aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Dronning Gydasvei 69! Garasjen ligger praktisk til rett ved inngangen.

Larvik Dronning Gydas vei 69

Månejordet - Gjennomgående 3 roms leilighet i 2. etasje m/solrik vestvendt beliggenhet. Garasje. Trappefri adkomst.

 • BRA 89 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER8 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 009 912
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 988
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 83 m²
 • ANDEL FELLESGJELD250 958
 • FELLESKOST./MND5 041
 • TOMT8 331 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 2 750 000,- (Prisantydning)
  250 958,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 000 958,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 009 912,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen har alt på en flate med trappefri adkomst og har følgende innh: Gang, kjøkken med spiseplass, stue m/ utgang til solrik balkong, 2 soverom, bod, bad/wc/vaskerom og separat toalettrom. Fin terrasse med formiddagssol ved inngangspartiet.

Parkering i egen garasje ved boligen.

Dronning Gydas vei 69, Vestfold og telemark

 • Fin leilighet med alt på et plan. Leiligheten holder gjennomgående normal standard med eikeparkett og belegg på gulv, mens det på veggene er tapetsert og malt. Badet er flislagt på gulv og vegger og har servant i innredning, dusjhørne, toalett og opplegg for vaskemaskin. Kjøkkeninnredning med godt med skap og benkplass. Hvitevarer medfølger ikke i handelen. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Våtrom - Generell - Bad/vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Det er påvist andre avvik: Dagens krav er 100 cm på rekkverk. Noe slitasje

  Innvendig - Overflater
  Det er påvist andre avvik: Noe fuktskader på gulv i stue v/balkongdør.

  Innvendig - Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig - Innvendige dører
  Det er påvist andre avvik: Noe slitasje.

  Kjøkken > Overflater og innredning - Kjøkken
  Det er påvist andre avvik: Noe elde og slitasje

  Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Toalettrom
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Det er påvist andre avvik: Innredningen, installasjoner og overflater med noe preg av overflateslitasje og elde. Merke på vegg etter
  dørhåndtak.

  Tekniske installasjoner - Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner - Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner - Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

  Tekniske installasjoner - Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tekniske installasjoner - Andre installasjoner
  Det er påvist andre avvik: Noe preg av elde og slitasje
 • Månejordet - attraktiv og veletablert boligområde på Nanset med kort vei til butikker, Nordbyen kjøpesenter, idrettsanlegg, skoler, barnehager og flotte turområder i Bøkeskogen og Vestmarka. Fra Månejordet er det ikke langt ned til sentrum og indre havn m/kulturhus og strender.
 • Området består hovedsakelig av leilighetsbygg, villa og småhusbebyggelse.
 • Eiendommen har innkjøring bl.a. fra Gamle Kongevei og inn til Dronning Gydas vei. Det er muligheter for parkering på felles parkeringsområde og i egen garasje v/leiligheten. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Flermannsbolig som er oppført med lettklinker/støpt betong som grunnmur/såle. Det er trekonstruksjoner med kledning på fasader. Takkonstruksjon med kaldt loft og taktekking med takstein. Se tilstandsrapport for nærmere beskrivelse.
 • 2.et:
  BRA 89 kvm
  P-rom 83 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Medregnet i P-rom er: Entre, gang, 2 soverom, bad/wc/vaskerom, toalettrom, kjøkken og stue.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming skjer ved hjelp av:
  - Varmeovner
  - Varmekabler i gulv på bad
  - Peis i stuen

  Dersom beboelsesrom ikke har vegg eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
 • Pent opparbeidede fellesarealer. Opparbeidet med plen, prydbusker, bedd, garasje og parkeringsplasser. Tomten er solrik.
 • Parkering i egen garasje, ellers gode parkeringsmuligheter på borettslaget sin grunn.
 • Offentlig vei, vann og avløp
 • Forretningsfører: Labo
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett. (Forkjøpsretten gjelder kun andelseiere i Månejordet BRL og ikke LABO medlemmer).
  Forkjøpsretten vil bli avklart når selger har akseptert bud. Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende for øvrige andelseiere er 10 dager fra
  borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier. Forkjøpsberettiget trer inn i akseptert bud på ellers like vilkår.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell skriftlig tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad med begrunnelse for dyreholdet må sendes styret. Dersom tillatelse til dyrehold gis, må borettshaveren forplikte seg til å overholde lagets regler for dyrehold.
 • IF Skadeforsikring
  IF Skadeforsirking
  Polisenummer: SP0000562132
 • Formuesverdi som primærbolig kr 663 202 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 387 528 per 31.12.21
 • 5 041 pr. mnd. Forsikring, forretningsfører, kommunale avgifter, kabel-tv, internett, renter og avdrag på fellesgjelden, brøyting, plenklipp og annen drift og vedlikehold.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 250 958,- pr. 13.01.23.
  Andel fellesformue kr 57 194,- pr. 13.01.23.
 • Lånenummer: 152058467, Eika Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 13.01.2023: 3.75% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 187
  Saldo per 13.01.2023: 9 556 665
  Andel av saldo: 250 958
  Første termin: 30.08.2012Første avdrag: 30.08.2018 ( siste termin 30.07.2038 )
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.
 • I tillegg til felleskostnadene kommer det utgifter til strøm/oppvarming og innboforsikring
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.02.87.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger under Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi
  Plantype Kommunedelplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 06.10.2021
  Delarealer Delareal 16 m Arealbruk Veg,Nåværende
  Delareal 6 884 m KPHensynsonenavn H110_1 KPSikring Nedslagsfelt drikkevann
  Delareal 8 303 m BestemmelseOmrådenavn ENH_1 KPBestemmelseHjemmel byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
  Delareal 6 884 m KPHensynsonenavn H740_1 KPBåndlegging Båndlegging etter andre lover
  Delareal 8 316 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

  Reguleringsplaner
  Navn Lovisenlund - Månejordet
  Plantype Eldre reguleringsplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 25.06.1987
  Delarealer Delareal 34 m Formål Kjørevei
  Delareal 8 296 m Formål Konsentrert småhusbebyggelse
  Feltnavn B2

  Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
  Id 202206
  Navn Furuheim sykehjem
  Status Planlegging igangsatt
  Plantype Detaljregulering
 • Andelsnr. 10 Orgnr. 943294623 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 49.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 12.500,-, tilrettelegging kr. 2.500,- og fellesvisninger kr. 1.800,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 18.908,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørg Inger Sundby
  Tom Sundby
Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev