aktiv-eiendomsmegling
Stor stue med utgang til stor innglasset og vestvendt veranda.

Larvik Hovlandveien 109C

Hovland - Betydelig påkostet 4 roms leilighet i 3.etg. med oppusset bad og kjøkken. Stor vestvendt innglasset veranda.

 • 2 500 000
 • BRA 85 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 036 823
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 983
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 85 m²
 • ANDEL FELLESGJELD527 891
 • FELLESKOST./MND6 123
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 2 500 000,- (Prisantydning)
  527 891,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 027 891,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 036 823,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i 3. etasje og har følgende innhold: Entre, 2 soverom, toalettrom, bad/wc/vaskerom, kjøkken og stue med utgang til stor vestvendt og innglasset veranda. 2 boder i kjelleretasjen.
Entre

Hovlandveien 109C, Vestfold og telemark

 • Lekker 4 roms leilighet i 3. etasje. Leiligheten er betydelig påkostet siden kjøp og leiligheten fremstår som svært delikat. Alle rom og overflater er opppusset og med flotte detaljer. Flott kjøkken med masse benkeplass og godt med skapplass. Integrerte hvitevarer som komfyr, platetopp, oppvaskmaskin, micro og vinskap medfølger. Stort kjøleskap med med isbitmaskin medfølger også. Alle tak er foret ned og panelt. De fleste tak har også innfelte led-spotter.

  Oppussing/renovering de senere år.
  Det er bl.a:
  2021 - Ny brannslukker
  ca. 2018 - Montert elektriske markiser på balkong
  2017-2018 - Pusset opp/renovert det meste av innvendige overfater
  2017-2018 - Nye innerdører
  2017 - Renovert bad/vaskerom
  2017 - Pusset opp kjøkken
  2017 - Pusset opp WC
  2016 - Noen nye vinduer

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en
  lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav
  om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen
  dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
  kontroll".

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er
  krav på dette kjøkkenet ut ifra alder.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks.
  spalte/ventil ved dør

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
  rom i boligen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Leilighet beliggende i 3. etg. i leilighetsbygg fra 1972. Den ligger i et rolig område på Hovland, med kort avstand til bl.a. barnehage, skoler,
  offentlig transport, kjøpesenter, idrettsanlegg og dagligvare. Det er ca. 2-4 km. til Larvik sentrum og Indre havn m/ kulturhus. Det er gode
  solforhold på felles uteområder og innebygd balkong.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse, samt boligblokker.
 • Eiendommen har tilkomst bl.a. fra Frostvedtveien og inn til Hovlandveien. Det er muligheter for parkering på felles parkeringsområde.
 • Det er oppført i betongkonstruksjoner, forblendet med teglstein. Takkonstruksjon og tekking er ukjent. Trolig papp/belegg på tak.
 • P-rom: 85 kvm.
  Bra: 108 kvm.

  Arealfordelingen er som følger:

  3 ETG:
  Entre: 7,2 kvm
  WC: 1,9 kvm
  Bad/vaskerom: 7,2 kvm
  Soverom 1: 14,7 kvm
  Soverom 2: 11,6 kvm
  Stue: 27,5 kvm
  Kjøkken: 10,4 kvm
  Innebygd balkong: 21,4 kvm

  Boder i kjeller og felles arealer er ikke med i arealberegninger

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom er medregnet i p-rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming skjer ved hjelp av:
  * Elektriske varmekabler
  * Panelovn
 • Tomten er fellesareal for beboerene og pent opparbeidet med plen, trær, bedd, busker, blomster, etc. Tomten er solrik. Det er asfaltert innkjøring/parkeringsområde
 • Parkering på borettslagets tomt. Mulighet for leie av garasjeplass. Venteliste kan forekomme.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via privat stikkledninger.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
 • Forretningsfører: Larvik Boligbyggelag
  Labo, Postboks 263 3251 Larvik
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Andelseiere i borettslaget, dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag har forkjøpsrett. Denne vil bli avklart når selger har akseptert bud. Boligen blir annonsert av Larvik Boligbyggelag med den fastsatte prisen første mulige Torsdag. Frist for å melde seg på forkjøpsretten er Torsdag kl. 15.00 uken etter annonsering. Kjøper får tilbakemelding på avklaringen av forkjøpsretten Fredag formiddag. Forkjøpsberettiget trer inn i akseptert bud på ellers like vilkår.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell skriftlig tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad med begrunnelse for dyreholdet må sendes styret. Dersom tillatelse til dyrehold gis, må borettshaveren forplikte seg til å overholde lagets regler for dyrehold.
 • If Skadeforsikring
 • Formuesverdi som primærbolig kr 630 452 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 269 625 per 31.12.20
 • 6 123 pr. mnd. Forsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjeld, varmtvann, plenklipp og brøyting, kabel-tv, forretningsførerhonorar og annen drift og vedlikehold.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 527 891,- pr. .
  Andel fellesformue kr 14 698,- pr. .
 • Spesifikasjon av lån:

  Lånenummer: 152107450, Eika Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 14.09.2022: 2.5% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 278
  Saldo per 14.09.2022: 24 766 953
  Andel av saldo: 285 042
  Første termin: 30.11.2015Første avdrag: 30.11.2020 ( siste termin 31.10.2045 )

  Lånenummer: 152174233, Eika Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 14.09.2022: 2.5% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 316
  Saldo per 14.09.2022: 21 100 966
  Andel av saldo: 242 850
  Første termin/første avdrag: 30.01.2019 ( siste termin 30.12.2048 )
 • Borettslaget er med i en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Borettslaget kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • I tillegg til felleskostnadene kommer det utgifter til strøm/oppvarming og innboforsikring
 • Det er utstedt midlertidig brukstillatelse på leiligheten.
  Det er utstedt ferdigattest på kildesorteringsanlegg.
  Det er utstedt ferdigattest på innglassing av verandaer.
  Det er utstedt ferdigattest på bad/wc/vaskerom.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri, men er regulert til bolig og skal derfor benyttes til bolig.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Regulert til bolig.
 • Andelsnr. 29 Orgnr. 953135442 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler hele kjøpesummen inkl. omkostninger ved overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger. Kan skje raskt.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 48 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 13 000,-, tilrettelegging kr. 5 500,- digital markedsføring kr. 1 500,- og visninger kr. 1 850,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 14.690,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Gina Ihle Andersson
Lars Erik Nordrum

Megler

Lars Erik Nordrum

47 89 26 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev