aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Borgejordet 54
Velkommen til Borgejordet 54

LARVIK Borgejordet 54

Borgejordet- Attraktivt beliggende seniorleilighet (50+) med usjenert og solrik hage. Garasje like ved boligen.

 • kr 3 290 000
 • BRA 82 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 290 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 323 519
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformAndel
 • Byggeår1988
 • Soverom2
 • ArealP-rom 77 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 290 000 (Prisantydning) 33 519 (Andel av fellesgjeld)   3 323 519 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 333 351 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Boligen inneholder: entré, garderobe og innvendig bod, gang, hovedsoverom, gjestesoverom, bad med WC og opplegg for vaskemaskin, kjøkken og stue/spisestue med utgang til terrasse og hage. Garasje like ved boligen. Garasjen har elektrisk portåpner og bod i bakkant. Denne boligen har en fordelaktig intern beliggenhet i borettslaget med usjenert, skjermet og solrik terrasse og hage. Attraktiv beliggenhet i rolige omgivelser på Borgejordet/Nanset. Kort vei til både Larvik sentrum og Nordbyen kjøpesenter med alle fasiliteter og servicetilbud. Gangavstand til Bøkeskogen med flotte rekreasjonsområder hele året. Velkommen til visning!
Hyggelig og usjenert hage med gode solforhold

Borgejordet 54, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 82 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 77 kvm Alle rom i boligen med unntak av to innvendige boder er medregnet i det oppgitte arealet for primære rom (P-rom).  Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Borettslagets tomt er selveiet. Fellesareal hvor boligen benytter og steller naturlig tilhørende del av tomten rundt sin bolig.

  Beliggenhet
  Attraktivt beliggende i rolige omgivelser på Borgejordet/Nanset. Kort vei til både Larvik sentrum og Nordbyen kjøpesenter med alle fasiliteter og servicetilbud. Gangavstand til Bøkeskogen med flotte rekreasjonsområder hele året. Denne boligen har en fordelaktig intern beliggenhet i borettslaget med usjenert, skjermet og solrik terrasse og hage.

  Adkomst
  Adkomst til borettslagets eiendom er fra kommunal vei - interne veier i borettslaget er private.

  Bebyggelse
  Borettslaget består av leiligheter bygget i vertikaltdelte tomannsboliger over ett plan. Området består hovedsaklig av enebolig/småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Boligen er oppført isolerte bindingsverkskonstruksjoner kledd med trepanel over støpt plate og ringmurselementer, taket er tekket med betongtakstein.

  Innhold
  Boligen inneholder: entré, garderobe og innvendig bod, gang, hovedsoverom, gjestesoverom, bad med WC og opplegg for vaskemaskin, kjøkken og stue/spisestue med utgang til terrasse og hage. Garasje like ved boligen. Garasjen har elektrisk portåpner og bod i bakkant.

  Standard
  Boligen er lys og trivelig. På gulvene er det benyttet laminat og vinylbelegg. Veggene består av tapetserte og malte plater. Himlinger av takess-plater. Kjøkkeninnredningen fremstår eldre og slitt med fungerende. Badet har flislagt gulv, tapet, brystningspanel på vegger. Badet er innredet med servant i skapinnredning, dusjkabinett, toalett og opplegg for vaskemaskin. Takstmannen trekker i tilstandsrapporten frem følgende punkter med tilstandsgrad 2 og 3: TG 3 - Store eller alvorlige avvik: Våtrom: Våtrommet må renoveres for å tåle dagens bruk og gis tilstandsgrad 3 både grunnet alder. TG 2 - Avvik som kan kreve tiltak: Vinduer - forventet levetid medgått. TG 2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Taktekking, vann og avløp - mer enn halvparten av forventet levetid medgått. Taknedløp - ikke tilfredstillende bortledning av vann Snøfangere - mangler, men var ikke krav på byggetiden. Takkonstruksjon/loft - misfarget undertak, dårlig ventilering. Dører - forventet levetid medgått.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Like ved boligen er det egen garasje med bod i bakkant

  Forsikringsselskap
  IF Skadeforsikring

  Polisenummer
  SP0002308434

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 290 000 (Prisantydning) 33 519 (Andel av fellesgjeld)   3 323 519 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 333 351 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen oppvarmes med elektrisitet. Det er pipeløp i boligen og dermed mulighet for å etablere mulighet for vedfyring.

  Energiklasse
  F

 • Info kommunale avgifter
  Det er vedtatt innført eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023. Dette vil medføre til en økning i felleskostnadene dersom denne blir videreført og trappet opp.

  Formuesverdi primær
  628433

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2262357

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Vei, vann og avløp
  Boligen er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Adkomst til borettslagets eiendom er fra offentlig vei, interne veier i borettslaget er private.

  Regulerings- og arealplanner
  Omfattes av Kommunedelplan Larvik by 2021-2033 med formål eksisterende boligbebyggelse, nåværende vei. Omfattes av reguleringplan Nanset Øst IV, alt. 2 med formål konsentrert småhusbebyggelse, kjørevei, gang/sykkelvei, frittliggende småhusbebyggelse. Omfattes av bebyggelsesplan Nanset Øst IV - B6, Borgejordet Bospareklubb med formål felles avkjørsel, kjørevei, felles gangareal, felles grøntareal og konsentrert småhusbebyggelse. Det pågår reguleringsarbeid for Sophus Buggesvei 11, 13, 15 og Sophus Bugges vei 28.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 290 000 (Prisantydning) 33 519 (Andel av fellesgjeld)   3 323 519 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 333 351 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Spørsmål i egenerklæringsskjemaet er ikke besvart ihht. boligselgerforsikringsselskapets retningslinjer.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr   52 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  2 500,- markedsføring kr.12 500,- grunnboksutskrifter kr  350,- og visninger kr  1 800, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr   1 875,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr. 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev