aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Myrbakkgate 2 !

LANGESUND Myrbakkgate 2

Velholdt, eldre enebolig med flott og solrik beliggenhet. Fin tomt med flott utsikt! Barnevennlig, sjønært og sentralt.

 • kr 3 100 000
 • BRA 134 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 100 000
 • Omkostningerkr 94 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 194 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 927
 • Soverom4
 • ArealP-rom 114 m²
 • Tomt995 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen ligger sentralt til i Langesund. Området er veletablert, attraktivt og er bebodd av personer i alle aldre. Meget barnevennlig med kort og trygg vei til skole, idrettsanlegg, barnehage, dagligvare, lekeplasser mm. Nærhet til sjøen med bla. Krogshavn friområde med svaberg og badeplasser i umiddelbar nærhet. Kort gangavstand til Langesund sentrum. 1 etg.: Entre/hall, 2 stuer, kjøkken. 2 etg.: Trappehall, 3 soverom, loftstue/soverom, bad Kjeller og stort lagringsloft. Garasje Dette huset er bygget i 1927 og er særdeles godt ivaretatt, men trenger moderniseringer og oppgraderinger for å oppnå dagens moderne boligstandard. Boligens er et godt objekt med et stort potensial. Tomten ligger høyt og fritt med gode solforhold og flott utsikt. Velkommen til visning!

Myrbakkgate 2, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 20 kvm Bod/kjellerrom
  1. etasje: 66 kvm
  2. etasje: 48 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 66 kvm Entré, kjøkken og to stuer
  2. etasje: 48 kvm Gangareal, bad, soverom/stue og tre soverom  Tomt
  995m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Tomten ligger meget pent til i området og er opparbeidet med plenarealer og beplantning. Tomten ligger høyt og fritt med gode solforhold og utsikt. Frittliggende enkel garasje/car-port i tomtens nordre del. Tomten er delvis inngjerdet. Tomten har stiplede tomtegrenser som indikerer usikre grenser i kart mottatt av Bamble Kommune. Vi besitter opprinnelig målebrev, som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til i Langesund. Området er veletablert, attraktivt og er bebodd av personer i alle aldre. Meget barnevennlig med kort og trygg vei til skole, idrettsanlegg, barnehage, dagligvare, lekeplasser mm. Sjøen med bla. Krogshavn friområde med svaberg og badeplasser i umiddelbar nærhet. Kort gangavstand til Langesund sentrum.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Beskrevne bolig er en frittliggende enebolig med areal over to etasjer + kjeller oppført i 1927. Boligen er etablert på fjell. Grunnmur i betong med sparestein. Yttervegger i tradisjonelt reisverk tekket utvendig med stående trepanel. Boligens vinduer består av to-lags isolerglass vinduer med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskiller i tradisjonelt trebjelkelag. Sadlet plassbygget takverk tekket med betongtakstein. Takrenner i plast. Innvendige overflater består av teppe, belegg og laminat på gulvflater. Panel og tapet på veggflater. Panel i himlinger. Våtrom med belegg på gulvflater. Våtromstapet på veggflater. Pipe oppført i teglstein tilkoblet to ildsteder. Boligen er oppgradert i 1976 med nytt utvendig fasadepanel og etablert to-lags isolerglass vinduer. Innsprøytet randisolasjon i bjelkelaga på 1990-tallet. Boligen inneholder: Entré, gang, to stuer, kjøkken, bad, 4 soverom og boder i kjeller. Bygningsdeler med rød TG 3 (store eller alvorlige avvik): - Utvendig, trapper: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjon. Trapp har råteskader i trevirket. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Trapp må beregnes skiftet. - Våtrom, bad: Våtrommet på oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad med høy alder. Dør mangler flomkant. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m-m- må dokumenteres, Bad er ikke bygget i henhold til dagens krav til våtrom. Så fremt tett dusjkabinett er etablert il baderom fyller sin funksjon. Ønskes bad brukt til dusjing rett på vegg og gulvflater må tiltak beregnes. Bygningsdeler med mørk oransje TG 2 (avvik som kan kreve tiltak): - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Takstein med utgått levetid. Med tanke på alder er pappmembran aldringsslitt og taket er meget utsatt for lekkasjer ved brekkasje av takstein. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Takstein, lekter og pappmembran må beregnes skiftet. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner med høy alder. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Fasadepanel med synlig slitasje. Mindre råteskader i panel over vindusbeslag. Tiltak: Råteskadet trekledning må skriftes ut. Råteskadet panel må beregnes skiftet. - Takkonstruksjon/loft: Konstruksjonen bør beregnes isolert. Mindre avvik på overflater registrert. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Isolering av loft må beregnes. Eldre jernvindu med utgått levetid. - Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirke. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Utvendige dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at noen dører må skiftes ut. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldningstidspunktet. Lokal utbedring må utføres. - Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipe er tapetsert i 2. etasje. Pipe i teglstein skal ha fire frie sider. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Pipe må strippes for tapet. Det anbefales innsetning av nytt innvendig røykrør. Erfaringsmessig har eldre piper fyrt med olje høy slitasje i innvendig pipeløp. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. - Kjøkken, overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. - Tekniske installasjoner, vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tekniske installasjoner, avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Tiltak må beregnes når våtrom og kjøkken oppgraderes. - Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer etablert i gang. Sikringsskap ombygget i 2017.Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår. 3 x 50 amp. inntakssikring. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøperne, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befaring av de elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske anlegget etter 1999. Tiltak må beregnes når overflater og våtrom oppgraderes. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på vann- og avløpsledninger. Vannrør og deler av avløpsrør med høy alder. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsanlegget må sjekkes. - Oljetank: Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler. Tiltak: Innhent dokumentasjon, om mulig. Dokumentasjon må innhentes på sanering. Bygningsdeler med lys oransje TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens kra til godkjente måleavvik. Gulvflater med avvik på overflater. Spesielt gulv i 2. etg. - Innvendig, radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig, tom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Tomteforhold, drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Boligen har ikke etablert noen form for drenering. Eiendommens tilstand er vurdert av takstmann Jan Tore Eriksrød og rapporten datert 05.05.2023 ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Standardkrav vil være subjektivt fra interessent til interessent og tilstandsrapporten gir tilstandsgrad (TG) fra 0-3, hvor TG0 sjeldent vil forekommen og i den andre enden av skalaen er TG3 som indikerer kraftige symptomer/funksjonssvikt (eller f.eks. utgått levetid). TG2 nyanseres også med lys og mørk oransje, hvor lys oransje er merknader uten behov for umiddelbare tiltak og mørk oransje som kan kreve tiltak. For øvrig vil megler ta for gitt at tilstandsrapport er lest og forstått innen evnt. budgivning.

  Innhold
  Innholdsrik planløsning over to etasjer + kjeller: Første etasje: Entre/hall, 2 stuer, kjøkken. Andre etasje: Trappehall, 3 soverom, loftstue/soverom, bad Kjeller og stort lagringsloft. Garasje

  Standard
  Fra overbygget inngangsparti kommer man inn i stor og romslig hall med videre adkomst til boligens hovedetg, samt trapp til 2. etg. og nedgang ned til kjellerdel. Hovedelen inneholder 2 store stuer adskilt med foldedører. Begge stuer har vedfyringsmuligheter fra peis og vedkamin. Store vinduer som slipper inn masse naturlig lys i begge stuene. Dette gir et lyst og koselig inntrykk og atmosfære. En suen har utgang til terrasse og hage mot sør. Stuene er store og luftige og gir mange muligheter til soneinndelinger. Kjøkkenet har adkomst fra hall og stue. Eldre koselig kjøkken med skap og benkeplass og god plass til kjøkkenbord. Kjøkkenet har et stort vindu mot øst som slipper i mye lys. Hvitevarer medfølger: Komfyr, kjøleskap m/frys, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Boligens 2. etg. med trapp fra hall inneholder trappehall/gangareal, 3 soverom, bad og loftstue som også evt. kan brukes til soverom. Soverommene er av forskjellige størrelser og utforminger, også denne etg. er godt utstyrt med store gode vinduer som gir etg. et lyst og luftig preg. Fin utsikt fra alle vinduer. Badet har belegg på gulv og våtromstapet på vegger og inneholder: dusjkabinett, vask og WC. Taklamper medfølger ikke. Dette huset er bygget i 1927 og er særdeles godt ivaretatt, men trenger moderniseringer og oppgraderinger for å oppnå dagens moderne boligstandard. Boligens er et godt objekt med et stort potensial.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I gårdsplass og frittstående garasje

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Det er montert varmepumpe i stue og det er vedfyringsmuligheter fra peis og kamin i stue, forøvrig er det elektrisk oppvarming. Kamin og peis er ikke vært i bruk de siste år.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1677

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vi gjør oppmerksom på at kommunale avgifter og gebyrer er inndelt i månedlige betalinger.

  Formuesverdi primær
  713016

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2566856

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/106/430: 11.01.2002 - Dokumentnr: 469 - Bestemmelse iflg. skjøte Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Dokumentnr: 905553 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3813 Gnr:106 Bnr:1 EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 01.01.2020 - Dokumentnr: 714346 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0814 Gnr:106 Bnr:430

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger verken ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område uregulert område, men under kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - fremtidig.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  94542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  13 900,- oppgjørshonorar kr  5900,- og visningshonorar kr  3500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev