aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Huitfeldts gate 13!

Torstrand-romslig enebolig over 2 etasjer og med uthus på ca 37 kvm . Renoveringsobjekt med potensiale

 • BRA 151 m²
 • OMKOSTNINGER71 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 521 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 892
 • AREALP-rom 141 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT228 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  71 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 521 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen går over 2 plan, er romslig og inneholder:
1.etg.: Entré, gang, bad, 2 soverom, vaskerom, kjølerom og kott.
2.etg.: Gang, 2 stuer, kjøkken, bad og soverom
Romslig loft

I tillegg finnes det et uthus på ca 37 kvm som inneholder 2 boder og verksted. Dreiebenk samt annet hyller og utstyr i verkstedsrommet som fremvist på visning medfølger.

Huitfeldts gate 13, Vestfold og telemark

 • Boligen er opprinnelig bygget ca 1892 og ble omgjort fra horisontaltdelt tomannsbolig i 1985 og er per idag registrert som en enebolig. Begge etasjene har god takhøyde og i tillegg finnes det et uinnredet loft. Boligen har en enkel standard og bærer preg av etterslep ihht. vedlikehold og det må påregnes oppussing og renoveringsbehov. Se tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er observert lekkasje flere steder i undertak. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.

  Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom: Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

  Innvendig > Radon
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
  Tekniske installasjoner > Varmesentral Gå til side
  Tomteforhold > Andre tomteforhold

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det må sies at det ble observert lekkasje på flere steder i undertak på loft 25.07.2022 (ny befaring). Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

  Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Utvendig > Utvendige trapper: Det er påvist andre avvik: Det ble observert slitasje og sprekker/skader på fliser
  Innvendig > Overflater: Det er påvist andre avvik. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. "Bom" og løse fliser/fuger
  Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Innvendig > Krypkjeller: Det er påvist andre avvik: Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det ble observert noe tegn til fukt på betongdekke og
  yttervegger.
  Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er påvist andre avvik: Trappen er noe bratt. Noe preg av elde og slitasje.
  Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noe preg av elde og slitasje.
  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er påvist andre avvik: Det er påvist sprekker i fliser. Egeninnsats
  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist andre avvik: Sprang i fliser og egeninnsats.
  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
  Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det ble observert at det er montert plastfolie på begge sider av vegg. Dette er feil plassering og montering av plastfolie ihht. type konstruksjon.
  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er påvist andre avvik: Noe elde og slitasje
  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det ble observert/informert følgende: El-skap: Plassering: Gang 2 etg. Alder: Ukjent Merkede kurser: Ja
  Automat sikringer: Ja Skru sikringer: Ja Hovedsikring: 50A. Løse ledninger: Ikke observert i skap. Varmekabler: Bad 1 etg. El-opplegg: Er av forskjellig alder. El-kontroll: Ukjent. Firma: Ukjent
  Tomteforhold > Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen har en sentral beliggenhet på Torstrand med kort avstand til bl.a. offentlig transport, barnehage, skoler, idrettsanlegg og strender. Det er ca. 1-3 km til indre havn m kulturhus, diverse butikker, Larvik sentrum, kjøpesenter og fine naturområder i Bøkeskogen og Farris. Det er gode solforhold på uteområder.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Eiendommen har innkjøring fra bl.a. Storgata og inn til Huitfeldts gate. Det er gode parkeringsmuligheter i nærliggende gater. Felles tilkomst til
  eiendommen sammen med nabo eiendom.

  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning. Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Det er grunnmur av gråstein, støpt plate på deler av boligen. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon med saltak og kaldt loft, det er takstein som tekking.
 • 1.et: ca 78 kvm Bra
  2.et: ca 73 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Entré, gang, bad, 2 soverom og vaskerom. 2.etg.: Gang, 2 stuer, kjøkken, bad og soverom

  1 ETG:
  Entre: 3,3
  Gang: 8,6
  Bad: 6,8
  Vaskerom: 15,1
  Soverom 1: 15,2
  Soverom 2: 14,1
  Kjølerom: 2,7
  Kott: 1,9
  Utvendig bod: 4,7

  2 ETG:
  Gang: 8,5
  Stue 1: 15,1
  Stue 2: 14,4
  Kjøkken: 20,7
  Bad: 3,2
  Soverom: 7,1

  UTHUS: 1 ETG:
  Bod 1: 7,5
  Bod 2: 5,9
  Verksted: 22,5

  Plantegninger er ikke målbare og avvik kan forekomme. Rom på plantegningene er definert etter dagens faktiske bruk, og er ikke nødvendigvis i samsvar med byggemeldte og godkjente tegninger.

  Arealene er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og megler har ikke kontrollmålt. Det er bruken av rommet som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggeforskifter og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

  Enebolig som ble i følge matrikkelen omgjort fra horisontaldelt 2-mannsbolig til enebolig i 1985 men det foreligger ikke dokumentasjon i kommunens arkiv. Det foreligger ikke fullstendige tegninger av boligen eller uthus i kommunens arkiv og tegningene som foreligger stemmer ikke overens med dagens bruk. Ombygging av bolig ble godkjent i 1980. Tilbygg til uthus ble godkjent i 1984. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og evnt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne og alle kostnader forbundet med dette.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og ved. Varmekabler på bad i 1.etg.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
 • Eiendommen er etablert med analogt målebrev den 13.04.1881. Viser til historiske målebrev for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene i matrikkelen
 • Det er gode parkeringsmuligheter i nærliggende gater.
 • Offentlig
 • Formuesverdi som primærbolig kr 880 823 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 170 964 per 31.12.20
 • Kr. 12 030
 • I tillegg til kommunale avgifter vil det tilkomme løpende utgifter til strøm, forsikring, tv/internett osv.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ikke vil bli ytterligere nedvasket enn som fremvist på visning.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1981/6092-1/30, tinglyst den 22.09.1981: Bestemmelse om adkomstrett med felles tilkomst til eiendommen for naboeiendom (gbnr:3020/823).
  1883/900082-1/30, tinglyst den 06.11.1883: Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver er denne eiendommen (gbnr:3020/821).
 • Planopplysninger:

  Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi. Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse den 06.10.2021.
  Delarealer:
  Delareal 228 m: BestemmelseOmrådenavn: BEV_5 Torstrand
  KPBestemmelseHjemmel: hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø
  Delareal 226 m: Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende
  Delareal 2 m: Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende

  Reguleringsplaner:
  Eldre reguleringsplan for Torstrand. Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse den 10.12.1987.
  Delarealer:
  Delareal 224 m: Formål: Bevaring av bygninger
  Delareal 4 m: Formål: Forretning
  Feltnavn F13

  Delareal 224 m
  Formål Bolig/Forretning
  Feltnavn F14
 • Gnr. 3020 Bnr. 821 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene(selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 5.000,-, elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 12.500,- og visninger kr. 1.800,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kai Andre Nygård Nilsen
  Sten Åge Nilsen
  Åge Nilsen
Gry Lilja

Megler

Gry Lilja

90 62 19 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev