aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Dronning Gydasvei 23

Larvik Dronning Gydas vei 23

Månejordet - Lys 3 roms endeleilighet i 1. etasje - Garasje - Stille og rolig beliggenhet i enden av blindvei.

 • 2 590 000
 • BRA 87 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 590 000
 • OMKOSTNINGER8 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 844 987
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 988
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 82 m²
 • ANDEL FELLESGJELD246 033
 • FELLESKOST./MND4 284
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 590 000,- (Prisantydning)
  246 033,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 836 033,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 844 987,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten har følgende innhold:

Entre, gang, kjøkken med spiseplass, toalettrom, bad/wc/vaskerom, bod, soverom, spisestue/soverom og stue med utgang til solrik, vestvendt, overbygget terrasse. Ved inngangspartiet er det også en lun og usjenert uteplass.
Leiligheten har en god planløsning og har alt på en flate.
Tilhørende garasje ligger rett ved inngangsdøren.

Dronning Gydas vei 23, Vestfold og telemark

 • Fin leilighet med alt på et plan. Leiligheten holder gjennomgående normal standard med parkett og belegg, mens det på veggene er tapetsert og malt. Badet er flislagt på gulv og vegger og har servant i innredning, dusjhørne, toalett og opplegg for vaskemaskin. Kjøkkeninnredning med godt med skap og benkplass.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  - Badet gis tilstandsgrad 3 - grunnet alder.

  Forhold som har fått TG2 - avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.
  - Utvendige vinduer og dører, slitasje/sprekker i treverk/kondensering.
  - Kun naturlig avtrekk fra toalettrom.
  - Slitasje kjøkken
  - Varmtvannstank over 20 år.

  Det anbefales å lese tilstandsrapporten grundig for å danne et helhetlig bilde av boligens standard og tilstand.
 • Månejordet - attraktiv og veletablert boligområde på Nanset med kort vei til butikker, Nordbyen kjøpesenter, idrettsanlegg, skoler, barnehager og flotte turområder i Bøkeskogen og Vestmarka. Fra Månejordet er det ikke langt ned til sentrum og indre havn m/kulturhus og strender.
 • Området består hovedsakelig av leilighetsbygg, villa og småhusbebyggelse.
 • Eiendommen har innkjøring bl.a. fra Gamle Kongevei og inn til Dronning Gydas vei. Det er muligheter for parkering på felles parkeringsområde og i egen garasje v/leiligheten. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Flermannsbolig som er oppført med lettklinker/støpt betong som grunnmur/såle. Det er trekonstruksjoner med kledning på fasader. Takkonstruksjon med kaldt loft og taktekking med takstein. Se tilstandsrapport for nærmere beskrivelse.
 • 1.etg:
  BRA 87 kvm
  P-rom 82 kvm
  Medregnet i P-rom er alle rom i leiligheten med unntak av bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming skjer ved hjelp av:
  - Varmeovner
  - Varmekabler i gulv på bad

  Dersom beboelsesrom ikke har vegg eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Det er pipe i leiligheten og muligheter for å montere vedfyring.
 • Pent opparbeidede fellesarealer. Opparbeidet med plen, prydbusker, bedd, garasje og parkeringsplasser. Tomten er solrik.
 • Parkering i egen garasje like ved boligen, ellers gode parkeringsmuligheter på borettslaget sin grunn.
 • Offentlig vei, vann og avløp
 • Forretningsfører: Larvik Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Andelseiere i borettslaget, dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag har forkjøpsrett. Denne vil bli avklart når selger har akseptert bud. Boligen blir annonsert av Larvik Boligbyggelag med den fastsatte prisen første mulige Torsdag. Frist for å melde seg på forkjøpsretten er Torsdag kl. 15.00 uken etter annonsering. Kjøper får tilbakemelding på avklaringen av forkjøpsretten Fredag formiddag. Forkjøpsberettiget trer inn i akseptert bud på ellers like vilkår.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell skriftlig tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad med begrunnelse for dyreholdet må sendes styret. Dersom tillatelse til dyrehold gis, må borettshaveren forplikte seg til å overholde lagets regler for dyrehold.
 • Borettslaget eiendom er forsikret i IF Skadeforsikring.

  Innboforsikring må kjøper sørge for selv.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 609 645 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 194 721 per 31.12.20
 • Kr. 4 284 pr. mnd.
 • Andel fellesgjeld kr 246 033,-
  Andel fellesformue kr 55 404-
 • 152058467, Eika Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 29.08.2022: 2.65% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 192
  Saldo per 29.08.2022: 9 753 014
  Andel av saldo: 248 128
  Første termin: 30.08.2012
  Første avdrag: 30.08.2018 (siste termin 30.07.2038)
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.
 • I tillegg til felleskostnadene kommer det utgifter til strøm/oppvarming og innboforsikring
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.02.87.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og ordensregler.
 • Eiendommen ligger under Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi
  Plantype Kommunedelplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 06.10.2021
  Delarealer Delareal 16 m Arealbruk Veg,Nåværende
  Delareal 6 884 m KPHensynsonenavn H110_1 KPSikring Nedslagsfelt drikkevann
  Delareal 8 303 m BestemmelseOmrådenavn ENH_1 KPBestemmelseHjemmel byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
  Delareal 6 884 m KPHensynsonenavn H740_1 KPBåndlegging Båndlegging etter andre lover
  Delareal 8 316 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

  Reguleringsplaner
  Navn Lovisenlund - Månejordet
  Plantype Eldre reguleringsplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 25.06.1987
  Delarealer Delareal 34 m Formål Kjørevei
  Delareal 8 296 m Formål Konsentrert småhusbebyggelse
  Feltnavn B2

  Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
  Id 202206
  Navn Furuheim sykehjem
  Status Planlegging igangsatt
  Plantype Detaljregulering
 • Andelsnr. 30 Orgnr. 943294623 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Av samme grunn og ihht. rutiner er spørsmål i egenerklæringsskjema ikke besvart.
  Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Egenerklæringsskjema er ikke besvart av .
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 48.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 12.500,-, og fellesvisninger kr. 1.800,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 18.908,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Vestrum
  Geir Vestrum
  Kjetil Vestrum
  Oddbjørg Vestrum
Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev