aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Wrightsgate 50!

LANGESUND Wrights gate 50

LANGESUND / "FJÆRA" | Stort næringsbygg med gode muligheter. Sentral beliggenhet og godt med parkeringsmuligheter.

 • kr 1 980 000
 • BRA 423 m²
 • Prisantydningkr 1 980 000
 • BRAP-rom 423 m²
 • Omkostningerkr 50 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 030 842
 • ObjektstypeLager
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 964
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 980 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 49 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000)) 50 842 (Omkostninger totalt) 2 030 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Eiendommen har i senere år vært brukt som møteplass, ungdomsklubb og lignende aktiviteter i regi av Bamble kommune. I tidligere dager var det dynefabrikk i bygget og eiendommen er derfor på folkemunne best kjent som "Fjæra". Planløsning over 2 etasjer samt kjeller. I 1.etasje inneholder bl.a hall, stort allrom, flere toalettrom og kontor. 2 etasjen har stort allrom og kjøkken samt kjeller med toalettrom og allrom/disp.rom. Romslig tomt med parkering. Bygget bør ha store utviklingsmuligheter for flere, som f.eks minilager, kombinasjon kontor/lager, produksjon osv. Svært sentral beliggenhet med kort gange til sentrum med servicefunksjoner og Stoa området med fiskebrygge og småbåthavner. Visninger etter avtale med eiendomsmegler.

Wrights gate 50, Vestfold og telemark

 • BRA
  423m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt til i Langesund, midt mellom Stoa området og sentrum. Kort gangavstand til sentrum med servicefunksjoner og Stoa med småbåthavner og fiskebrygga. Eiendommen ligger helt i enden av Wrightsgate (mot nord) og har avkjøring via Baneveien (Wrightsgate er avstengt med bom i retning sentrum, sørover).

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Bygget er oppført i murkonstruksjon, dog er tilbygg mot nord og sør i trekonstruksjon. Sadlet takverk som er tekket med krummet betongstein.

  Konstruksjon
  Eiendommen er etablert på oppfylte steinmasser/pukk på fjell. Grunnmur i murt betongblokker. Yttervegger imurt Gassbetong/siporex blokker med utvendig murpuss. Eiendommens vinduer består av kobla vinduer fra byggeår med rammer og karmer i trevirke. Etasjeskiller i betong elementer/gassbetong. Sadlet plassbygget takverk tekket med betong takstein. Takrenner i lakkert stål. Tilbygget del mot sør og nord oppført i isolert bindingsverk. Utvendig tekket med liggende trepanel. Se forøvrig takst-/tilstandsrapport fra Telemark Takst og Byggvurdering (rapport dato 02.03.2023) som er vedlagt salgsoppgaven.

  Innhold
  1 etasje: Hall, flere toalettrom, kontor og allrom. 2.etasje: Stort allrom, rom med heis (nordsiden) og kjøkken. Kjeller: Toalettrom, disponibelt rom.

  Standard
  Eiendommen har en normal standard, tatt i betraktning byggeår og bruksområde. Fremstår som velbygd- og solid, dog må interessenter særlig ved kjøp av en næringseiendom selv vurdere standard med individuelle tilpassninger til sitt ønsket bruk av eiendommen. Utstyr og inventar som fremgår på visning vil medfølge. Merk at eiendommen ikke vil bli nedvasket eller ytterligere ryddet (inn- eller utvendig) før overlevering ny eier. Det er innhentet tilstandsrapport med takst som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet, med teknisk vurdering- og beskrivelse av bygningsmassen. Det forutsettes at denne er lest og forstått ved budgivning. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Vinduer: karmer er slitte og det er sprekker i trevirket. Balkonger/terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverk i smijern med behov for overflatebehandling/rustbeskyttelse. Betonggulv med høy slitasje. Utvendige trapper: Betongtrapp har mindre sprekker/skader. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Avløpsrør/vannledninger : Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vann/avløpsledninger. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer. Sikringsskap ombygget de senere år. Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår. 3 x 63 amp. inntakssikring. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befaring av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske etter 1999. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utvendige vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt. Forhold som har fått TG3: Ingen. TG IU (ikke undersøkt): Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Tekniske installasjoner
  UTDRAG FRA TAKST-/TILSTANDSRAPPORT: VANNLEDNINGER: Vannrør i kobber og noe rør i røranlegg til våtrom. Plast og soil avløpsrør. Synlig MA rør mellom brannskiller. Anlegget med varierende alder. Noe av rørarbeider utført av autorisert firma de senere år. Forventet levetid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig av rørmateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armaturer, berede, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene. Hovedtyngden skiftes ut innen 10-30 år. For vurdering av ledningers faktiske tilstand og funksjonskrav kreves det spesialutstyr og spesiell fagkompetanse. Tilstandsgrad er vanskelig og vurdere, pga. dårlige kontrollmuligheter og manglende dokumentasjon men henviser til levetidsbetraktningene. Normal levetid for varmtvannsbereder fra 15 til 25 år. Normal levetid for servanter, klosetter og vaskekummer fra 20 til 50 år. Normal levetid for kraner og blandebatterier fra 10 til 16 år. Normal levetid for plast avløpsrør 50 år. Normal levetid for kobber vannledningsrør fra 30 til 50 år. Normal levetid for plast vannledningsrør er fra 25 til 50. Normal levetid for vifter / luftbehandlingsutstyr fra 10 til 20 år. AVLØPSRØR: Soil og plast avløpsrør. Noe nyere MA rør (jernrør). VENTILASJON: Eiendommen har etablert ventilasjonsanlegg. Mekanisk styrt ventilasjon i alle oppholdsrom. Teknisk rom etablert i kjeller. Anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport. ANDRE INSTALLASJONER: Heis. Eiendommen har rom med tilbygget heis og rømningsareal/trapp fra 2.etasje. Heis etablert utvendig i tilbygget del mot nord. Heis er ikke funksjonstestet. ELEKTRISK ANLEGG: Sikringsskap med automatsikringer. Sikringsskap ombygget de senere år. Ledningsnett og strømskap i all hovedsak fra byggeår. 3 x 63 amp. inntakssikring. Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Det er kun foretatt en visuell befaring av det elektriske anlegget, og dette kan derfor ikke betraktes som en godkjenning. Gjør oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen, dersom det er gjort noe på det elektriske etter 1999. BRANNTEKNISKE FORHOLD Boligen har etablert brannvarslingsanlegg og brannslanger. Anlegg direkte koblet til alarmsentral.

  Parkering
  Parkeringsmuligheter på egen eiendom.

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 2185 kvm jfr. kommunen. Nåværende grenselinjer er under endring (rekvirert ny oppmåling) for å forbedre situasjonen til ny eier og eksisterende gjenboere/naboer. Med dette sikres også videre opprettholdelse av denne del av Wrightsgate som kommunal vei hvor kommunen har ansvaret for videre drift og vedlikehold av veien. Tomten blir også utvidet noe mot sør for forbedring av parkeringsforholdene til "Fjæra". Situasjonskart mottatt av kommunen med nye grenselinjer er vedlagt salgsoppgaven med ca. areal (kan avvike noe etter ny oppmåling uten videre ansvar for megler/selger). Det er selgers ansvar (Bamble kommune) sitt ansvar å besørge nevnte tomteendring gjennomført, uten kostnad for ny eier).

 • Oppvarming
  Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Ovennevnte beløp inkluderer iflg. infoskriv fra kommunen kun vann, avløp, vannmåler (renovasjon og eiendomsskatt må påregnes som ekstra utgift). Montert vannmåler slik at kommunale avgifter kan variere i.h.t faktiske forbruk.

  Ledige arealer
  Eiendommen har ingen leieforhold i dag.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3813/106/795: 11.01.1964 - Dokumentnr: 500084 - Bestemmelse iflg. skjøte Tomten skal brukes til industriformål. 08.01.2007 - Dokumentnr: 111584 - Fredningsvedtak Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark vedtatt i Kongen i statsråd 30.06.2006 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Forskriften omfatter også gnr.12 bnr. 282 09.11.2009 - Dokumentnr: 850755 - Jordskifte Grensegangsak 0800-2007-0028 Baneåsen plantefredningsområde, Gjelder denne registerenheten med flere Ovennevnte tinglyste dokumenter kan fåes av megler på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Foreligger ikke.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område. Bygningsmassen (bygget) er i kommuneplanens arealdel vist til næringsvirksomhet - nåværende, og deler av tomten er vist som nåværende boligbebyggelse samt bevaring naturmiljø og båndlegging etter lov om naturvern. Se vedlagte kommuneplankart. Kommuneplanens arealdel kan om ønskelig fåes i sin helhet hos megler eller ses på www.bamble.kommune.no. Konfr. evnt. Bamble kommune.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  Ingen kjente.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen er bebygd og verken er eller har vært i bruk som helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  1 980 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 49 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000)) 50 842 (Omkostninger totalt) 2 030 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  50842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Per Arne Sandersen

Megler

Per Arne Sandersen

95 99 80 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev