mot vest. Tomten har stiplede tomtegrenser som indikerer usikre grenser i kart mottatt av Bamble Kommune.

  Beliggenhet
  Innholdsrik enebolig i Baneåsen på Stathelle. Barnevennlig og rolig nabolag med gode solforhold. Gangavstand til nærmeste dagligvarebutikk, Badeparken med badeland og skjæregårdshallen med både kunstgressbane, håndballbane, klatrevegg og treningssenter. Kort vei til Langesund sentrum og Stathelle.

  Adkomst
  Se kartskisse. Boligen er merket med vår "Aktiv til salgs" plakat og det vil bli satt opp visningsskilt på fellesvisning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Langesund

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og murblokker, vegger i bindingsverk kledd med stående kledninger og teglstein, trebjelkelag i etasjeskillet og saltak med plassbygde sperrer og dragere tekket med asfaltshingel. Asfaltert og gruset innkjørsel og gårdsplass, opparbeidet med plen, prydbusker, hekkplanter og naturtomt, skifer og betongheller i gangveier, carport med støpt gulv, trapp til bakgang og kjeller i betong og overbygd inngangsparti med trapp i betong. Overbygd terrasse fundamentert på pilarer og bakkenivå med spaltegulv, beiset rekkverk/levegger, markise og trapp i tre og platting fundamentert på bakkenivå med spaltegulv. Boligen har en grei planløsning med normal standard, men har behov for innvendige oppgraderinger på overflater og på baderom/vaskerom. Bygningsdeler med rød TG3 (Store eller alvorlige avvik): - Krypkjeller: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen med saltutslag langs yttervegger og unormal fuktighet med sopp og muggskader i himlinger. Bjelkelagene er innkledd og har ingen mulighet for kontroll. Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Bør kontrolleres nærmere og det bør etableres bedre ventilasjon eller monteres avfukteranlegg. - Vaskerom, 1. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommet tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk, m.m. må dokumenteres. Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider. - Bad, 1. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet er noe slitt uten synlig membran i sluk, det er ikke fliser under badekar og veggplater har noen fuktskader og er løse mot gulv. Tiltak: Våtrommet må toaltrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider. - Bad/WC,1. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet er noe slitt med slitte fuger og ingen synlig membran, det er slitte tapeter og det mangler sokkelfliser langs yttervegg. Utstyret har noe bruksslitasje og servantkran er i ustand. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Trenger fornyelse på grunn av alder og levetider. - Kjølerom: Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Kjølerommet er noe eldre og er ikke bygget som et rom i rommet, har ikke vært i bruk i senere år. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Trenger fornyelse på grunn av alder. - Teknisk anlegg: Kjøleromsaggregatet virker ikke. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Trenger fornyelse. - Oljetank: Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler. Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Tiltak: Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. Bygningsdeler med mørk oransje TG2 (avvik som kan kreve tiltak): - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt skjevheter i stuer. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Fungerer bra med dette avviket. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dørene har stedvis noe bruksslitasje. Tiltak: enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Trenger stedvis vedlikehold og justeringer. - Toalettrom, 1. etasje: TG2 for eldre overflater og servant. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Fungerer bra med dette avviket. - Vannledninger: Mer en halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut i fra alder kan skadet plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Fungerer bra med dette avviket. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. TG2 for eldre røropplegg fra byggeår på grunn av alder og levetider. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegger fungerer i ag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Fungerer bra med dette avviket. - Grunnmur og fundamenter: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Saltutslag langs yttervegger i krypekjeller og mindre utvendige sprekker og værslitasje. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Grunnmurene har behov for noe vedlikehold. Bygningsdeler med lys oransje TG2 (avvik som ikke krever tiltak): - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning v vann fra taknedløp ved grunnmur. Vindskier har noe værslitasje. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Trenger vedlikehold og oppgraderinger. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bodkledningen. Kledningene har noen sprekker/avflassinger med stedvise mindre råteskader i bunn, TG2-3 på grunn av alder. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Deler av kledningene har behov for vedlikehold og utskiftninger. - Takkonstruksjon/loft: Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er noen eldre fuktsjolder på undertak etter tidligere lekkasjer og deler av isoleringen er fjernet ved pipen med eldre vannskade på gulv. Isoleringen er noe tett ned mot raft som hindrer ventileringen. Tiltak: Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres. Fungerer bra med dette avviket, men trenger ettersyn. - Vinduer: TG2-3 for eldre vinduer fra byggeår og 1970-tallet på grunn av alder, TG1 for nyere vinduer med isolerglass. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Eldre vinduer har behov for vedlikehold og stedvis fornyelse på grunn av alder. - Dører: eldre dører og port har noe bruks/værslitasje på grunn av alder, TG 1 for nyere inngangsdør. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. fungerer bra med dette avviket, men eldre dører trenger vedlikehold. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Terrasse og platting har noe værslitasje med skjevheter og noe svikt og rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. Tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Lokal utbedring må utføres. Fungerer bra med dette avviket, men trenger vedlikehold og oppgraderinger. - Andre utvendige forhold: Utearealene har noe værslitasje med skjevheter i gangveier og gårdsplass. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Trenger stedvis noe vedlikehold og oppgraderinger. - Overflater: Eldre overflater har noe slitasje med oppsvulmende skjøter på eldre laminatgulver og slitasje/opphengshull i vegger. Garasjen har noe bruksslitasje på overflater og værslitt port. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflatene har behov for vedlikehold og stedvis fornyelse. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Bør kontrolleres av brann/feievesen. - Kjøkken, overflater og innredning: Innredningen har normal bruksslitasje, men det er eldre fuktskade under kjøkkenbenk, TG2-3 for eldre skrog og beslag på grunn av alder. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Trenger vedlikehold og fornyelse på grunn av alder. - Avtrekk: TG2 på grunn av alder. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Trenger fornyelse på grunn av alder. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Elektrisk anlegg: Sikringsskap i gang med 14 manuelle sikringer fra byggeår, 63 A inntakssikringer med nyere strømmåler. Det er montert varmelister langs vegger i stue/spisestue. Tiltak: Sikringsskap og ledningsnett trenger oppgraderinger og ettersyn på grunn av alder. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktinnsig i krypekjeller. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Det er stedvis noe dårlig fall på terreng fra grunnmurer. Tiltak: Utearealene har behov for noen oppgraderinger. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. TG2 for avløp og vanninntak på grunn av alder. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsanlegget på sjekkes. Fungerer bra med dette avviket, men trenger ettersyn. Bygningsdeler med TG IU (Konstruksjoner som ikke er undersøkt): - Våtrom, vaskerom: Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet står foran full renovering. - Våtrom, bad: Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet står foran full renovering. Våtrom, bad/WC: Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet står foran full renovering. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Ole Erik Vegheim og rapporten datert 16.07.2023 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. Forøvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.

  Innhold
  Eiendommen har planløsning over et plan og inneholder: Vindfang, hall, kjøkken, gang, vaskerom, stue/spisestue, TV-stue, toalettrom, bad, bad/WC, tre soverom, bod og kjølerom. Garasje og carport.

  Standard
  Fra inngangsparti mot øst kommer man videre inn i lys entré med plass til sko- og klesoppbevaring. Fra entré kommer man inn i to store, sammenhengende stuer, med store vindusflater som slipper inn rikelig med sollys. Det er åpen peis i den ene stuen, og det er god plass til å innrede i flere soner med god flyt mellom stuene. Fra stue to er det utgang til delvis overbygget terrasse mot sørvest. Flott, stor terrasse med god plass til møblement. Terrassen har høyt gjerde mot øst noe mot sør, som gjør at man kan nyte sommerdagene usjenert på terrassen. Videre inn til romslig kjøkken med laminerte skrog og benkeplater. Her er det godt med skap- og benkplass, samt plass til kjøkkenbord. Det er tre soverom i boligen, alle av praktisk størrelse med god plass til soveromsmøblement. Et soverom har plassbygde skaper som gir godt med plass til oppbevaring. Det er to bad i boligen, et av badene har eget, separat toalettrom. Romslig vaskerom med opplegg til vaskemaskin og direkte utgang til hageareal mot vest. Boligen er jevnlig vedlikeholdt, men det er behov for enkelte oppgraderinger/utbedringer, se tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven. Reisverket på hoveddelen av huset er av impregnert materiale(synlig på loft). Strømledninger i luften blir fjernet. Kabler er lagt i bakken og det gjenstår kun omkobling(Ref. kommunal plan).

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Ca. 2010: Taktekkingen er fornyet rundt dette tidspunkt, se tilstandsrapport vedlagt salgsoppgave. Ca. 2015: Noen vinduer er fornyet i det senere, se tilstandsrapport vedlagt salgsoppgave.

  Parkering
  Gode parkeringsforhold med garasje, carport og gårdsplass.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Åpen peis i stue for øvrig elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  21071

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vi gjør oppmerksom på at de kommunale avgiftene er delt opp i månedlige betalinger på 1 755,94,-.

  Info om eiendomsskatt
  Grunnlag for eiendomsskatt i 2023: 1 124 200,-

  Formuesverdi primær
  782552

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2817188

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/106/848: 15.04.1966 - Dokumentnr: 500973 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3813 Gnr:106 Bnr:600 04.07.2007 - Dokumentnr: 537543 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0814 Gnr:106 Bnr:897 01.01.2020 - Dokumentnr: 1185069 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:106 Bnr:848

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger verken ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,00))   91 542,- (Omkostninger totalt)   3 071 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13 900,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr 3500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlett. Alle beløp er inkl. mva.

Per Arne Sandersen

Megler

Per Arne Sandersen

95 99 80 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev