aktiv-eiendomsmegling
Torget 14 - Stor, innholdsrik bygård i Langesund sentrum
Torget 14 - Stor, innholdsrik bygård i Langesund sentrum

LANGESUND Torget 14

Stor innholdsrik bygård midt i Langesund sentrum !

 • kr 5 500 000
 • BRA 555 m²
 • Prisantydningkr 5 500 000
 • BRAP-rom 555 m²
 • Omkostningerkr 138 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 638 842
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår1941
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtFestet
 • 5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-)) 138 842,- (Omkostninger totalt) 5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning første etasje
Oversiktsbilde

Torget 14, Telemark

 • BRA
  555m²

  BTA
  590m²

  Beliggenhet
  Flott beliggenhet midt på torget i Langesund sentrum! Her får næringslokalene en flott eksponering i "hjertet" av Langesund, midt på torget. Kort vei til de fleste fasiliteter, flott skjærgård, turområder i skog og langs sjø, bussforbindelse i umiddelbar nærhet. Langesund ansees av mange som en av Norges vakreste sommerbyer med Wrigthegaarden som er sommerens høydepunkt med konsertarrangement gjennom hele sommeren. Sommeren i Langesund byr også på mange festivaler som Fiskefestivalen, Shantyfestivalen, Revyfestivalen mm.

  Adkomst
  Se kartskisse. Eiendommen er merket med vår "Aktiv til salgs" plakat og det vil bli satt opp visningsskilt på fellesvisning.

  Bebyggelse
  Sentrumsbebyggelse.

  Innhold
  Næringseiendom over to plan - midt på torget i Langesund sentrum. Bygården er opprinnelig flere bygninger som er bygget sammen og inneholder både nattklubb/bar, restaurant og butikklokale. Hovedbygg inneholder bar/nattklubb og restaurant med tilhørende lager/kontor og toalettområder. Restauranten er utleid med leieavtale til Peking House AS som løper frem til 01.08.2025. Arealet er på ca. 145 kvm og ligger i byggets østre del mot torget. Bar/nattklubb ligger i byggets nordre del og arealet er på ca. 260 kvm med planløsning over to etg. Det har vært drevet pub og nattklubbdrift i bygget over flere generasjoner. Tidligere har dette vært en hjørnesteinsbedrift i Langesund med Arild Arntzen som driver og eier, hvor hans sønn Knut Arntzen senere hadde drift og eierskap til eiendommen frem til 2015. Deretter er det Ruber Eiendom AS som har vært/er eier av eiendommen. Frem til 2022 har denne delen av eiendommen vært utleid til bardrift hvor leieforholdet opphørte i 2022. Denne delen av eiendommen er pt. ikke utleid. Lokalet består av stor innredet pub/bar i 1. etg. og bar/nattklubb samt. toaletter i 2. etg. Butikklokalet ligger i eiendommens søndre del og består av et lyst og romslig butikklokale på ca. 65 kvm. Dette lokalet er utleid til PneumaBeam AS og leieavtalen løper til det sies opp med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Se nærmere info om leieforholdene under leieforhold. Begge leieavtaler ligger som vedlegg i salgsoppgave.

  Standard
  Standard på eiendommen er lett varierende men bærer preg av drift med innredning og løsninger. Se vedlagte takstdokument fra takstmann Kevin Nielsen. Eiendommen har i årtier hatt en sentral posisjon i Langesund sentrum og antas å ha et stort potensiale for rett eier og driver. Eiendommen selges som den står i forevist stand uten ytterligere rydding eller utvask.

  Parkering
  Mulighet for parkering på egen tomt i bakgård.

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på ca. 623 kvm. Tomten følger i all hovedsak bygget, med bakgård som har adkomst fra tomtedel mot vest. Bortfester er Bamble Kommune. Årlig festeavgift: 3563,- hvor neste regulering er i 2023 etter KPI. Det er i festekontrakt avtalt forkjøpsrett til bortfester, men Bamble Kommune opplyser i svarbrev at denne ikke vil bli benyttet. Bamble Kommune opplyser også om at det er anledning til å kjøpe ut festetomten til 100,- pr. kvm. (ca. 62 300,-).

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info formuesverdi
  Dette er en næringseiendom hvor Skatteetaten ikke har ligningsverdier tilgjengelig for bestilling. Det vil også være misvisende å hente inn fra beregningskalkulator da eiendommen kun har næringslokaler.

  Info leieavtaler
  Restauranten er utleid med leieavtale til Peking House AS som løper frem til 01.08.2025 hvor leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden og leietaker har opsjon på ytterligere 3 år. Arealet er på ca. 145 kvm og ligger i byggets østre del mot torget. Årsleie utgjør 214 884,- eks. mva. Butikklokalet ligger i eiendommens søndre del og består av butikklokale med tilhørende kontor/lager i 2. etg. Butikklokalet i 1. etg. er ca. 65 kvm. Dette lokalet er utleid til PneumaBeam AS og leieavtalen løper til det sies opp med 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Årsleie utgjør kr. 48 000,- eks. mva. Leieavtalene ligger som vedlegg i salgsoppgave.

 • Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 03.10.1985. Ferdigattest og alle bygningstegninger mottatt av Bamble Kommune ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det er ikke kjent om ferdigattest gjelder dagens bruk og eventuelle avvik vil ikke være til ansvar for hverken selger eller megler.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private stikkledninger frem til kommunal tilknytning.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen ligger under reguleringsplan "Langesund sentrum" med planID 3813 218. Området er regulert til: Annen næring, bevaring kulturmiljø og flomfare. Reguleringskart ligger vedlagt i salgsoppgaven og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Grunnboksdato
  2023-03-14T23:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen er bebygd og verken er eller har vært i bruk som helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås: - Kommunale opplysninger - Reguleringsplaner, ferdigattest m.m. - Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser - Eventuelt andre vedlegg. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

  Omk. kjøper beskrivelse
  5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-)) 138 842,- (Omkostninger totalt) 5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  138842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Takstdokument datert 14.02.2022 Verdivurdering datert 19.01.2023 Tinglyst festekontrakt Svarbrev fra bortfester Matrikkelrapport og planstatus Situasjonskart og reguleringskart Bygningstegninger fra Bamble Kommune Midlertidig brukstillatelser og ferdigattest Oversikt lokaler Øvrige kommunale opplysninger Eksisterende leieavtaler, på restaurant og butikklokale

Jørn Amlie

Megler

Jørn Amlie

96 50 05 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev